BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

BAP Devam Eden Projeleri

Proje Türü Seçiniz : Getir
Proje No Fakülte / Bölüm Proje Yürütücüsü Proje Başlığı Bütçe Baş. Bit Tarihi
2014.19.06.747 Gerede Meslek Yüksekokulu
Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Muhammed ÖZ O'Connor Yöntemiyle Sentezlenen Nanokristal Bor Nitrürün Termal Davranışlarının İncelenmesi 37482,96 07.07.2014
07.07.2017
2014.09.04.748 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Gıda Mühendisliği Bölümü
Prof. Dr. İbrahim ÇAKIR Çeşitli Kaynaklardan İzole Edilen Endojen Mayaların Probiyotik ve Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi ve Mikroenkapsülasyonun Bu Özellikler Üzerinde Etkisinin Araştırılması 37244,56 07.07.2014
07.07.2017
2014.03.02.794 Fen Edebiyat Fakültesi
Fizik Bölümü
Doç. Dr. Cihan PARLAK Lantanit serisi atomlar için yüksek doğruluklu optimum PAW veri setlerinin üretimi 37006,20 06.11.2014
06.11.2017
2015.03.01.818 Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Doç. Dr. İsmail Eker Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kampüs Florası’nın internet sayfasının oluşturulması ve flora kitabının yazımı 22618,93 08.01.2015
08.01.2018
2015.03.03.876 Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü
Doç. Dr. Öznur DEMİR ORDU MEPROBAMAT TÜREVİ OLAN YENİ MEPRONARİLMAT BİLEŞİKLERİNİN SIÇANLARDA ANKSİYOLİTİK, ANTİKONVULSAN, ANTİSPAZMODİK VE HİPNOTİK ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ 37499,40 08.05.2015
08.01.2018
2016.10.06.889 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bitki Koruma
Doç. Dr. Gülay KAÇAR Bolu ve Düzce İli Fındık Bahçelerinde Hyphantria cunea Drury (Lep.: Arctiidae)’nin Zarar Seviyelerinin, Popülasyon Gelişiminin ve Pupa Parazitoidlerinin Biyo-ekolojisinin Araştırılması 67493,74 07.07.2015
07.07.2018
2015.03.03.891 Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü
Prof. Dr. Serpil Yenisoy Karakaş BOLU ATMOSFERİNDE UÇUCU ORGANİK BİLEŞİKLERİN ALANSAL DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ 29999,14 07.07.2015
07.01.2018
2015.03.03.898 Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü
Prof. Dr. Azra Bozcaarmutlu Glibenklamid ile Muamele Edilen Diyabetli Sıçanlarda Ksenobiyotik Metabolize Eden Enzim Aktiviteleri Üzerine Berberin ve Resveratrol Etkisi 27482,44 07.07.2015
07.07.2018
2015.08.01.899 Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri (Anatomi ABD)
Yrd. Doç. Dr. Murat DIRAMALI Formaldehit ve Polimetilmetakrilat’ın Sıçanda Öğrenme ve Hafızaya Etkisi 36726,21 07.07.2015
07.07.2017
2015.09.04.912 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Gıda Mühendisliği
Prof. Dr. Ömer ZORBA Et Tür Tayinlerinde Myoglobinin MALDI- TOF TOF/MS ve UHPLC’de Marker Olarak Kullanılması 149970,49 07.07.2015
07.01.2018
2015.31.01.913 Bilimsel Endüstriyel ve Teknolojik Uygulama ve Ara
Uzm. Dr. Bahram Sarkarati Sığır Etinde Zamana Bağlı Oluşan Protein Oksidasyon Ürünlerinin MALDI TOF-TOF/MS ve Spektrofotometrik Yöntemlerle Belirlenmesi. 149947,28 07.07.2015
07.01.2018
2015.09.05.923 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Alaattin Osman EMİROĞLU Tek Silindirli Dizel Motorda Biyodizele Etil Alkol İlavesinin Performans ve Emisyonlara Etkisinin İncelenmesi 33186,60 07.07.2015
07.01.2018
2015.3.3.931 Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü
Doç. Dr. Muhammet YILDIRIM İyot katalizli halkalaşma reaksiyonları yoluyla yeni alkil sübstitüe pirolizin karboksilatların sentezi 37186,53 03.09.2015
03.01.2018
2015.9.4.935 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Gıda Mühendisliği
Doç. Dr. Seda KARASU YALÇIN Listeria monocytogenes'in MALDI TOF/TOF MS ile tanısında tespit edilebilir en düşük bakteri sayısının belirlenmesi ve tanımlama süresinin kısaltılmasına yönelik bir araştırma 36024,98 03.09.2015
03.03.2018
2015.03.01.947 Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Doç. Dr. İsmail Eker Bolu’nun tehlike altındaki endemik bitkileri üzerinde morfolojik çalışmalar ve popülasyon gözlemleri 13726,17 25.11.2015
25.11.2018
2015.03.01.953 Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Murat TELLİ Açlık stresi koşulları altında Daphnia magna’ nın gelişimine etki eden tanımlanmış mikroRNA’ ların etkilerinin doğrulanması 28907,51 25.11.2015
25.05.2018
2015.19.06.955 Gerede Meslek Yüksekokulu
Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Fatma YILMAZ Antidepresan ilaçların kapiler elektrokromatografi (CEC) yöntemi kullanılarak streo-spesifik ayırımı. 28202,00 25.11.2015
25.11.2017
2015.09.06.960 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Mimarlık
Yrd. Doç. Dr. Hasan Tahsin Selçuk Bolu kentinde Mimari Mirasın Farkındalığının Arttırılması 15581,90 25.11.2015
25.11.2017
2015.09.02.962 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Çevre Mühendisliği
Prof. Dr. Duran KARAKAŞ UÇUCU ORGANİK BİLEŞİKLERİN AKTİF ÖRNEKLEME İLE İNCELENMESİ VE OZON OLUŞUMUNA KATKISININ BELİRLENMESİ 29992,70 25.11.2015
25.05.2018
2015.08.01.972 Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri (Anatomi ABD)
Yrd. Doç. Dr. Murat DIRAMALI Nöronal hücrelerdeki formaldehit toksisitesine karşı chyrisin uygulamasının etkilerinin araştırılması 29947,24 25.11.2015
25.11.2017
2015.31.01.975 Bilimsel Endüstriyel ve Teknolojik Uygulama ve Ara
BETUM
Dr. Sanaz LAKESTANI Abant İzzet Baysal Üniversitesi İç ve Dış Ortam Hava Kalitesinin Yaz ve Kış Mevsimlerinde Belirlenmesi ve karşılaştırılması 448627,46 25.11.2015
25.05.2018
2015.10.07.976 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Tarla Bitkileri
Prof. Dr. Vahdettin ÇİFTÇİ Çiftçi ve Deneme Şartlarında Bazı Alternatif Yağ Bitkilerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi 452999,58 25.11.2015
25.08.2018
2016.10.05.980 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bahçe Bitkileri
Yrd. Doç. Dr. İhsan Canan Farklı Meyve Tür ve Çeşitlerinin Bolu İli Ekolojik Koşullarına Adaptasyonu 452355,40 11.01.2016
11.12.2018
2016.10.03.990 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği
Yrd. Doç. Dr. Nezih OKUR Kuluçka Makinesindeki Karbondioksit ve Oksijen Seviyesinin Etlik Piliçlerde Embriyo Gelişimine Etkileri 29946,71 11.01.2016
11.07.2018
2016.03.01.992 Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Prof. Dr. Serap MUTUN Cynips quercus (Hymenoptera: Cynipidae) türünün ülkemizdeki filocoğrafik yapılanması ve populasyon genetik yapısının belirlenmesi 30000,00 11.01.2016
11.07.2018
2016.03.01.998 Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Prof. Dr. Ömer BOZDOĞAN Dişi sıçanlarda iskemi ve reperfüzyonla uyarılan aritmiler üzerine yaşın etkisi ve östrojenin rolü 26978,88 11.01.2016
