TÜBİTAK Projeleri

 

TÜBİTAK Destek Programları Hakkında Bilgi

1000 - Üniversitelerin Araştırma ve Geliştirme Potansiyelinin Artırılmasına Yönelik Destek Programı

1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı

1002 - A Hızlı Destek Modülü

1002 - B Acil Destek Modülü

1002 - C Doğal Afetler Odaklı Saha Çalışması Acil Destek Programı

1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

1004 - Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı

1005 - Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı

1007 - Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı

1501 - 1503 - 1505 - 1507 - 1509 - 1511 - 1512 - 1513 - 1514 - 1601 - 1602 TEYDEB Destek Programları

3501 - Kariyer Geliştirme Programı

3005 - Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yenilikçi Çözümler Araştırma Projeleri Destek Programı

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü 14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 254 1000 Dahili 1182-1183-118-1186
  • EPosta: bapibu.edu.tr
Top