BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

BAP Devam Eden Projeleri

Proje Türü Seçiniz :  Getir
Proje No Fakülte / Bölüm Proje Yürütücüsü Proje Başlığı Bütçe Baş. Bit Tarihi
2016.10.06.889 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bitki Koruma
Doç. Dr. Gülay KAÇAR Bolu ve Düzce İli Fındık Bahçelerinde Hyphantria cunea Drury (Lep.: Arctiidae)’nin Zarar Seviyelerinin, Popülasyon Gelişiminin ve Pupa Parazitoidlerinin Biyo-ekolojisinin Araştırılması 67493,74 07.07.2015
07.07.2018
2015.03.03.898 Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü
Prof. Dr. Azra Bozcaarmutlu Glibenklamid ile Muamele Edilen Diyabetli Sıçanlarda Ksenobiyotik Metabolize Eden Enzim Aktiviteleri Üzerine Berberin ve Resveratrol Etkisi 30559,22 07.07.2015
07.07.2018
2015.9.4.935 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Gıda Mühendisliği
Doç. Dr. Seda KARASU YALÇIN Listeria monocytogenes'in MALDI TOF/TOF MS ile tanısında tespit edilebilir en düşük bakteri sayısının belirlenmesi ve tanımlama süresinin kısaltılmasına yönelik bir araştırma 36024,98 03.09.2015
03.03.2018
2015.03.01.947 Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Doç. Dr. İsmail EKER Bolu’nun tehlike altındaki endemik bitkileri üzerinde morfolojik çalışmalar ve popülasyon gözlemleri 13726,17 25.11.2015
25.11.2018
2015.08.01.972 Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri (Anatomi ABD)
Dr. Öğr. Üyesi Murat DIRAMALI Nöronal hücrelerdeki formaldehit toksisitesine karşı chyrisin uygulamasının etkilerinin araştırılması 29947,24 25.11.2015
25.11.2017
2015.10.07.976 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Tarla Bitkileri
Prof. Dr. Vahdettin ÇİFTÇİ Çiftçi ve Deneme Şartlarında Bazı Alternatif Yağ Bitkilerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi 452999,58 25.11.2015
25.11.2018
2016.10.05.980 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bahçe Bitkileri Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi İhsan Canan Farklı Meyve Tür ve Çeşitlerinin Bolu İli Ekolojik Koşullarına Adaptasyonu 452355,40 11.01.2016
11.12.2018
2016.10.03.990 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Nezih OKUR Kuluçka Makinesindeki Karbondioksit ve Oksijen Seviyesinin Etlik Piliçlerde Embriyo Gelişimine Etkileri 34946,71 11.01.2016
11.07.2018
2016.03.02.1024 Fen Edebiyat Fakültesi
Fizik Bölümü
Prof. Dr. Cabir Terzioğlu Bi-2223 ince film süperiletken malzemenin üretilmesi ve bu kristal yapının süperiletken özelliklerinin deneysel ve teorik yaklaşımlarla incelenmesi 26078,00 13.03.2016
13.09.2018
2016.10.06.1025 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bitki Koruma
Prof. Dr. Mehmet Erhan GÖRE Patateste Siyah Leke Etmeni Colletotrichum coccodes'te Vejetatif Uyum Grupları 37210,85 13.03.2016
13.03.2019
2016.03.03.1028 Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü
Prof. Dr. Yaşar DÜRÜST Kromenon, benzotiyazol esaslı yeni potansiyel biyoaktif bileşiklerin mikrodalga yardımıyla sentezi ve özelliklerinin incelenmesi 29999,84 14.03.2016
14.09.2018
2016.10.03.1029 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Nezih OKUR Kuluçkada Zencefil, Nane ve Fesleğen Kullanımın Etlik Piliçlerde Embriyo Gelişimine Etkileri 36223,00 14.03.2016
14.09.2018
2016.09.05.1031 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü
Doç. Dr. Murat PAKDİL Değişik fiber açılarından oluşan simetrik ve antisimetrik U-kesitli elyaf kompozit kirişlerde serbest titreşim analizi 29959,46 14.03.2016
14.03.2019
2016.02.01.1047 Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Bahadır ALTINTAŞ Geçiş metal nitrat ve oksitlerinin genetik algoritma methodu ile yeni fazlarının tayini ve yapısal, elektronik, örgü dinamiği özelliklerinin incelenmesi. 0,00 14.03.2016
14.03.2018
2016.15.01.1053 Yabancı Diller Yüksekokulu
Mütercim Tercümanlık Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Fatma DEMİRAY AKBULUT İkinci Dil Ediniminde Sözcüksel Depolama ve Süreç Analizi: Ruhdilbilimsel Deneyler ve Disiplinlerarası Bulgular 35195,30 11.05.2016
11.11.2018
2016.09.04.1062 Bolu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet EMİRMUSTAFAOĞLU Kızartmalık Keş Üretimi İçin Bir Yöntem 14860,01 11.05.2016
11.05.2019
2016.08.18.1064 Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri (Anatomi ABD)
Dr. Öğr. Üyesi Ali GÖKKAYA Faralerde farklı intradermal enjeksiyon yöntemlerinde PRP kullanımlarının karşılaştırılması 37478,25 11.05.2016
11.05.2018
2016.08.18.1065 Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri (Anatomi ABD)
Dr. Öğr. Üyesi Ali GÖKKAYA Cilt Greftlerinin Saklanmasında PRP nin etkisi 37496,45 11.05.2016
11.05.2018
2016.03.03.1071 Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü
Doç. Dr. Muhammet YILDIRIM Polifonksiyonel heterohalkalı bileşiklerin çok-bileşenli reaksiyonlar yoluyla dizaynı ve sentezi 29878,63 28.07.2016
28.07.2018
2016.10.03.1073 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Nezih OKUR Kuluçkada Propolis Kullanımının Etlik Piliçlerde Embriyo Gelişimine Etkileri 29899,35 28.07.2016
28.01.2019
2016.03.01.1074 Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Prof. Dr. Ekrem Gürel Digitalis ferruginea subsp. schischkinii alttüründe sekonder metabolizmada rol alan genlerin transkriptom analizi ile belirlenmesi 29983,80 05.07.2016
05.05.2018
2016.03.03.1075 Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü
Doç. Dr. Sedat ÇETİN YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLENİN 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-TRİDEKAFLOROOCTİL 4-(AKRİLOİLOKSİ) BENZOAT İLE AŞI KOPOLİMERLERİNİN HAZIRLANMASI VE ÜRÜNLERİN MEKANİK, TERMAL VE MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 29999,14 28.07.2016
28.07.2018
2016.08.02.1082 Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri (Fizyoloji ABD)
Dr. Öğr. Üyesi Erkan KILINÇ Nitrogliserin ile oluşturulan migren hayvan modelinde ve ex vivo meningeal preparasyonlarda thymoquinone' un CGRP salınımı ve dural mast hücreleri üzerine etkilerinin araştırılması 29800,90 28.07.2016
28.08.2018
2016.14.01.1083 Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yükseko
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Nuriye ÖZENGİN Üriner inkontinanslı kadınlarda biofeedback eğitim seans sayısının üriner semptomlar ve kas kuvveti üzerine etkisi 29999,54 28.07.2016
28.07.2018
2016.09.04.1084 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Gıda Mühendisliği Bölümü
Doç. Dr. Erkan YALÇIN FARKLI TAHIL UNLARI İLE ÜRETİLEN KIZILCIK TARHANALARININ BESİNSEL, MİKROBİYOLOJİK VE PİŞME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE FERMANTASYONUN ETKİSİNİN İNCELENMESİ 31533,30 28.07.2016
28.07.2018
2016.09.04.1085 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Gıda Mühendisliği Bölümü