11.03.2018
2016.09.03.1003 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Elektrık Elektronik Mühendisliği
Yrd. Doç. Dr. MURAT FİDAN YÜKSEK GERİLİMLERİN MEYDANA GETİRDİĞİ ELEKTRİK ALANLARIN, OSTESARKOM HÜCRELERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN VE OSTEOSARKOM HÜCRELERİNE ANTİKANSER İLAÇ UYGULAMASINDAKİ ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI. 29995,95 11.01.2016
11.05.2018
2016.03.02.1024 Fen Edebiyat Fakültesi
Fizik Bölümü
Prof. Dr. Cabir Terzioğlu Bi-2223 ince film süperiletken malzemenin üretilmesi ve bu kristal yapının süperiletken özelliklerinin deneysel ve teorik yaklaşımlarla incelenmesi 26078,00 13.03.2016
13.09.2018
2016.10.06.1025 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bitki Koruma
Prof. Dr. Mehmet Erhan GÖRE Patateste Siyah Leke Etmeni Colletotrichum coccodes'te Vejetatif Uyum Grupları 37210,85 13.03.2016
13.03.2019
2016.10.05.1026 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bahçe Bitkileri
Yrd. Doç. Dr. Muhammad Sameeullah Tuz Stresine Maruz Bırakılan Çilek (Fragaria vesca) Bitkisinde Antiportır’ların Tanımlanması ve Regülasyonu 36907,56 14.03.2016
14.09.2017
2016.03.03.1028 Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü
Prof. Dr. Yaşar DÜRÜST Kromenon, benzotiyazol esaslı yeni potansiyel biyoaktif bileşiklerin mikrodalga yardımıyla sentezi ve özelliklerinin incelenmesi 29999,84 14.03.2016
14.03.2018
2016.10.03.1029 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği
Yrd. Doç. Dr. Nezih OKUR Kuluçkada Zencefil, Nane ve Fesleğen Kullanımın Etlik Piliçlerde Embriyo Gelişimine Etkileri 36223,00 14.03.2016
14.03.2018
2016.09.05.1031 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Makine Mühendisliği
Doç. Dr. Murat Pakdil Değişik fiber açılarından oluşan simetrik ve antisimetrik U-kesitli elyaf kompozit kirişlerde serbest titreşim analizi 29959,46 14.03.2016
14.03.2019
2016.09.02.1032 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Çevre Mühendisliği
Doç. Dr. Arda YALÇUK Sentetik ve ham atıksularda Dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D) herbisitinin Titanyum dioksit (TiO2) fotokatalitik teknolojisiyle arıtımının incelenmesi 36990,90 14.03.2016
14.09.2017
2016.09.02.1033 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Çevre Mühendisliği
Doç. Dr. Arda YALÇUK Hibrit fotokatalitik ve biyolojik reaktör sistemlerinin Dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D) herbisitinin atık sulardan uzaklaştırma performansının araştırılması 29967,16 14.03.2016
14.09.2017
2017.27.04.1042 Güzel Sanatlar Fakültesi
Geleneksel Türk Sanatları
Yrd. Doç. Dr. Zeynep Balkanal Mudurnu (Bolu) Yöresi El Sanatlarını Araştırma, İnceleme ve Tanıtım Projesi 17113,56 14.03.2016
14.03.2018
2016.08.08.1046 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Anesteziyoloji ve Reanimasy
Yrd. Doç. Dr. İsa YILDIZ Deneysel Çalışmalarda Kullanılan Ketamine-Ksilazine Kombinasyonu ve Propofolinün Yaş ve Cinsiyete Göre Etkilerinin Değerlendirilmesi 265028,00 14.03.2016
14.03.2019
2016.02.01.1047 Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Bahadır ALTINTAŞ Geçiş metal nitrat ve oksitlerinin genetik algoritma methodu ile yeni fazlarının tayini ve yapısal, elektronik, örgü dinamiği özelliklerinin incelenmesi. 0,00 14.03.2016
14.03.2018
2016.02.04.1051 Eğitim Fakültesi
İlköğretim Bölümü
Doç. Dr. Dündar YENER 7. Sınıf Güneş Sistemi ve Ötesi Ünite Kazanımlarının Materyal ve Model Destekli Etkinliklerle Öğretiminin Etkililiğinin İncelenmesi 11755,19 11.05.2016
11.11.2017
2016.15.01.1053 Yabancı Diller Yüksekokulu
Hazırlık Bölümü
Dr. Fatma Demiray Akbulut İkinci Dil Ediniminde Sözcüksel Depolama ve Süreç Analizi: Ruhdilbilimsel Deneyler ve Disiplinlerarası Bulgular 35195,30 11.05.2016
11.11.2018
2016.10.05.1056 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bahçe Bitkileri
Prof. Dr. Turan Karadeniz Bolu Ekolojisinde Karanfil (Dianthus caryophyllus) Yetiştiriciliğinin Belirlenmesi 33695,71 11.05.2016
11.05.2017
2017.08.26.1059 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Enfeksiyon Hastalıkları ABD)
Prof. Dr. Hayrettin Akdeniz Fasciolosis ve Kistik Ekinokokkozis'li Olgularda Bazı Sitokin (IL-4, 5, 8, 12, 33) Düzeylerinin Araştırılması 29975,36 11.05.2016
11.11.2017
2016.09.04.1062 Bolu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Ahmet EMİRMUSTAFAOĞLU Kızartmalık Keş Üretimi İçin Bir Yöntem 14860,01 11.05.2016
11.05.2019
2016.08.18.1064 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Plastik, Rekonstrüktif ve E
Yrd. Doç. Dr. Ali GÖKKAYA Faralerde farklı intradermal enjeksiyon yöntemlerinde PRP kullanımlarının karşılaştırılması 37478,25 11.05.2016
11.11.2017
2016.08.18.1065 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Plastik, Rekonstrüktif ve E
Yrd. Doç. Dr. Ali GÖKKAYA Cilt Greftlerinin Saklanmasında PRP nin etkisi 37496,45 11.05.2016
11.11.2017
2016.03.01.1068 Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Prof. Dr. Serap MUTUN Mazı Arısı Andricus chodjaii (Hymenoptera : Cynipidae)’nin Filocoğrafik ve Populasyon Genetik Yapısının Nüklear ve Mitokondriyal DNA Yardımıyla Araştırılması 14998,98 28.07.2016
28.07.2018
2016.03.01.1069 Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Prof. Dr. Serap MUTUN Türkiye'deki Cynips divisa (Hymenoptera: Cynipidae) Türünün Genetik Çeşitliliğinin Coğrafik Dağılımı 14998,98 28.07.2016
28.07.2018
2016.03.03.1071 Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü
Doç. Dr. Muhammet YILDIRIM Polifonksiyonel heterohalkalı bileşiklerin çok-bileşenli reaksiyonlar yoluyla dizaynı ve sentezi 29878,63 28.07.2016
28.07.2018
2016.10.06.1072 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bitki Koruma
Yrd. Doç. Dr. Göksel ÖZER Kantitatif Real Time-PCR Analizi ile Dirençli ve Hassas Nohut Çeşitlerinin Nohut Yanıklık Etmeni Ascochyta rabiei Enfeksiyonuna Karşı Gen Ekspresyon Profilindeki Farklılıkların Analizi 29889,75 28.07.2016
28.01.2018
2016.10.03.1073 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği
Yrd. Doç. Dr. Nezih OKUR Kuluçkada Propolis Kullanımının Etlik Piliçlerde Embriyo Gelişimine Etkileri 29899,35 28.07.2016
28.07.2018
2016.03.01.1074 Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Prof. Dr. Ekrem Gürel Digitalis ferruginea subsp. ferruginea alttüründe sekonder metabolizmada rol alan genlerin transkriptom analizi ile belirlenmesi 29983,80 28.07.2016
28.05.2018
