BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

Diğer Proje Başvuruları

Sıra Proje Sahibi / Birimi Proje Türü / Proje Adı Başvurulan Kurum Baş. Sonucu Baş. Tarihi
1 Prof. Dr. Arzu TÜRKER
Biyoloji Bölümü
Hızlı Destek
Endemik Bir Bitki Olan Astragalus gymnolobus Fischer'in In Vitro Rejenerasyonu ve İki Farklı Kaynaktan Elde Edilen Bitki Materyallerinin (In Vitro Yetiştirilen ve Doğadan Yetişen) Antioksidant Kapasitelerinin ve Fenolik Bileşenlerinin Karşılaştırılması
TÜBİTAK KABUL 10.03.2014
2 Prof. Dr. Ercan YILMAZ
Fizik Bölümü
TÜBİTAK 3001
SİLİKON TABANLI ALAN ETKİLİ NÜKLEER RADYASYON DEDEKTÖRLERİNİN (NÜRFET) ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU
TÜBİTAK OLUMLU 03.03.2014
3 Prof. Dr. Ercan YILMAZ
Fizik Bölümü
TÜBİTAK
Radfet' lerin Elektriksel Karakterizasyonu Ve Radyasyon Cevabının Simülasyon Programlarıyla İncelenmesi
TÜBİTAK olumlu 03.03.2014
4 Prof. Dr. Ercan YILMAZ
Fizik Bölümü
TÜBİTAK
Sintilatörler ve Silikon fotoçoğaltıcılar ile Kişisel Dozimetrelerin Geliştirilmesi
TÜBİTAK 1001 Yeni Başvuru 02.09.2014
5 Doç. Dr. Mustafa İMREN
Bitki Koruma
TÜBİTAK
Kök yara nematodları; Pratylenchus thornei, Pratylenchus neglectus ve Kist nematodları; Heterodera avenae, Heterodera filipjevi'ye karşı buğdayda dayanıklılık mekanizmasının arastırılması
Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 02.09.2014
6 Doç. Dr. Halil KÜTÜK
Bitki Koruma
TÜBİTAK
Depolanan Patates Yumrularında Patates Güvesi, Phthorimaea operculella (Zeller) (Lepidoptera: Gelechiidae)'ya Karsı Entomopatojen Nematodların Kullanılabilme Imkânlarının Arastırılması
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi 02.09.2014
7 Yrd. Doç. Dr. Murat TELLİ
Biyoloji Bölümü
TÜBİTAK
Açlık stresi koşulları altında, Daphnia magna'nın gelişimine etki eden tanımlanmış mikroRNA' ların etkilerinin doğrulanması
TÜBİTAK Yeni Başvuru 03.08.2014
8 Doç. Dr. Mustafa İMREN
Bitki Koruma
TÜBİTAK
Kök ur nematodu Meloidogyne arenaria Irk 1'in biyolojik mücadeledesinde Pasteuria penetrans kolonilerinin etkinliklerinin arastırılması
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 04.09.2014
9 Doç. Dr. Mustafa İMREN
Bitki Koruma
TÜBİTAK
Heterodera latipons'un ülkemiz popülasyonlarına ait biyo-ekololojik özelliklerin ve bio-tiplerin belirlenmesi ile bazı ulusal bugday çesitlerinin nematoda karsı reaksiyonlarının arastırılması"
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 01.09.2014
10 Yrd. Doç. Dr. Erhan ASTARCI
Bitkisel ve Hayvansal Üretim
TÜBİTAK
Sıcaklığa dayanıklı fitaz enziminin klonlanması, üretimi ve kanatlı hayvan yem sanayisinde kullanılması
TÜBİTAK Yeni başvuru 04.09.2014
11 Prof. Dr. Serpil Yenisoy Karakaş
Kimya Bölümü
TÜBİTAK
BOLU ATMOSFERİNDE GAZ FAZI KİRLETİCİLERİN UZUN VADELİ, ALANSAL DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ: YÜKSEK OZON KONSANTRASYONLARINA BİYOJENİK UÇUCU BİLEŞİKLERİN KATKISI
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yeni başvuru 04.09.2014
12 Prof. Dr. Gülsün AKDEMİR EVRENDİLEK
Gıda Mühendisliği
TÜBİTAK
Yenilikçi gıda teknolojilerinin bazı tarımsal ürünlerde pestisitlerin dekompozisyonuna ve kalite özellikleri üzerine etkilerinin belirlenmesi
TÜBİTAK yeni başvuru 04.09.2014
13 Prof. Dr. Vahdettin ÇİFTÇİ
Tarla Bitkileri
TÜBİTAK
Ulusal Kuru Fasulye Gen Kaynaklarından Yüksek Verimli ve Antraknoz (Colletotrichum lindemuthianum) Hastalığına Dayanıklı Çeşit Geliştirilmesi.
