BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

BAP Devam Eden Projeleri

Proje Türü Seçiniz :  Getir
Proje No Fakülte / Bölüm Proje Yürütücüsü Proje Başlığı Bütçe Baş. Bit Tarihi
2017.09.04.1123 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Ömer EREN Moleküler Yöntemler Kullanılarak Isıl İşlem Görmemiş Etlerde Tür Tespiti Üzerine Bir Araştırma. 59978,34 13.01.2017
13.01.2020
2017.18.03.1141 BOLU TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
Doç. Dr. Ahmet KESKİN DERİ SANAYİ ATIK YAĞLARINDAN BİYODİZEL ELDE EDİLMESİ VE ELDE EDİLEN BİYODİZELİN YAKIT ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ 25872,36 20.11.2016
20.11.2019
2017.03.02.1189 Fen Edebiyat Fakültesi
Fizik Bölümü
Prof. Dr. İbrahim Belenli İn-situ MgB2 tek ve çok damarlı süperiletken tellerde demir kılıf iç yüzeyinin Mg ile kaplanarak akım taşıma özelliklerinin iyileştirilmesi 15000,00 30.05.2017
30.05.2020
2017.02.07.1202 Eğitim Fakültesi
Özel Eğitim Bölümü
Doç. Dr. İlknur ÇİFÇİ TEKİNARSLAN Sosyal Problem Çözme Becerisi Öğretim Programının Zihinsel Yetersizliği Olan Bireyler Üzerindeki Etkililiği 9028,20 16.06.2017
16.03.2020
2017.03.03.1218 Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü
Doç. Dr. Muhammet YILDIRIM Yeni Geliştirilmiş Tiyazolo[3,2-c]pirimidin Bazlı Antikanser Bileşikleri 18750,00 16.06.2017
16.06.2020
2017.09.02.1221 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Dr. Öğr. Üyesi Berrin TOPUZ ÇEVRESEL SU NUMUNELERİNDE AĞIR METAL TAYİNİ İÇİN SENTETİK VE DOĞAL ADSORBANLARIN KULLANIMININ ARAŞTIRILMASI 29995,30 04.07.2017
04.01.2020
2017.19.06.1222 Gerede Meslek Yüksekokulu
KİMYA VE KİMYASAL İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed ÖZ Dolomit Katkısı ile O'Connor Yöntemiyle Hegzagonal Bor Nitrür Sentezi 29279,34 13.07.2017
13.01.2020
2017.03.03.1260 Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü
Doç. Dr. Erol AKPINAR Kiral konuk moleküllerin misel içinde lokalizasyonlarının liyotropik tek ve çift eksenli kolesterik fazların varlığı ve kolesterik-kolesterik faz geçişleri üzerine etkisi 29984,74 16.11.2017
16.11.2019
2018.06.06.1267 Diş Hekimliği Fakültesi
Protez ABD
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Hayati ATALA PERİYODİK OLARAK FIRÇALAMA YAPILAN CAD CAM REZİN BLOKLARDA RENK STABİLİTESİ VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ DEĞERLENDİRİLMESİ 15838,06 03.04.2018
03.04.2020
2018.14.01.1270 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ
Doç. Dr. Nuriye ÖZENGİN Monosemptomatik Noktürnal Enürezisli Çocuklarda Postür, Denge ve Yaşam Kalitesinin İncelenmesi 29999,99 03.01.2018
03.01.2020
2018.06.05.1283 Diş Hekimliği Fakültesi
Periodontoloji ABD
Dr. Öğr. Üyesi Şevki GÜLER Kınanın antimikrobiyal ve sitotoksik etkilerinin in vitro olarak araştırılması 20000,00 06.02.2018
06.08.2020
2018.03.01.1296 Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Prof. Dr. Nusret ZENCİRCİ Bor Toksitesi Altında 2,4-D ve Dicamba’nın Siyez ve Ekmeklik Buğday Türlerinin Embriyo Kültüründe Kallus ve Bitki Rejenerasyonuna Etkileri (Effect of 2,4_D and Dicamba on the callus production and regenaration of einkorn and bread wheat under boron toxicity) 21911,60 01.03.2018
01.03.2020
2018.10.06.1302 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bitki Koruma Bölümü
