BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

BAP Devam Eden Projeleri

Proje Türü Seçiniz :  Getir
Proje No Fakülte / Bölüm Proje Yürütücüsü Proje Başlığı Bütçe Baş. Bit Tarihi
2018.10.06.1302 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bitki Koruma Bölümü
Doç. Dr. Mustafa İMREN Bazı Fasulye Çeşitlerinin Kök Yara Nematodları, Pratylenchus thornei ve Pratylenchus neglectus’a karşı reaksiyonlarının Araştırılması 26158,90 13.03.2018
13.03.2021
2018.03.03.1311 Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü
Doç. Dr. Cevher ALTUĞ Yeni Çoklu Heterohalka İçeren Yapıların Mikrodalga Yöntemiyle Elde Edilmesi ve Dft Çalışmalarının Yapılması 29548,40 11.04.2018
11.10.2020
2018.09.05.1338 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Dr. Öğr. Üyesi Alaattin Osman EMİROĞLU LPG yakıtın katalatik konvertör çalışma sıcaklıklarına etkisinin incelenmesi 19000,00 18.06.2018
18.12.2020
2018.06.02.1354 Diş Hekimliği Fakültesi
Endodonti ABD
Dr. Öğr. Üyesi Hakan Göktürk Yeni bir yöntemle uygulanan kök ucu dolgularının Push-out bağlantı direnci ve dolgu kalitesi 33650,30 13.07.2018
13.01.2021
2018.10.03.1358 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü
Prof. Dr. Handan ESER Etçi piliç yetiştiriciliğinde kağıt sanayi atıkları ile sepiyolit karışımının altlık materyali olarak kullanılmasının performans, refah, et kalitesi ve altlık özelliklerine etkileri 26865,20 13.07.2018
13.01.2021
2018.29.02.1371 Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu
Gıda Kalite Kontrol ve Analizi Programı
Doç. Dr. Esra ACAR SOYKUT Listeria monocytogenes' in Bakteriyofajlar ile Biyokontrolü 34473,65 10.09.2018
10.03.2021
2018.09.04.1379 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Doç. Dr. Berrin TOPUZ BUĞDAY VE DEĞİRMEN ÜRÜNLERİNDE KATI FAZ EKSTRAKSİYON YÖNTEMİYLE AĞIR METALLERİN SEÇİCİ TAYİNİ 25420,95 14.12.2018
14.06.2021
2018.10.01.1383 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Serdar GÖZÜTOK Bolu İli Şehir Yarasaları 29988,94 14.12.2018
14.12.2020
2018.08.26.1389 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Enfeksiyon Hastalıkları ABD)
Prof. Dr. Fatma SIRMATEL Sıçanlarda Acinetobacter baumannii pnömonisinin akciğer sürfaktan proteinleri SP-A, SP-B, SP-C ve SP-D üzerine etkisi 17500,00 25.12.2018
25.12.2020
2018.09.04.1397 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Erkan YALÇIN İRMİK SANAYİ ARTIKLARINDAN PROTEİN ÜRETİMİ VE FONKSİYONEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENEREK KEK ENDÜSTRİSİNDE YUMURTA İKAMESİ OLARAK KULLANIMI 25000,00 25.12.2018
25.06.2021
2018.10.03.1402 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü
Prof. Dr. Handan ESER Yumurtanın Demir İçeriğinin Zenginleştirilmesi 27474,25 25.12.2018
25.12.2020
2019.13.03.1405 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ
Doç. Dr. Eylem TÜTÜN YÜMİN "Farklı Fenotipteki KOAH’ lı bireylerde solunum kas kuvveti ve fonksiyonel kapasitenin postür ve denge üzerine etkisi" 13570,00 14.02.2019
14.02.2021
2019.03.03.1406 Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü
Prof. Dr. Azra Bozcaarmutlu Benzofenon-3 (BP-3) ve N,N-dietil-m-toluamidin (DEET) Birlikte Verilmesinin Alabalık Ksenobiyotik Metabolize Eden Enzim Aktiviteleri Üzerine Etkisi 20000,00 14.02.2019
14.11.2020
2019.10.01.1408 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Hayriye Soytürk Deneysel Fokal Epilepsi Modelinin Nöronal Kayıp Üzerine Olan Etki Mekanizmasının Araştırılması; ATP Bağımlı Potasyum Kanalları (KATP)’nın Rolü 23680,30 14.02.2019
14.02.2021
2019.31.01.1412 Bilimsel Endüstriyel ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezi
