BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

BAP Devam Eden Projeleri

Proje Türü Seçiniz :  Getir
Proje No Fakülte / Bölüm Proje Yürütücüsü Proje Başlığı Bütçe Baş. Bit Tarihi
2019.03.03.1420 Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü
Doç. Dr. Öznur DEMİR ORDU AMİNOASİT TEMELLİ ORGANOJELLERİN ISISAL VE MEKANİK KARARLILIKLARININ İNCELENMESİ 17325,00 20.03.2019
20.03.2022
2019.03.01.1428 Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Doç. Dr. İsmail EKER Türkiye’nin Deliçirişlerinin (Asphodeline Rchb.) Taksonomik Revizyonu 27225,00 01.01.2020
01.01.2023
2020.08.36.1449 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Tıbbi Farmakoloji ABD)
Doç. Dr. Akif Hakan KURT Antibakteriyel Özellikli Kuersetin Yüklü Gümüş Kitosan Nanopartiküllerin Sentezi 36000,00 12.05.2020
12.10.2022
2020.09.04.1463 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Hayri COŞKUN Düşük şeker oranı, Akçaağaç ve Agave şurubu kullanımı ve Yüksek Hidrostatik Basınç Uygulanmasının dondurmada meydana getirdiği değişmeler üzerine bir çalışma 22749,76 02.09.2020
02.09.2022
2020.03.01.1465 Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Prof. Dr. Seza ARSLAN Gıdalardan Campylobacter türlerinin izolasyonu, adlandırılması ve antimikrobiyal direnç profillerinin belirlenmesi 26989,03 02.09.2020
02.09.2022
2020.10.06.1467 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bitki Koruma Bölümü
Doç. Dr. Gülay KAÇAR Amerikan beyaz kelebeği Hyphantria cunea (Drury) (Lepidoptera: Arctiidae)’nın biyolojisi, farklı sıcaklıkların iki pupa parazitoiti Chouioia cunea (Yang) ve Psychophagus omnivorus (Walker)’a etkisi ile uygun depolama koşullarının belirlenmesi 13748,77 02.09.2020
02.08.2022
2020.10.06.1473 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bitki Koruma Bölümü
Prof. Dr. Mehmet Erhan GÖRE Beauveria bassiana formülasyonlarının hazırlanması, karakterizasyonu ve insektisidal aktivitesinin değerlendirilmesi 167511,76 02.09.2020
02.09.2023
2020.29.02.1474 Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu
Gıda Kalite Kontrol ve Analizi Programı
Dr. Öğr. Üyesi Uğur SOYKAN Yalıtım Amaçlı Hindi Tüyü Katkılı Yeni Poliüretan Köpük Malzemelerin Geliştirilmesi ve Kullanım Potansiyellerinin Belirlenmesi 29987,34 11.12.2020
11.06.2022
2020.10.03.1476 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Aydın Erge Kanatlı sanayi artıklarından elde edilen tavuk jelatininin kafeik asit ve rutin ile modifiye edilmesi ve elde edilen filmin biyobozunur gıda ambalajı olarak kullanım potansiyelinin belirlenmesi. 29995,83 11.12.2020
11.06.2022
2020.08.02.1479 Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri (Fizyoloji ABD)
Doç. Dr. Ayhan ÇETİNKAYA Alzheimer Hastalığı Patofizyolojisinde Toxoplasma gondii Enfeksiyonunun Rolünün Araştırılması 30000,00 17.12.2020
17.12.2022
2020.06.06.1481 Diş Hekimliği Fakültesi
Protez ABD
Doç. Dr. Hamiyet KILINÇ Farklı İmplant Dayanak Materyallerinin Tam Seramik Restorasyonların Optik Özelliklerine Etkilerinin Spektrofotometrik Analizler Kullanılarak Değerlendirilmesi 26368,45 01.10.2020
01.04.2022
2020.03.01.1484 Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Prof. Dr. Arzu TÜRKER Farklı vermikompost ve manyetik alan uygulamalarının göl soğanının (Leucojum aestivum L.) alkaloid içeriğine (galanthamine ve lycorine) ve antioksidan aktivitesine etkileri 17979,10 17.12.2020
17.12.2022