Doç. Dr. Mustafa İMREN Bazı Fasulye Çeşitlerinin Kök Yara Nematodları, Pratylenchus thornei ve Pratylenchus neglectus’a karşı reaksiyonlarının Araştırılması 26158,90 13.03.2018
13.03.2020
2018.03.01.1303 Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Prof. Dr. Seza ARSLAN Ev yapımı beyaz peynir ve çiğ süt örneklerinden Pseudomonas spp.’nin fenotipik ve genotipik tanımlanması, bozulma enzimlerinin, virulans özelliklerinin ve antimikrobiyal direncinin belirlenmesi 28750,00 13.03.2018
13.03.2020
2018.03.03.1311 Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü
Doç. Dr. Cevher ALTUĞ Yeni Çoklu Heterohalka İçeren Yapıların Mikrodalga Yöntemiyle Elde Edilmesi ve Dft Çalışmalarının Yapılması 25248,40 11.04.2018
11.04.2020
2018.03.01.1317 Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Murat TELLİ Haematococcus pluvialis yeşil alg türünde biyoteknoloji uygulamalarında astaxanthin üretimini arttırmaya yönelik mutant soy oluşturulması 31522,94 11.04.2018
11.04.2020
2018.03.03.1320 Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü
Doç. Dr. Sevim DEMİRÖZÜ ŞENOL Hidrotermal yöntemle sentezlenen Mn katkılı ZnO bileşiklerinin optik ve yapısal özelliklerin incelenmesi 15973,00 11.04.2018
11.12.2019
2018.10.06.1331 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bitki Koruma Bölümü
Doç. Dr. Halil KÜTÜK Avcı Böcek Serangium montazerii Fürsch (=parcesetosum Sicard) (Col.Coccinellidae)'un Aleyrodes proletella üzerinde bazı biyolojik özellikleri 20025,10 16.05.2018
16.05.2020
2018.09.05.1338 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Dr. Öğr. Üyesi Alaattin Osman EMİROĞLU LPG yakıtın katalatik konvertör çalışma sıcaklıklarına etkisinin incelenmesi 19000,00 18.06.2018
18.06.2020
2018.09.02.1346 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Dr. Öğr. Üyesi Gamze DOĞDU OKÇU Sulardan 2,4-Diklorofenoksi asetik asit (2,4-D) herbisitinin sonofotokataliz yöntemiyle arıtılması 29547,79 18.06.2018
18.12.2019
2018.09.02.1347 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Duran KARAKAŞ Uçucu Organik Bileşiklerin (UOB), Atmosferik Örneklemelerde Partikül Organik Karbon Seviyesine Yaptığı Girişim (interferans) Düzeylerinin Belirlenmesi 31528,12 18.06.2018
18.12.2019
2018.06.02.1354 Diş Hekimliği Fakültesi
Endodonti ABD
Dr. Öğr. Üyesi Hakan Göktürk Yeni bir yöntemle uygulanan kök ucu dolgularının Push-out bağlantı direnci ve dolgu kalitesi 33650,30 13.07.2018
13.07.2020
2018.12.03.1357 SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ
Doç. Dr. Hasan Birol YALÇIN Sözlü Çeviri Kabin Ortamının Öğrencilerin Sözlü Çeviri Performansına Etkisi 60000,00 13.07.2018
13.07.2020
2018.10.03.1358 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü
Doç. Dr. Handan ESER Etçi piliç yetiştiriciliğinde kağıt sanayi atıkları ile sepiyolit karışımının altlık materyali olarak kullanılmasının performans, refah, et kalitesi ve altlık özelliklerine etkileri 26865,20 13.07.2018
13.07.2020
2019.28.01.1368 Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksek Okulu
Bitkisel ve Hayvansal Üretim
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif ÖZCAN Kurutulmuş Semizotunun ( Portulaca Oleracea L.) Japon Bıldırcını Rasyonlarında Kullanımının Büyüme Performansı ve Bazı Karkas Parametreleri Üzerine Etkileri 7501,12 20.03.2019