Prof. Dr. Hayri COŞKUN Farklı Sütlerden Yapılan Kefir Örneklerinin Buzdolabı Sıcaklığında ve Dondurarak Depolanması Esnasında Meydana Gelen Değişmeler 35895,27 28.07.2016
28.01.2019
2016.03.06.1086 Fen Edebiyat Fakültesi
Psikoloji Bölümü
Prof. Dr. Hamit COŞKUN Sıçanlarda Deneysel Toxoplasma Gondii Enfeksiyonunun Öğrenme, Anksiyete ve Depresyon Davranışları Üzerindeki Etkileri 29995,60 28.07.2016
28.07.2018
2016.03.02.1092 Fen Edebiyat Fakültesi
Fizik Bölümü
Dr. Murat Olutaş Şeffaf Film Isıtıcı Uygulamaları için Yarıiletken ITO ve ITO/Metal İnce Filmlerin Termal Buharlaştırma Yöntemiyle Hazırlanması, Elektriksel, Optik ve Elektrotermal Özelliklerinin Araştırılması 29997,19 09.09.2016
09.09.2018
2016.10.06.1093 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bitki Koruma
Prof. Dr. Mehmet Erhan GÖRE Türkiye’nin en önemli iki domates üretim alanında Phytophthora infestans popülasyonlarının fenotipik çeşitliliği ve patojenisiteleri 29999,14 09.09.2016
09.09.2019
2016.08.09.1096 Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri (Anatomi ABD)
Dr. Öğr. Üyesi Yaşar DAĞISTAN Subaraknoid hemoraji sıçan modelinde süperior servikal sempatektominin baş ağrısı üzerine etkisinin araştırılması 25997,24 09.09.2016
09.09.2018
2016.13.01.1097 Bolu Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik Bölümü
Doç. Dr. Arzu İLÇE ERGONOMİ EĞİTİMİ VE ERGONOMİK ARAÇ GERECİN HEMŞİRELERE VE HASTA BAKIMINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ 29542,00 09.09.2016
09.09.2018
2016.02.04.1100 Eğitim Fakültesi
Temel Eğitim Bölümü
Prof. Dr. Yasemin AYDOĞAN Abant-Erken Matematik Testinin (ABANT-EMAT) Geliştirilmesi ve Türkiye Norm Çalışması 7207,16 09.09.2016
09.09.2018
2016.06.08.1103 Diş Hekimliği Fakültesi
Tedavi ABD
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Aytaç “Kendinden adezivli rezin simanlardan salınan atık monomerlerinin yüksek performanslı sıvı kromatografisi yöntemi ile karşılaştırılması. 36252,36 08.11.2016
08.05.2018
2016.10.05.1108 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bitki Koruma Bölümü
Doç. Dr. Göksel ÖZER Nohut bitkisinde SWEET taşıyıcı gen grubunun tespiti ve fungal enfeksiyona karşı ekspresyon miktarlarının izlenmesi 14866,98 07.11.2016
07.11.2017
2016.08.36.1111 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Tıbbi Farmakoloji ABD)
Prof. Dr. Akçahan Gepdiremen CYP2C9 ve VKORC1 Polimorfizmlerinin Derin Ven Trombozlu (DVT) Hastalarda Warfarin (Kumadin) Dozlamındaki Etkisi. 12216,34 07.11.2016
07.05.2018
2017.10.01.1120 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Şenol YILDIZ Bolu İli Abant Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında Nematod Biyoçeşitliliği Üzerine Araştırmalar 29984,39 03.01.2017
03.01.2019
2017.09.04.1123 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Gıda Mühendisliği
Prof. Dr. Ömer ZORBA Moleküler Yöntemler Kullanılarak Isıl İşlem Görmemiş Etlerde Tür Tespiti Üzerine Bir Araştırma. 59978,34 03.01.2017
03.01.2020
2017.03.01.1130 Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Prof. Dr. Nusret ZENCİRCİ Siyez buğdayının in vitro çoğaltılma olanaklarının araştırılması 29893,21 03.01.2017
03.01.2019
2017.03.03.1134 Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Sevim DEMİRÖZÜ ŞENOL Magnezyum eşkatkılı çinko lityum oksit bileşiklerinin sentezi ve karakterizasyonu 34804,10 13.02.2017
13.02.2019
2017.10.06.1135 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bitki Koruma Bölümü
Doç. Dr. Mustafa İMREN Bolu buğday üretiminde Kist nematodu, Heterodera filipjevi’nin neden olduğu ürün kaybının araştırılması 28867,30 13.02.2017
13.02.2019
2017.03.03.1136 Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü
Doç. Dr. Öznur DEMİR ORDU Bis[N-(p-aril)-karbamoiloksi]alkanlardan elde edilen organojel morfolojilerinin polarize optik mikroskop ile incelenmesi. 29940,72 13.02.2017
13.02.2019
2017.03.03.1138 Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü
Prof. Dr. Yaşar DÜRÜST Bazı nitronların 4-vinil-1-siklohekzen-1,2-epoksit ile 1,3-dipolar halkalı katılmalarının incelenmesi 30000,00 13.02.2017
13.02.2019
2017.18.03.1141 Bolu Meslek Yüksekokulu
Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet KESKİN DERİ SANAYİ ATIK YAĞLARINDAN BİYODİZEL ELDE EDİLMESİ VE ELDE EDİLEN BİYODİZELİN YAKIT ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ 25872,36 13.02.2017
13.02.2020
2017.31.01.1142 Bilimsel Endüstriyel ve Teknolojik Uygulama ve Ara
BETUM
Öğr. Gör. Dr. Sanaz LAKESTANI Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Kampusu İç ve Dış Ortam Havasında Karbonil Bileşiklerin Kaynak ve Seviyelerinin Tespiti 29251,24 13.02.2017
13.08.2018
2017.08.10.1147 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Çocuk Cerrahisi ABD)
Prof. Dr. Hayrettin Öztürk Sıçanlarda Etilen Glikol İle Oluşturulan Böbrek Taşı Üzerine Pentoksifilin’in Koruyucu Etkileri 29990,78 13.02.2017
13.07.2018
2017.03.01.1151 Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Murat TELLİ Daphnia magna model organizmasında predatör kaynaklı kimyasal sinyallerin sebep olduğu stres koşullarında ifade olunan genlerin belirlenmesi ve gen ifade profillerinin çıkarılması 14988,36 15.03.2017
15.03.2019
2017.10.05.1152 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bahçe Bitkileri Bölümü
Prof. Dr. Turan KARADENİZ BOLU YÖRESİ TARIMSAL ALET ve EKİPMANLARININ ARAŞTIRILMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ ve KORUNMASI 29609,02 15.03.2017
15.09.2018
2017.10.06.1155 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bitki Koruma
Prof. Dr. Mehmet Erhan GÖRE Türkiye’de domatesten elde edilen Phytophthora infestans izolatlarının karakterizasyonu 34999,94 15.03.2017
15.03.2019
2017.10.04.1173 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Tohum Bilimi ve Teknolojisi
Doç. Dr. Hakan KİBAR Depolama Koşullarının Siyez Buğdayının (Triticum monococcum L.) Tohum Özelliklerine Etkisinin Belirlenmesi 29922,84 11.04.2017
11.07.2019
2017.08.18.1178 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Plastik, Rekonstrüktif ve E
Prof. Dr. Metin GÖRGÜ Tavşanlarda yara gerilim kuvvetinn ölçülmesi ve trombositten zengin plazmanın yara iyileşmesine etkisi 33727,21 11.04.2017
11.10.2018
2017.02.04.1183 Eğitim Fakültesi
Tükçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Eğitimi Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Fahri KILIÇ SOSYAL BİLGİLER DERSLERİNDE GİRİŞİMCİLİK BECERİSİNİN KAZANDIRILMASI 10631,51 11.04.2017
11.08.2018
2017.02.04.1184 Eğitim Fakültesi
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
Prof. Dr. Nihal DOĞAN Öğrencilerin Bilimin Doğası Hakkında Görüşlerinin Probleme Dayalı Öğrenme Yoluyla Geliştirilmesi 11985,00 11.04.2017
11.08.2018
2017.09.04.1188 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Gıda Mühendisliği Bölümü