2021.03.02.1485 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Fizik Bölümü
Doç. Dr. Sevgi Polat Altıntaş Nanokompozit Yapılı Manganez Oksitlerde Düşük Alan Manyetodirencin İyileştirilmesi Ve Elektrokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi 25500,00 17.02.2021
17.08.2022
2021.08.32.1488 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Nöroloji ABD)
Dr. Öğr. Üyesi CANAN AKÜNAL TÜREL Ratlarda Deneysel Olarak Oluşturulmuş Epilepsi Modeli Üzerine Diklofenak Potasyumun Elektrofizyolojik Etkileri 17972,14 17.02.2021
17.10.2022
2021.08.19.1490 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Tıbbi Patoloji ABD)
Dr. Öğr. Üyesi SELMA ERDOĞAN DÜZCÜ SOX-9, E-Kadherin ve KLF-4 Ekspresyonlarının Berrak Hücreli Renal Hücreli Karsinomlarda Klinikopatolojik Parametrelerle İlişkisi ve Prognostik Önemi 21237,93 17.02.2021
17.08.2022
2021.08.19.1492 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Tıbbi Patoloji ABD)
Prof. Dr. Çetin BORAN Prostat Adenokarsinomlarında Sox2, Siklin D1 ve p21 Gen Ekspresyonlarının Klinikopatolojik Parametrelerle İlişkisi 19599,18 17.02.2021
17.10.2022
2021.03.01.1496 Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Prof. Dr. Arzu TÜRKER Farklı su streslerinin gölsoğanının (Leucojum aestivum L.) alkaloid içeriğine (galantamin ve likorin) ve antioksidan aktivitelerine (enzimatik ve enzimatik olmayan) etkileri 15287,30 17.02.2021
17.08.2022
2021.09.02.1498 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Dr. Öğr. Üyesi Gamze DOĞDU Hibrit ultrases ve ileri oksidayon prosesleri kullanılarak kanatlı endüstrisi atıksularının arıtılması 17839,98 17.02.2021
17.10.2022
2021.03.03.1499 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Kimya Bölümü
Prof. Dr. Cevher ALTUĞ Sülfonamid içeren bazı yeni heterohalkalı bileşiklerin sentezi, karbonik anhidraz ve ağartma aktivatörü olarak uygulama alanlarının bulunması 26321,32 06.04.2021
06.04.2023
2021.08.20.1500 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Üroloji ABD)
Prof. Dr. Uğur ÜYETÜRK Türk Popülasyonunda SIRT1 gen Polimorfizmlerinin Mesane Kanseri ile İlişkisi 22499,21 06.04.2021
06.04.2022
2021.06.06.1504 Diş Hekimliği Fakültesi
Protez ABD
Doç. Dr. Hamiyet KILINÇ Farklı Tekniklerle Yapılan Yapay Yaşlandırmaların Monolitik CAD/CAM Materyallerinin Optik Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi 20828,93 06.04.2021
06.04.2022
2021.08.32.1506 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Nöroloji ABD)
Doç. Dr. Şule AYDIN TÜRKOĞLU Ratlarda Deneysel Oluşturulmuş Kronik Stres Üzerine Carvacrol’un Etkisi 15691,00 06.04.2021
06.04.2023
2021.06.08.1507 Diş Hekimliği Fakültesi
Tedavi ABD
Dr. Öğr. Üyesi Merve Ağaccıoğlu Alternatif Posterior Restoratif Materyallerin Yüzey Sertliklerinin Karşılaştırılması 9238,04 06.04.2021
06.04.2022
2021.10.07.1508 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Tarla Bitkileri Bölümü
Doç. Dr. Yusuf ARSLAN Kümes atıkları külünün patates bitkisinin bazı verim ve kalite özellikleri üzerine olan etkisi 14944,70 14.06.2021
14.05.2022
2021.09.04.1509 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. İbrahim ÇAKIR Piyasada satılan endüstriyel kefirlerin ev yapımı kefir üretiminde kullanılabilirliğinin araştırılması 14998,39 14.06.2021
14.09.2022
2021.10.05.1510 ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bahçe Bitkileri Bölümü