20.06.2020
2019.08.06.1369 Tıp Fakültesi
MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Avcıoğlu Bolu İlinde Yetişkinlerde Tetanoz Antikor Düzeylerinin Araştırılması 4114,80 20.03.2019
20.03.2020
2018.29.02.1371 Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu
Gıda Kalite Kontrol ve Analizi Programı
Dr. Öğr. Üyesi Esra ACAR SOYKUT Listeria monocytogenes' in Bakteriyofajlar ile Biyokontrolü 34473,65 10.09.2018
10.09.2020
2018.08.17.1375 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Ortopedi ve Travmatoloji ABD)
Dr. Öğr. Üyesi YASİN EMRE KAYA total kalça artroplastisinde kullanılan seramik insertlerin asetabular cup içerisinden çıkarılabilmesi için yeni method geliştirme 29586,06 14.12.2018
14.12.2019
2018.10.03.1377 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü
Prof. Dr. MUSTAFA MİDİLLİ Mersin Bitki Ekstresinin Broyler Piliçlerde Performans ve Bazı Kan Parametreleri Üzerine etkisi. 23520,60 14.12.2018
14.12.2019
2018.10.01.1378 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Hayriye Orallar Broyler Rasyonlarında Kinoa Kullanımının, Performans, İmmün Sistem ve Kan parametreleri Üzerine Etkisi 29540,12 14.12.2018
14.12.2019
2018.09.04.1379 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Dr. Öğr. Üyesi Berrin TOPUZ BUĞDAY VE DEĞİRMEN ÜRÜNLERİNDE KATI FAZ EKSTRAKSİYON YÖNTEMİYLE AĞIR METALLERİN SEÇİCİ TAYİNİ 25420,95 14.12.2018
14.06.2020
2018.08.01.1380 Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri (Anatomi ABD)
Dr. Öğr. Üyesi SEDA SERTEL MEYVACI Ayak antropometrik ölçümlerinin postüral stabilite üzerine etkisi 5485,21 14.12.2018
14.12.2019
2018.02.05.1381 EĞİTİM FAKÜLTESİ
MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Nihal DOĞAN Ortaokul öğrencilerinin bilimsel sorgulama, bilimin doğası,yaratıcılık ve problem çözme becerilerine bilim tarihi ve probleme dayalı öğrenme yaklaşımının etkisinin incelenmesi. 6683,52 14.12.2018
14.12.2019
2018.10.01.1383 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Serdar GÖZÜTOK Bolu İli Şehir Yarasaları 29988,94 14.12.2018
14.12.2020
2018.19.06.1384 Gerede Meslek Yüksekokulu
KİMYA VE KİMYASAL İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
Dr. Öğr. Üyesi Fatma YILMAZ BAKTERİYEL SELÜLOZ NANOFİBERLER İLE FENOL UZAKLAŞTIRILMASI 29788,86 14.12.2018
14.12.2020
2018.08.19.1385 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Tıbbi Patoloji ABD)
Dr. Öğr. Üyesi SELMA ERDOĞAN DÜZCÜ Mide adenokarsinomlarında kanser kök hücre markerları olan CD24, CD44 ve CD133 ekspresyonlarının patolojik evre ile ilişkisi 19380,30 14.12.2018
14.06.2020
2018.13.01.1386 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Hemşirelik Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Rabia Keçialan Nebul ilaç tedavisi alan çocuklarda, pediatrik nebülizatör kullanımının korku ve anksiyete üzerine etkisi. 864,00 14.12.2018
14.12.2019
2018.08.06.1388 Tıp Fakültesi
MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI
Dr. Öğr. Üyesi MUSTAFA BEHÇET Bolu ilinde yüksek riskli popülasyonda Coxiella burnetii enfeksiyonunun seroprevalansının ve Coxiella burnetii'ye karşı IgA alt sınıf dağılımının araştırılması 4956,00 25.12.2018
25.12.2019
2018.08.26.1389 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Enfeksiyon Hastalıkları ABD)