BETUM
Öğr. Gör. Dr. Bahram Sarkarati Doğal Organik Asitlerin İnsan Lökosit Miyeloperoksidaz Enziminin Peroksidasyon ve Klorinasyon Aktiviteleri Üzerine Etkisinin Araştırılması. İnvestigation of Effect of Natural Organic Acids on peroxidation and chlorination Activity of Human Leucocyte Myeloperoxidase. 26797,00 14.02.2019
14.08.2020
2019.09.02.1416 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Dr. Öğr. Üyesi YAKUP ERMURAT Evsel ve Endüstriyel Atıksularda Mikroalg Yetiştiriciliği ve Matematiksel Modellenmesi 25660,20 14.02.2019
14.02.2021
2019.03.03.1420 Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü
Doç. Dr. Öznur DEMİR ORDU AMİNOASİT TEMELLİ ORGANOJELLERİN ISISAL VE MEKANİK KARARLILIKLARININ İNCELENMESİ 15000,00 20.03.2019
20.03.2021
2019.31.01.1421 Bilimsel Endüstriyel ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezi
BETUM
Öğr. Gör. Dr. Sanaz LAKESTANI Yoğun Bakım Ünitesinde Sağlık Hizmeti için Gerçek Zamanlı Hava Kalitesi İzleme Sistemi 20000,00 20.03.2019
20.03.2021
2019.03.01.1423 Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Doç. Dr. Fatma PEHLİVAN KARAKAŞ Iza, Çatalsiyez, Ekmeklik, Makarnalık Buğday Çeşitlerinde B ve E Vitamin İçeriklerinin Belirlenmesi ve Antioksidan Aktivitelerinin Değerlendirilmesi 17000,00 20.03.2019
20.03.2021
2019.09.02.1424 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Doç. Dr. Fatma Öztürk Doğal göl-kara etkileşim alanları ıslak-kuru toprak değişkenliği boyunca salınan CH4, CO2 ve N2O dış akılarının mekânsal-zamansal dinamiklerinin modellenmesi 15000,00 01.03.2019
01.03.2021
2019.03.01.1428 Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Doç. Dr. İsmail EKER Türkiye’nin Deliçirişlerinin (Asphodeline Rchb.) Taksonomik Revizyonu 24625,00 01.01.2020
01.01.2023
2019.10.01.1429 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Cihangir Kirazlı Köroğlu Dağları Kara Akbaba Populasyonunun Tespiti ve İzlenmesi 13855,12 01.10.2019
01.12.2020
2019.02.04.1430 Eğitim Fakültesi
Temel Eğitim Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Pelin AKSÜT BAİBÜ STEM Çocuk Atölyesinde STEM Öğreniyorum! 10995,50 01.10.2019
01.10.2021
2019.09.05.1431 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Doç. Dr. Gürcan YILDIRIM Bi-2212 süperiletken kristal örgüde optimum disprozyum konsantrasyon değerinin deneysel ve teorik yaklaşımlarla belirlenmesi, ve yeni matrisin kristal yapı kalitesi, termal, termodinamik, yapısal, elektrik, süperiletken, akı çivileme, mekanik performans ve mekanik özelliklerinin değişimi 25000,00 15.07.2019
15.07.2021
2019.08.23.1433 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Çocuk Sağlığı ve Hastalıklar
Doç. Dr. Mustafa DİLEK Yenidoğan sıçanlarda ibotenate ile oluşturulan eksitotoksik beyin hasarı üzerine kapsaisin ve cloxyquinin etkileri 25600,00 01.01.2020
01.01.2022
2020.03.01.1435 Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Prof. Dr. Nusret ZENCİRCİ IZA (Triticum monococcum ssp monococcum) buğdayının erken yaprak gelişim sürecindeki transkriptom profillerinin karşılaştırılmalı analizi 23999,99 01.01.2020
01.01.2021
2020.03.01.1436 Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Prof. Dr. Arzu TÜRKER Türkiye'de farklı lokasyonlarda yetişen Leucojum aestivum L. (gölsoğanı) popülasyonlarının alkaloid içeriğinin mevsimsel varyasyonunun belirlenmesi, morfolojik karakterizasyonu ve biyolojik aktivitelerinin değerlendirilmesi 30000,00 20.12.2019
20.06.2021
2020.08.11.1437 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Genel Cerrahi ABD)
