BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

BAP Devam Eden Projeleri

Proje Türü Seçiniz :  Getir
Proje No Fakülte / Bölüm Proje Yürütücüsü Proje Başlığı Bütçe Baş. Bit Tarihi
2018.10.03.1402 ZİRAAT FAKÜLTESİ
Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü
Prof. Dr. Handan ESER Yumurtanın Demir İçeriğinin Zenginleştirilmesi 27474,25 25.12.2018
25.12.2020
2019.13.03.1405 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ
Doç. Dr. Eylem TÜTÜN YÜMİN "Farklı Fenotipteki KOAH’ lı bireylerde solunum kas kuvveti ve fonksiyonel kapasitenin postür ve denge üzerine etkisi" 13570,00 14.02.2019
14.02.2022
2019.03.03.1420 Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü
Doç. Dr. Öznur DEMİR ORDU AMİNOASİT TEMELLİ ORGANOJELLERİN ISISAL VE MEKANİK KARARLILIKLARININ İNCELENMESİ 15000,00 20.03.2019
20.03.2022
2019.03.01.1428 Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Doç. Dr. İsmail EKER Türkiye’nin Deliçirişlerinin (Asphodeline Rchb.) Taksonomik Revizyonu 27225,00 01.01.2020
01.01.2023
2019.02.04.1430 Eğitim Fakültesi
Temel Eğitim Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Pelin AKSÜT BAİBÜ STEM Çocuk Atölyesinde STEM Öğreniyorum! 10995,50 01.10.2019
01.10.2021
2019.09.05.1431 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Doç. Dr. Gürcan YILDIRIM Bi-2212 süperiletken kristal örgüde optimum disprozyum konsantrasyon değerinin deneysel ve teorik yaklaşımlarla belirlenmesi, ve yeni matrisin kristal yapı kalitesi, termal, termodinamik, yapısal, elektrik, süperiletken, akı çivileme, mekanik performans ve mekanik özelliklerinin değişimi 25000,00 15.07.2019
15.07.2021
2019.08.23.1433 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Çocuk Sağlığı ve Hastalıklar
Doç. Dr. Mustafa DİLEK Yenidoğan sıçanlarda ibotenate ile oluşturulan eksitotoksik beyin hasarı üzerine kapsaisin ve cloxyquinin etkileri 25600,00 01.01.2020
01.01.2022
2020.03.01.1435 Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Prof. Dr. Nusret ZENCİRCİ IZA (Triticum monococcum ssp monococcum) buğdayının erken yaprak gelişim sürecindeki transkriptom profillerinin karşılaştırılmalı analizi 23999,99 01.01.2020
01.01.2022
2020.03.01.1441 Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Prof. Dr. Mehmet ÖZTÜRK Lactobacillus plantarum B14'ten Elde Edilen Safra Tuzu Hidrolazının (BSH) Yönlendirlmiş Mutajenezi ve Mutant BSH'ların Biyokimyasal Analizi 13500,00 21.02.2020
21.02.2022
2020.8.23.1448 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Çocuk Sağlığı ve Hastalıklar
Doç. Dr. Mustafa DİLEK Gebelikte uygulanan Tetanoz difteri toksoid aşısının gelecek nesillerin davranış ve bilişsel fonksiyonlarına etkisi 1906,88 12.05.2020
12.05.2021
2020.08.36.1449 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Tıbbi Farmakoloji ABD)
Doç. Dr. Akif Hakan KURT Antibakteriyel Özellikli Kuersetin Yüklü Gümüş Kitosan Nanopartiküllerin Sentezi 36000,00 12.05.2020
12.05.2022
2020.10.04.1454 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Tohum Bilimi ve Teknolojisi Bölümü
Doç. Dr. Hakan KİBAR Farklı Depolama Sıcaklıkları ve Sürelerine Bağlı Olarak Soya Fasulyesi (Glycine max L.) Tohumlarının Fenolik Bileşikler, Mineral Kompozisyonu ve Teknolojik Özelliklerindeki Değişimler 14626,69 12.05.2020
12.02.2022
2020.08.23.1458 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Çocuk Sağlığı ve Hastalıklar
Doç. Dr. Mustafa DİLEK Gebelikte Uygulanan Erişkin Tipi Tetanoz-Difteri-Boğmaca (Tdap) Aşısının Gelecek Nesillerin Davranış ve Bilişsel Fonksiyonlarına Etkisi 1906,88 12.05.2020