TÜBİTAK yeni başvuru 05.09.2014
14 Prof. Dr. Duran KARAKAŞ
Çevre Mühendisliği
TÜBİTAK
GÖLCÜK GÖLETİ TABİAT PARKI’NIN SÜRDÜRÜLEBİLİR KULLANIMINA YÖNELİK ÇALIŞMA: Mevcut Durumun Belirlenmesi ve Reakreasyonel Aktivitelerin Tabiat Parkı ve Gölete Etkilerinin Araştırılması
Abant izzet Baysal Üniversitesi YENİ 05.09.2014
15 Yrd. Doç. Dr. Abdullah Durakoğlu
Sosyoloji Bölümü
TÜBİTAK
Cami Cemaatinin Camilere İlişkin Estetik Tercihleri
TÜBİTAK yeni başvuru 08.09.2014
16 Doç. Dr. Mithat DURAK
Psikoloji Bölümü
TÜBİTAK
Psikolojik ve Sosyal Yönleriyle Sürgün: Türkiye'de Yaşayan Ahıskalı Türk Yaşlılarla Boylamsal Bir Çalışma
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Değerlendirme Aşamasında 05.09.2014
17 Doç. Dr. Erol KARAKIRIK
İlköğretim Bölümü
TÜBİTAK
Dinamik Soru Oluşturma Sistemi (DinaSoruS) Geliştirilmesi ve Etkinliğinin İncelenmesi.
TÜBİTAK revizyon 11.09.2014
18 Prof. Dr. Gülsün AKDEMİR EVRENDİLEK
Gıda Mühendisliği
TÜBİTAK
Alternatif yenilikçi teknolojilerin yumurta yüzeyinin dezenfeksiyonunda kullanım potansiyelinin belirlenmesi
AİBÜ 29.09.2014
19 Yrd. Doç. Dr. Hatice Kafadar
Psikoloji Bölümü
TÜBİTAK
Çevrimiçi Bilişsel Gelişim Metodu ile Manuel Bilişsel Gelişim Metodunun Bilişsel Süreçlere Olan Etkisinin Sağlıklı Bireylerde Karşılaştırılması
TÜBİTAK yeni başvuru 02.10.2014
20 Prof. Dr. Ercan YILMAZ
Fizik Bölümü
Kalkınma Bak.
NÜKLEER RADYASYON DEDEKTÖRLERİNİN/SENSÖRLERİNİN VE AKTİF DOZİMETRELERİN ÜRETİMİ VE GELİŞTİRİLMESİ
Kalkınma Bakanlığı Başvuru aşamasında 15.07.2014
21 Prof. Dr. Ercan YILMAZ
Fizik Bölümü
Diğer
Nükleer Radyasyon Tehtidine Karşı Yerli RadFET Sensör ve CdZnTe Dedektör Sistemlerinin Üretimi ve Geliştirilmesi
Milli Savunma Bakanlığı Başvuru yapıldı 07.10.2014
22 Prof. Dr. Ercan YILMAZ
Fizik Bölümü
TÜBİTAK
radyoterapi ve brakiterapi ünitelerinde Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi (IMRT – YART) uygulamalarında anında ölçüm alabilecek, küçük boyutlu ve hassasiyeti yüksek RadFET’lerin geliştirilmesi ve üretilmesi
TÜBİTAK 1003 Basvuru yapıldı 17.09.2014
23 Prof. Dr. Ercan YILMAZ
Fizik Bölümü
MARKA
ULUSAL VE ULUSLARARASI DOZİMETRİ HİZMETİ VE NÜRDAM’ DA ÜRETİLECEK OLAN DOZİMETRİLERİN TİCARİLEŞTİRİLMESİ
Marmara Kalkınma Ajansı Başvuru yapıldı 10.09.2014
24 Doç. Dr. Ali Evren Tufan
Dahili Tıp Bilimleri (Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD)
TÜBİTAK
Dikkat Eksikliği/ Hiperaktivite Bozukluğu olan bireylerde bilişsel eğitimin bilişsel süreçlere olan etkisi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi 22.10.2014
25 Prof. Dr. Hamit COŞKUN
Psikoloji Bölümü
TÜBİTAK
Ebeveynin Duygu Sosyalleştirmesinin Duygu Düzenleme, Sosyal Gelişim ve Dil Gelişimi ile İlişkileri
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Değerlendirme Aşamasında 27.10.2014
26 Prof. Dr. Mehmet ERYİĞİT
İşletme Bölümü
TÜBİTAK
Borsaya kayıtlı firmalar ile ilgili SPK'nın vermiş olduğu kararların hisse senedi getirileri üzerine etkileri
TÜBİTAK yeni başvuru 03.11.2014
27 Prof. Dr. Yahya Mustafa KESKİN
Sosyoloji Bölümü
AB
Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi II
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yeni başvuru 14.11.2014
28 Yrd. Doç. Dr. Tevfik YAVUZ
Protez ABD
TÜBİTAK
Zirkonyum (Y-TZP) porselen bağlantısının güçlendirilmesinde yeni bir teknik: Femtosaniye Lazer
TÜBİTAK revizyon 17.11.2014
29 Yrd. Doç. Dr. Fatma PEHLİVAN KARAKAŞ
Tarla Bitkileri
TÜBİTAK