Doç. Dr. Mustafa ŞİT Ratlarda Tıkanma Sarılığı Oluşturulan Modelde Karvakrol’ün Karaciğer, Barsak Hasarı ve Bakteriyel Translokasyonun Engellenmesi Üzerine Etkisi 13031,04 08.12.2019
08.12.2020
2020.06.06.1439 Diş Hekimliği Fakültesi
Protez ABD
Dr. Öğr. Üyesi Hamiyet KILINÇ Farklı Hibrit Abutmant Prototiplerinin Tam Seramik Kronların Optik Özellikleri Üzerindeki Etkilerinin İn-vitro Olarak Değerlendirilmesi 19122,36 15.12.2019
15.12.2020
2020.03.01.1441 Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Doç. Dr. Mehmet ÖZTÜRK Lactobacillus plantarum B14'ten Elde Edilen Safra Tuzu Hidrolazının (BSH) Yönlendirlmiş Mutajenezi ve Mutant BSH'ların Biyokimyasal Analizi 13500,00 21.02.2020
21.02.2022
2020.03.01.1442 Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Prof. Dr. Ömer BOZDOĞAN ATP bağımlı potasyum kanal blokeri Glimeprid ve kanal açıcısı Pinasidil’in miyokardiyal iskemi ve reperfüzyonu takiben oluşan aritmiler üzerine akut etkisinin belirlenmesi 14400,00 01.03.2020
01.03.2021
2020.08.02.1446 Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri (Fizyoloji ABD)
Prof. Dr. Aydın Him Farklı deneysel epilepsi sıçan modellerinde cloxyquinin antiepileptik etkilerinin araştırılması 20000,00 02.12.2019
02.09.2020
2020.13.01.1447 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Hemşirelik Bölümü
Prof. Dr. Arzu İLÇE Cerrahi Dumanın İç Ortam Hava Kalitesine Etkisi ile Ameliyathane Çalışanlarında Fiziksel Semptomlara Etkisinin Karşılaştırılması 13981,12 12.05.2020
12.05.2021
2020.8.23.1448 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Çocuk Sağlığı ve Hastalıklar
Doç. Dr. Mustafa DİLEK Gebelikte uygulanan Tetanoz difteri toksoid aşısının gelecek nesillerin davranış ve bilişsel fonksiyonlarına etkisi 1906,88 12.05.2020
12.05.2021
2020.08.36.1449 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Tıbbi Farmakoloji ABD)
Doç. Dr. Akif Hakan KURT Antibakteriyel Özellikli Kuersetin Yüklü Gümüş Kitosan Nanopartiküllerin Sentezi 30000,00 12.05.2020
12.05.2022
2020.16.01.1450 TURİZM FAKÜLTESİ
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet EMİRMUSTAFAOĞLU Tavukgöğsü Üretiminde Kıvam Verici Olarak Nişasta, Pirinç Unu ve Una Alternatif Olarak Keten Tohumu Kullanımı 8235,34 12.05.2020
12.03.2021
2020.09.05.1451 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Dr. Öğr. Üyesi Kadir GELİŞ Fotovoltaik termal (pvt) sistem destekli yakıt pili sisteminin geliştirilmesi 35919,66 12.05.2020
12.05.2021
2020.10.07.1453 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Tarla Bitkileri Bölümü
Doç. Dr. Gülsüm YALDIZ Farklı Çemen (Trigonella foenum-graecum L.) Genotiplerinin Tarımsal ve Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi 14992,93 12.05.2020
12.11.2021
2020.10.04.1454 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Tohum Bilimi ve Teknolojisi Bölümü
Doç. Dr. Hakan KİBAR Farklı Depolama Sıcaklıkları ve Sürelerine Bağlı Olarak Soya Fasulyesi (Glycine max L.) Tohumlarının Fenolik Bileşikler, Mineral Kompozisyonu ve Teknolojik Özelliklerindeki Değişimler 14626,69 12.05.2020
12.05.2021
2020.10.07.1455 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Tarla Bitkileri Bölümü
Doç. Dr. Gülsüm YALDIZ Farklı Kökenli Kişniş (Coriandrium sativum L.) Genotiplerinin Verim ve Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi 14986,00 12.05.2020
12.05.2021
2020.03.02.1456 Fen Edebiyat Fakültesi
Fizik Bölümü
Prof. Dr. Filiz KORKMAZ GÖRÜR Düzce ili ve ilçelerinden alınan toprak ve su örneklerinde radyoaktivite seviyelerinin belirlenmesi 26092,82 12.05.2020
12.05.2021
2020.10.05.1457 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bahçe Bitkileri Bölümü