Prof. Dr. Gülsün AKDEMİR EVRENDİLEK Tohumların Yüzey Dezenfeksiyonu Amacıyla Geliştirilen Laboratuvar Ölçekli Atımlı Elektrik Akımı Ünitesi Prototipi Patent Başvurusu 15000,16 11.04.2017
11.04.2019
2017.03.02.1189 Fen Edebiyat Fakültesi
Fizik Bölümü
Prof. Dr. İbrahim Belenli İn-situ MgB2 tek ve çok damarlı süperiletken tellerde demir kılıf iç yüzeyinin Mg ile kaplanarak akım taşıma özelliklerinin iyileştirilmesi 15000,00 30.05.2017
30.05.2020
2017.04.02.1191 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü
Doç. Dr. Rahmi YÜCEL Bolu Konaklama İşletmelerinde Değer Analizi Yaklaşımlı Müşteri/İşletme Önceliklerinin ve Değiştirme Maliyetlerinin Belirlenmesi İle Mesleki Gereksinimlerin Tespiti 4801,42 30.05.2017
30.05.2018
2017.03.02.1193 Fen Edebiyat Fakültesi
Fizik Bölümü
Prof. Dr. İbrahim Belenli MgB2 Süperiletken Tellerin 3 Eksenli Silindirik Hadde ile Soğuk Sıkılaştırılması 30000,00 30.05.2017
30.05.2018
2017.10.05.1194 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bahçe Bitkileri
Doç. Dr. Beyhan KİBAR Farklı Oranlarda Vermikompost Uygulamalarının Karabük Koşullarında Örtüaltı Marul Yetiştiriciliğinde Bitki Gelişimi, Kalite ve Besin Elementi İçeriği Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi 28667,45 30.05.2017
30.05.2018
2017.10.05.1195 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bahçe Bitkileri
Doç. Dr. Beyhan KİBAR Farklı Organik Kaynaklı Gübre Uygulamalarının Ispanakta (Spinacia oleracea L.) Bitki Gelişimi, Verim, Kalite Özellikleri ve Besin Elementi İçeriği Üzerine Etkileri 14353,19 30.05.2017
30.11.2018
2017.10.09.1196 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Tarla Bitkileri Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Arzu YILDIRIM Buğday çiminde (Triticum aestivum L.), fenol içeriğine, antioksidan ve antioksidan enzim aktivitelerine manyetik alan etkisinin belirlenmesi 4999,62 30.05.2017
30.05.2018
2017.02.08.1201 Eğitim Fakültesi
Türkçe Eğitimi Bölümü
Doç. Dr. Halit KARATAY Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kavramsal Metafor Teorisinin Yönelim Deyimlerinin Öğretimine Etkisi 3122,20 16.06.2017
16.06.2018
2017.02.07.1202 Eğitim Fakültesi
Özel Eğitim Bölümü
Doç. Dr. İlknur ÇİFÇİ TEKİNARSLAN Sosyal Problem Çözme Becerisi Öğretim Programının Zihinsel Yetersizliği Olan Bireyler Üzerindeki Etkililiği 9028,20 16.06.2017
16.06.2019
2017.10.07.1204 Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Doç. Dr. Fatma PEHLİVAN KARAKAŞ Endemik Astragalus brachypterus Fischer bitkisinin doku kültürü yöntemiyle çoğaltımı ve iki farklı kaynaktan elde edilen bitki materyallerinin (in vitro yetiştirilen ve doğada yetişen) fenolik bileşenlerinin karşılaştırılması 4998,48 16.06.2017
16.06.2018
2017.10.04.1207 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Tohum Bilimi ve Teknolojisi
Doç. Dr. Hakan KİBAR Farklı Depolama Sıcaklıkları ve Süresinin Siyez Buğdayının (Triticum monococcum L.) Bazı Mühendislik Özellikleri Üzerine Etkisinin Araştırılması 26842,59 16.06.2017
16.12.2018
2017.10.07.1208 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Tarla Bitkileri Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Faheem Shehzad Baloch DArTseq markor kullanarak yerel fasulye genotiplerinde genom karakterizasyonu 29902,00 16.06.2017
16.06.2018
2017.10.05.1209 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bahçe Bitkileri Bölümü
Doç. Dr. Müttalip GÜNDOĞDU Farklı Kurutma Tekniklerinin Karadut (M. nigra) ve Beyaz Dut (M. alba) Meyvelerinin Bazı Beslenme Değerleri Üzerine Etkileri 14521,06 16.06.2017
16.12.2018
2017.08.35.1210 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Doç. Dr. Özden ARISOY Şizofreni tanılı hastalarda total oksidan ve antioksidan seviyelerinin semptom şiddeti, C-reaktif protein ve metabolik sendrom ile aralarındaki ilişkinin araştırılması 2676,00 16.06.2017
16.06.2018
2017.08.08.1211 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Anesteziyoloji ve Reanimasy
Dr. Öğr. Üyesi Hamit YOLDAŞ Sugammadex Sonrası Salin Bolus Uygulamasının Derlenme Üzerine Etkisi 4776,64 16.06.2017
16.06.2018
2017.09.05.1217 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü
Doç. Dr. Gürcan YILDIRIM Gümüş nanopartiküllerinin Bi-tabanlı süperiletken seramik materyallerinin elektrik, yapısal, süperiletken, akı çivileme, mekanik karakterizasyon ve performansı üzerine etkilerinin deneysel ve teorik yaklaşımlarla incelenmesi 29999,25 16.06.2017
16.12.2018
2017.03.03.1218 Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü
Doç. Dr. Muhammet YILDIRIM Yeni Geliştirilmiş Tiyazolo[3,2-c]pirimidin Bazlı Antikanser Bileşikleri 18750,00 16.06.2017
16.06.2020
2017.02.04.1219 Eğitim Fakültesi
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
Doç. Dr. Hakan YAMAN Alan Bağımlı ve Alan Bağımsız Bireylerin Modellenmesi: Bir Göz İzleme Çalışması 29995,60 13.07.2017
13.07.2018
2017.09.02.1221 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Çevre Mühendisliği Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Berrin TOPUZ ÇEVRESEL SU NUMUNELERİNDE AĞIR METAL TAYİNİ İÇİN SENTETİK VE DOĞAL ADSORBANLARIN KULLANIMININ ARAŞTIRILMASI 29995,30 13.07.2017
13.01.2020
2017.19.06.1222 Gerede Meslek Yüksekokulu
Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed ÖZ Dolomit Katkısı ile O'Connor Yöntemiyle Hegzagonal Bor Nitrür Sentezi 29279,34 13.07.2017
13.07.2019
2017.06.07.1223 Diş Hekimliği Fakültesi
Radyoloji ABD
Dr. Öğr. Üyesi Seval BAYRAK Farklı kalınlıkta frezlerle hazırlanan kök ucu preparasyonu sonrası uygulanan retrograd dolgu materyallerinin konik ışınlı BT görüntülemesinde oluşturdukları artefaktların değerlendirilmesi: İn vitro çalışma 4642,12 13.07.2017
13.07.2018
2017.08.32.1225 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Nöroloji ABD)
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Nur ÖGÜN Total Diz Artroplastisi Yapılan Hastalarda Turnike Kullanımının Serebral Kan Akımı ve Kognitif Bozukluk Üzerine Etkisi 27081,00 13.07.2017
13.07.2018
2017.12.01.1226 Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu
Antrenörlük Eğitimi Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Kerim SÖZBİR Antrenman Maskesinin Aerobik Kapasite Üzerine Etkilerinin İncelenmesi 4956,00 13.07.2017
13.07.2018
2017.02.04.1230 Eğitim Fakültesi
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
Doç. Dr. Hakan YAMAN Bilişsel Stillerin Belirlenmesinde Kullanılan “Grup Saklı Figürler Testi” nin Bilgisayar Ortamına Aktarılması: Bir Durum Çalışması 29995,60 09.08.2017
09.08.2018
2017.33.01.1231 Yenilikçi Gıda Teknolojineri Geliştirme Uygulama v
YENİGIDAM
Öğr. Gör. Dr. Melike Büşra BAYRAMOĞLU KARŞI Bolu Dağı Tünel Ortamında Toplanan Toplam Asılı Partikül (TSP) Örneklerinde Trafik Kaynaklı Markerların Belirlenmesi 14788,00 09.08.2017
09.02.2019
2017.09.02.1232 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Çevre Mühendisliği Bölümü