2016.03.03.1075 Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Sedat ÇETİN YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLENİN 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-TRİDEKAFLOROOCTİL 4-(AKRİLOİLOKSİ) BENZOAT İLE AŞI KOPOLİMERLERİNİN HAZIRLANMASI VE ÜRÜNLERİN MEKANİK, TERMAL VE MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 29999,14 28.07.2016
28.07.2018
2016.10.03.1079 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği
Yrd. Doç. Dr. Sabri Arda Eratalar Bıldırcınlarda yumurta kabuk kalınlığının ve kabuk renginin çıkış zamanına, yumurtadan çıkan civcivlerde maternal antikor düzeyleri ile besi dönemi sonu et kalitesine etkisi ve çeşitli morfolojik özellikler ile kabuk kalınlığına bağlı ıslah çalışmalarının, gelecek generasyonlarda yumurta verimine ve kuluçkalık yumurta kalitesine etkileri. 34966,70 28.07.2016
28.07.2018
2016.06.02.1081 Diş Hekimliği Fakültesi
Endodonti ABD
Prof. Dr. Hasan ORUÇOĞLU FARKLI KANAL DOLDURMA YÖNTEMLERİYLE DOLDURULAN KÖK KANALLARININ DOLGU KALİTESİNİN MİKRO-BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ VE BİLGİSAYARLI SIVI FİLTRASYON CİHAZI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 28696,16 28.07.2016
28.07.2018
2016.08.02.1082 Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri (Fizyoloji ABD)
Yrd. Doç. Dr. Erkan KILINÇ Nitrogliserin ile oluşturulan migren hayvan modelinde ve ex vivo meningeal preparasyonlarda thymoquinone' un CGRP salınımı ve dural mast hücreleri üzerine etkilerinin araştırılması 29800,90 28.07.2016
28.08.2018
2016.14.01.1083 Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yükseko
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Nuriye ÖZENGİN Üriner inkontinanslı kadınlarda biofeedback eğitim seans sayısının üriner semptomlar ve kas kuvveti üzerine etkisi 29999,54 28.07.2016
28.07.2018
2016.09.04.1084 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Gıda Mühendisliği
Doç. Dr. Erkan YALÇIN FARKLI TAHIL UNLARI İLE ÜRETİLEN KIZILCIK TARHANALARININ BESİNSEL, MİKROBİYOLOJİK VE PİŞME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE FERMANTASYONUN ETKİSİNİN İNCELENMESİ 31533,30 28.07.2016
28.07.2018
2016.09.04.1085 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Gıda Mühendisliği
Prof. Dr. Hayri COŞKUN Farklı Sütlerden Yapılan Kefir Örneklerinin Buzdolabı Sıcaklığında ve Dondurarak Depolanması Esnasında Meydana Gelen Değişmeler 29995,27 28.07.2016
28.01.2018
2016.03.06.1086 Fen Edebiyat Fakültesi
Psikoloji Bölümü
Prof. Dr. Hamit COŞKUN Sıçanlarda Deneysel Toxoplasma Gondii Enfeksiyonunun Öğrenme, Anksiyete ve Depresyon Davranışları Üzerindeki Etkileri 29995,60 28.07.2016
28.07.2018
2016.10.05.1089 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bahçe Bitkileri
Prof. Dr. Turan Karadeniz Bolu'da 21 Nisan 2016 Tarihinde Zirai Dondan Zarar Görmeyen Ceviz Genotiplerinin Belirlenmesi Üzerine Araşatırmalar 17790,71 28.07.2016
28.04.2017
2016.03.02.1092 Fen Edebiyat Fakültesi
Fizik Bölümü
Dr. Murat Olutaş Şeffaf Film Isıtıcı Uygulamaları için Yarıiletken ITO ve ITO/Metal İnce Filmlerin Termal Buharlaştırma Yöntemiyle Hazırlanması, Elektriksel, Optik ve Elektrotermal Özelliklerinin Araştırılması 29997,19 09.09.2016
09.09.2018
2016.10.06.1093 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bitki Koruma
Prof. Dr. Mehmet Erhan GÖRE Türkiye’nin en önemli iki domates üretim alanında Phytophthora infestans popülasyonlarının fenotipik çeşitliliği ve patojenisiteleri 29999,14 09.09.2016
09.09.2019
2016.08.09.1096 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Beyin ve Sinir Cerrahisi AB
Yrd. Doç. Dr. Yaşar DAĞISTAN Subaraknoid hemoraji sıçan modelinde süperior servikal sempatektominin baş ağrısı üzerine etkisinin araştırılması 25997,24 09.09.2016
09.09.2018
2016.13.01.1097 Bolu Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik Bölümü
Doç. Dr. ARZU İLÇE ERGONOMİ EĞİTİMİ VE ERGONOMİK ARAÇ GERECİN HEMŞİRELERE VE HASTA BAKIMINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ 29542,00 09.09.2016
09.09.2018
2016.08.03.1098 Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri (Histoloji ve Embriyoloji ABD)
Yrd. Doç. Dr. Tülin FIRAT Lycium barbarum (kurt üzümü) ’un deneysel diyabet oluşturulmuş erkek sıçanlarda üreme sistemi ve Crisp-1 protein ekspresyonu üzerine etkisi 14985,81 09.09.2016
09.09.2017
2016.02.04.1100 Eğitim Fakültesi
İlköğretim Bölümü
Prof. Dr. Yasemin Aydoğan Abant-Erken Matematik Testinin (ABANT-EMAT) Geliştirilmesi ve Türkiye Norm Çalışması 7207,16 09.09.2016
09.09.2018
2016.02.02.1101 Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Meriç TUNCEL Artırılmış Gerçeklik Destekli Probleme Dayalı Fen Öğreniminin Akademik Başarı, Tutum, Öz-Yeterlik ve Kaygıya Etkisi 14584,80 09.09.2016
09.02.2018
2016.06.08.1103 Diş Hekimliği Fakültesi
Tedavi ABD
Yrd. Doç. Dr. Fatma Aytaç “Kendinden adezivli rezin simanlardan salınan atık monomerlerinin yüksek performanslı sıvı kromatografisi yöntemi ile karşılaştırılması. 36252,36 08.11.2016
08.05.2018
2016.03.01.1106 Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Prof. Dr. Nusret ZENCİRCİ Batı Karadeniz bölgesi siyez ve gernik buğdaylarının coğrafi dağılımı ile yetiştiği tarlaların ve danelerinin makro ve mikro element içerik çeşitliliklerinin belirlenmesi 18591,90 07.11.2016
07.11.2018
2016.03.03.1107 Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Erhan Budak HfZrO2 Dielektrik Filmlerin Radyasyon Tepkisi ve Radyasyon Sensörlerinde Kullanımının Araştırılması 29486,84 07.11.2016
07.11.2017
2016.10.05.1108 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bahçe Bitkileri
Yrd. Doç. Dr. Muhammad Sameeullah Nohut bitkisinde SWEET taşıyıcı gen grubunun tespiti ve fungal enfeksiyona karşı ekspresyon miktarlarının izlenmesi 14866,98 07.11.2016
07.11.2017
2016.03.03.1110 Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü
Prof. Dr. İzzet Morkan Nadir Metal Nanokümelerinin (W, Re, Os) Çift Katmanlı Grafen Yüzeyindeki Elektronik, Optik ve Katalitik Davranışlarının İncelenmesi 26845,00 07.11.2016
07.05.2018
2016.08.36.1111 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Tıbbi Farmakoloji ABD)
Prof. Dr. Akçahan Gepdiremen CYP2C9 ve VKORC1 Polimorfizmlerinin Derin Ven Trombozlu (DVT) Hastalarda Warfarin (Kumadin) Dozlamındaki Etkisi. 12216,34 07.11.2016
07.05.2018
2016.06.02.1113 Diş Hekimliği Fakültesi
Endodonti ABD
Prof. Dr. Hasan ORUÇOĞLU FARKLI İRRİGASYON SOLÜSYONLARININ BİYOAKTİVİTEYE ETKİSİ 33637,68 07.11.2016
07.11.2017
2016.06.05.1114 Diş Hekimliği Fakültesi
Periodontoloji ABD
Yrd. Doç. Dr. Şadiye GÜNPINAR DÜŞÜK DOZ LAZER UYGULAMASININ SERBEST DİŞETİ GREFTİNİN İYİLEŞME DÖNEMİNDEKİ BÜZÜLMESİNE OLAN ETKİSİNİN KLİNİK VE FOTOGRAMETRİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ 22121,36 02.10.2016