Prof. Dr. Müttalip GÜNDOĞDU Bolu İlinde Yetişen Kızılcıkların Biyokimyasal Özellikleri ve Moleküler Karakterizasyonu 24957,00 12.05.2020
12.05.2021
2020.08.23.1458 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Çocuk Sağlığı ve Hastalıklar
Doç. Dr. Mustafa DİLEK Gebelikte Uygulanan Erişkin Tipi Tetanoz-Difteri-Boğmaca (Tdap) Aşısının Gelecek Nesillerin Davranış ve Bilişsel Fonksiyonlarına Etkisi 1906,88 12.05.2020
12.05.2021
2020.03.03.1459 Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü
Doç. Dr. Erol AKPINAR Boyar madde eklenmiş liyotropik sıvı kristallerin tek eksenli ve çift eksenli nematik faz özelliklerinin incelenmesi 14975,18 12.05.2020
12.05.2022
2020.06.02.1460 Diş Hekimliği Fakültesi
Endodonti ABD
Doç. Dr. Zeliha UĞUR AYDIN Deneysel İç Kök Rezorpsiyonu Oluşturulmuş ve Enterococcus Faecalis ile Kontamine Edilmiş Dişlerde Farklı İrrigasyon Aktivasyon Yöntemlerinin Etkinliğinin Karşılaştırılması 15000,00 12.05.2020
12.05.2021
2020.06.02.1461 Diş Hekimliği Fakültesi
Endodonti ABD
Doç. Dr. Zeliha UĞUR AYDIN Farklı İçeriğe Sahip İrrigasyon Solüsyonları ve Çeşitli Enzimlerin Kombine Kullanımının Enterococcus Faecalis Biyofilmi Üzerindeki Antimikrobiyal Etkinliğinin Değerlendirilmesi 12000,00 12.05.2020
12.05.2021
2020.06.06.1462 Diş Hekimliği Fakültesi
Protez ABD
Dr. Öğr. Üyesi Hamiyet KILINÇ İmplant Üstü Restorasyonların Bağlanma Dayanımının Farklı Yüzey İşlemleri ve Siman Sistemleri Kullanılarak Değerlendirilmesi 13090,78 12.05.2020
12.05.2021
2020.09.04.1463 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Hayri COŞKUN Düşük şeker oranı, Akçaağaç ve Agave şurubu kullanımı ve Yüksek Hidrostatik Basınç Uygulanmasının dondurmada meydana getirdiği değişmeler üzerine bir çalışma 22749,76 02.09.2020
02.09.2021
2020.09.04.1464 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Hayri COŞKUN Katık keşi üretiminde önemli bazı parametrelerin optimizasyonu 13399,23 02.09.2020
02.06.2021
2020.03.01.1465 Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Prof. Dr. Seza ARSLAN Gıdalardan Campylobacter türlerinin izolasyonu, adlandırılması ve antimikrobiyal direnç profillerinin belirlenmesi 26989,03 02.09.2020
02.09.2022
2020.08.23.1466 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD)
Doç. Dr. Mervan BEKDAŞ Bamya (Abelmoschus Esculentus) tohumu ekstresinin lipopolisakkarid kaynaklı rat akciğer hasarı üzerindeki etkileri 12943,92 02.09.2020
02.09.2022
2020.10.06.1467 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bitki Koruma Bölümü
Doç. Dr. Gülay KAÇAR Amerikan beyaz kelebeği Hyphantria cunea (Drury) (Lepidoptera: Arctiidae)’nın biyolojisi, farklı sıcaklıkların iki pupa parazitoiti Chouioia cunea (Yang) ve Psychophagus omnivorus (Walker)’a etkisi ile uygun depolama koşullarının belirlenmesi 13748,77 02.09.2020
02.03.2022
2020.06.02.1468 Diş Hekimliği Fakültesi
Endodonti ABD
Doç. Dr. Zeliha UĞUR AYDIN Farklı Kök Kanal Patları Kullanılarak Endodontik Tedavisi Yapılmış Dişlere Uygulanan Retreatment İşleminde Farklı Final İrrigasyon Aktivasyon Sistemlerinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi 22473,06 02.09.2020
02.09.2021
2020.08.23.1469 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD)
Doç. Dr. Mervan BEKDAŞ Bamya (Abelmoschus Esculentus) tohumu ekstresinin akut parasetamol kaynaklı rat karaciğer hasarı üzerindeki etkileri 7135,20 02.09.2020
02.09.2022
2020.03.03.1470 Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü
Doç. Dr. Erol AKPINAR Anyonik azo boyar molekül içeren liyotropik karışımlarda moleküler düzen ve hareketliliğin nükleer manyetik rezonans tekniği ile incelenmesi 14000,00 01.02.2021