12.05.2021
2020.09.04.1463 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Hayri COŞKUN Düşük şeker oranı, Akçaağaç ve Agave şurubu kullanımı ve Yüksek Hidrostatik Basınç Uygulanmasının dondurmada meydana getirdiği değişmeler üzerine bir çalışma 22749,76 02.09.2020
02.09.2022
2020.09.04.1464 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Hayri COŞKUN Katık keşi üretiminde önemli bazı parametrelerin optimizasyonu 13399,23 02.09.2020
02.06.2022
2020.03.01.1465 Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Prof. Dr. Seza ARSLAN Gıdalardan Campylobacter türlerinin izolasyonu, adlandırılması ve antimikrobiyal direnç profillerinin belirlenmesi 26989,03 02.09.2020
02.09.2022
2020.08.23.1466 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD)
Doç. Dr. Mervan BEKDAŞ Bamya (Abelmoschus Esculentus) tohumu ekstresinin lipopolisakkarid kaynaklı rat akciğer hasarı üzerindeki etkileri 12943,92 02.09.2020
02.09.2022
2020.10.06.1467 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bitki Koruma Bölümü
Doç. Dr. Gülay KAÇAR Amerikan beyaz kelebeği Hyphantria cunea (Drury) (Lepidoptera: Arctiidae)’nın biyolojisi, farklı sıcaklıkların iki pupa parazitoiti Chouioia cunea (Yang) ve Psychophagus omnivorus (Walker)’a etkisi ile uygun depolama koşullarının belirlenmesi 13748,77 02.09.2020
02.03.2022
2020.08.23.1469 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD)
Doç. Dr. Mervan BEKDAŞ Bamya (Abelmoschus Esculentus) tohumu ekstresinin akut parasetamol kaynaklı rat karaciğer hasarı üzerindeki etkileri 7135,20 02.09.2020
02.09.2022
2020.03.03.1470 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Kimya Bölümü
Prof. Dr. Erol AKPINAR Anyonik azo boyar molekül içeren liyotropik karışımlarda moleküler düzen ve hareketliliğin nükleer manyetik rezonans tekniği ile incelenmesi 14000,00 01.02.2021
01.02.2023
2020.10.06.1473 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bitki Koruma Bölümü
Prof. Dr. Mehmet Erhan GÖRE Beauveria bassiana formülasyonlarının hazırlanması, karakterizasyonu ve insektisidal aktivitesinin değerlendirilmesi 167511,76 02.09.2020
02.09.2023
2020.29.02.1474 Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu
Gıda Kalite Kontrol ve Analizi Programı
Dr. Öğr. Üyesi Uğur SOYKAN Yalıtım Amaçlı Hindi Tüyü Katkılı Yeni Poliüretan Köpük Malzemelerin Geliştirilmesi ve Kullanım Potansiyellerinin Belirlenmesi 29987,34 11.12.2020
11.06.2022
2020.10.03.1476 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Aydın Erge Kanatlı sanayi artıklarından elde edilen tavuk jelatininin kafeik asit ve rutin ile modifiye edilmesi ve elde edilen filmin biyobozunur gıda ambalajı olarak kullanım potansiyelinin belirlenmesi. 29995,83 02.10.2020
02.04.2022
2020.08.36.1477 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Tıbbi Farmakoloji ABD)
Doç. Dr. Akif Hakan KURT Retina Pigment Epitel Hücrelerinde (ARPE-19) Oksidatif Stres Kaynaklı Hücre Hasarında Beyazdut (Morus Alba) Fitoöstrojeni Oxyresveratrol’ün Tedavi ve Koruyucu Etkilerindeki Östrojen Reseptörlerinin Rolünün Araştırılması 24532,20 11.12.2020
11.12.2021
2020.08.02.1479 Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri (Fizyoloji ABD)
Doç. Dr. Ayhan ÇETİNKAYA Alzheimer Hastalığı Patofizyolojisinde Toxoplasma gondii Enfeksiyonunun Rolünün Araştırılması 30000,00 17.12.2020
17.12.2022