02.10.2017
2016.13.01.1115 Bolu Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik Bölümü
Doç. Dr. ARZU İLÇE Kronik Yara İyileşmesinde Otolog Trombositten Zengin Fibrin Uygulamasıyla Yaranın Gözlenmesi 4719,06 07.11.2016
07.05.2018
2016.02.08.1116 Eğitim Fakültesi
Türkçe Eğitimi Bölümü
Doç. Dr. Halit KARATAY İşbirlikli Yazma Etkinliklerinin Yabancılara Türkçe Öğretiminde Yaratıcı Yazma Becerilerini Geliştirmeye Etkisi 212,40 07.11.2016
07.11.2017
2016.09.05.1117 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Makine Mühendisliği
Doç. Dr. Gürcan YILDIRIM Bi-tabanlı seramik malzemesinin kristal örgüsüne farklı oranlarda katkılanan Tm metal iyonlarının çözünme sınırının belirlenmesi ve yeni oluşacak sistemlerin mekanik dayanıklılık ve ideal eğilme mukavemet değişimleri 29773,65 07.11.2016
07.11.2017
2017.10.01.1120 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi
Yrd. Doç. Dr. Şenol YILDIZ Bolu İli Abant Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında Nematod Biyoçeşitliliği Üzerine Araştırmalar 29984,39 03.01.2017
03.01.2019
2017.09.04.1123 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Gıda Mühendisliği
Prof. Dr. Ömer ZORBA Moleküler Yöntemler Kullanılarak Isıl İşlem Görmemiş Etlerde Tür Tespiti Üzerine Bir Araştırma. 49113,17 03.01.2017
03.07.2018
2017.08.19.1125 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Tıbbi Patoloji ABD)
Yrd. Doç. Dr. HESNA MÜZEYYEN ASTARCI TİROİDİN BENİGN VE MALİGN NEOPLAZMLARININ AYIRT EDİLMESİNDE HBME-1, GALEKTİN-3, CK-19, EMERİN, CD-56 VE CAVEOLİN-1'İN EKSPRESYON PROFİLLERİ 28682,43 03.01.2017
03.01.2018
2017.03.01.1130 Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Prof. Dr. Nusret ZENCİRCİ Siyez buğdayının in vitro çoğaltılma olanaklarının araştırılması 29893,21 03.01.2017
03.07.2018
2017.09.04.1131 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Gıda Mühendisliği
Doç. Dr. Semra TURAN ÇÖREKOTU (Nigella sativa) YAĞININ OKSİDATİF STABİLİTESİ ÜZERİNE MİNÖR BİLEŞENLERİNİN ETKİSİ 59949,42 03.01.2017
03.03.2018
2017.03.03.1134 Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Sevim DEMİRÖZÜ ŞENOL Magnezyum eşkatkılı çinko lityum oksit bileşiklerinin sentezi ve karakterizasyonu 34804,10 13.02.2017
13.02.2019
2017.10.06.1135 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bitki Koruma
Doç. Dr. Mustafa İMREN Bolu buğday üretiminde Kist nematodu, Heterodera filipjevi’nin neden olduğu ürün kaybının araştırılması 28867,30 13.02.2017
13.02.2019
2017.03.03.1136 Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü
Doç. Dr. Öznur DEMİR ORDU Bis[N-(p-aril)-karbamoiloksi]alkanlardan elde edilen organojel morfolojilerinin polarize optik mikroskop ile incelenmesi. 29940,72 13.02.2017
13.02.2019
2017.03.02.1137 Fen Edebiyat Fakültesi
Fizik Bölümü
Doç. Dr. Abdulkadir Şenol WW-füzyon süreci yoluyla anormal Higgs-Ayar bozonu bağlaşımlarının CERN-CLIC te incelenmesi 30000,00 13.02.2017
13.08.2018
2017.03.03.1138 Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü
Prof. Dr. Yaşar DÜRÜST Bazı nitronların 4-vinil-1-siklohekzen-1,2-epoksit ile 1,3-dipolar halkalı katılmalarının incelenmesi 30000,00 13.02.2017
13.02.2019
2017.09.05.1140 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Makine Mühendisliği
Doç. Dr. Gürcan YILDIRIM Nükleer Manyetik Rezonans spektroskopisi ve teorik yaklaşımlar vasıtasıyla soğuk pres yağlarının genel karakteristiklerinin incelenmesi 4997,30 13.02.2017
13.02.2018
2017.18.03.1141 Bolu Meslek Yüksekokulu
Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Ahmet KESKİN DERİ SANAYİ ATIK YAĞLARINDAN BİYODİZEL ELDE EDİLMESİ VE ELDE EDİLEN BİYODİZELİN YAKIT ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ 25872,36 13.02.2017
13.02.2019
2017.31.01.1142 Bilimsel Endüstriyel ve Teknolojik Uygulama ve Ara
BETUM
Dr. Sanaz LAKESTANI Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Kampusu İç ve Dış Ortam Havasında Karbonil Bileşiklerin Kaynak ve Seviyelerinin Tespiti 29251,24 13.02.2017
13.08.2018
2017.06.05.1144 Diş Hekimliği Fakültesi
Periodontoloji ABD
Yrd. Doç. Dr. Şadiye GÜNPINAR Deneysel Periodontitis Oluşturulan Sıçanlarda Hidroksitirosol’ün Alveolar Kemik Yıkımı ve Oksidatif Stres Parametrelerine Olan Etkisi 26681,55 13.02.2017
13.08.2018
2017.08.32.1145 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Nöroloji ABD)
Prof. Dr. Nebil YILDIZ Repetitif Transkraniyal Manyetik Uyarımla Çağrışımda Değişme 29500,00 13.02.2017
13.08.2018
2017.08.10.1146 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Çocuk Cerrahisi ABD)
Prof. Dr. Hülya Öztürk Sıçanlarda İki Taraflı Böbrek İskemi-Reperfüzyon Hasarına Bağlı Ortaya Çıkan Histopatolojik ve Fonksiyonel Değişiklikler Üzerine Carvacrol’un Etkileri 29638,15 13.02.2017
13.02.2018
2017.08.10.1147 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Çocuk Cerrahisi ABD)
Prof. Dr. Hayrettin Öztürk Sıçanlarda Etilen Glikol İle Oluşturulan Böbrek Taşı Üzerine Pentoksifilin’in Koruyucu Etkileri 29990,78 13.02.2017
13.07.2018
2017.12.01.1148 Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu
Antrenörlük Eğitimi Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Yılmaz Uçan Kuvvet Antrenmanlarında Setler Arası Uygulanan Agonist ve Antagonist Germe Egzersizinin Kas Aktivasyonu Üzerine Etkilerinin İncelenmesi 37000,00 02.04.2017
02.04.2018
2017.03.01.1151 Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Murat TELLİ Daphnia magna model organizmasında predatör kaynaklı kimyasal sinyallerin sebep olduğu stres koşullarında ifade olunan genlerin belirlenmesi ve gen ifade profillerinin çıkarılması 14988,36 15.03.2017
15.03.2019
2017.10.05.1152 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bahçe Bitkileri
Prof. Dr. Turan Karadeniz BOLU YÖRESİ TARIMSAL ALET ve EKİPMANLARININ ARAŞTIRILMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ ve KORUNMASI 29609,02 15.03.2017
15.03.2018
2017.03.02.1153 Fen Edebiyat Fakültesi
Fizik Bölümü
Doç. Dr. Aliekber Aktağ Foto Dedektör Uygulamaları için PIN Fotodiyotların Üretimi ve Karakterizasyonu 29956,56 15.03.2017
15.06.2018
2017.03.03.1154 Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü
Doç. Dr. Erol AKPINAR Hidrojenli alkil zincirine sahip kiral sürfaktantların manyetik olarak yönlendirilmiş liyotropik kolesterik faz özelliklerinin florlu eşdeğer sürfaktantlarla karşılaştırılması 29999,90 15.03.2017
15.09.2019
2017.10.06.1155 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bitki Koruma
Prof. Dr. Mehmet Erhan GÖRE Türkiye’de domatesten elde edilen Phytophthora infestans izolatlarının karakterizasyonu 29999,94 15.03.2017