Prof. Dr. Fatma SIRMATEL Sıçanlarda Acinetobacter baumannii pnömonisinin akciğer sürfaktan proteinleri SP-A, SP-B, SP-C ve SP-D üzerine etkisi 17500,00 25.12.2018
25.06.2020
2018.08.03.1390 Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri (Histoloji ve Embriyoloji ABD)
Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan Şaylan Kırmızı ışığa maruz bırakılan sperme durmak yok 18348,26 25.12.2018
25.06.2020
2018.09.04.1391 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Ömer EREN Fermente Sucuklarda Bazı Biyojen Amin Oluşumu ve Anyon-Katyon Değişimi Üzerindeki Bazı Faktörlerin Etkisinin Yanıt Yüzey Yöntemi ile Matematik Modellenmesi 23000,00 25.12.2018
25.06.2020
2018.10.06.1392 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bitki Koruma Bölümü
Doç. Dr. Göksel ÖZER Buğday ve Arpada sorun olan Bipolaris/Curvularia türlerinin morfolojik ve genetik karakterizasyonu ve Ülkemizde yaygın yetiştirilen çeşitlerin bu hastalığa karşı dayanıklılık durumunun belirlenmesi. 23000,00 25.12.2018
25.06.2020
2018.34.01.1395 Nükleer Radyasyon Dedektörleri Uygulama ve Araştırma Merkezi
NÜRDAM
Öğr. Gör. Dr. Şenol KAYA GAZ SENSÖRÜ UYGULAMALARI İÇİN TİTANYUM OKSİT METAL OKSİT YARIİLETKEN İNCE FİLMLERİN ÜRETİMİ VE AYGIT OPTİMİZASYONLARI 29000,00 25.12.2018
25.03.2020
2018.03.01.1396 Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Doç. Dr. Mehmet ÖZTÜRK Lactobacillus plantarum'dan elde edilen Safra Tuzu Hidrolaz (STH) Enzimindeki korunmuş Thr169 ve Phe172 Amino Asitlerinin Mutasyonu ve Fonksiyonel Analizi 9993,42 01.12.2018
01.12.2019
2018.09.04.1397 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Doç. Dr. Erkan YALÇIN İRMİK SANAYİ ARTIKLARINDAN PROTEİN ÜRETİMİ VE FONKSİYONEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENEREK KEK ENDÜSTRİSİNDE YUMURTA İKAMESİ OLARAK KULLANIMI 25000,00 25.12.2018
25.12.2020
2018.10.03.1398 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Aydın Erge Tavuk Kesimhane Artıklarından Elde Edilen Jelatinin Doğal Yöntemlerle Modifiye Edilmesi ve Fizikokimyasal Özelliklerinin Optimizasyonu 26063,88 10.01.2019
10.01.2020
2018.09.04.1399 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Doç. Dr. Hande Selen ERGE Çeşitli Endüstri Artıklarından (posa/kabuk) Optimum Pektin Ekstraksiyonu ve Ekstrakte Edilen Pektinlerin Karakterizasyonu ve Jel Özelliklerinin Belirlenmesi 23242,00 25.12.2018
25.06.2020
2018.32.03.1401 Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Dr. Öğr. Üyesi Fırat KARABOĞA In-situ Fe/MgB2 üstün iletken çok damarlı tel ve şeritlerin üretimi ve özelliklerinin incelenmesi 17527,10 25.12.2018
25.12.2019
2018.10.03.1402 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü
Doç. Dr. Handan ESER Yumurtanın Demir İçeriğinin Zenginleştirilmesi 27474,25 25.12.2018
25.06.2020
2018.08.34.1403 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Radyoloji ABD)
Dr. Öğr. Üyesi ZELİHA COŞGUN Preeklampside pulmoner interstisyel ödemin sonografik olarak değerlendirilmesi 4724,40 10.05.2018
10.05.2019
2018.08.23.1404 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Çocuk Sağlığı ve Hastalıklar
Doç. Dr. Mustafa DİLEK Preterm bebeklere uygulanan gereksiz fazla oksijen erişkin dönemde epilesi riskini arttırıyor mu? Bir rat çalışması” 6018,00 15.08.2018