Lycium barbarum L. (kurt üzümü) meyvesinin metanol özütü ve polisakkaritlerinin erkek sıçanlarda anksiyete, depresyon ve öğrenme davranışları üzerine olan etkilerinin incelenmesi ve bazı önemli fenolik maddelerin LC-MS/MS yöntemiyle belirlenmesi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi 15.12.2014
30 Yrd. Doç. Dr. Fatma Öztürk
Çevre Mühendisliği
TÜBİTAK
Bolu Şehir Merkezinde Partikül Madde Kaomposizyonunun Parçacık Boyutu ile değişiminin incelenmesi
TÜBİTAK 1002 OLUMLU 28.08.2014
31 Prof. Dr. Hakan TÜRKER
Biyoloji Bölümü
TÜBİTAK
Farklı Bitkilerin Akuaponık Entegre Yetiştiricilik Sisteminde Besin Dinamiği
16.12.2014
32 Prof. Dr. Gülşen Leblebicioğlu
TÜBİTAK
Üçü bir arada: Doğa, bilim ve çocuklar, Yaz bilim kampı
TÜBİTAK yeni başvuru 19.12.2014
33 Yrd. Doç. Dr. Doğan Doğan
Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü
TÜBİTAK
Fen Bilimleri öğretmenleri sosyo-bilimsel konular ve argümantasyonla tanışıyor
TÜBİTAK yeni başvuru 22.12.2014
34 Prof. Dr. Mehmet ERYİĞİT
İşletme Bölümü
TÜBİTAK
Ticari Aritmetik ve Finans Matematiği
TÜBİTAK Yeni Başvuru 23.12.2014
35 Prof. Dr. Yasemin Aydoğan
İlköğretim Bölümü
TÜBİTAK
Aile Çocuk Etkileşimli çevre eğitim programının okul öncesi çocukların problem çözme becerilerine etkisinin incelenmesi.
TÜBİTAK yeni başvuru 26.12.2014
36 Doç. Dr. İsmail Eker
Biyoloji Bölümü
TÜBİTAK
Bolu’da doğal yayılış gösteren orkideler üzerinde karşılaştırmalı morfolojik ve ekolojik çalışmalar
Abant İzzet Baysal Üniv. ve Hacettepe Üniv. Yeni Başvuru 06.01.2015
37 Prof. Dr. Ercan YILMAZ
Fizik Bölümü
TÜBİTAK
Radyasyonla Kanser Tedavisi Uygulamaları için RadFET Tabanlı yeni tip Dozimetrelerin Geliştirilmesi"
ODTÜ 2. aşama 09.01.2015
38 Prof. Dr. Yahya Mustafa KESKİN
Sosyoloji Bölümü
AB
Ev eksenli çalışan kadınlar istihdama kayıtlı olma yolunda ilerliyor.
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. OLUMLU 14.01.2015
39 Yrd. Doç. Dr. Recep BAYRAM
Dahili Tıp Bilimleri (Tıbbi Farmakoloji ABD)
TÜBİTAK
ölümcül mantar zehirlenmelerinin ayırıcı tanısı için alfa amanitine duyarlı kart test geliştirilmesi
AİBÜ (1003) ilk başvuru 19.01.2015
40 Yrd. Doç. Dr. Zühal GÜLER
[Metot hatası 0]
TÜBİTAK
Barajların Sosyal Etkisi: On Yıl Sonra Samsat Örnegi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlk Başvuru 19.01.2015
41 Prof. Dr. Seza ARSLAN
Biyoloji Bölümü
TÜBİTAK
Et Ürünlerinde Bacillus Türlerinin Genetik Çeşitliliğinin, Enterotoksin Genlerinin, Hücre Dışı Enzim Aktivitelerinin ve Antimikrobiyal Direnç Profillerinin Belirlenmesi
AİBÜ 22.01.2015
42 Yrd. Doç. Dr. Fatma YILMAZ
Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü
TÜBİTAK
Pestisit tayini için Moleküler Baskılama Temelli Yüzey Plazmon Rezonans ve Kuvars Kristal Mikroterazi Sensörlerin hazırlanması ve Uygulamaları
Dicle üniversitesi ilk başvuru 23.02.2015
43 Prof. Dr. Nusret ZENCİRCİ
Biyoloji Bölümü
TÜBİTAK
Siyez (triticum monococcum spp. monococcum) populasyonlarından karotenoid üretim verimliliği yüksek çeşitlerin geliştirilerek kültüre alınması
TÜBİTAK yeni başvuru 23.02.2015
44 Doç. Dr. Mustafa İMREN
Bitki Koruma
TÜBİTAK
Heterodera latipons’un ülkemiz popülasyonlarına ait biyo-ekololojik özelliklerin, bio-tiplerin belirlenmesi ile bazı ulusal arpa ve buğday çeşitlerinin nematoda karşı reaksiyonlarının araştırılması
Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 18.02.2015
45 Doç. Dr. Murat Pakdil
Makine Mühendisliği
TÜBİTAK
Değişik fiber açılarından oluşan simetrik ve antisimetrik U-kesitli elyaf kompozit kirişlerde serbest titreşim analizi
TÜBİTAK yeni başvuru 24.02.2015
46 Prof. Dr. Mehmet Erhan GÖRE