15.09.2018
2017.08.13.1156 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Göz Hastalıkları ABD)
Doç. Dr. Fatih Ulaş Sıçanlarda Endotoksin ile Oluşturulan Akut Üveitte Fetuin'in Anti-inflamatuar Etkisinin Araştırılması 6166,02 15.03.2017
15.03.2018
2017.08.35.1158 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD)
Doç. Dr. Mehmet Hamid Boztaş Şizofreni hastaları, şizofreni hastalarının kardeşleri ve sağlıklı kontrollerde kognitif fonksiyonlar, yüz tanıma ve olaya ilişkin potansiyellerin karşılaştırılması 8553,00 15.03.2017
15.03.2018
2017.14.01.1159 Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yükseko
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Özlem ÇİNAR ÖZDEMİR Meme kanseri cerrahisi sonrası üst ekstremite mobilite ve fonksionları, postüral değişiklikleri, solunum fonksiyon parametreleri ve spinal stabilite arasındak ilişkinin incelenmesi 14040,00 15.03.2017
15.03.2018
2017.9.04.1162 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Çevre Mühendisliği
Yrd. Doç. Dr. Fatma Öztürk Bolu Şehir Merkezi Hava Kalitesinin Biyo-aerosoller Açısından Değerlendirilmesi 20951,27 15.03.2017
15.03.2018
2017.06.03.1163 Diş Hekimliği Fakültesi
Ortodonti ABD
Doç. Dr. Koray Halıcıoğlu Ratlarda İzotretinoinin Ortodontik Diş hareketi, Kök Rezorbsiyonu ve Alveolar Remodelling Üzerine Etkisinin İncelenmesi 26463,46 15.03.2017
15.03.2018
2017.03.06.1167 Fen Edebiyat Fakültesi
Psikoloji Bölümü
Prof. Dr. Hamit COŞKUN Tehdit Türleri ve Bilgilendirmenin Örtük Çağrışım Testi ile Ölçülen Etnik Tutumlar Üzerindeki Etkisi 26243,20 15.03.2017
15.03.2018
2017.10.05.1172 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bahçe Bitkileri
Doç. Dr. Müttalip Gündoğdu Methyl Jasmonate Uygulamasının Bazı Çilek Çeşitlerinin Organik asit ve Fenolik bileşik İçerikleri Üzerine etkisinin Belirlenmesi 29819,28 11.04.2017
11.04.2018
2017.10.04.1173 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Tohum Bilimi ve Teknolojisi
Doç. Dr. Hakan KİBAR Depolama Koşullarının Siyez Buğdayının (Triticum monococcum L.) Tohum Özelliklerine Etkisinin Belirlenmesi 29922,84 11.04.2017
11.10.2018
2017.08.03.1175 Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri (Histoloji ve Embriyoloji ABD)
Yrd. Doç. Dr. Tülin FIRAT Ratlarda deneysel testis iskemi reperfüzyon modelinde, karvakrolün olası etkilerinin histolojik ve biyokimyasal olarak incelenmesi. 14471,60 11.04.2017
11.04.2018
2017.08.23.1176 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD)
Doç. Dr. Halil İbrahim Atasoy Ailesel Akdeniz ateşi hastalığında elektroensefalografik değerlendirme 15200,00 11.04.2017
11.04.2018
2017.08.18.1178 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Plastik, Rekonstrüktif ve E
Prof. Dr. Metin GÖRGÜ Tavşanlarda yara gerilim kuvvetinn ölçülmesi ve trombositten zengin plazmanın yara iyileşmesine etkisi 29949,21 11.04.2017
11.10.2018
2017.08.04.1179 Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri (Tıbbi Biyokimya ABD)
Doç. Dr. BUKET KIN TEKÇE Serum hepsidin düzeyleri üzerine hemodiyalizin etkileri 4918,04 11.04.2017
11.04.2018
2017.06.01.1181 Diş Hekimliği Fakültesi
Cerrahi ABD
Doç. Dr. Orçun TOPTAŞ Ratlarda Lokal ve Sistemik Arı Sütü ile Birlikte Demineralize Kemik Grefti Uygulamalarının Kalvaryal Kemik Defekti İyileşmesi Üzerine Etkisinin İncelenmesi 28882,21 11.04.2017
11.04.2019
2017.02.04.1183 Eğitim Fakültesi
İlköğretim Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Fahri KILIÇ SOSYAL BİLGİLER DERSLERİNDE GİRİŞİMCİLİK BECERİSİNİN KAZANDIRILMASI 10631,51 11.04.2017
11.08.2018
2017.02.04.1184 Eğitim Fakültesi
İlköğretim Bölümü
Doç. Dr. Nihal DOĞAN Öğrencilerin Bilimin Doğası Hakkında Görüşlerinin Probleme Dayalı Öğrenme Yoluyla Geliştirilmesi 11985,00 11.04.2017
11.08.2018
2017.18.12.1186 Bolu Meslek Yüksekokulu
Yönetim ve Organizasyon Bölümü
Prof. Dr. Mustafa Kara STRATEJİK YÖNETİM TEMELİNDE, KOBİ SAHİBİ GİRİŞİMCİLERİN YÖNETİM BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: Bolu İli’nde Bir İnceleme 5140,80 11.04.2017
11.04.2018
2017.9.04.1187 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Gıda Mühendisliği
Prof. Dr. Ömer ZORBA Yanıt Yüzey Yöntemi Kullanılarak Fermente Sucukta Doğal Nitrit ve Askorbat Kaynağı Olarak Ispanak ve Maydanoz Kullanım İmkanlarının Araştırılması. 14998,23 11.04.2017
11.04.2018
2017.09.04.1188 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Gıda Mühendisliği
Prof. Dr. Gülsün AKDEMİR EVRENDİLEK Tohumların Yüzey Dezenfeksiyonu Amacıyla Geliştirilen Laboratuvar Ölçekli Atımlı Elektrik Akımı Ünitesi Prototipi Patent Başvurusu 15000,16 11.04.2017
11.04.2019
2017.03.02.1189 Fen Edebiyat Fakültesi
Fizik Bölümü
Prof. Dr. İbrahim Belenli İn-situ MgB2 tek ve çok damarlı süperiletken tellerde demir kılıf iç yüzeyinin Mg ile kaplanarak akım taşıma özelliklerinin iyileştirilmesi 15000,00 30.05.2017
30.05.2020
2017.03.10.1190 Fen Edebiyat Fakültesi
Tük Dili ve Edebiyatı Bölümü
Doç. Dr. Şaban Doğan Moğolistan'ın Arslan Kışlağı Bölgesindeki Türk Eserleri (Kaya Resimleri - Tamgalar - Yazıtlar) 10800,00 30.05.2017
30.05.2018
2017.04.02.1191 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü
Doç. Dr. Rahmi YÜCEL Bolu Konaklama İşletmelerinde Değer Analizi Yaklaşımlı Müşteri/İşletme Önceliklerinin ve Değiştirme Maliyetlerinin Belirlenmesi İle Mesleki Gereksinimlerin Tespiti 4801,42 30.05.2017
30.05.2018
2017.06.01.1192 Diş Hekimliği Fakültesi
Cerrahi ABD
Doç. Dr. Orçun TOPTAŞ Rat siyatik sinir rejenerasyonunda artesunatın etkisinin araştırılması ve takrolimus ve deksametazonun etkisiyle karşılaştırılması 28828,30 30.05.2017
30.05.2019
2017.03.02.1193 Fen Edebiyat Fakültesi
Fizik Bölümü
Prof. Dr. İbrahim Belenli MgB2 Süperiletken Tellerin 3 Eksenli Silindirik Hadde ile Soğuk Sıkılaştırılması 30000,00 30.05.2017
30.05.2018
2017.10.05.1194 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bahçe Bitkileri
Doç. Dr. Beyhan KİBAR Farklı Oranlarda Vermikompost Uygulamalarının Karabük Koşullarında Örtüaltı Marul Yetiştiriciliğinde Bitki Gelişimi, Kalite ve Besin Elementi İçeriği Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi 28667,45 30.05.2017
30.05.2018
2017.10.05.1195 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bahçe Bitkileri
Doç. Dr. Beyhan KİBAR Farklı Organik Kaynaklı Gübre Uygulamalarının Ispanakta (Spinacia oleracea L.) Bitki Gelişimi, Verim, Kalite Özellikleri ve Besin Elementi İçeriği Üzerine Etkileri 14353,18 30.05.2017
30.05.2018
2017.10.09.1196 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