2020.09.05.1480 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Dr. Öğr. Üyesi Fevzi Çakmak BOLAT Piezoelektrik eyleyici kullanılarak firar kenarı biçim değişimine uğratılan bir sabit/döner kanat elemanının aerodinamik performansının arttırılması. 29916,97 17.12.2020
17.12.2021
2020.06.06.1481 Diş Hekimliği Fakültesi
Protez ABD
Doç. Dr. Hamiyet KILINÇ Farklı İmplant Dayanak Materyallerinin Tam Seramik Restorasyonların Optik Özelliklerine Etkilerinin Spektrofotometrik Analizler Kullanılarak Değerlendirilmesi 26368,45 01.10.2020
01.04.2022
2020.03.03.1482 Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Elif Berna OLUTAŞ Bazı amino asit bazlı yüzey aktif moleküllerin sentezi ve fizikokimyasal özelliklerinin araştırılması 14999,64 17.12.2020
17.12.2021
2020.09.05.1483 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Dr. Öğr. Üyesi Kadir GELİŞ Özel bir uygulama için Termoelektrik jeneratörlerin soğutma performanslarının belirlenmesi 32995,60 17.12.2020
17.12.2021
2020.03.01.1484 Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Prof. Dr. Arzu TÜRKER Farklı vermikompost ve manyetik alan uygulamalarının göl soğanının (Leucojum aestivum L.) alkaloid içeriğine (galanthamine ve lycorine) ve antioksidan aktivitesine etkileri 14998,90 17.12.2020
17.06.2022
2021.03.02.1485 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Fizik Bölümü
Doç. Dr. Sevgi Polat Altıntaş Nanokompozit Yapılı Manganez Oksitlerde Düşük Alan Manyetodirencin İyileştirilmesi Ve Elektrokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi 25500,00 17.02.2021
17.08.2022
2021.08.02.1486 Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri (Fizyoloji ABD)
Doç. Dr. Ayhan ÇETİNKAYA Deneysel Olarak Penisilin İle Oluşturulmuş Epilepsi Modelinde Venlafaksinin Antikonvulzan Etkilerinin Araştırılması 24288,00 17.02.2021
17.10.2022
2021.10.06.1487 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bitki Koruma Bölümü
Doç. Dr. Gülay KAÇAR Bolu İlinde Patates Böceği Leptinotarsa decemlineata Say (Coleoptera: Chrysomelidae)’nin Popülasyon Takibi, Doğal Düşmanları ve Kışlama Özelliklerinin Belirlenmesi 13463,62 17.02.2021
17.08.2022
2021.08.32.1488 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Nöroloji ABD)
Dr. Öğr. Üyesi CANAN AKÜNAL TÜREL Ratlarda Deneysel Olarak Oluşturulmuş Epilepsi Modeli Üzerine Diklofenak Potasyumun Elektrofizyolojik Etkileri 17972,14 17.02.2021
17.10.2022
2021.08.04.1489 Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri (Tıbbi Biyokimya ABD)
Prof. Dr. Güler BUĞDAYCI Sıçanlarda Kalori Kısıtlamasının Kronik Öngörülemeyen Hafif Şiddetli Stres Modelinde Etkilerinin İncelenmesi 14556,14 17.02.2021
17.02.2022
2021.08.19.1490 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Tıbbi Patoloji ABD)
Dr. Öğr. Üyesi SELMA ERDOĞAN DÜZCÜ SOX-9, E-Kadherin ve KLF-4 Ekspresyonlarının Berrak Hücreli Renal Hücreli Karsinomlarda Klinikopatolojik Parametrelerle İlişkisi ve Prognostik Önemi 21237,93 17.02.2021
17.08.2022
2021.08.19.1491 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Tıbbi Patoloji ABD)
Prof. Dr. Çetin BORAN Yüksek Risk Grubundaki HPV Tipleri ile Olan Enfeksiyonlarda Serviks Epitelindeki Supresör Gen Değişiklikleri, İnflamasyon ve Morfolojik Değişikliklerin İlişkisi 21223,40 17.02.2021
17.02.2022
2021.08.19.1492 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Tıbbi Patoloji ABD)
Prof. Dr. Çetin BORAN Prostat Adenokarsinomlarında Sox2, Siklin D1 ve p21 Gen Ekspresyonlarının Klinikopatolojik Parametrelerle İlişkisi 19599,18 17.02.2021
17.02.2022
2021.10.07.1493 ZİRAAT FAKÜLTESİ
Tarla Bitkileri Bölümü