Dr. Akif Arı ENDÜSTRİYEL BİR MUTFAK ORTAMINDA ÖLÇÜLEN YANMA KAYNAKLI İNCE VE ULTRA-İNCE PARTİKÜL MADDELERİN KİMYASAL BİLEŞİMİ ve SAĞLIK RİSKİNİN ARAŞTIRILMASI 18750,00 09.08.2017
09.08.2018
2017.13.01.1234 Bolu Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Arzu AKMAN YILMAZ Yoğun Bakım Ünitesinde Fiziksel Çevre Düzenlemesinin Deliryum Üzerine Etkisi 1983,03 09.08.2017
09.08.2018
2017.08.35.1235 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Doç. Dr. Özden ARISOY Depresyon ve Vitamin D eksikliğinin göz damarları üzerine etkisi 6152,52 09.08.2017
09.08.2018
2017.08.34.1236 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Radyoloji ABD)
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa HIZAL MAJÖR DEPRESYONDA İLK VE REKÜRREN ATAKLARDA BEYİN PERFÜZYON VE KORTİKAL KALINLIĞIN MRG İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 12000,00 09.08.2017
09.12.2018
2017.03.02.1238 Fen Edebiyat Fakültesi
Fizik Bölümü
Prof. Dr. Cabir Terzioğlu Çift Katmanlı Perovskite Manganitlerde A-Katyon Boyut Değişiminin İncelenmesi 12000,00 09.08.2017
09.02.2019
2017.03.02.1239 Fen Edebiyat Fakültesi
Fizik Bölümü
Doç. Dr. Aliekber AKTAĞ Güneş Enerjisi için Yüksek Verimli FotoVoltaik Hücre Üretimi ve Karakterizasyonu 29301,00 09.08.2017
09.02.2019
2017.03.03.1240 Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü
Prof. Dr. Özdemir ÖZARSLAN NANO YAPILI GRAFİTİK-KARBON-NİTRÜR VE YENİ TÜREVLERİNİN SENTEZİ, İŞLEVSELLEŞTİRİLMESİ VE KATALİTİK UYGULAMALARI 13900,00 09.08.2017
09.08.2019
2017.13.01.1242 Bolu Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik Bölümü
Doç. Dr. Arzu İLÇE STATİK VE DİNAMİK DESTEK YÜZEYLERİN BASINÇ YARASINA ETKİSİ 15000,00 09.08.2017
09.02.2019
2017.08.17.1243 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Ortopedi ve Travmatoloji AB
Doç. Dr. Kutay Engin ÖZTURAN DENEYSEL AŞİL TENDON HASARI OLUŞTURULMUŞ TAVŞANLARDA SİYANOAKRİLATIN ETKİSİ 20996,23 19.10.2017
19.10.2018
2017.03.02.1244 Fen Edebiyat Fakültesi
Fizik Bölümü
Doç. Dr. Aliekber AKTAĞ Güneş Enerjisi Panel Verimliliğinin Artırılması 29826,00 20.10.2017
20.10.2018
2017.03.02.1245 Fen Edebiyat Fakültesi
Fizik Bölümü
Prof. Dr. Ercan YILMAZ Yüksek Dielektrikli HfO2 Al2O3, Er2O3 ve Y2O3 Kapı Oksit Tabakalı NürFETlerin Atomik Katman Kaplama (ALD) Sistemiyle Büyütülmesi ve Radyasyon Duyarlılıklarının Sınanması 29270,96 20.10.2017
20.04.2019
2017.10.07.1246 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Tarla Bitkileri Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Gülsüm YALDIZ Kanatlı Hayvan Gübrelemesi ile Yetiştirilen Fesleğenin Uçucu Yağ Bileşenleri ve Biyolojik Aktivitelerinin Değerlendirilmesi 29964,30 20.10.2017
20.10.2018
2017.16.01.1247 Bolu Sağlık Yüksekokulu
Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Aylin AKOĞLU Laktik asit bakterilerinin Listeria monocytogenes'in üretiiği biyofilm kontrolünde kullanımı 23413,00 20.10.2017
20.04.2019
2017.03.03.1248 Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Elif Berna OLUTAŞ Çift-Kuyruklu Farklı Hidrofobik Kısma Sahip Yüzey Aktif Moleküllerin Sentezi ve Miselleşme Özelliklerinin Belirlenmesi 22590,16 20.10.2017
20.10.2019
2017.02.07.1250 Eğitim Fakültesi
Özel Eğitim Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Müzeyyen ELDENİZ ÇETİN SERBEST ZAMANLARDA ÖĞRENCİ SEÇİMİ İLE BELİRLENEN SERBEST ZAMAN ETKİNLİĞİ İLE MEŞGUL OLMANIN ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÖĞRENCİLERE ETKİSİNİN VE ÖĞRETMENLERİN BU KONUDAKİ GÖRÜŞ VE GÖZLEMLERİNİN BELİRLENMESİ 1648,08 20.10.2017
20.10.2018
2017.02.04.1251 Eğitim Fakültesi
Tükçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Eğitimi Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Fahri KILIÇ Cumhuriyetin İlk Yıllarında Eğitime Taşradan Bir Bakış: Yeşil Yaprak Dergisi 4998,48 20.10.2017
20.10.2018
2017.02.07.1252 Eğitim Fakültesi
Özel Eğitim Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet YIKMIŞ Çarpma-Bölme İşlemlerinin Öğretiminde Nokta Belirleme Tekniği Kullanılarak Yapılan Tablet Bilgisayar ve Kağıt-Kalem Etkinliklerinin Karşılaştırılması 25874,04 20.10.2017
20.10.2019
2017.09.04.1253 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Gıda Mühendisliği
Prof. Dr. Ömer ZORBA Farklı Yağ Oranlarına Sahip Sığır Etine Uygulanan Farklı Isıl İşlemler Sonucu Ette Meydana Gelen Fizikokimyasal Değişimlerin İncelenmesi 1967,42 16.11.2017
16.11.2018
2017.06.03.1254 Diş Hekimliği Fakültesi
Ortodonti ABD
Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Nur KORKMAZ Maksiller Sutural Genişletmede İsotretinoinin Yeni Kemik Oluşumuna Etkisinin İncelenmesi 13652,69 16.11.2017
16.11.2018
2017.08.17.1255 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Ortopedi ve Travmatoloji AB
Doç. Dr. Hüsamettin ÇAKICI Stellat ganglion blokajının sıçanlarda kemik iyileşmesi üzerine etkilerinin araştırılması 17135,77 16.11.2017
16.11.2018
2017.08.32.1256 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Nöroloji ABD)
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Nur ÖGÜN Vortioksetinin farklı izole sıçan preparasyonlarında CGRP, IL-6 ve IL-1 beta salınımı üzerine etkileri ve mekanizmalarının araştırılması 18488,24 16.11.2017
16.11.2018
2017.08.32.1257 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Nöroloji ABD)
Dr. Öğr. Üyesi Şule AYDIN TÜRKOĞLU "Özel Biyobelirteç olan CXCL-13’ün BOS’taki aktivitesinin Lyme hastalığı ile ilişkisinin araştırılması" 51935,04 16.11.2017
16.11.2018
2017.08.02.1258 Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri (Fizyoloji ABD)
Dr. Öğr. Üyesi Ayhan ÇETİNKAYA Migrende Cinsiyet Farklılığı: Östrojen ve Progesteronun Migren Patofizyolojisindeki Rolünün Araştırılması 28437,46 16.11.2017
16.11.2019
2017.10.04.1259 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Tohum Bilimi ve Teknolojisi Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Ferit SÖNMEZ Biochar ve PGPR Uygulamalarının Buğdayın Gelişimi ve Besin Elementi İçeriği ile Toprak Özellikleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi 15000,00 16.11.2017
16.05.2019
2017.03.03.1260 Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü
Doç. Dr. Erol AKPINAR Kiral konuk moleküllerin misel içinde lokalizasyonlarının liyotropik tek ve çift eksenli kolesterik fazların varlığı ve kolesterik-kolesterik faz geçişleri üzerine etkisi 29984,74 16.11.2017
16.11.2019
2017.05.02.1261 İletişim Fakültesi
Gazetecilik Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Kemal Avcı YÜKSEK ÖĞRETİMDE İÇ VE DIŞ PAYDAŞLARIN ALGILARINA GÖRE KURUMSAL İTİBAR: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ 5000,00 16.11.2017
16.11.2018
2017.09.05.1262 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü
Prof. Dr. Ali Naci Çelik Bağımsız bir fotovoltaik sistemin nümerik modellenmesi, optimizasyonu ve deneysel validasyonu 24975,13 16.11.2017
16.11.2018