Yrd. Doç. Dr. Arzu YILDIRIM Buğday çiminde (Triticum aestivum L.), fenol içeriğine, antioksidan ve antioksidan enzim aktivitelerine manyetik alan etkisinin belirlenmesi 4999,62 30.05.2017
30.05.2018
2017.02.02.1198 Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
Dr. Yasin AYDIN Kabul ve Kararlılık Terapisi Bakış Açısıyla Sınav Kaygısıyla Başetme Grubu 1712,40 30.05.2017
30.05.2018
2017.02.08.1201 Eğitim Fakültesi
Türkçe Eğitimi Bölümü
Doç. Dr. Halit KARATAY Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kavramsal Metafor Teorisinin Yönelim Deyimlerinin Öğretimine Etkisi 3122,20 16.06.2017
16.06.2018
2017.02.07.1202 Eğitim Fakültesi
Özel Eğitim Bölümü
Doç. Dr. İlknur Çifci Tekinarslan Sosyal Problem Çözme Becerisi Öğretim Programının Zihinsel Yetersizliği Olan Bireyler Üzerindeki Etkililiği 9028,20 16.06.2017
16.06.2019
2017.10.07.1204 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Tarla Bitkileri
Yrd. Doç. Dr. Fatma PEHLİVAN KARAKAŞ Endemik Astragalus brachypterus Fischer bitkisinin doku kültürü yöntemiyle çoğaltımı ve iki farklı kaynaktan elde edilen bitki materyallerinin (in vitro yetiştirilen ve doğada yetişen) fenolik bileşenlerinin karşılaştırılması 4998,48 16.06.2017
16.06.2018
2017.10.07.1205 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Tarla Bitkileri
Yrd. Doç. Dr. Gülsüm YALDIZ Farklı dozda Kimyasal ve Organik Gübre Uygulamalarının Dereotu (Anethum graveolens) Herbasının Biyolojik Aktiviteleri Üzerine Etkileri 10010,84 16.06.2017
16.06.2018
2017.10.05.1206 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bahçe Bitkileri
Doç. Dr. Müttalip Gündoğdu Bolu İlinde Yetişen Alıç (Crataegus spp.) Genetik Kaynaklarının Fizikokimyasal ve Moleküler Karakterizasyonu 14967,69 16.06.2017
16.06.2018
2017.10.04.1207 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Tohum Bilimi ve Teknolojisi
Doç. Dr. Hakan KİBAR Farklı Depolama Sıcaklıkları ve Süresinin Siyez Buğdayının (Triticum monococcum L.) Bazı Mühendislik Özellikleri Üzerine Etkisinin Araştırılması 26842,59 16.06.2017
16.12.2018
2017.10.07.1208 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Tarla Bitkileri
Yrd. Doç. Dr. Faheem Shehzad Baloch DArTseq markor kullanarak yerel fasulye genotiplerinde genom karakterizasyonu 29902,00 16.06.2017
16.06.2018
2017.10.05.1209 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bahçe Bitkileri
Doç. Dr. Müttalip Gündoğdu Farklı Kurutma Tekniklerinin Karadut (M. nigra) ve Beyaz Dut (M. alba) Meyvelerinin Bazı Beslenme Değerleri Üzerine Etkileri 14521,06 16.06.2017
16.06.2018
2017.08.35.1210 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD)
Doç. Dr. Özden Arısoy Şizofreni tanılı hastalarda total oksidan ve antioksidan seviyelerinin semptom şiddeti, C-reaktif protein ve metabolik sendrom ile aralarındaki ilişkinin araştırılması 2676,00 16.06.2017
16.06.2018
2017.08.08.1211 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD)
Yrd. Doç. Dr. Hamit YOLDAŞ Sugammadex Sonrası Salin Bolus Uygulamasının Derlenme Üzerine Etkisi 4776,64 16.06.2017
16.06.2018
2017.08.02.1212 Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri (Fizyoloji ABD)
Yrd. Doç. Dr. Erkan KILINÇ Ex vivo sıçan meningeal preparasyonlarında geçici reseptör potansiyel kanallarının kalsitonin gen ilişkili peptid salınımı üzerine etkileri ve mekanizmalarının araştırılması 15810,38 16.06.2017
16.06.2019
2017.08.25.1213 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Deri ve Zührevi Hastalıklar ABD)
Prof. Dr. Ali Haydar Parlak Diyabetes Mellitus Hastalarında Deri Bulgularının Beden Kitle İndeksi ve D Vitamini Düzeyleri ile İlişkisi 5310,00 16.06.2017
16.06.2018
2017.06.02.1214 Diş Hekimliği Fakültesi
Endodonti ABD
Prof. Dr. Hasan ORUÇOĞLU TEK VE ÇİFT KURVATÜRE SAHİP SİMÜLE KANALLARDA FARKLI HAREKET ŞEKLİYLE ÇALIŞAN Nİ-Tİ DÖNER ALETLERİN ŞEKİLLERİNDİRME YETENEĞİNİN PREPERASYON ÖNCESİNDE KULLANILAN PATHFINDER ENSTRUMANLARIYLA BİRLİKTE KULLANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ 29500,34 16.06.2017
16.12.2018
2017.04.04.1215 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler Bölümü
Prof. Dr. Kamer KASIM Kıbrıs SorunundaTarafların Argümanlarının Uluslararası Sistem Bakımından İncelenmesi 4860,00 16.06.2017
16.06.2018
2017.09.05.1216 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü
Prof. Dr. Ali Naci Çelik PROTON DEĞİŞİM MEMBRANLI YAKIT HÜCRESİNİN (PEMFC) HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ (CFD) YÖNTEMİ İLE GEOMETRİK OPTİMİZASYONU 29900,00 16.06.2017
16.06.2018
2017.09.05.1217 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Makine Mühendisliği
Doç. Dr. Gürcan YILDIRIM Gümüş nanopartiküllerinin Bi-tabanlı süperiletken seramik materyallerinin elektrik, yapısal, süperiletken, akı çivileme, mekanik karakterizasyon ve performansı üzerine etkilerinin deneysel ve teorik yaklaşımlarla incelenmesi 29999,25 16.06.2017
16.12.2018
2017.03.03.1218 Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü
Doç. Dr. Muhammet YILDIRIM Yeni Geliştirilmiş Tiyazolo[3,2-c]pirimidin Bazlı Antikanser Bileşikleri 18750,00 16.06.2017
16.06.2020
2017.02.04.1219 Eğitim Fakültesi
İlköğretim Bölümü
Doç. Dr. Hakan Yaman Alan Bağımlı ve Alan Bağımsız Bireylerin Modellenmesi: Bir Göz İzleme Çalışması 29995,60 13.07.2017
13.07.2018
2017.09.02.1221 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Çevre Mühendisliği Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Berrin TOPUZ ÇEVRESEL SU NUMUNELERİNDE AĞIR METAL TAYİNİ İÇİN SENTETİK VE DOĞAL ADSORBANLARIN KULLANIMININ ARAŞTIRILMASI 29995,30 13.07.2017
13.01.2019
2017.19.06.1222 Gerede Meslek Yüksekokulu
Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Muhammed ÖZ Dolomit Katkısı ile O'Connor Yöntemiyle Hegzagonal Bor Nitrür Sentezi 29279,34 13.07.2017
13.07.2019
2017.06.07.1223 Diş Hekimliği Fakültesi
Radyoloji ABD
Yrd. Doç. Dr. Seval BAYRAK Farklı kalınlıkta frezlerle hazırlanan kök ucu preparasyonu sonrası uygulanan retrograd dolgu materyallerinin konik ışınlı BT görüntülemesinde oluşturdukları artefaktların değerlendirilmesi: İn vitro çalışma 4642,12 13.07.2017
13.07.2018
2017.06.02.1224 Diş Hekimliği Fakültesi
Endodonti ABD
Yrd. Doç. Dr. Zeliha UĞUR AYDIN XP-endo Shaper, Reciproc Blue ve WaveOne Gold Nikel-Titanyum Döner Aletleri ile Kök Kanal Preperasyonu Sonrası Dokunulmamış Kanal Bölgelerinin ve Mikro-çatlak Oluşumunun Mikro-Bilgisayarlı Tomografi ile Değerlendirilmesi 27094,40 13.07.2017
13.07.2018
2017.08.32.1225 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Nöroloji ABD)
Yrd. Doç. Dr. Muhammed Nur ÖGÜN Total Diz Artroplastisi Yapılan Hastalarda Turnike Kullanımının Serebral Kan Akımı ve Kognitif Bozukluk Üzerine Etkisi 27081,00 13.07.2017