01.05.2021
2020.10.05.1471 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bahçe Bitkileri Bölümü
Prof. Dr. Müttalip GÜNDOĞDU Trabzon Hurması (Diospyros kaki L.) Meyvelerinin Fenolik Bileşik İçerikleri ve Bazı Kalite Kriterleri Üzerine Hasat Sonrası Putresin Uygulamasının Etkisi 13335,71 02.09.2020
02.05.2021
2020.10.06.1473 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bitki Koruma Bölümü
Prof. Dr. Mehmet Erhan GÖRE Beauveria bassiana formülasyonlarının hazırlanması, karakterizasyonu ve insektisidal aktivitesinin değerlendirilmesi 167511,76 02.09.2020
02.09.2023
2020.29.02.1474 Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu
Gıda Kalite Kontrol ve Analizi Programı
Dr. Öğr. Üyesi Uğur SOYKAN Yalıtım Amaçlı Hindi Tüyü Katkılı Yeni Poliüretan Köpük Malzemelerin Geliştirilmesi ve Kullanım Potansiyellerinin Belirlenmesi 29987,34 11.12.2020
11.06.2022
2020.08.30.1475 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (İç Hastalıkları ABD)
Doç. Dr. Esra Nur ADEMOĞLU DİLEKÇİ Osteoporozlu Hastalarda Serum Preptin Düzeylerinin Kemik Mineral Yoğunluğu ve Kemik Formasyon Belirteçleri ile İlişkisi 5184,00 11.12.2020
11.06.2021
2020.10.03.1476 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Aydın Erge Kanatlı sanayi artıklarından elde edilen tavuk jelatininin kafeik asit ve rutin ile modifiye edilmesi ve elde edilen filmin biyobozunur gıda ambalajı olarak kullanım potansiyelinin belirlenmesi. 29995,83 11.12.2020
11.06.2022
2020.08.36.1477 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Tıbbi Farmakoloji ABD)
Doç. Dr. Akif Hakan KURT Retina Pigment Epitel Hücrelerinde (ARPE-19) Oksidatif Stres Kaynaklı Hücre Hasarında Beyazdut (Morus Alba) Fitoöstrojeni Oxyresveratrol’ün Tedavi ve Koruyucu Etkilerindeki Östrojen Reseptörlerinin Rolünün Araştırılması 24532,20 11.12.2020
11.12.2021
2020.10.05.1478 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bahçe Bitkileri Bölümü
Prof. Dr. Turan KARADENİZ Bolu yöresinde yetişen asma genotiplerinin biyokimyasal ve moleküler karakterizasyonu 24021,26 11.10.2020
11.04.2021
2020.08.02.1479 Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri (Fizyoloji ABD)
Dr. Öğr. Üyesi Ayhan ÇETİNKAYA Alzheimer Hastalığı Patofizyolojisinde Toxoplasma gondii Enfeksiyonunun Rolünün Araştırılması 30000,00 17.12.2020
17.12.2022
2020.09.05.1480 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Dr. Öğr. Üyesi Fevzi Çakmak BOLAT Piezoelektrik eyleyici kullanılarak firar kenarı biçim değişimine uğratılan bir sabit/döner kanat elemanının aerodinamik performansının arttırılması. 29916,97 17.12.2020
17.12.2021
2020.06.06.1481 Diş Hekimliği Fakültesi
Protez ABD
Dr. Öğr. Üyesi Hamiyet KILINÇ Farklı İmplant Dayanak Materyallerinin Tam Seramik Restorasyonların Optik Özelliklerine Etkilerinin Spektrofotometrik Analizler Kullanılarak Değerlendirilmesi 23868,45 17.12.2020
17.06.2022
2020.03.03.1482 Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Elif Berna OLUTAŞ Bazı amino asit bazlı yüzey aktif moleküllerin sentezi ve fizikokimyasal özelliklerinin araştırılması 14999,64 17.12.2020
17.12.2021
2020.09.05.1483 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Dr. Öğr. Üyesi Kadir GELİŞ Özel bir uygulama için Termoelektrik jeneratörlerin soğutma performanslarının belirlenmesi 29995,60 17.12.2020
17.12.2021
2020.03.01.1484 Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Prof. Dr. Arzu TÜRKER Farklı vermikompost ve manyetik alan uygulamalarının göl soğanının (Leucojum aestivum L.) alkaloid içeriğine (galanthamine ve lycorine) ve antioksidan aktivitesine etkileri 14998,90 17.12.2020
17.06.2022