Doç. Dr. Gülsüm YALDIZ Organik ve İnorganik Gübrelemenin Foeniculum vulgare L. (Rezene) Bitkisinin Verim ve Bazı Kalite Özelliklerine Etkisi 14278,06 17.02.2021
17.02.2022
2021.10.05.1494 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bahçe Bitkileri Bölümü
Prof. Dr. Turan KARADENİZ Türkiye’nin Doğal Florasında Yayılış Gösteren, Fitoremediasyon Potansiyeline Sahip Silene compacta (Fisch.) Türünün ISSR Markerleri ile Moleküler Karakterizasyonu ve Süs Bitkisi Olarak Kullanım Potansiyelinin Değerlendirilmesi 20000,00 17.02.2021
17.02.2022
2021.10.06.1495 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bitki Koruma Bölümü
Doç. Dr. Göksel ÖZER Kazakistan’ın buğday ekim arazilerinde sorun oluşturan toprak kökenli fungusların morfolojik ve moleküler tanımlanması ve patojenik karakterizasyonu 14206,48 17.02.2021
17.02.2022
2021.03.01.1496 Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Prof. Dr. Arzu TÜRKER Farklı su streslerinin gölsoğanının (Leucojum aestivum L.) alkaloid içeriğine (galantamin ve likorin) ve antioksidan aktivitelerine (enzimatik ve enzimatik olmayan) etkileri 12748,30 17.02.2021
17.08.2022
2021.08.36.1497 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Tıbbi Farmakoloji ABD)
Prof. Dr. İdris TÜREL Glukagon benzeri peptid-1 agonisti liraglutid’in anti-inflamatuar etkilerinin tramadol’un analjezik etkinliğindeki rolünün lokal akut inflamasyon modelinde araştırılması 13025,34 17.02.2021
17.02.2022
2021.09.02.1498 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Dr. Öğr. Üyesi Gamze DOĞDU OKÇU Hibrit ultrases ve ileri oksidayon prosesleri kullanılarak kanatlı endüstrisi atıksularının arıtılması 14939,98 17.02.2021
17.02.2022
2021.03.03.1499 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Kimya Bölümü
Prof. Dr. Cevher ALTUĞ Sülfonamid içeren bazı yeni heterohalkalı bileşiklerin sentezi, karbonik anhidraz ve ağartma aktivatörü olarak uygulama alanlarının bulunması 26321,32 06.04.2021
06.04.2023
2021.08.20.1500 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Üroloji ABD)
Prof. Dr. Uğur ÜYETÜRK Türk Popülasyonunda SIRT1 gen Polimorfizmlerinin Mesane Kanseri ile İlişkisi 22499,21 06.04.2021
06.04.2022
2021.08.02.1501 Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri (Fizyoloji ABD)
Prof. Dr. Aydın Him Farklı deneysel epilepsi modellerinde allium schoenoprasum I.'nin antiepileptik etkilerinin araştırılması. 13422,62 17.01.2021
17.01.2022
2021.08.02.1502 Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri (Fizyoloji ABD)
Doç. Dr. Ayhan ÇETİNKAYA PTZ İle Deneysel Olarak Oluşturulmuş Epilepsi Modelinde Yüksek Proteinli Ketojenik Diyet ve Egzersizin Etkileri 13430,56 06.04.2021
06.04.2022
2021.08.32.1503 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Nöroloji ABD)
Doç. Dr. Şule AYDIN TÜRKOĞLU Multipl Skleroz ve Diğer Demiyelinizan Hastalıklarda Herpes Virüslerin Nöronal Otoantikorlar ile İlişkisinin Araştırılması 22470,36 06.04.2021
06.04.2023
2021.06.06.1504 Diş Hekimliği Fakültesi
Protez ABD
Doç. Dr. Hamiyet KILINÇ Farklı Tekniklerle Yapılan Yapay Yaşlandırmaların Monolitik CAD/CAM Materyallerinin Optik Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi 20828,93 06.04.2021
06.04.2022
2021.03.03.1505 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Kimya Bölümü
Prof. Dr. Erol AKPINAR Miselli çözeltilerde Sunset Yellow anyonik azo boyar maddesinin katyonik sürfaktantlarla etkileşimi üzerine bir çalışma 13499,99 06.04.2021
06.04.2022
2021.08.32.1506 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Nöroloji ABD)