13.07.2018
2017.12.01.1226 Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu
Antrenörlük Eğitimi Bölümü
Yrd. Doç. Dr. KERİM SÖZBİR Antrenman Maskesinin Aerobik Kapasite Üzerine Etkilerinin İncelenmesi 4956,00 13.07.2017
13.07.2018
2017.09.04.1228 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Gıda Mühendisliği
Prof. Dr. Hayri COŞKUN KEÇİ SÜTÜNDEN FARKLI PIHTILAŞTIRMA YÖNTEMLERİ İLE ÜRETİLEN TULUM PEYNİRLERİNİN OLGUNLAŞTIRILMASI ESNASINDA MEYDANA GELEN DEĞİŞMELER 9889,49 13.07.2017
13.07.2018
2017.09.03.1229 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Elektrık Elektronik Mühendisliği
Doç. Dr. Kemal POLAT Beyin sinyalleri ile harf ve rakam tanıma sistemi 10000,00 09.08.2017
09.11.2018
2017.02.04.1230 Eğitim Fakültesi
İlköğretim Bölümü
Doç. Dr. Hakan Yaman Bilişsel Stillerin Belirlenmesinde Kullanılan “Grup Saklı Figürler Testi” nin Bilgisayar Ortamına Aktarılması: Bir Durum Çalışması 29995,60 09.08.2017
09.08.2018
2017.33.01.1231 Yenilikçi Gıda Teknolojineri Geliştirme Uygulama v
YENİGIDAM
Uzm. Dr. Melike Büşra BAYRAMOĞLU KARŞI Bolu Dağı Tünel Ortamında Toplanan Toplam Asılı Partikül (TSP) Örneklerinde Trafik Kaynaklı Markerların Belirlenmesi 14788,00 09.08.2017
09.08.2018
2017.09.02.1232 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Çevre Mühendisliği Bölümü
Dr. Akif Arı ENDÜSTRİYEL BİR MUTFAK ORTAMINDA ÖLÇÜLEN YANMA KAYNAKLI İNCE VE ULTRA-İNCE PARTİKÜL MADDELERİN KİMYASAL BİLEŞİMİ ve SAĞLIK RİSKİNİN ARAŞTIRILMASI 18750,00 09.08.2017
09.08.2018
2017.09.08.1233 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Endüstri Mühendisliği Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Abdullah Cemil İLÇE Ergonomik Hasta Yataklarının Çalışanların İş Yüküne Etkisi: Yoğun Bakım Ünitesi Örneği 12000,00 09.08.2017
09.08.2018
2017.13.01.1234 Bolu Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Arzu AKMAN YILMAZ Yoğun Bakım Ünitesinde Fiziksel Çevre Düzenlemesinin Deliryum Üzerine Etkisi 1983,03 09.08.2017
09.08.2018
2017.08.35.1235 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD)
Doç. Dr. Özden Arısoy Depresyon ve Vitamin D eksikliğinin göz damarları üzerine etkisi 6152,52 09.08.2017
09.08.2018
2017.08.34.1236 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Radyoloji ABD)
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Hızal MAJÖR DEPRESYONDA İLK VE REKÜRREN ATAKLARDA BEYİN PERFÜZYON VE KORTİKAL KALINLIĞIN MRG İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 12000,00 09.08.2017
09.12.2018
2017.03.02.1238 Fen Edebiyat Fakültesi
Fizik Bölümü
Prof. Dr. Cabir Terzioğlu Çift Katmanlı Perovskite Manganitlerde A-Katyon Boyut Değişiminin İncelenmesi 12000,00 09.08.2017
09.02.2019
2017.03.02.1239 Fen Edebiyat Fakültesi
Fizik Bölümü
Doç. Dr. Aliekber Aktağ Güneş Enerjisi için Yüksek Verimli FotoVoltaik Hücre Üretimi ve Karakterizasyonu 29301,00 09.08.2017
09.02.2019
2017.03.03.1240 Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü
Prof. Dr. Özdemir ÖZARSLAN NANO YAPILI GRAFİTİK-KARBON-NİTRÜR VE YENİ TÜREVLERİNİN SENTEZİ, İŞLEVSELLEŞTİRİLMESİ VE KATALİTİK UYGULAMALARI 13900,00 09.08.2017
09.08.2019
2017.16.01.1241 Bolu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Ahmet EMİRMUSTAFAOĞLU Batı Karadeniz Bölgesi’nde Üretilen Manda Yoğurtlarının Bazı Fizikokimyasal, Mikrobiyolojik ve Duyusal Özelliklerinin Belirlenmesi 17408,41 09.08.2017
09.08.2018
2017.13.01.1242 Bolu Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik Bölümü
Doç. Dr. ARZU İLÇE STATİK VE DİNAMİK DESTEK YÜZEYLERİN BASINÇ YARASINA ETKİSİ 15000,00 09.08.2017
09.02.2019
2017.08.17.1243 Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri (Anatomi ABD)
Doç. Dr. Kutay Engin ÖZTURAN DENEYSEL AŞİL TENDON HASARI OLUŞTURULMUŞ TAVŞANLARDA SİYANOAKRİLATIN ETKİSİ 20996,23 19.10.2017
19.10.2018
2017.03.02.1244 Fen Edebiyat Fakültesi
Fizik Bölümü
Doç. Dr. Aliekber Aktağ Güneş Enerjisi Panel Verimliliğinin Artırılması 29826,00 20.10.2017
20.10.2018
2017.03.02.1245 Fen Edebiyat Fakültesi
Fizik Bölümü
Prof. Dr. Ercan YILMAZ Yüksek Dielektrikli HfO2 Al2O3, Er2O3 ve Y2O3 Kapı Oksit Tabakalı NürFETlerin Atomik Katman Kaplama (ALD) Sistemiyle Büyütülmesi ve Radyasyon Duyarlılıklarının Sınanması 29270,96 20.10.2017
20.04.2019
2017.10.07.1246 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Tarla Bitkileri
Yrd. Doç. Dr. Gülsüm YALDIZ Kanatlı Hayvan Gübrelemesi ile Yetiştirilen Fesleğenin Uçucu Yağ Bileşenleri ve Biyolojik Aktivitelerinin Değerlendirilmesi 29964,30 20.10.2017
20.10.2018
2017.16.01.1247 Bolu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Aylin AKOĞLU Laktik asit bakterilerinin Listeria monocytogenes'in üretiiği biyofilm kontrolünde kullanımı 23413,00 20.10.2017
20.04.2019
2017.03.03.1248 Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Elif Berna OLUTAŞ Çift-Kuyruklu Farklı Hidrofobik Kısma Sahip Yüzey Aktif Moleküllerin Sentezi ve Miselleşme Özelliklerinin Belirlenmesi 22590,16 20.10.2017
20.10.2019
2017.08.23.1249 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Çocuk Sağlığı ve Hastalıklar
Yrd. Doç. Dr. Mervan BEKDAŞ Renal skarın gelişmesinde vitamin D’nin rolü 1188,00 20.10.2017
20.10.2018
2017.02.07.1250 Eğitim Fakültesi
Özel Eğitim Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Müzeyyen ELDENİZ ÇETİN SERBEST ZAMANLARDA ÖĞRENCİ SEÇİMİ İLE BELİRLENEN SERBEST ZAMAN ETKİNLİĞİ İLE MEŞGUL OLMANIN ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÖĞRENCİLERE ETKİSİNİN VE ÖĞRETMENLERİN BU KONUDAKİ GÖRÜŞ VE GÖZLEMLERİNİN BELİRLENMESİ 1648,08 20.10.2017
20.10.2018
2017.02.04.1251 Eğitim Fakültesi
İlköğretim Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Fahri KILIÇ Cumhuriyetin İlk Yıllarında Eğitime Taşradan Bir Bakış: Yeşil Yaprak Dergisi 4998,48 20.10.2017
20.10.2018
2017.02.07.1252 Eğitim Fakültesi
Özel Eğitim Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Ahmet YIKMIŞ Çarpma-Bölme İşlemlerinin Öğretiminde Nokta Belirleme Tekniği Kullanılarak Yapılan Tablet Bilgisayar ve Kağıt-Kalem Etkinliklerinin Karşılaştırılması 25874,04 20.10.2017
20.10.2019
2017.09.04.1253 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Gıda Mühendisliği
Prof. Dr. Ömer ZORBA Farklı Yağ Oranlarına Sahip Sığır Etine Uygulanan Farklı Isıl İşlemler Sonucu Ette Meydana Gelen Fizikokimyasal Değişimlerin İncelenmesi 1967,42 16.11.2017
16.11.2018
2017.06.03.1254 Diş Hekimliği Fakültesi
Ortodonti ABD
Doç. Dr. Koray Halıcıoğlu Maksiller Sutural Genişletmede İsotretinoinin Yeni Kemik Oluşumuna Etkisinin İncelenmesi 13652,69 16.11.2017
16.11.2018