Doç. Dr. Beyhan KİBAR Marulda (Lactuca sativa L.) Tuzlu Şartlarda Farklı Putresin ve Salisilik Asit Uygulamalarının Çimlenme, Bitki Gelişimi, Kalite Özellikleri ve Besin Elementi İçeriği Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi 14931,75 14.06.2021
14.03.2023
2021.10.03.1511 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Hayriye Soytürk Enfekte Yara Oluşturulmuş Sıçanlarda Probiyotiklerin ve İnterlökin 1 Antagonistinin İyileşme Sürecine Etkisinin Araştırılması 24981,24 01.06.2021
01.06.2023
2021.08.15.1512 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Kalp ve Damar Cerrahisi ABD)
Doç. Dr. Yusuf Velioğlu Ratlarda Alt Ekstremite İskemi/reperfüzyon Hasarında Carvacrol’ün Etkilerinin Araştırılması 19637,34 14.06.2021
14.06.2022
2021.08.02.1513 Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri (Fizyoloji ABD)
Doç. Dr. Erkan KILINÇ Cloxyquinin sıçanlarda in-vivo ve ex-vivo deneysel modellerde migrendeki ağrı ve nörojenik enflamasyon üzerine etkileri 24984,14 14.06.2021
14.06.2023
2021.10.05.1514 ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bahçe Bitkileri Bölümü
Doç. Dr. Beyhan KİBAR Hasat Sonrası Putresin, Salisilik Asit, Sitrik Asit ve Metil Jasmonat Uygulamalarının Pleurotus ostreatus Mantarında Muhafaza Süresi ve Kalite Üzerine Etkileri 14864,51 14.06.2021
14.03.2023
2021.03.03.1515 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Fizik Bölümü
Doç. Dr. Murat Olutaş Bazı Yeni Floresan 1,2,4-Oksadiazollerin Fotofiziksel Özellikleri 14866,34 14.06.2021
14.06.2022
2021.08.30.1517 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (İç Hastalıkları ABD)
Dr. Öğr. Üyesi Müjgan Gürler Erişkin Romatoid Artrit Hastalarında Fibrinojen Benzeri Protein 1 (FGL 1) Düzeyinin Hastalık Aktivitesi ile İlişkisi 4752,00 24.08.2021
24.08.2022
2021.08.22.1519 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Adli Tıp ABD)
Dr. Öğr. Üyesi Erdem HÖSÜKLER “Tavşanlarda Farklı Sulardaki Göz ve Kan Bulgularının Boğulma ve Daldırma Modellemesi ile Değerlendirilmesi” 17298,20 24.08.2021
24.08.2022
2021.03.03.1520 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Kimya Bölümü
Prof. Dr. Muhammet YILDIRIM 1,2,4-oksadiazol içeren yeni izoksazolin bileşiklerinin nitriloksit halkakatılma reaksiyonları yoluyla sentezi 14996,20 24.08.2021
24.08.2022
2021.09.01.1521 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Doç. Dr. Rıfkı Terzioğlu Si ve SiC tabanlı MOS teknolojilerinde kullanılabilecek alternatif Evropiyum Oksit geçit oksit tabakasının uygun üretim parametrelerinin belirlenmesi, yapısal, kimyasal ve elektriksel özelliklerinin araştırılması 19979,26 24.08.2021
24.08.2022
2021.08.13.1522 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Göz Hastalıkları ABD)
Dr. Öğr. Üyesi Adem SOYDAN Apocynin'in sıçanlarda Na selenit ile oluşturulan katarakt modeli üzerindeki etkisi 15639,88 24.08.2021
24.08.2022
2021.03.03.1523 Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü
Prof. Dr. Azra Bozcaarmutlu Fluvoksamin Verilmesinin Gökkuşağı Alabalığında (Oncorhynchus mykiss) Ksenobiyotik Metabolize Eden Enzim Aktiviteleri ve Antioksidan Sistem Üzerine Etkisi 14895,40 24.08.2021
24.05.2022
2021.09.02.1524 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Doç. Dr. Fatma Öztürk Bolu Şehir Merkezinde Toplanan PM2.5 Örneklerinin Mutajenik Özelliğinin Belirlenmesi 14964,02 24.08.2021
24.08.2022