15.08.2019
2019.13.03.1405 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ
Doç. Dr. Eylem TÜTÜN YÜMİN "Farklı Fenotipteki KOAH’ lı bireylerde solunum kas kuvveti ve fonksiyonel kapasitenin postür ve denge üzerine etkisi" 13570,00 14.02.2019
14.02.2021
2019.03.03.1406 Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü
Prof. Dr. Azra Bozcaarmutlu Benzofenon-3 (BP-3) ve N,N-dietil-m-toluamidin (DEET) Birlikte Verilmesinin Alabalık Ksenobiyotik Metabolize Eden Enzim Aktiviteleri Üzerine Etkisi 20000,00 14.02.2019
14.08.2020
2019.10.01.1408 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Hayriye Orallar Deneysel Fokal Epilepsi Modelinin Nöronal Kayıp Üzerine Olan Etki Mekanizmasının Araştırılması; ATP Bağımlı Potasyum Kanalları (KATP)’nın Rolü 23680,30 14.02.2019
14.02.2021
2019.08.19.1409 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Tıbbi Patoloji ABD)
Dr. Öğr. Üyesi SELMA ERDOĞAN DÜZCÜ İnvaziv Meme Karsinomlarında PDL-1, PTEN, PHH3 ve Kİ67 Ekspresyonlarının Prognostik Parametreler ile Karşılaştırılması 22000,00 14.02.2019
14.08.2020
2019.09.09.1410 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Dr. Öğr. Üyesi Musa BÜYÜKADA OZONLAMA İLE TABAKHANE ATIK SULARININ İLERİ ARITIMI: CEVAP YÜZEY METODU TEMELLİ AMPİRİK MODELLEME 24744,10 14.02.2019
14.08.2020
2019.31.01.1412 Bilimsel Endüstriyel ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezi
BETUM
Öğr. Gör. Dr. Bahram Sarkarati Doğal Organik Asitlerin İnsan Lökosit Miyeloperoksidaz Enziminin Peroksidasyon ve Klorinasyon Aktiviteleri Üzerine Etkisinin Araştırılması. İnvestigation of Effect of Natural Organic Acids on peroxidation and chlorination Activity of Human Leucocyte Myeloperoxidase. 26797,00 14.02.2019
14.05.2020
2019.08.03.1413 Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri (Histoloji ve Embriyoloji ABD)
Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan Şaylan Ratlarda Deneysel Olarak Oluşturulan Renal İskemi-Reperfüzyon Hasarında Likopen ve Kafeinin Antioksidan Etkilerinin İncelenmesi 14000,00 14.02.2019
14.02.2021
2019.10.07.1414 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Tarla Bitkileri Bölümü
Prof. Dr. Vahdettin ÇİFTÇİ Türkiye'de bulunan defne (Laurus nobilis L.) genotiplerinin ISSR markörleri ile moleküler karakterizasyonu 25000,00 14.02.2019
14.08.2020
2019.09.02.1416 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Dr. Öğr. Üyesi YAKUP ERMURAT Evsel ve Endüstriyel Atıksularda Mikroalg Yetiştiriciliği ve Matematiksel Modellenmesi 25660,20 14.02.2019
14.08.2020
2019.06.01.1417 Diş Hekimliği Fakültesi
Cerrahi ABD
Doç. Dr. Orçun TOPTAŞ FARKLI OSTEOTOMİ TEKNİKLERİNİN MAKSİLLER EKSPANSİYON ÜZERİNE ETKİSİNİN SONLU ELEMAN ANALİZ YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ 20000,00 20.03.2019
20.03.2021
2019.08.13.1418 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Göz Hastalıkları ABD)
Dr. Öğr. Üyesi Abdulgani Kaymaz Ratlarda oksijenle indüklenmiş retinopati (OIR) modelinde intraperitoneal olarak uygulanan Quercetin’in etkisinin araştırılması 11000,00 20.03.2019
20.03.2020
2019.08.01.1419 Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri (Anatomi ABD)
Doç. Dr. Mervan BEKDAŞ Vitamin D düzeyinin kardiyak repolarizasyon üzerindeki etkileri 1374,75 20.03.2019