2017.08.17.1255 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Ortopedi ve Travmatoloji ABD)
Doç. Dr. HÜSAMETTİN ÇAKICI Stellat ganglion blokajının sıçanlarda kemik iyileşmesi üzerine etkilerinin araştırılması 17135,77 16.11.2017
16.11.2018
2017.08.32.1256 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Nöroloji ABD)
Yrd. Doç. Dr. Muhammed Nur ÖGÜN Vortioksetinin farklı izole sıçan preparasyonlarında CGRP, IL-6 ve IL-1 beta salınımı üzerine etkileri ve mekanizmalarının araştırılması 18488,24 16.11.2017
16.11.2018
2017.08.32.1257 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Nöroloji ABD)
Yrd. Doç. Dr. Şule AYDIN TÜRKOĞLU "Özel Biyobelirteç olan CXCL-13’ün BOS’taki aktivitesinin Lyme hastalığı ile ilişkisinin araştırılması" 51935,04 16.11.2017
16.11.2018
2017.08.02.1258 Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri (Fizyoloji ABD)
Yrd. Doç. Dr. Ayhan ÇETİNKAYA Migrende Cinsiyet Farklılığı: Östrojen ve Progesteronun Migren Patofizyolojisindeki Rolünün Araştırılması 28437,46 16.11.2017
16.11.2019
2017.10.04.1259 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Tohum Bilimi ve Teknolojisi
Yrd. Doç. Dr. Ferit SÖNMEZ Biochar ve PGPR Uygulamalarının Buğdayın Gelişimi ve Besin Elementi İçeriği ile Toprak Özellikleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi 15000,00 16.11.2017
16.05.2019
2017.03.03.1260 Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü
Doç. Dr. Erol AKPINAR Kiral konuk moleküllerin misel içinde lokalizasyonlarının liyotropik tek ve çift eksenli kolesterik fazların varlığı ve kolesterik-kolesterik faz geçişleri üzerine etkisi 29984,74 16.11.2017
16.11.2019
2017.05.02.1261 İletişim Fakültesi
Gazetecilik Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Kemal Avcı YÜKSEK ÖĞRETİMDE İÇ VE DIŞ PAYDAŞLARIN ALGILARINA GÖRE KURUMSAL İTİBAR: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ 5000,00 16.11.2017
16.11.2018
2017.09.05.1262 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü
Prof. Dr. Ali Naci Çelik Bağımsız bir fotovoltaik sistemin nümerik modellenmesi, optimizasyonu ve deneysel validasyonu 23722,24 16.11.2017
16.11.2018
2018.08.30.1263 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (İç Hastalıkları ABD)
Yrd. Doç. Dr. MEHMET ZAHİD KOÇAK Tip 2 diyabetli hastalarda, diyabetin mikrovasküler komplikasyonlarının serum nöregulin-4 düzeyleri ile ilişkisi 2332,80 03.01.2018
03.01.2019
2018.13.01.1264 Bolu Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Makbule Tokur Kesgin İnternet ve akıllı telefon kullanımının ergenlerin göz sorunları ile ilişkisinin belirlenmesi 3418,49 03.01.2018
03.01.2019
2018.08.25.1265 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Deri ve Zührevi Hastalıklar
Prof. Dr. Mualla POLAT " Sistemik isotretinoin kullanan akne vulgaris hastalarında subklinik aterosklerozun değerlendirilmesi" 10214,64 03.01.2018
03.07.2019
2018.08.17.1266 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Ortopedi ve Travmatoloji ABD)
Doç. Dr. HÜSAMETTİN ÇAKICI Tavuk fleksör tendon tamirinde yapışıklığın önlenmesinde metilen mavisinin etkinliği 10263,72 03.01.2018
03.07.2019
2018.06.06.1267 Diş Hekimliği Fakültesi
Protez ABD
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Hayati ATALA PERİYODİK OLARAK FIRÇALAMA YAPILAN CAD CAM REZİN BLOKLARDA RENK STABİLİTESİ VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ DEĞERLENDİRİLMESİ 15838,06 03.01.2018
03.01.2020
2018.08.04.1268 Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri (Tıbbi Biyokimya ABD)
Yrd. Doç. Dr. Özgür Mehmet Yis Sıçanlarda testis torsiyonu sonucu oluşan doku hasarı üzerine IL-18BP’nin koruyucu etkileri 23239,89 03.01.2018
03.07.2019
2018.06.05.1269 Diş Hekimliği Fakültesi
Periodontoloji ABD
Yrd. Doç. Dr. Şadiye GÜNPINAR PERİODONTAL HASTALIK VE SAĞLIKTA DİŞETİ OLUĞU SIVISI, TÜKÜRÜK VE SERUM NETRİN-1/UNC5b SEVİYELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 29677,10 03.01.2018
03.07.2019
2018.14.01.1270 Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yükseko
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Nuriye ÖZENGİN Monosemptomatik Noktürnal Enürezisli Çocuklarda Postür, Denge ve Yaşam Kalitesinin İncelenmesi 29999,99 03.01.2018
03.01.2020
2018.09.02.1271 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Çevre Mühendisliği Bölümü
Yrd. Doç. Dr. YAKUP ERMURAT REKOMBİNANT SAFRA TUZU HİDROLAZ ENZİMİNİN AKTİVİTESİNİN İNCELENMESİ VE KİNETİĞİNİN BELİRLENMESİ 4866,48 03.01.2018
03.01.2019
2018.09.04.1272 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Gıda Mühendisliği
Yrd. Doç. Dr. İlker Turan AKOĞLU HAYVANSAL YAĞ ORANI AZALTILMIŞ TAVUK DÖNERİN KALİTE KARAKTERİSTİKLERİ 9902,94 03.01.2018
03.01.2019
2018.09.04.1273 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Gıda Mühendisliği
Doç. Dr. Semra TURAN PİŞİRME İŞLEMİ SIRASINDA TAVUK DÖNERİN LİPİT FRAKSİYONUNDA MEYDANA GELEN BAZI DEĞİŞİMLERİN İNCELENMESİ 14994,82 03.01.2018
03.01.2019
2018.18.03.1274 Bolu Meslek Yüksekokulu
Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Şen Butanol-Biyodizel-Dizel Yakıtla Çalışan Tek Silindirli Dizel Bir Motorun Enjeksiyon Zaman ve Basıncının NOx ve İs Emisyonlarına Göre Optimizasyonu 1262,60 03.01.2018
03.07.2019
2018.03.01.1275 Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Prof. Dr. Arzu TÜRKER Organik ve konvansiyonel olarak yetiştirilen enginarların fenolik içeriklerinin, antibakteriyel ve antioksidant aktivitelerinin karşılaştırılması 4998,20 03.01.2018
03.01.2019
2018.03.01.1276 Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Doç. Dr. Mehmet ÖZTÜRK Rekombinant interferon beta 1b’nin E. coli’de periplazmik ya da salgılanabilir olarak üretilmesi 29969,88 03.01.2018
03.07.2019
2018.02.01.1277 Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Nuh YAVUZALP Öz Düzenlenmiş Çevrimiçi Öğrenme Stratejileri Ölçeği’nin (SOL-Q) Türk Kültürüne Uyarlanması 1416,00 03.01.2018
03.01.2019
2018.02.03.1278 Eğitim Fakültesi
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Meral Per Genel Eğitim Sınıfındaki Özel Gereksinimli Öğrencilerin Sosyal Becerilerinin Geliştirilmesinde Dijital İllüstrasyon Gösteriminin Etkililiği 7828,05 03.01.2018
03.01.2019
2018.02.04.1279 Eğitim Fakültesi
İlköğretim Bölümü
Doç. Dr. Erol KARAKIRIK DinaSoruS Değerlendirme sisteminin Android ve IOS ortamlarına uyarlanması ve İlköğretim Matematik soru bankası oluşturulması 8336,70 03.01.2018
03.01.2019
2018.03.09.1280 Fen Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü
Prof. Dr. Ahmet OCAK II. Meşrutiyet Dönemi Osmanlı Basınında Hilafet Söylemi 17430,82 03.01.2018
03.01.2019