2021.09.02.1525 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Doç. Dr. Fatma Öztürk Marmaris’te Toplanan Yağmur Suyu Örneklerinin Kimyasal Kompozisyonunu Etkileyen Kirletici Kaynaklarının ve Kaynak Alanlarının Belirlenmesi 14106,90 24.08.2021
24.08.2022
2021.10.07.1527 ZİRAAT FAKÜLTESİ
Tarla Bitkileri Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahim Yılmaz Mikoriza Uygulamasının Tuz Stresi Altında Yetiştirilen Fesleğen (Ocimum basilicum L.) Bitkisinin Gelişimi ve Enzimatik Aktivitesi Üzerine Etkisi 17932,01 25.10.2021
25.10.2022
2021.09.04.1528 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Gülsün AKDEMİR EVRENDİLEK Antep fıstıklarında yüzey dezenfeksiyonu ve gıda güvenliğini sağlayan yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesi ve etkinliğinin test edilmesi 26331,46 25.10.2021
25.10.2023
2021.12.01.1529 SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Antrenörlük Eğitimi Bölümü
Prof. Dr. Ümid KARLI Solunum Kısıtlayıcı Antrenman Maskesinin Genç Erkeklerde Anaerobik Performans ve Yüksek Şiddetli Egzersiz Sonrası Toparlanmaya Akut Etkisi 11664,00 01.08.2021
01.08.2022
2021.08.20.1530 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Üroloji ABD)
Doç. Dr. Eray KEMAHLI Etilen glikolle indüklenmiş nefrolitiyazisli ratlarda morus nigra ekstresinin tedavideki etkinliği 10056,49 25.10.2021
25.04.2023
2021.10.05.1531 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bahçe Bitkileri Bölümü
Prof. Dr. Müttalip GÜNDOĞDU Bazı Badem Çeşitlerinin Agromorfolojik ve Biyokimyasal Özellikleri Üzerine Çöğür ve GF 677 Anaçlarının Etkisi 21807,11 25.10.2021
25.10.2022
2021.08.02.1532 Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri (Fizyoloji ABD)
Doç. Dr. Erkan KILINÇ Migren tedavisinde melatonerjik mekanizmaların in-vivo ve ex-vivo modellerde araştırılması 26989,67 25.10.2021
25.04.2024
2022.08.25.1533 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Deri ve Zührevi Hastalıklar ABD)
Prof. Dr. Mualla POLAT Sistemik İzotretinoin Tedavisi Alan Akne Vulgaris Hastalarında Ortaya Çıkabilecek Böbrek Hasarının Değerlendirilmesi 15519,33 21.02.2022
21.02.2023
2022.19.06.1534 Gerede Meslek Yüksekokulu
KİMYA VE KİMYASAL İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
Dr. Öğr. Üyesi Fatma YILMAZ Melamin Tayini İçin Moleküler Baskılama Temelli Yüzey Plazmon Rezonans Sensörlerin Hazırlanması ve Uygulamaları 29905,92 21.02.2022
21.02.2024
2022.03.02.1535 Fen Edebiyat Fakültesi
Fizik Bölümü
Prof. Dr. Cabir Terzioğlu Eu2O3 dielektrikli SiC MOS kapasitörlerinin elektriksel özellikleri ve radyasyon cevaplarının detaylı incelenmesi 24824,84 21.02.2022
21.10.2023
2022.08.30.1536 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (İç Hastalıkları ABD)
Doç. Dr. GÜRAY CAN Çölyak Hastalarında Serum ve Dokuda Bakılan Katelisidinin Hastalıkla İlişkisi 22935,29 21.02.2022
21.02.2023
2022.10.07.1537 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Tarla Bitkileri Bölümü
Doç. Dr. Yusuf ARSLAN Türkiye Doğal Florasından Toplanmış Pelemir (Cephalaria syriaca) Genotiplerinin Moleküler Karakterizasyonu 14999,12 21.02.2022
21.11.2022
2022.10.07.1538 ZİRAAT FAKÜLTESİ
Tarla Bitkileri Bölümü
Doç. Dr. Gülsüm YALDIZ Kanatlı Hayvan Gübresi ile Yetiştirilen Kudret Narı (Momordica charantia L.)’ nın Verim ve Bazı Kalite Kriterlerinin Belirlenmesi 14999,29 21.02.2022
21.02.2023
2022.08.11.1539 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Genel Cerrahi ABD)