2018.13.01.1264 Bolu Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Makbule Tokur Kesgin İnternet ve akıllı telefon kullanımının ergenlerin göz sorunları ile ilişkisinin belirlenmesi 3418,49 03.01.2018
03.01.2019
2018.08.25.1265 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Deri ve Zührevi Hastalıklar
Prof. Dr. Mualla POLAT " Sistemik isotretinoin kullanan akne vulgaris hastalarında subklinik aterosklerozun değerlendirilmesi" 10214,64 03.01.2018
03.07.2019
2018.08.17.1266 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Ortopedi ve Travmatoloji AB
Doç. Dr. Hüsamettin ÇAKICI Tavuk fleksör tendon tamirinde yapışıklığın önlenmesinde metilen mavisinin etkinliği 10263,72 03.01.2018
03.07.2019
2018.06.06.1267 Diş Hekimliği Fakültesi
Protez ABD
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Hayati ATALA PERİYODİK OLARAK FIRÇALAMA YAPILAN CAD CAM REZİN BLOKLARDA RENK STABİLİTESİ VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ DEĞERLENDİRİLMESİ 15838,06 03.01.2018
03.01.2020
2018.08.04.1268 Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri (Tıbbi Biyokimya ABD)
Dr. Öğr. Üyesi Özgür Mehmet Yis Sıçanlarda testis torsiyonu sonucu oluşan doku hasarı üzerine IL-18BP’nin koruyucu etkileri 23239,89 03.01.2018
03.07.2019
2018.06.05.1269 Diş Hekimliği Fakültesi
Periodontoloji ABD
Dr. Öğr. Üyesi Şadiye GÜNPINAR PERİODONTAL HASTALIK VE SAĞLIKTA DİŞETİ OLUĞU SIVISI, TÜKÜRÜK VE SERUM NETRİN-1/UNC5b SEVİYELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 29677,10 03.01.2018
03.07.2019
2018.14.01.1270 Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yükseko
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Nuriye ÖZENGİN Monosemptomatik Noktürnal Enürezisli Çocuklarda Postür, Denge ve Yaşam Kalitesinin İncelenmesi 29999,99 03.01.2018
03.01.2020
2018.09.02.1271 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Çevre Mühendisliği Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi YAKUP ERMURAT REKOMBİNANT SAFRA TUZU HİDROLAZ ENZİMİNİN AKTİVİTESİNİN İNCELENMESİ VE KİNETİĞİNİN BELİRLENMESİ 4866,48 03.01.2018
03.01.2019
2018.09.04.1272 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Gıda Mühendisliği Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi İlker Turan AKOĞLU HAYVANSAL YAĞ ORANI AZALTILMIŞ TAVUK DÖNERİN KALİTE KARAKTERİSTİKLERİ 9902,94 03.01.2018
03.01.2019
2018.09.04.1273 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Gıda Mühendisliği
Doç. Dr. Semra TURAN PİŞİRME İŞLEMİ SIRASINDA TAVUK DÖNERİN LİPİT FRAKSİYONUNDA MEYDANA GELEN BAZI DEĞİŞİMLERİN İNCELENMESİ 17749,82 03.01.2018
03.01.2019
2018.03.01.1275 Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Prof. Dr. Arzu TÜRKER Organik ve konvansiyonel olarak yetiştirilen enginarların fenolik içeriklerinin, antibakteriyel ve antioksidant aktivitelerinin karşılaştırılması 4998,20 03.01.2018
03.01.2019
2018.03.01.1276 Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Doç. Dr. Mehmet ÖZTÜRK Rekombinant interferon beta 1b’nin E. coli’de periplazmik ya da salgılanabilir olarak üretilmesi 32734,88 03.01.2018
03.07.2019
2018.02.01.1277 Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Nuh YAVUZALP Öz Düzenlenmiş Çevrimiçi Öğrenme Stratejileri Ölçeği’nin (SOL-Q) Türk Kültürüne Uyarlanması 1416,00 03.01.2018
03.01.2019
2018.02.03.1278 Eğitim Fakültesi
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Meral Per Genel Eğitim Sınıfındaki Özel Gereksinimli Öğrencilerin Sosyal Becerilerinin Geliştirilmesinde Dijital İllüstrasyon Gösteriminin Etkililiği 7828,05 03.01.2018
03.01.2019
2018.02.04.1279 Eğitim Fakültesi
İlköğretim Bölümü
Doç. Dr. Erol KARAKIRIK DinaSoruS Değerlendirme sisteminin Android ve IOS ortamlarına uyarlanması ve İlköğretim Matematik soru bankası oluşturulması 8336,70 03.01.2018
03.01.2019
2018.03.09.1280 Fen Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü
Prof. Dr. Ahmet OCAK II. Meşrutiyet Dönemi Osmanlı Basınında Hilafet Söylemi 17430,82 03.01.2018
03.01.2019
2018.08.26.1282 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Enfeksiyon Hastalıkları ABD)
Prof. Dr. Fatma SIRMATEL OJE KULLANIMININ ELDEKİ BAKTERİYEL ÜREME ÜZERİNE ETKİSİ 4786,08 15.02.2018
15.02.2019
2018.06.05.1283 Diş Hekimliği Fakültesi
Periodontoloji ABD
Dr. Öğr. Üyesi Şevki GÜLER Kınanın antimikrobiyal ve sitotoksik etkilerinin in vitro olarak araştırılması 20000,00 06.02.2018
06.08.2019
2018.14.01.1284 Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yükseko
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Tamer ÇANKAYA Yaşlı Bireylerde Gövde Kaslarının Yapısal ve Fonksiyonel Özelliklerinin Postüral Denge ile İlişkisinin İncelenmesi 37496,00 06.02.2018
06.02.2019
2018.03.02.1286 Fen Edebiyat Fakültesi
Fizik Bölümü
Doç. Dr. Abdulkadir ŞENOL Gelecek Hadron-Hadron Dairesel Çarpıştırıcısında (FCC-hh) üst kuarkın çeşni değiştiren anormal etkileşmelerinin pp->W b$\gamma$ sürecinde incelenmesi 4170,00 15.02.2018
15.05.2019
2018.09.01.1287 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Alper Akkaş Su Ortamının MHz Bantlarında Kanal Modelleme Uygulaması 4932,40 15.02.2018
15.02.2019
2018.09.04.1288 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Gıda Mühendisliği
Doç. Dr. Semra TURAN ÇEŞİTLİ FENOLİK BİLEŞİKLERİN AYÇİÇEK VE MISIRÖZÜ YAĞLARININ OKSİDATİF STABİLİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ 13254,11 15.02.2018
15.02.2019
2018.02.02.1289 Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
Prof. Dr. Türkan ARGON YENİLİKÇİ OKUL VE ÖRGÜT İKLİMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ (BOLU İLİ ÖRNEĞİ) 1709,82 15.02.2018
15.02.2019
2018.06.02.1290 Diş Hekimliği Fakültesi
Endodonti ABD
Dr. Öğr. Üyesi Zeliha UĞUR AYDIN XP-endo Shaper, Reciproc Blue ve WaveOne Gold Nikel-Titanyum Döner Aletlerinin Eğri Kök Kanallarından Dolgu Materyali Uzaklaştırma Etkinliği: Bir Mikro-Bilgisayarlı Tomografi Çalışması 27269,80 13.03.2018
13.03.2019
2018.04.05.1291 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Maliye Bölümü
Doç. Dr. Yunus DEMİRLİ Muhasebe Meslek Mensuplarının Uzlaşma Müessesesinin Hukuki Niteliğine İlişkin Görüşleri: Alan Araştırması 1569,99 13.03.2018
13.03.2019
2018.08.03.1292 Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri (Histoloji ve Embriyoloji ABD)
Dr. Öğr. Üyesi Tülin FIRAT Ratlarda hepatik iskemi reperfüzyon hasarı üzerinde protokatekuik asitin koruyucu etkisi 27000,00 13.03.2018
13.03.2019
2018.08.25.1293 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Deri ve Zührevi Hastalıklar
Prof. Dr. Mualla POLAT " Terbinafin tedavisi alan onikomikoz tanılı hastalarda koku duyusunun değerlendirilmesi" 5900,00 13.03.2018
13.03.2019
2018.16.01.1294 Bolu Sağlık Yüksekokulu
Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Aylin AKOĞLU Gastronomi Festivallerinin Başarısını Etkileyen Faktörler: Ege Bölgesi Örneği 3773,89 13.03.2018
13.03.2019