Bitki Koruma
TÜBİTAK
Patates mildiyösünün sıklıkla görüldüğü illerde Phytophthora infestans’ın genetik çeşitliliği ve seçilen çeşitlerin infeksiyona reaksiyonları
Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü Proje Önerisi 02.03.2015
47 Yrd. Doç. Dr. Erkan KILINÇ
Temel Tıp Bilimleri (Fizyoloji ABD)
TÜBİTAK
Epilepsi Patofizyolojisinde Mast Hücrelerinin Rolünün Araştırılması
Tübitak Yeni Başvuru 26.02.2015
48 Yrd. Doç. Dr. Hatice Kafadar
Psikoloji Bölümü
TÜBİTAK
Boston Adlandırma Testi'nin Farklı Yaş, Eğitim ve Cinsiyet Düzeylerine Göre Norm Puanlarının Belirlenmesi
Tübitak ilk başvuru 27.02.2015
49 Yrd. Doç. Dr. Faheem Shehzad Baloch
Tarla Bitkileri
TÜBİTAK
Türkiye’deki fasulye gen kaynaklarının önemli agronomik, fiziko-kimyasal, mineral ve pişirme özelliklerinin genomik bölgelerinin genom çapı ilişkilendirme çalışmaları (GWAS) ile belirlenmesi
Ziraat ve doğa bilimleri Fakultesi, Tarla Bitkileri Boloumu 05.03.2015
50 Prof. Dr. Serdar GÖZÜTOK
Zootekni
TÜBİTAK
Türkiye'deki Pipistrellus ve Hypsugo cinsinin (Chiroptera:Mammalia)filocoğrafyası ve popülasyon genetik yapısının belirlenmesi
06.03.2015
51 Prof. Dr. Duran KARAKAŞ
Çevre Mühendisliği
TÜBİTAK
GÖLCÜK GÖLETİ TABİAT PARKI’NIN SÜRDÜRÜLEBİLİR KULLANIMINA YÖNELİK ÇALIŞMA: Mevcut Durumun Belirlenmesi ve Reakreasyonel Aktivitelerin Tabiat Parkı ve Gölete Etkilerinin Araştırılması
AİBÜ, Müh. Mim. Fak. Çevre Müh. Böl. Yeni Öneri 06.03.2015
52 Yrd. Doç. Dr. Göksel ÖZER
Bitki Koruma
TÜBİTAK
Ulusal Kuru Fasulye Gen Kaynaklarında Yüksek verimli ve Antraktoz hastalığına dayanıklı ıslah materyallerinin geliştirilmesi
TÜBİTAK revize 06.03.2015
53 Doç. Dr. Halil KÜTÜK
Bitki Koruma
TÜBİTAK
Patates Güvesi, Phthorimaea operculella (Zeller) (Lepidoptera: Gelechiidae)’nin mücadelesinde Entomopatojen nematodların Doğu Marmara populasyonlarının kullanılabilme olanaklarının araştırılması
A.İ.B.Ü. Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, 05.03.2015
54 Doç. Dr. Fatih AYDIN
İlköğretim Bölümü
TÜBİTAK
Fen laboratuvarlarına yönelik kalite ve vizyon belgesi:Fen laboratuvar standartları
TÜBİTAK yeni başvuru 06.03.2015
55 Doç. Dr. Serkan ÇAKIR
Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi
TÜBİTAK
Etlik piliçlere uygulanan bayıltma işleminin, kalp ritmi, akan kan miktarı ve et kalite kriterleri üzerine etkileri
Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yeni başvuruldu, sonuç bekleniyor 06.03.2015
56 Dr. Ercan Selçuk ÜNLÜ
Kimya Bölümü
TÜBİTAK
Digitalis ferruginea L. subsp. ferruginea bitkisine ait alternatif oksidaz genlerinin işlevsel karakterizasyonu ve sekonder metabolit üretimi üzerine etkilerinin belirlenmesi
TÜBİTAK yeni başvuru 10.03.2015
57 Doç. Dr. Buhara YÜCESAN
Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi
TÜBİTAK
Stevia'da (Stevia rebaudiana Bertoni) steviol glikozit profilinin varyasyon incelemesi, yüksek kaliteli genotip adaylarının belirlenmesi, mikroçoğaltımla klonal fide ve tohumluk doku üretimi
AİBÜ 10.03.2015
58 Doç. Dr. HANDAN ESER
Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği
TÜBİTAK
Bazı bitki ekstraktlarının invivo ve invitro çalışmalar eşliğinde etlik piliçlerdeki etkinliklerinin belirlenmesi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi başvuru yapıldı, sonuç bekleniyor 06.03.2015
59 Yrd. Doç. Dr. Fatma YILMAZ
Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü
TÜBİTAK
Antidepresan ilaçların kapiler elektrokromatografi (CEC) yöntemi kullanılarak stereo-spesifik ayırımı.