Doç. Dr. Oğuz ÇATAL İnsan Hepatosellüler Kanser Hücre Kültüründe (C3A) Tarantula Cubensis Ekstresinin Antitümör Etkinliğinin Araştırılması 24552,30 21.02.2022
21.02.2023
2022.06.08.1540 Diş Hekimliği Fakültesi
Tedavi ABD
Dr. Öğr. Üyesi Merve Ağaccıoğlu Beyazlatıcı diş macunlarının üniversal renkli kompozit rezinlerin yüzey ve renk özelliklerine etkisinin incelenmesi 24982,60 21.02.2022
21.02.2023
2022.02.06.1541 Eğitim Fakültesi
Tükçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Eğitimi Bölümü
Doç. Dr. Fahri KILIÇ Sosyal Bilgiler Öğretiminde Sanal Gerçeklik Uygulamalarının Kullanılması: Seben Kaya Evleri Örneği 14990,72 21.02.2022
21.02.2023
2022.31.01.1542 Bilimsel Endüstriyel ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezi
BETUM
Öğr. Gör. Dr. Sanaz LAKESTANI Hava Temizleme Cihazının İç Ortam Kirleticilerinin Üzerinde Etkisi ve Gerçek Zamanlı Kablosuz Sensor Ağlarla İzlenmesi ve İncelenmesi 28267,70 21.02.2022
21.08.2023
2022.08.25.1543 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Deri ve Zührevi Hastalıklar ABD)
Doç. Dr. Betül ŞEREFLİCAN İmikimod ile oluşturulan sıçan psöriyazis modelinde sistemik karvakrolün tedavi edici etkisinin incelenmesi 24304,46 21.02.2022
21.02.2024
2022.08.30.1544 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (İç Hastalıkları ABD)
Doç. Dr. GÜRAY CAN Nesfatin-1 ile Çölyak hastalığı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi 22964,26 21.02.2022
21.02.2023
2022.03.03.1545 Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü
Prof. Dr. Azra Bozcaarmutlu Mifepriston ile Muamele Edilen Gökkuşağı Alabalığı’nda (Oncorhynchus mykiss) Ksenobiyotik Metabolize Eden Enzim Aktiviteleri ve Antioksidan Sistemdeki Değişiklikler 14889,24 21.02.2022
21.08.2022
2022.09.02.1546 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Dr. Öğr. Üyesi Gamze DOĞDU [Atıktan Kaynağa]2: Kümes atıklarını yakıt olarak kullanan enerji tesislerinin biyoçar atıklarının aktif karbona dönüştürülerek sıfır atık ve döngüsel ekonomi yönleriyle katma değer sağlanması 29929,73 21.02.2022
21.02.2023
2022.03.01.1547 Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Prof. Dr. Ömer BOZDOĞAN Pinasidil ve glimepridin birlikte iskemi ve reperfüzyon ile uyarılan aritmiler üzerine akut etkisi; ATP bağımlı potasyum kanallarının rolü 14816,08 21.02.2022
21.10.2022
2022.09.02.1548 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Doç. Dr. Nazlı Baldan Pakdil Arıtma Çamurlarının Elektro-Susuzlaştırılması ve Kütle Dengesi 24887,02 21.02.2022
21.08.2023
2022.09.02.1549 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Doç. Dr. Nazlı Baldan Pakdil Fosforun Farklı Formlarda Geri Kazanımı, Ürün Olarak Uygulanması 24648,68 21.02.2022
21.02.2023
2022.10.06.1550 ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bitki Koruma Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi ALİ ÇELİK Ümitvar Fasulye Hatlarının Bean common mosaic virus (BCMV) NL-4 Irkına Karşı Reaksiyonları ve İzolatın Farklı Hat ve Dokulardaki Akümülasyonunun Real-Time PCR Yöntemi ile Analizi 29939,99 21.02.2022
21.02.2023
2022.09.04.1551 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. İbrahim ÇAKIR Gıda Patojenlerinde Çoğunluğu Algılama Sinyallerinin Farklı Bitkisel Ekstraktlarla Engellenmesi 24911,14 21.02.2022
21.02.2024
2022.10.06.1552 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bitki Koruma Bölümü