Doç. Dr. Şule AYDIN TÜRKOĞLU Ratlarda Deneysel Oluşturulmuş Kronik Stres Üzerine Carvacrol’un Etkisi 15691,00 06.04.2021
06.04.2022
2021.06.08.1507 Diş Hekimliği Fakültesi
Tedavi ABD
Dr. Öğr. Üyesi Merve Ağaccıoğlu Alternatif Posterior Restoratif Materyallerin Yüzey Sertliklerinin Karşılaştırılması 9238,04 06.04.2021
06.04.2022
2021.10.07.1508 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Tarla Bitkileri Bölümü
Doç. Dr. Yusuf ARSLAN Kümes atıkları külünün patates bitkisinin bazı verim ve kalite özellikleri üzerine olan etkisi 14944,70 14.06.2021
14.05.2022
2021.09.04.1509 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. İbrahim ÇAKIR Piyasada satılan endüstriyel kefirlerin ev yapımı kefir üretiminde kullanılabilirliğinin araştırılması 14998,39 14.06.2021
14.03.2022
2021.10.05.1510 ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bahçe Bitkileri Bölümü
Doç. Dr. Beyhan KİBAR Marulda (Lactuca sativa L.) Tuzlu Şartlarda Farklı Putresin ve Salisilik Asit Uygulamalarının Çimlenme, Bitki Gelişimi, Kalite Özellikleri ve Besin Elementi İçeriği Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi 14931,75 14.06.2021
14.06.2022
2021.10.03.1511 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Hayriye Soytürk Enfekte Yara Oluşturulmuş Sıçanlarda Probiyotiklerin ve İnterlökin 1 Antagonistinin İyileşme Sürecine Etkisinin Araştırılması 24981,24 01.06.2021
01.06.2023
2021.08.15.1512 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Kalp ve Damar Cerrahisi ABD)
Doç. Dr. Yusuf Velioğlu Ratlarda Alt Ekstremite İskemi/reperfüzyon Hasarında Carvacrol’ün Etkilerinin Araştırılması 19637,34 14.06.2021
14.06.2022
2021.08.02.1513 Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri (Fizyoloji ABD)
Doç. Dr. Erkan KILINÇ Cloxyquinin sıçanlarda in-vivo ve ex-vivo deneysel modellerde migrendeki ağrı ve nörojenik enflamasyon üzerine etkileri 24984,14 14.06.2021
14.06.2023
2021.10.05.1514 ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bahçe Bitkileri Bölümü
Doç. Dr. Beyhan KİBAR Hasat Sonrası Putresin, Salisilik Asit, Sitrik Asit ve Metil Jasmonat Uygulamalarının Pleurotus ostreatus Mantarında Muhafaza Süresi ve Kalite Üzerine Etkileri 14864,51 14.06.2021
14.06.2022
2021.03.03.1515 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Fizik Bölümü
Doç. Dr. Murat Olutaş Bazı Yeni Floresan 1,2,4-Oksadiazollerin Fotofiziksel Özellikleri 14866,34 14.06.2021
14.06.2022
2021.06.03.1516 Diş Hekimliği Fakültesi
Ortodonti ABD
Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Nur KORKMAZ Üç Boyutlu Dijital Modeller Üzerinde İki Farklı İndirekt Bonding Tekniğinin Braket Transfer Doğruluğu ve Başarısının İn Vitro Olarak Değerlendirilmesi 18652,85 14.06.2021
14.06.2022
2021.08.30.1517 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (İç Hastalıkları ABD)
Dr. Öğr. Üyesi Müjgan Gürler Erişkin Romatoid Artrit Hastalarında Fibrinojen Benzeri Protein 1 (FGL 1) Düzeyinin Hastalık Aktivitesi ile İlişkisi 4752,00 24.08.2021
24.08.2022
2021.10.07.1518 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Tarla Bitkileri Bölümü
Prof. Dr. Vahdettin ÇİFTÇİ Fasulye’de DGK (Diacylglycerol Kinaz) Genlerinin Genom Düzeyinde Tanımlanması ve Gen İfade Düzeylerinin Abiyotik Stres faktörleri ile İlişkisi 24999,20 24.08.2021
24.03.2022
2021.08.22.1519 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Adli Tıp ABD)
Dr. Öğr. Üyesi Erdem HÖSÜKLER “Tavşanlarda Farklı Sulardaki Göz ve Kan Bulgularının Boğulma ve Daldırma Modellemesi ile Değerlendirilmesi” 17298,20 24.08.2021