TÜBİTAK yeni başvuru 11.03.2015
60 Prof. Dr. Ekrem Gürel
Biyoloji Bölümü
TÜBİTAK
Digitalis ferruginea subsp. ferruginea'ya ait 3B-HSD, P5BR1 ve P5BR2 genlerinin metabolik mühendisliği: Transplastomik Nicotiana tabacum'da metalolom ve transgenik Arabidopsis thaliana promotorların analizleri
TÜBİTAK yeni başvuru 11.03.2015
61 Prof. Dr. Erol AYAZ
Temel Tıp Bilimleri (Tıbbi Parazitoloji ABD)
TÜBİTAK
Sıçanlarda deneysel toxoplasmagondii enfeksiyonunun Epileptiform Aktivite Üzerine Etkisinin powe spectral analiz ile beyin dalgalarının ve BOS biyomarkerlarının incelenmesi
TÜBİTAK yeni başvuru 11.03.2015
62 Doç. Dr. Mithat DURAK
Psikoloji Bölümü
TÜBİTAK
Psikolojik ve Sosyal Yönleriyle Sürgün: Türkiye'de Yaşayan Ahıskalı Türk Yaşlılarla Bir Çalışma
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Başvuru 12.03.2015
63 Prof. Dr. Yaşar DÜRÜST
Kimya Bölümü
TÜBİTAK
Yeni nitron ve azometin ilid sentezleri ve 1,3-dipolar halkalı katılma tepkimelerinin incelenmesi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi 13.03.2015
64 Prof. Dr. Ömer BOZDOĞAN
Biyoloji Bölümü
TÜBİTAK
Dişi sıçamlarda iskemi ve reperfüzyonla uyarılan aritmiler üzerine yaşın etkisi ve estrojenin rolü
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yeni Başvuru 20.03.2015
65 Doç. Dr. Serkan ÇAKIR
Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi
Gıda T.H Bak.
Etlik piliç içme sularında kullanılan bazı bitki ekstraktlarının Newcastle’e karşı oluşan spesifik antikor titresi, deneysel koksidiyoz ve et kalite kriterleri üzerindeki etkileri ile invitro ortamdaki antibakteriyel etkinliklerinin belirlenmesi
Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Başvuru yapılacak 27.03.2015
66 Dr. Recep SOLUK
Tekstil - Giyim - Ayakkabı - Deri Bölümü
AB
Deri sektöründe işçi sağlığı ve güvenliği
Ulusal Ajans 27.03.2015
67 Yrd. Doç. Dr. Binali TERCAN
Şehir ve Bölge Planlama
MARKA
Yap, İşlet Yaşat: Mudurnu Kent Restorasyon Atölyesi ve Ahilk Müzesi
Mudurnu Belediyesi yeni başvuru 03.04.2015
68 Doç. Dr. İsmail Eker
Biyoloji Bölümü
TÜBİTAK
Bolu’da doğal yayılış gösteren orkideler üzerinde karşılaştırmalı morfolojik ve ekolojik çalışmalar
Abant İzzet Baysal Üniv. ve Hacettepe Üniv. Yeni Başvuru 04.05.2015
69 Prof. Dr. OKAN KÜLKÖYLÜOĞLU
Biyoloji Bölümü
TÜBİTAK
KARAGÖL (TÜRKİYE) VE KROMAN GÖLÜNÜN (BELARUS) LİMNOEKOLOJİK YAPISI, TÜR (OSTRAKODA, FİTOPLANKTON, ZOOPLANKTON, MAKROFİT) KOMPOZİSYONU VE İKLİM DEĞİŞİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ
AİBÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ YENİ BAŞVURU 30.04.2015
70 Doç. Dr. Mustafa AKDOĞAN
Fizik Bölümü
TÜBİTAK
Optimization of in-situ MgB2 wires and tapes for energy related applications
NCBR yeni başvuru 04.06.2015
71 Yrd. Doç. Dr. Recep BAYRAM
Dahili Tıp Bilimleri (Tıbbi Farmakoloji ABD)
TÜBİTAK
Sentezi yeni gerçekleştirilecek olan, bazı benzofuran sübstitüe türevi bileşiklerin preklinik çalışmaları
Fırat Üniversitesi 2. aşama başvurusu 25.06.2015
72 Yrd. Doç. Dr. Fatma PEHLİVAN KARAKAŞ
Tarla Bitkileri
TÜBİTAK
Tip-2 diyabetli erkek sıçanlarda Lycium barbarum L. (kurt üzümü) meyvesi polisakkaritlerinin (LBP) anksiyete, depresyon davranışları ve öğrenme performansları üzerine olan etkileri
Tübitak Yeni başvuru 15.07.2015
73 Prof. Dr. Mehmet Erhan GÖRE
Bitki Koruma
TÜBİTAK
Patates mildiyösünün sıklıkla görüldüğü illerde Phytophthora infestans’ın genetik çeşitliliği ve seçilen çeşitlerin infeksiyona reaksiyonları