Doç. Dr. Göksel ÖZER Kırgızistan buğday ekiliş alanlarında sorun oluşturan toprak kökenli fungal etmenlerin tanısı 14998,20 21.02.2022
21.10.2022
2022.08.02.1553 Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri (Fizyoloji ABD)
Prof. Dr. Aydın Him Farklı Deneysel Epilepsi Modellerinde TRP İyon Kanallarının ve Nörotrofik Faktörlerin Rolü: Moleküler ve Elektrofizyolojik Yaklaşımlar ile İncelenmesi 24944,76 21.02.2022
21.02.2023
2022.10.06.1554 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bitki Koruma Bölümü
Doç. Dr. Gülay KAÇAR Sakarya ve Düzce Mısır Tarlalarında Zararlı Lepidopter Türlerinin Popülasyon Takibi ve Alternatif Mücadele Yöntemlerinin Geliştirilmesi 24962,12 21.06.2022
21.06.2024
2022.03.03.1555 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Kimya Bölümü
Prof. Dr. Erol AKPINAR Sürfaktant/boyar madde ve sürfaktant/ilaç etkileşimlerinin farklı türde liyotropik nematik faz oluşumları üzerine etkileri 14963,58 21.06.2022
21.06.2023
2022.09.04.1556 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Hayri COŞKUN Farklı Aşamalarda Süte Ultrason Uygulanarak Üretilen ve Depolanan Ayran Örneklerinin Bazı Özelliklerinde Meydana Gelen Gelişmeler 24746,34 21.06.2022
21.06.2023
2022.08.02.1557 Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri (Fizyoloji ABD)
Doç. Dr. Erkan KILINÇ Luteolinin in-vivo ve ex-vivo sıçan migren modellerinde antinosiseptif ve anti-nöroinflamatuar etkilerinin araştırılması 24999,48 21.06.2022
21.06.2024
2022.10.04.1558 ZİRAAT FAKÜLTESİ
Tohum Bilimi ve Teknolojisi Bölümü
Doç. Dr. Buhara YÜCESAN Bitki doku kültürü sistemlerinde vitrifikasyon sorununun Aronya’da (Aronia melanocarpa) modellemesi ve çözüm önerileri 11632,87 21.06.2022
21.06.2023
2022.10.07.1559 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Tarla Bitkileri Bölümü
Prof. Dr. Vahdettin ÇİFTÇİ Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Bitkisinde Kök, Tohum ve Baklada Demir (Fe) ve Çinko (Zn) Birikiminin Değerlendirilmesi için Metal İyon Taşıma Proteinlerin Tanımlanması ve Gen İfade Analizi 24853,88 21.06.2022
21.06.2023
2022.09.03.1560 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Doç. Dr. Rıfkı Terzioğlu Zirkonyum katkılanmış Bi-tabanlı süperiletken seramiklerin mekanik, yapısal ve elektriksel özelliklerinin incelenmesi 14915,20 21.06.2022
21.06.2023
2022.08.01.1561 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Beyin ve Sinir Cerrahisi ABD)
Doç. Dr. Yaşar DAĞISTAN Hafif kafa travmalı hastalardaki baş ağrısının nöroinflamatuvar nöropeptidler ile ilişkisinin araştırılması 24840,00 21.06.2022
21.06.2024
2022.09.04.1562 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Gülsün AKDEMİR EVRENDİLEK Yumurta kabuğu proteinlerinin alternatif protein kaynağı olarak değerlendirilmesi 14984,82 21.06.2022
21.12.2023
2022.10.07.1563 ZİRAAT FAKÜLTESİ
Tarla Bitkileri Bölümü
Doç. Dr. Gülsüm YALDIZ Farklı çörek otu ( Nigella sativa L. ) popülasyonlarının Bolu ekolojik şartlarında verim ve bazı kalite özelliklerinin belirlenmesi 14703,81 21.06.2022
21.06.2023
2022.08.23.1564 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD)
Doç. Dr. Mervan BEKDAŞ Nöropeptidlerin bakteri kaynaklı çocukluk çağı toplum kökenli pnömonilerin tanısındaki olası yeri Possible role of neuropeptides in the diagnosis of childhood community-acquired pneumonia caused by bacteria 24995,95 21.06.2022
21.06.2024
2022.10.07.1565 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Tarla Bitkileri Bölümü