2018.03.03.1295 Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü
Doç. Dr. Muhammet YILDIRIM Elektrospin Yöntemiyle Üretilen Biyopolimer Bazlı 3B Transdermal Bantlar: Karakterizasyonları ve Biyolojik Etkilerinin Değerlendirilmesi 23982,60 13.03.2018
13.03.2019
2018.03.01.1296 Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Prof. Dr. Nusret ZENCİRCİ Bor Toksitesi Altında 2,4-D ve Dicamba’nın Siyez ve Ekmeklik Buğday Türlerinin Embriyo Kültüründe Kallus ve Bitki Rejenerasyonuna Etkileri (Effect of 2,4_D and Dicamba on the callus production and regenaration of einkorn and bread wheat under boron toxicity) 21911,60 13.03.2018
13.03.2020
2018.08.25.1297 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Deri ve Zührevi Hastalıklar
Dr. Öğr. Üyesi Betül ŞEREFLİCAN Tekrarlayan Oral Aftı Olan Hastalarda Göz Bulguları 1864,40 13.03.2018
13.03.2019
2018.06.05.1298 Diş Hekimliği Fakültesi
Periodontoloji ABD
Dr. Öğr. Üyesi Özge Göktürk Tükürük ve Dişeti Oluğu Sıvısındaki Stres Markerlarının Hamilelikle ilişkisi 23946,88 13.03.2018
13.03.2019
2018.18.03.1299 Bolu Meslek Yüksekokulu
Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Şen Butanol-Biyodizel-Dizel Yakıtla Çalışan Tek Silindirli Dizel Bir Motorun Enjeksiyon Zaman ve Basıncının NOx ve İs Emisyonlarına Göre Optimizasyonu 13416,60 13.03.2018
13.09.2019
2018.02.01.1300 Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Doç. Dr. Erkan TEKİNARSLAN ÖĞRETMENLERİN TEKNOLOJİ ENTEGRASYON ÖZ-YETERLİKLERİ İLE ETKİLEŞİMLİ TAHTAYA YÖNELİK TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ 1682,20 13.03.2018
13.03.2019
2018.02.05.1301 Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Doç. Dr. Eralp BAHÇİVAN Öğretmen Adaylarının Bilgi İletişim Teknolojileri Yeterliklerinin Epistemolojik İnançları ve Öğrenme-Öğretme Anlayışları Bağlamında İncelenmesi: Bir Yapısal Eşitlik Çalışması 4348,35 13.03.2018
13.03.2019
2018.10.06.1302 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bitki Koruma Bölümü
Doç. Dr. Mustafa İMREN Bazı Fasulye Çeşitlerinin Kök Yara Nematodları, Pratylenchus thornei ve Pratylenchus neglectus’a karşı reaksiyonlarının Araştırılması 26000,00 13.03.2018
13.03.2020
2018.03.01.1303 Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Prof. Dr. Seza ARSLAN Ev yapımı beyaz peynir ve çiğ süt örneklerinden Pseudomonas spp.’nin fenotipik ve genotipik tanımlanması, bozulma enzimlerinin, virulans özelliklerinin ve antimikrobiyal direncinin belirlenmesi 23000,00 13.03.2018
13.03.2020
2018.09.04.1304 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Gıda Mühendisliği Bölümü
Prof. Dr. Gülsün AKDEMİR EVRENDİLEK GIDA AMBALAJI OLARAK KULLANMAYA YÖNELİK PATATES SANAYİSİNİN ARITMA TESİSİ ÇIKIŞ SULARINDAN BİYOPLASTİK ELDESİ VE YÜKSEK HİDROSTATİK BASINÇ ALTINDAKİ DAVRANIŞ REJİMİNİN TESPİTİ 19164,00 13.03.2018
13.03.2019
2018.10.01.1305 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Tarla Bitkileri Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Faheem Shehzad Baloch Tükiye’deki farklı bölgelerden tedarik edilen defne (Laurus nobilis L.) populasyonlarının moleküler karakterizasyonu 25000,00 13.03.2018
13.03.2019
2018.09.03.1306 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Elektrık Elektronik Mühendisliği
Doç. Dr. Kemal POLAT EKG ve PPG sinyalleri ile giyilebilir kan basıncı ölçüm sistemi 4500,00 11.04.2018
11.04.2019
2018.06.03.1307 Diş Hekimliği Fakültesi
Ortodonti ABD
Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Nur KORKMAZ 3 Shape (TRIOS 3) Ağız İçi Tarayıcı ve 3 Shape (R 700) Model Tarayıcı İle Elde Edilen Modeller Üzerinde Yapılan Lineer Ölçümlerin, Manuel Teknikle Karşılaştırılarak; Doğruluğu, Güvenilirliği ve Tekrarlanabilirliğinin Değerlendirilmesi. 25000,00 11.04.2018
11.05.2019
2018.08.08.1308 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Anesteziyoloji ve Reanimasy
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim KARAGÖZ ’Karaciğer iskemi reperfüzyon hasarı oluşturulan ratlarda sugammadeksin farklı dozlarının karaciğer üzerine etkisi 16089,20 11.04.2018
11.04.2019
2018.08.31.1309 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Kardiyoloji ABD)
Doç. Dr. İsa SİNCER multıpl skleroz hastalarında koroner akım rezervinin değerlendirilmesi 3753,00 11.04.2018
11.10.2019
2018.06.05.1310 Diş Hekimliği Fakültesi
Periodontoloji ABD
Dr. Öğr. Üyesi Şadiye GÜNPINAR PERİODONTAL HASTALIK VE SAĞLIKTA DİŞETİ OLUĞU SIVISI VE SERUM ERBB4/NEUREGULİN-4 SEVİYELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 25124,00 11.04.2018
11.06.2019
2018.03.03.1311 Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü
Doç. Dr. Cevher ALTUĞ Yeni Çoklu Heterohalka İçeren Yapıların Mikrodalga Yöntemiyle Elde Edilmesi ve Dft Çalışmalarının Yapılması 25248,40 11.04.2018
11.04.2020
2018.03.03.1312 Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü
Arş. Gör. Dr. Seda KARABOĞA Farklı Metal Oksit Destekli Paladyum Nanoparçacıkları, Tanımlanması ve Dimetilamin Boranın Dehidrojenlenmesinde Katalitik Etkinliği 13650,00 11.04.2018
11.08.2019
2018.10.04.1313 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Tohum Bilimi ve Teknolojisi
Doç. Dr. Hakan KİBAR Depo Ortam Koşullarına Bağlı Olarak Kinoa (Chenopodium quinoa willd.) Tohumlarının Optimum Depolama Süresinin Belirlenmesi 16944,28 11.04.2018
11.08.2019
2018.12.01.1314 Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu
Antrenörlük Eğitimi Bölümü
Doç. Dr. Ümid KARLI İki Farklı Germe Protokolünün Egzersize Bağlı Kas Hasarına Akut Etkisi 1868,40 11.04.2018
11.04.2019
2018.12.01.1315 Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu
Antrenörlük Eğitimi Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Kerim SÖZBİR Yüksek Şiddetli Pliometrik Antrenmanın Kuvvet, Anaerobik Performans ve Alt Ekstremite Kaslarına ait Elektromyografik Aktivitelere Etkisi 5664,00 11.04.2018
11.04.2019
2018.09.09.1316 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Kimya Mühendisliği
Arş. Gör. Dr. Güler Bengüsu TEZEL TANRISEVER Viskoelastik polimer karışımların dinamik mekanik karakterizasyonlarının deneysel ve teorik olarak tayin edilmesi 23569,00 11.04.2018
11.04.2019
2018.03.01.1317 Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Murat TELLİ Haematococcus pluvialis yeşil alg türünde biyoteknoloji uygulamalarında astaxanthin üretimini arttırmaya yönelik mutant soy oluşturulması 31522,94 11.04.2018
11.04.2020
2018.08.34.1318 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Radyoloji ABD)
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa HIZAL Servikal Myelopati Hastalarında Pron Pozisyonda Boyun Ekstansiyonu ile Manyetik Rezonans Görüntüleme Kullanışlı mı? 3575,00 11.04.2018
11.04.2019
2018.10.07.1319 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Tarla Bitkileri
Prof. Dr. Vahdettin ÇİFTÇİ Tescile Sunulacak Ümitvar Fasulye Hatlarının Bölge Verim Denemeleri 5916,36 11.04.2018