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Proje Teklifi 11.08.2015
74 Prof. Dr. Fatih Evrendilek
Çevre Mühendisliği
TÜBİTAK
Quantifying and Managing Cropland Carbon and Nitrogen Sources and Sinks towards Mitigating Climate Change and Sustainable Production
AİBÜ Çevre Müh ve Department of Environmental Sciences & Engineering Pakistan Başvuru aşamasında 20.08.2015
75 Yrd. Doç. Dr. Hatice Kafadar
Psikoloji Bölümü
TÜBİTAK
Boston Adlandırma Testinin Farklı Yas, Egitim Ve Cinsiyet Düzeylerine Göre Norm Puanlarının Belirlenmesi
TÜBİTAK yeni başvuru 26.08.2015
76 Prof. Dr. Fatma SIRMATEL
Dahili Tıp Bilimleri (Enfeksiyon Hastalıkları ABD)
TÜBİTAK
Kene Isırmasından sonra hastaların Lyme hastalığı açısından izlenmesi
AİBÜ- Düzce Üniversitesi yeni başvuru 28.08.2015
77 Prof. Dr. Duran KARAKAŞ
Çevre Mühendisliği
TÜBİTAK
GÖLCÜK GÖLETİ TABİAT PARKI NIN SÜRDÜRÜLEBİLİR KULLANIMINA YÖNELİK ÇALIŞMA: Mevcut Durumun Belirlenmesi ve Reakreasyonel Aktivitelerin Tabiat Parkı ve Gölete Etkilerinin Araştırılması
AİBÜ Reddilen proje önerisinin tekrar sunumu 04.09.2015
78 Doç. Dr. Mustafa AKDOĞAN
Fizik Bölümü
TÜBİTAK
Süperiletkenlerin ve ilgili malzemelerin elektrik güç cihazlarının geliştirilmesi ve optimizasyonu.
Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlk Başvuru 08.09.2015
79 Doç. Dr. Mustafa İMREN
Bitki Koruma
TÜBİTAK
Korunga Kök Kurdu Bembecia scopigera (scopoli) Lepidoptera'nın mücadelesinde entomopatojen nematodların kullanım olanaklarının araştırılması
Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Başvuru 04.09.2015
80 Doç. Dr. Emre Şenol-Durak
Psikoloji Bölümü
TÜBİTAK
Yas Süreci ve Travma Sonrası Gelişim
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yeni Başvuru 04.09.2015
81 Doç. Dr. Erol KARAKIRIK
İlköğretim Bölümü
TÜBİTAK
Dinamik Soru Oluşturma Sistemi (DinaSoruS) Geliştirilmesi ve Etkinliğinin İncelenmesi.
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Revizyon 11.09.2015
82 Yrd. Doç. Dr. Fatma YILMAZ
Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü
TÜBİTAK
Melamin tayini için moleküler baskılama temelli yüzey plazmon rezonans sensörlerin hazırlanması ve uygulamaları
A.İ.B.Ü ilk başvuru 18.09.2015
83 Prof. Dr. Fatih Evrendilek
Çevre Mühendisliği
TÜBİTAK
Iklim Degisikligini Azaltmaya ve Sürdürülebilir Üretime yönelik Ekin Alanı Karbon ve Azot Yutak ile Kaynaklarının Sayısal Tahmini ve Yönetimi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi yeni başvuru 18.09.2015
84 Prof. Dr. Gülsün AKDEMİR EVRENDİLEK
Gıda Mühendisliği
SAN-TEZ
BUHARLI PIŞIRME FONKSIYONUNA SAHIP EV TIPI FIRIN TASARIMI VE FARKLI GIDA GRUPLARI ÜZERINDE PIŞIRME ETKINLIĞININ PARAMETRIK OLARAK BELIRLENMESİ
Abant İzzet Baysal Universitesi Yeni basvuru 01.12.2015
85 Yrd. Doç. Dr. Göksel ÖZER
Bitki Koruma
TÜBİTAK
Kimyon Tohumlarında Alternaria burnsii'nin Tespiti için Klasik ve Real-Time PCR Yöntemlerinin Geliştirilmesi
ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİTKİ KORUMA SONUÇLANMADI 30.12.2015
86 Prof. Dr. Duran KARAKAŞ
Çevre Mühendisliği
TÜBİTAK
Farklı Tip Fırınlarda pişirilen Gleneksel Bolu Köy Ekmeğinde Polisiklik Aromatik Hidrokarbon bileşikleri: Bulamaçların Katkısı ve Raf Ömrü ile Değişimi
AİBÜ Beklemede 13.01.2016
87 Yrd. Doç. Dr. Murat TELLİ
Biyoloji Bölümü
TÜBİTAK
Alg Biyoteknolojisine Dayalı Astaxanthin Pigmenti Üretimi
TÜBİTAK Başvuru Aşamasında 02.02.2016
88 Yrd. Doç. Dr. İlker Turan AKOĞLU
Gıda Mühendisliği
TÜBİTAK
BILDIRCIN ETINDEN ILERI ISLENMIS ÜRÜN ÜRETIMI