Prof. Dr. Vahdettin ÇİFTÇİ Markör Destekli Geri Melezleme Yöntemi İle Fasulye Adi Mozaik Virüsü (Bcmv) Ve Antraknoz (Colletotrichum lindemuthianum) Hastalıklarına Dayanıklı Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Hatlarının Geliştirilmesi 24953,51 21.06.2022
21.06.2023
2022.08.30.1566 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (İç Hastalıkları ABD)
Dr. Öğr. Üyesi Müjgan Gürler Tip 2 diyabet hastalarında hipoksi ile indüklenebilir faktör-1 alfa (HIF-1alfa), süperoksit dismutaz (SOD) ve galektin-3 seviyelerinin değerlendirilmesi 11040,30 21.06.2022
21.06.2023
2022.10.04.1567 ZİRAAT FAKÜLTESİ
Tohum Bilimi ve Teknolojisi Bölümü
Doç. Dr. Hakan KİBAR Ultraviyole Uygulamaları, Depolama Sıcaklıkları ve Sürelerinin Bezelye (Pisum sativum L.) Tohumlarında Çimlenme Performansı ve Kalite Üzerine Etkilerinin Araştırılması 14635,82 21.06.2022
21.06.2023
2022.08.01.1568 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Beyin ve Sinir Cerrahisi ABD)
Doç. Dr. Yaşar DAĞISTAN Lomber disk hernisi olan hastalarda ağrı şiddeti ile nöroinflamatuar marker ilişkisinin tespit edilmesi 24840,00 21.06.2022
21.06.2024
2022.10.01.1569 Bilimsel Endüstriyel ve Teknolojik Uygulama ve Ara
BETUM
Öğr. Gör. Dr. Nursel SÖYLEMEZ MİLLİ Van Otlu Peyniri Mikroflorasının ve Laktik Asit Bakterilerinin MALDI TOF MS yöntemi ile Hızlı Tanısı 19989,20 21.06.2022
21.12.2023
2022.08.26.1570 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Enfeksiyon Hastalıkları ABD)
Doç. Dr. Hasan Tahsin Gözdaş Bolu İlinde kene teması olan kişilerde Lyme Hastalığının Araştırılması ve Kenelerin Tiplendirilmesi 8514,72 21.06.2022
21.06.2023
2022.03.01.1571 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Biyoloji Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Murat TELLİ Chlamydomonas reinhardtii yeşil alg türünde astaxanthin birikimini arttırmaya yönelik genomik transformasyon. 24035,62 21.06.2022
21.06.2023
2022.03.03.1572 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Kimya Bölümü
Prof. Dr. Cevher ALTUĞ Bazı Yeni Tiyazol ve Benzotiyazol yapıları içeren bileşiklerin çok bileşenli reaksiyon yöntemiyle sentezlenmesi ve anti-sitotoksik etkilerinin MTT yöntemi ile belirlenmesi 24877,49 01.04.2022
01.10.2023
2022.10.05.1573 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bahçe Bitkileri Bölümü
Prof. Dr. Ferhad MURADOĞLU Proje Başlığı: Putresin uygulamalarının tuz stresine maruz bırakılan Çilek’te fizyolojik ve besin elementi alınımı üzerine etkileri 14991,29 21.06.2022
21.08.2023
2022.08.25.1574 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Deri ve Zührevi Hastalıklar ABD)
Doç. Dr. Betül ŞEREFLİCAN Ratlarda Oluşturulan Foto-yaşlanmada Quarcetinin Fotoprotektif Etkisi 23182,80 21.06.2022
21.06.2024
2022.08.21.1575 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Acil Tıp ABD)
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Enes DEMİREL Ratlarda Travmatik Akciğer Hasarında Quercetininin Nrf2 Üzerinden Koruyucu Etkisinin Araştırılması 19805,50 21.06.2022
21.06.2024
2022.08.03.1576 Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri (Histoloji ve Embriyoloji ABD)
Dr. Öğr. Üyesi Ömür Gülsüm Deniz Streptozosin ile deneysel diyabet oluşturulan sıçanların ovaryum dokusunda meydana gelen oksidatif stres ve Endoplazmik Retikulum stresi üzerine Luteolin’in etkilerinin araştırılması 19990,72 21.06.2022
21.12.2023