20.03.2020
2019.03.03.1420 Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü
Doç. Dr. Öznur DEMİR ORDU AMİNOASİT TEMELLİ ORGANOJELLERİN ISISAL VE MEKANİK KARARLILIKLARININ İNCELENMESİ 15000,00 20.03.2019
20.03.2021
2019.31.01.1421 Bilimsel Endüstriyel ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezi
BETUM
Öğr. Gör. Dr. Sanaz LAKESTANI Yoğun Bakım Ünitesinde Sağlık Hizmeti için Gerçek Zamanlı Hava Kalitesi İzleme Sistemi 20000,00 20.03.2019
20.09.2020
2019.03.01.1423 Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Doç. Dr. Fatma PEHLİVAN KARAKAŞ Iza, Çatalsiyez, Ekmeklik, Makarnalık Buğday Çeşitlerinde B ve E Vitamin İçeriklerinin Belirlenmesi ve Antioksidan Aktivitelerinin Değerlendirilmesi 17000,00 20.03.2019
20.03.2021
2019.09.02.1424 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Doç. Dr. Fatma Öztürk Doğal göl-kara etkileşim alanları ıslak-kuru toprak değişkenliği boyunca salınan CH4, CO2 ve N2O dış akılarının mekânsal-zamansal dinamiklerinin modellenmesi 15000,00 01.03.2019
01.03.2021
2019.10.03.1426 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Aydın Erge Mekanik ayrılmış kanatlı etinden (MAKE) üretilen emülsifiye et ürünü kalite özellikleri üzerine inulin ve karagenanın etkileri. 10792,20 17.03.2019
17.03.2020
2019.06.05.1427 Diş Hekimliği Fakültesi
Periodontoloji ABD
Dr. Öğr. Üyesi Özge Göktürk Gingivitisli, Periodontitisli ve Periodontal Sağlıklı Bireylerde Tenaskin-C ile IL-1Beta, IL-6 ve IL-4 Seviyelerinin Değerlendirilmesi 22848,52 07.07.2019
07.07.2020
2019.03.01.1428 Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Doç. Dr. İsmail EKER Türkiye’nin Deliçirişlerinin (Asphodeline Rchb.) Taksonomik Revizyonu 24625,00 01.01.2020
01.01.2023
2019.10.01.1429 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Cihangir Kirazlı Köroğlu Dağları Kara Akbaba Populasyonunun Tespiti ve İzlenmesi 13855,12 01.10.2019
01.12.2020
2019.02.04.1430 Eğitim Fakültesi
Temel Eğitim Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Pelin AKSÜT BAİBÜ STEM Çocuk Atölyesinde STEM Öğreniyorum! 10995,50 01.10.2019
01.10.2020
2019.09.05.1431 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Doç. Dr. Gürcan YILDIRIM Bi-2212 süperiletken kristal örgüde optimum disprozyum konsantrasyon değerinin deneysel ve teorik yaklaşımlarla belirlenmesi, ve yeni matrisin kristal yapı kalitesi, termal, termodinamik, yapısal, elektrik, süperiletken, akı çivileme, mekanik performans ve mekanik özelliklerinin değişimi 25000,00 15.07.2019
15.07.2021
2019.06.05.1432 Diş Hekimliği Fakültesi
Periodontoloji ABD
Dr. Öğr. Üyesi Özge Göktürk İnsan gingival fibroblast hücrelerine L PRF, A PRF, İ PRF ve CGF uygulanarak hücre proliferasyonu ve migrasyonunun invitro karşılaştırılması 20430,00 01.10.2019
01.10.2020
2019.08.23.1433 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Çocuk Sağlığı ve Hastalıklar
Doç. Dr. Mustafa DİLEK Yenidoğan sıçanlarda ibotenate ile oluşturulan eksitotoksik beyin hasarı üzerine kapsaisin ve cloxyquinin etkileri 25600,00 01.01.2020
01.01.2022
2019.10.07.1434 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Tarla Bitkileri Bölümü
Doç. Dr. Gülsüm YALDIZ Verim ve Kalite Kriterleri Bakımından Standartları Sağlayan Fesleğen (O. basilicum) Genotipinin Ratlarda Alzhemier Hastalığına Karşı Etkisi 28100,72 01.11.2019