TÜBİTAK YENİ BAŞVURU 22.01.2016
89 Doç. Dr. İsmail Eker
Biyoloji Bölümü
TÜBİTAK
Ar-Ge Proje Pazarı
Abant İzzet Baysal Üniv. Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Bolu Ticaret ve Sanay Yeni Başvuru 29.01.2016
90 Doç. Dr. İsmail Eker
Biyoloji Bölümü
Diğer
Bolu İlinin Endemik Bitkilerinin Tespiti ve Endemik Bitkiler Doğal Gen Bahçesinin Oluşturulması
Abant İzzet Baysal Üniversitesi ile Bolu Belediyesi İşbirliği ile Yeni Başvuru 22.06.2015
91 Prof. Dr. Ercan YILMAZ
Fizik Bölümü
TÜBİTAK
Ulusal Yeni NürFET-Yığın NürFET Teknoloji Tabanlı Nükleer Radyasyon Sensörlerinin Üretilmesi ve Geliştirilmesi
Nükleer Radyasyon Dedektörleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Değerlendirmede 11.02.2016
92 Prof. Dr. Mehmet Erhan GÖRE
Bitki Koruma
TÜBİTAK
Patates mildiyösünün sıklıkla görüldüğü illerde Phytophthora infestans izolatlarının fenotipik ve genotipik karakterizasyonu ve bazı çeşit ve adaylarının enfeksiyona reaksiyonları
Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü Revizyon 23.02.2016
93 Doç. Dr. Gülay KAÇAR
Bitki Koruma
TÜBİTAK
Doğu Marmara Bölgesi’nde Karantina Zararlısı Amerikan Beyaz Kelebeği’nin Yerli Parazitoit Türlerinin Biyoekolojisinin Belirlenmesi ve Fındık Bahçelerinde Biyolojik Mücadele Olanaklarının Araştırılması
AİBU Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü Yeni başvuru 04.03.2016
94 Doç. Dr. Mustafa İMREN
Bitki Koruma
TÜBİTAK
Korunga Kök Kurdu Bembecia scopigera (scopoli) Lepidoptera'nın mücadelesinde entomopatojen nematodların kullanım olanaklarının araştırılması
Erciyes Üniveristesi Seyrani Ziraat Fakültesi -- 29.02.2016
95 Doç. Dr. Emel USLU
Biyoloji Bölümü
TÜBİTAK
Türkiyede yetişen Asyneuma Griseb.& Schenk(Campanulaceae)türleri üzerinde taksonomik, moleküler, palinolojik ve karyolojik araştırmalar
Balıkesir Üniversitesi yeni başvuru 09.03.2016
96 Yrd. Doç. Dr. Zühal GÜLER
[Metot hatası 0]
TÜBİTAK
BARAJLARIN SOSYAL ETKİSİ: ON YIL SONRA SAMSAT ÖRNEĞİ
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yeni Vaşvuru 2016/1 04.04.2016
97 Yrd. Doç. Dr. Muhammad Sameeullah
Bahçe Bitkileri
TÜBİTAK
Zn ve Fe'in çilek meyvesi oluşumu ve olgunlaşması sırasındaki birikiminde vaküollar Çinko/Demir transportırlarının dinamik rolü: Besindeğeri attırmaya ilk adım
AİBÜ yeni başvuru 11.03.2016
98 Doç. Dr. İsmail Eker
Biyoloji Bölümü
TÜBİTAK
Türkiye Muscari Miller (Asparagaceae) Cinsinin Revizyonu
Selçuk, Ege ve Abant İzzet Baysal Üniversiteleri Yeni Başvuru 11.03.2016
99 Dr. Recep SOLUK
Tekstil - Giyim - Ayakkabı - Deri Bölümü
AB
Foot Comfort For Life Quality (Hayat Kalitesi için ayak konforu)
AİBÜ yeni başvuru 18.03.2016
100 Yrd. Doç. Dr. Zehra Yaşar
Dahili Tıp Bilimleri (Göğüs Hastalıkları ABD)
TÜBİTAK
Türkiye'de Kronik Tromboembolik Pulmoner Hipertansiyona Neden Olabilecek Genetik Yatkınlık ve Sıklığı
Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Yeni Başvuru 21.03.2016
101 Prof. Dr. Gülsün AKDEMİR EVRENDİLEK
Gıda Mühendisliği
Gıda T.H Bak.
Gıda Kalitesi ve Emniyeti Yönünden Geleneksel İçeceklerimize Yenilikçi Proses Teknolojilerinin Uygulanması
AİBÜ MMF Gıda Müh. Bölümü basvuru aşamasında 30.03.2016
102 Dr. Sibel Uzuner
Gıda Mühendisliği
Gıda T.H Bak.
Yüksek Hidrostatik Basınç İle Mikroalglerden Fermente Edilebilir Şeker ve Pektinaz Enzimi Üretimi: Büyük Ölçekli Yenilikçi Bir Yaklaşım
AİBÜ MMF Gıda Müh. Bölümü Başvurma aşamasında 30.03.2016
103 Prof. Dr. Gülsün AKDEMİR EVRENDİLEK
Gıda Mühendisliği
Gıda T.H Bak.