24.08.2022
2021.03.03.1520 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Kimya Bölümü
Prof. Dr. Muhammet YILDIRIM 1,2,4-oksadiazol içeren yeni izoksazolin bileşiklerinin nitriloksit halkakatılma reaksiyonları yoluyla sentezi 14996,20 24.08.2021
24.08.2022
2021.09.01.1521 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Dr. Öğr. Üyesi Rıfkı Terzioğlu Si ve SiC tabanlı MOS teknolojilerinde kullanılabilecek alternatif Evropiyum Oksit geçit oksit tabakasının uygun üretim parametrelerinin belirlenmesi, yapısal, kimyasal ve elektriksel özelliklerinin araştırılması 19979,26 24.08.2021
24.08.2022
2021.08.13.1522 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Göz Hastalıkları ABD)
Dr. Öğr. Üyesi Adem SOYDAN Apocynin'in sıçanlarda Na selenit ile oluşturulan katarakt modeli üzerindeki etkisi 15639,88 24.08.2021
24.08.2022
2021.03.03.1523 Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü
Prof. Dr. Azra Bozcaarmutlu Fluvoksamin Verilmesinin Gökkuşağı Alabalığında (Oncorhynchus mykiss) Ksenobiyotik Metabolize Eden Enzim Aktiviteleri ve Antioksidan Sistem Üzerine Etkisi 14895,40 24.08.2021
24.02.2022
2021.09.02.1524 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Doç. Dr. Fatma Öztürk Bolu Şehir Merkezinde Toplanan PM2.5 Örneklerinin Mutajenik Özelliğinin Belirlenmesi 14964,02 24.08.2021
24.08.2022
2021.09.02.1525 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Doç. Dr. Fatma Öztürk Marmaris’te Toplanan Yağmur Suyu Örneklerinin Kimyasal Kompozisyonunu Etkileyen Kirletici Kaynaklarının ve Kaynak Alanlarının Belirlenmesi 14106,90 24.08.2021
24.08.2022
2021.08.30.1526 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (İç Hastalıkları ABD)
Doç. Dr. Tuba Taslamacıoğlu Duman Erişkin obez bireylerde serum kallistatin düzeylerinin karotis intima-media kalınlığı ve kardiyovasküler belirteçler ile ilişkisi 9552,24 24.08.2021
24.02.2022
2021.10.07.1527 ZİRAAT FAKÜLTESİ
Tarla Bitkileri Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahim Yılmaz Mikoriza Uygulamasının Tuz Stresi Altında Yetiştirilen Fesleğen (Ocimum basilicum L.) Bitkisinin Gelişimi ve Enzimatik Aktivitesi Üzerine Etkisi 17932,01 25.10.2021
25.10.2022
2021.09.04.1528 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Gülsün AKDEMİR EVRENDİLEK Antep fıstıklarında yüzey dezenfeksiyonu ve gıda güvenliğini sağlayan yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesi ve etkinliğinin test edilmesi 26331,46 25.10.2021
25.10.2023
2021.12.01.1529 SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Antrenörlük Eğitimi Bölümü
Prof. Dr. Ümid KARLI Solunum Kısıtlayıcı Antrenman Maskesinin Genç Erkeklerde Anaerobik Performans ve Yüksek Şiddetli Egzersiz Sonrası Toparlanmaya Akut Etkisi 11664,00 01.08.2021
01.08.2022
2021.08.20.1530 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Üroloji ABD)
Doç. Dr. Eray KEMAHLI Etilen glikolle indüklenmiş nefrolitiyazisli ratlarda morus nigra ekstresinin tedavideki etkinliği 10056,49 25.10.2021
25.04.2023
2021.10.05.1531 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bahçe Bitkileri Bölümü
Prof. Dr. Müttalip GÜNDOĞDU Bazı Badem Çeşitlerinin Agromorfolojik ve Biyokimyasal Özellikleri Üzerine Çöğür ve GF 677 Anaçlarının Etkisi 21807,11 25.10.2021
25.10.2022
2021.08.02.1532 Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri (Fizyoloji ABD)
Doç. Dr. Erkan KILINÇ Migren tedavisinde melatonerjik mekanizmaların in-vivo ve ex-vivo modellerde araştırılması 26989,67 25.10.2021
25.04.2024