01.11.2020
2020.03.01.1435 Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Prof. Dr. Nusret ZENCİRCİ IZA (Triticum monococcum ssp monococcum) buğdayının erken yaprak gelişim sürecindeki transkriptom profillerinin karşılaştırılmalı analizi 23999,99 01.01.2020
01.01.2021
2020.03.01.1436 Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Prof. Dr. Arzu TÜRKER Türkiye'de farklı lokasyonlarda yetişen Leucojum aestivum L. (gölsoğanı) popülasyonlarının alkaloid içeriğinin mevsimsel varyasyonunun belirlenmesi, morfolojik karakterizasyonu ve biyolojik aktivitelerinin değerlendirilmesi 25000,00 20.12.2019
20.06.2021
2020.08.11.1437 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Genel Cerrahi ABD)
Doç. Dr. Mustafa ŞİT Ratlarda Tıkanma Sarılığı Oluşturulan Modelde Karvakrol’ün Karaciğer, Barsak Hasarı ve Bakteriyel Translokasyonun Engellenmesi Üzerine Etkisi 13031,04 08.12.2019
08.12.2020
2020.06.06.1438 Diş Hekimliği Fakültesi
Protez ABD
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Ayşe ŞANAL Farklı Yüzey İşlemlerinin Monolitik Zirkonya Materyalinin Mekanik Özelliklerine Etkisi 16059,92 01.01.2020
01.01.2021
2020.06.06.1439 Diş Hekimliği Fakültesi
Protez ABD
Dr. Öğr. Üyesi Hamiyet Kılınç Farklı Hibrit Abutmant Prototiplerinin Tam Seramik Kronların Optik Özellikleri Üzerindeki Etkilerinin İn-vitro Olarak Değerlendirilmesi 15935,36 15.12.2019
15.12.2020
2020.10.07.1440 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Tarla Bitkileri Bölümü
Doç. Dr. Gülsüm YALDIZ Farklı dozlarda organik gübre uygulamalarının adaçayı (Salvia sp.) uçucu yağ bileşenlerine etkisi 1994,20 02.02.2020
02.12.2020
2020.03.01.1441 Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Doç. Dr. Mehmet ÖZTÜRK Lactobacillus plantarum B14'ten Elde Edilen Safra Tuzu Hidrolazının (BSH) Yönlendirlmiş Mutajenezi ve Mutant BSH'ların Biyokimyasal Analizi 13500,00 21.02.2020
21.02.2022
2020.03.01.1442 Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Prof. Dr. Ömer BOZDOĞAN ATP bağımlı potasyum kanal blokeri Glimeprid ve kanal açıcısı Pinasidil’in miyokardiyal iskemi ve reperfüzyonu takiben oluşan aritmiler üzerine akut etkisinin belirlenmesi 13000,00 01.03.2020
01.03.2021
2020.06.05.1443 Diş Hekimliği Fakültesi
Periodontoloji ABD
Dr. Öğr. Üyesi Gülbahar USTAOĞLU Evre-III Periodontitiste Cerrahisiz Periodontal Tedaviye Ek Olarak Airflow Uygulanmasının Etkilerinin Değerlendirilmesi 25000,00 10.02.2019
10.02.2020
2020.16.01.1444 TURİZM FAKÜLTESİ
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet EMİRMUSTAFAOĞLU Farklı Buğday Çeşitleri ile Üretilen Sütlaçların Bazı Fizikokimyasal ve Duyusal Özelliklerinin Belirlenmesi 8124,00 20.12.2019
20.08.2020
2020.08.30.1445 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (İç Hastalıkları ABD)
Doç. Dr. Esra Nur ADEMOĞLU DİLEKÇİ Polikistik Over Sendromlu Hastalarda Plazma İnsulin -like Peptit 5(INSL-5) ve İnsulin Like Peptit-3(INSL-3) Düzeyleri ile Metabolik Parametrelerin ilişkisi 5167,00 18.11.2019
18.07.2020
2020.08.02.1446 Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri (Fizyoloji ABD)
Prof. Dr. Aydın Him Farklı deneysel epilepsi sıçan modellerinde cloxyquinin antiepileptik etkilerinin araştırılması 20000,00 02.12.2019
02.09.2020