11.04.2019
2018.03.03.1320 Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Sevim DEMİRÖZÜ ŞENOL Hidrotermal yöntemle sentezlenen Mn katkılı ZnO bileşiklerinin optik ve yapısal özelliklerin incelenmesi 15973,00 11.04.2018
11.12.2019
2018.03.02.1321 Fen Edebiyat Fakültesi
Fizik Bölümü
Prof. Dr. Filiz KORKMAZ GÖRÜR Bolu İli ve İlçelerinden Alınan Toprak Örneklerinde Doğal Radyoaktivite ve Ağır Metal Seviyelerinin Belirlenmesi 5204,13 11.04.2018
11.04.2019
2018.10.06.1322 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bitki Koruma
Doç. Dr. Gülay KAÇAR Cevizlerde Zararlı Garella musculana Ershov (Lepidoptera: Nolidae)’un Bartın İlinde Popülasyon Gelişimi, Yayılış Alanları ve Zararının Belirlenmesi 14997,63 16.05.2018
16.11.2019
2018.06.03.1323 Diş Hekimliği Fakültesi
Ortodonti ABD
Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Nur KORKMAZ Farklı Tipte Üst Çene Genişletme Apareyi Uygulanan Hastalarda Ağız Gargaralarının Bakteri Plağı ve Ağız Florası Üzerine Etkisinin Karşılaştırılması 24507,43 16.05.2018
16.05.2019
2018.02.01.1324 Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Melih Derya Gürer Sosyal Bilgiler Öğretiminde Üç Boyutlu Yazıcıların Kullanımı 5546,00 16.05.2018
16.05.2019
2018.03.01.1325 Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Arş. Gör. Dr. Yasin Bakış Abant gölü çevresindeki bazı Crocus L. (çiğdem) taksonlarının morfolojik ve anatomik özellikleri üzerinde araştırmalar 17251,80 16.05.2018
16.05.2019
2018.02.05.1326 Eğitim Fakültesi
İlköğretim Bölümü
Prof. Dr. Soner DURMUŞ Ortaokul Öğrencileri İçin Matematik Tarihi Destekli Etkinliklerin Geliştirilmesi ve Etkinliklerin Öğrencilerin Matematik Tarihine Yönelik Tutum ve Motivasyonları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi 3056,02 16.05.2018
16.05.2019
2018.09.02.1327 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Çevre Mühendisliği Bölümü
Dr. Akif Arı BOLU ATMOSFERİNDE ATMOSFERİK İNCE ve ULTRA-İNCE PARTİKÜL MADDE KİMYASAL BİLEŞİMİNİN BELİRLENMESİ: KAYNAKLARININ ARAŞTIRILMASI ve SAĞLIK RİSKİ DEĞERLENDİRMESİ 23000,00 16.05.2018
16.05.2019
2018.03.03.1328 Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü
Prof. Dr. Serpil YENİSOY KARAKAŞ ORMANLIK VE YARI-ŞEHİRSEL BİR NOKTADA SAATLİK ÇÖZÜNÜRLÜKTE TOPLANAN PARTİKÜL MADDENİN İKİNCİL ORGANİK BİLEŞENLER BAKIMINDAN KARAKTERİZASYONU 29990,88 16.05.2018
16.05.2019
2018.14.01.1329 Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yükseko
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Şebnem Avcı Bolu Bölgesi Futbol Hakemlerinde Kor Stabilizasyonu, Solunum Fonksiyonları ve Sakatlanma Riski Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 7560,00 16.05.2018
16.05.2019
2018.09.05.1330 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü
Prof. Dr. Ali Naci Çelik UZAKTAN KUMANDA EDİLEBİLİR İNSANSIZ KARA ARACI 1999,06 16.05.2018
16.11.2018
2018.10.06.1331 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bitki Koruma Bölümü
Doç. Dr. Halil KÜTÜK Avcı Böcek Serangium montazerii Fürsch (=parcesetosum Sicard) (Col.Coccinellidae)'un Aleyrodes proletella üzerinde bazı biyolojik özellikleri 20000,00 16.05.2018
16.05.2020
2018.09.05.1333 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü
Doç. Dr. Gürcan YILDIRIM İçten Yanmalı Prototip Üretimi 2000,00 16.05.2018
16.08.2018
2018.13.01.1335 Bolu Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Saadet CAN ÇİÇEK Koroner Anjiyografi Öncesi Dinletilen Müzik ve Bilgilendirme Eğitiminin Fizyolojik Parametreler ve Anksiyete Üzerine Etkisi 1581,83 16.05.2018
16.05.2019
2018.31.01.1336 Bilimsel Endüstriyel ve Teknolojik Uygulama ve Ara
BETUM
Öğr. Gör. Dr. Sanaz LAKESTANI Yoğun bakım ünitesinde uçucu organik bileşikler ve biyoaeresollerin seviyelerinin belirlenmesi ve hava temizleme cihazının hava kalitesi üzerinde etkisinin incelenmesi 31942,27 16.05.2018
16.09.2019
2018.33.01.1337 Yenilikçi Gıda Teknolojineri Geliştirme Uygulama v
YENİGIDAM
Öğr. Gör. Dr. Melike Büşra BAYRAMOĞLU KARŞI Fouier Dönüşümlü Kızıl Ötesi Spektrofotometresi ile Toprak Numunelerinde Yağ (Oil-Grease) Analiz Yönteminin Kısmi Validasyonu 25248,00 16.05.2018
16.05.2019
2018.09.05.1338 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Alaattin Osman EMİROĞLU LPG yakıtın katalatik konvertör çalışma sıcaklıklarına etkisinin incelenmesi 19000,00 18.06.2018
18.06.2020
2018.06.03.1339 Diş Hekimliği Fakültesi
Ortodonti ABD
Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Nur KORKMAZ Hızlı Üst Çene Genişletmesinin Koku Fonksiyonuna Etkilerinin Değerlendirilmesi 24275,00 18.06.2018
18.06.2019
2018.10.06.1340 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bitki Koruma
Doç. Dr. Gülay KAÇAR Sakarya İli Fındıklarında Zararlı Fındık Kurdu (Curculio nucum L.) (Col.: Curculionidae) ve Fındık Kokarcası (Palomena prasina L. (Hemiptera: Pentatomidae) Popülasyon Gelişimi ve Zararının Belirlenmesi 13643,20 18.06.2018
18.12.2019
2018.16.01.1341 Bolu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet EMİRMUSTAFAOĞLU Sütlaç Üretiminde Farklı Tahılların Kullanımının Ürün Özellikleri Üzerine Etkisi 13525,31 18.06.2018
18.06.2019
2018.02.04.1342 Eğitim Fakültesi
Temel Eğitim Bölümü
Doç. Dr. Yeşim YENER Sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının bazı temel biyolojik kavramlara yönelik bilişsel yapılarının belirlenmesi 933,20 18.06.2018
18.06.2019
2018.03.03.1343 Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü
Doç. Dr. Erol AKPINAR Liyotropik kolesterik sıvı kristallerde misel büyüklüğünün çift eksenli faz aralığı ve tek eksenli-çift eksenli faz geçişleri üzerine etkisi 17865,36 18.06.2018
18.06.2021
2018.06.05.1344 Diş Hekimliği Fakültesi
Periodontoloji ABD
Dr. Öğr. Üyesi Şevki GÜLER İmplant uygulamalarında frezleme türünün kemikteki sıcaklık artışına ve toplanan greft miktarına etkisi 24985,67 18.06.2018
18.12.2019
2018.02.01.1345 Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Nuh YAVUZALP E-Öğrenme Ortamlarında Kampüs Tabanlı Uzaktan Eğitim Yoluyla Ders Alan Öğrencilerin Sosyal Buradalık ve Öğrenme Odaklı İnanç Sistemleri Arasındaki İlişki 1018,34 18.06.2018
18.06.2019
2018.09.02.1346 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Çevre Mühendisliği Bölümü
Arş. Gör. Dr. Gamze DOĞDU OKÇU Sulardan 2,4-Diklorofenoksi asetik asit (2,4-D) herbisitinin sonofotokataliz yöntemiyle arıtılması 29547,79 18.06.2018
18.12.2019
2018.09.02.1347 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Çevre Mühendisliği
Prof. Dr. Duran KARAKAŞ Uçucu Organik Bileşiklerin (UOB), Atmosferik Örneklemelerde Partikül Organik Karbon Seviyesine Yaptığı Girişim (interferans) Düzeylerinin Belirlenmesi 31528,12 18.06.2018
18.12.2019
2018.03.03.1348 Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü
Arş. Gör. Dr. Akın SAĞIRLI Potansiyel biyoaktif yeni benzo[4,5]imidazo[1,2-a]piridin bileşiklerinin çok bileşenli tepkime üzerinden sentezlenmesi 14658,00 18.06.2018
18.07.2019
2018.10.07.1349 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Tarla Bitkileri Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Gülsüm YALDIZ Bolu Ekolojik Koşullarında Rezene Genotiplerinin Morfolojik özellikleri, Verim Değerleri ile Bazı Kalite Kriterlerinin Belirlenmesi 29371,84 18.06.2018
18.06.2019
2018.06.03.1350 Diş Hekimliği Fakültesi
Ortodonti ABD
Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Nur KORKMAZ Ortodontik Bonding Sonrası Beyaz Mine Lezyonu Görülen Dişlerde Remineralizasyon Ajanlarının Renk Üzerine Etkilerinin İn- Vitro Olarak İncelenmesi 5146,54 13.07.2018
13.07.2019
2018.07.02.1351 İlahiyat Fakültesi
Felsefe ve Din Bilimleri
Dr. Öğr. Üyesi Ayhan ÖZ AKİMER VE ÖĞRENCİ BEKLENTİLERİ 1708,00 13.07.2018
13.01.2020
2018.08.03.1352 Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri (Histoloji ve Embriyoloji ABD)
Öğr. Gör. Dr. Sevilay ERİMŞAH Ratlarda Deneysel Over İskemi - Reperfüzyon Hasarı Üzerine Protocatechuic Asidin (PCA) Etkisinin Araştırılması 9758,47 13.07.2018
13.07.2019
2018.02.01.1353 Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Doç. Dr. Bekir Kürşat DORUK Öğretmen Adaylarının Öğrenme-Öğretme Anlayışları, Benlik Saygıları Ve Narsisizm Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin Analizi 330,00 13.07.2018
13.07.2019
2018.06.02.1354 Diş Hekimliği Fakültesi
Endodonti ABD
Dr. Öğr. Üyesi Hakan Göktürk Yeni bir yöntemle uygulanan kök ucu dolgularının Push-out bağlantı direnci ve dolgu kalitesi 27150,30 13.07.2018
13.07.2019
2018.03.03.1355 Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü
Doç. Dr. Muhammet YILDIRIM Yeni Nanodispers Boyarmaddelerin Hazırlanması ve Sentetik Fiberler Üzerinde Boyama Özellikleri 13239,00 13.07.2018
13.10.2019
2018.09.04.1356 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Gıda Mühendisliği Bölümü
Prof. Dr. Gülsün AKDEMİR EVRENDİLEK Yüksek Hidrostatik Basınç Altında Hardaliye İçeceğinde Meydana Gelen Tad ve Aroma Aktif Komponentlerindeki Değişimin Tespit Edilmesi 26000,00 13.07.2018
13.07.2019
2018.12.03.1357 Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu
Spor Yöneticiliği Bölümü
Doç. Dr. Hasan Birol Yalçın Sözlü Çeviri Kabin Ortamının Öğrencilerin Sözlü Çeviri Performansına Etkisi 60000,00 13.07.2018
13.01.2020
2018.10.03.1358 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü
Doç. Dr. Handan ESER Etçi piliç yetiştiriciliğinde kağıt sanayi atıkları ile sepiyolit karışımının altlık materyali olarak kullanılmasının performans, refah, et kalitesi ve altlık özelliklerine etkileri 26865,20 13.07.2018
13.01.2020
2018.31.01.1359 Bilimsel Endüstriyel ve Teknolojik Uygulama ve Ara
BETUM
Öğr. Gör. Dr. Esra Mutlu Doğal Nanopartikül Ekzozomlarının Hücre Kültürü Yöntemi ile Üretilmesi ve Karakterizasyonu 17266,00 13.07.2018
13.07.2019
2018.03.03.1360 Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü
Prof. Dr. Ayşe MORKAN Farklı parametrelerin Nano boyutta kobalt borat üretimi üzerindeki etkilerinin incelenmesi 15000,00 10.08.2018
10.08.2019
2018.02.02.1361 Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
Prof. Dr. Altay EREN Dille İlgili Farklı Düşünce Yapılarına Sahip İngilizce Öğretmen Adaylarındaki Kaygıya Bağlı Epigenetik Değişimler ve Bunların Görev Performansıyla İlişkileri 29948,40 10.08.2018
10.08.2019
2018.08.03.1362 Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri (Histoloji ve Embriyoloji ABD)
Dr. Öğr. Üyesi Tülin FIRAT Ratlarda Sisplatin ile Oluşturulan Testis Hasarında, Kafeik Asit Fenetil Ester’in (KAFE) Antioksidan ve Antiapoptotik Etkilerinin Biyokimyasal ve Histolojik Olarak İncelenmesi 12585,00 10.08.2018
10.08.2019
2018.05.02.1363 İletişim Fakültesi
Gazetecilik Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Kemal Avcı GENÇ SEÇMENİN SİYASAL TUTUMU: 24 HAZİRAN CUMHURBAŞKANLIĞI VE MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİNDE BOLU ÖRNEĞİ 2496,88 10.08.2018
10.08.2019
2018.08.02.1364 Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri (Fizyoloji ABD)
Dr. Öğr. Üyesi Erkan KILINÇ Karvakrolün in-vitro ve in-vivo deneysel modellerde Alzheimer hastalığı üzerine olası koruyucu etkilerinin araştırılması 24000,00 10.08.2018
10.02.2020
2018.03.03.1365 Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü
Doç. Dr. Erol AKPINAR Kuvvetli ve zayıf elektrolitlerin liyotropik nematik fazların simetrik gerici değişkenleri üzerine etkilerinin araştırılması 42026,30 10.08.2018
10.08.2021
2018.08.06.1366 Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri (Tıbbi Mikrobiyoloji ABD)
Dr. Öğr. Üyesi MUSTAFA BEHÇET Ratlarda Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus ile oluşturulan kronik Osteomyelit modelinde Fosfomisin ve rifampisinin etkisi 2265,60 10.08.2018
10.08.2019
2018.10.07.1367 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Tarla Bitkileri Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Arzu YILDIRIM Farklı stres koşulları altında Leucojum aestivum L. (göl soğanı)’ ndaki galantamin ve antioksidan enzimlerinin belirlenmesi 12279,98 10.08.2018
10.08.2019
2018.09.04.1368 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Gıda Mühendisliği Bölümü
Prof. Dr. Hayri COŞKUN Tulum peyniri yapımında yoğurt kullanımının olgunlaşmaya etkisi 2000,00 10.08.2018
10.08.2019
2018.08.30.1369 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (İç Hastalıkları ABD)
Doç. Dr. Ümmügül ÜYETÜRK Ratlarda Bleomisinle oluşturulan akciğer fibrosizinde sesamolün koruyucu etkisi 3054,07 10.08.2018
10.08.2019
2018.08.02.1370 Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri (Fizyoloji ABD)
Dr. Öğr. Üyesi Erkan KILINÇ Sıçanlarda pentilentetrazol ile oluşturulan epilepsi modelinde probiyotiklerin epilepsi üzerine etkilerinin araştırılması 14215,84 10.09.2018
10.09.2019
2018.29.02.1371 Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu
Gıda Kalite Kontrol ve Analizi Programı
Dr. Öğr. Üyesi Esra ACAR SOYKUT Listeria monocytogenes' in Bakteriyofajlar ile Biyokontrolü 29973,65 10.09.2018
10.09.2019
2018.09.01.1372 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Şafak KAYIKÇI Rakibinin Yüz İfadesini Tanıyarak Satranç Oynayan Robot Tasarımı 10325,00 10.09.2018
10.09.2020
2018.09.04.1373 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Gıda Mühendisliği Bölümü
Prof. Dr. Hayri COŞKUN İnek ve manda sütlerinden yapılan yoğurtların raf ömürleri üzerine bir araştırma 2000,00 10.09.2018
10.07.2019
2018.32.03.1374 Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekok
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Dr. Öğr. Üyesi Fırat KARABOĞA Üstün iletken MgB2 çok damarlı tellerin yapımında kullanılan metal kılıfın iç yüzeyinde krom kaplamanın etkisi 4720,00 10.09.2018
10.09.2019