Atımlı Elektrik Alanı Altında Keçiboynuzundan Ekstrakte Edilen D-pinitolün Fonksiyonel Peynir Altı Suyu İçeceği Üretiminde Kullanımı
AİBÜ MMF Gıda Müh. Bölümü basvuru aşamasında 31.03.2016
104 Prof. Dr. Gülsün AKDEMİR EVRENDİLEK
Gıda Mühendisliği
MARKA
Yenilikçi Teknolojiler ile Sürdürülebilir Tohum (YENİTOHUM)
YENİGIDAM basvuru aşamasında 14.04.2016
105 Dr. Nazan Müge Uysal
Hazırlık Bölümü
TÜBİTAK
Uluslar arası Çevirmen Sertifikasyon Uygulamalarının İncelenmesi ve Türkiye için Bir Model Önerisi
TÜBİTAK Yeni Başvuru 02.05.2016
106 Dr. Uğur AKKAYA
Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü
TÜBİTAK
Asagı Sakarya Havzası Taskın Yönetim Planının Hazırlanması ve Bölgesel Derinlik-Hasar Egrilerinin Olusturulması
sakarya üniversitesi başvuru 17.06.2016
107 Yrd. Doç. Dr. Zühal GÜLER
[Metot hatası 0]
TÜBİTAK
Aile İçi Şiddet AçısındanToplumsal Cinsiyet Rolü algısının Etkileri ve Şiddeti Önlemeye Dönük Politika Önerileri
Çukurova Üniversitesi İlk Başvuru 17.06.2016
108 Prof. Dr. İbrahim Belenli
Fizik Bölümü
TÜBİTAK
Üç Fazlı 50kVA Gücünde OG/AG Toroidal Süperiletken Transformatörün MgB2 Tel Kullanılarak Tasarımı, _Yapımı ve Denenmesi
Abant İzzet Baysal üniversitesi İlk Başvuru 20.06.2016
109 Prof. Dr. Ercan YILMAZ
Fizik Bölümü
TÜBİTAK
Tıbbi Görüntüleme Uygulamaları İçin Kadmiyum Çinko Tellür (CdZnTe) Algılayıcı Sistemlerinin Geliştirilmesi
Orta Doğu Teknik Ü. Güneş Enerjisi Araştırma Ve Uygulama Merkezi (günam) Yeni Başvuru 17.06.2016
110 Doç. Dr. Nusret Karakaya
Çevre Mühendisliği
TÜBİTAK
AKARSULAR İÇİN EKOLOJİK AKIŞ TAHMİN MODELİ VE UYGULAMASI
AİBÜ Başvuru aşamasında 17.06.2016
111 Prof. Dr. İbrahim Belenli
Fizik Bölümü
TÜBİTAK
AG ve OG dagıtım sistemlerinde kullanılan MgB2 süperiletken kablolarının ve konnektörlerinin üretimi
İstanbul Gelişim Üniversitesi 2. aşama başvurusu yapıldı 17.06.2016
112 Doç. Dr. Halil KÜTÜK
Bitki Koruma
TÜBİTAK
Düzce ekolojik koşullarında yetiştirilen Lahana (Brassica oleracea) ve Kabak (Cucurbita pepo L.) bitkilerinde zararlı ve faydalı böcek türlerinin tespit edilerek önemli türlerin popülasyon takibinin yapılması
Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Başvuru yapıldı 24.06.2016
113 Prof. Dr. İbrahim Belenli
Fizik Bölümü
TÜBİTAK
Düşük ve Orta Gerilim elektrik için enerji verimli kovetik tel üretimi ve karakterizasyonu
Atatürk Üniversitesi 2. aşama başvurusu yapıldı 17.06.2016
114 Yrd. Doç. Dr. Nuray ER
Fizik Bölümü
TÜBİTAK
Pentakuarklar ve onlara ait bozunma özelliklerinin detaylı incelenmesi
Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fizik Gurubu yeni başvuru 11.07.2016
115 Doç. Dr. Filiz Korkmaz Görür
Fizik Bölümü
TÜBİTAK
Sinop ilinde nükleer güç santrali öncesi içme ve deniz suyu örneklerinde trityum radyoizotopunun background seviyesinin belirlenmesi
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Yeni başvuru 21.07.2016
116 Doç. Dr. Nusret Karakaya
Çevre Mühendisliği
TÜBİTAK
Ekin Alanlarına Ait Karbon ve Azot Döngü Dinamiklerinin Değiştirilmesi Neticesinde Yüzeysu Metabolizmasında Meydana Gelen Değişmlerin Havza Ölçeğinde Nicelleştirilmesi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Başvuru aşamasında (2. aşama) 27.09.2016
117 Doç. Dr. Halil KÜTÜK
Bitki Koruma
TÜBİTAK
Düzce ekolojik koşullarında yetiştirilen Lahana (Brassica oleracea) ve Kabak (Cucurbita pepo L.) bitkilerinde zararlı ve faydalı böcek türlerinin tespit edilerek önemli türlerin popülasyon takibinin yapılması
Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi yeni başvuru 03.10.2016
118 Prof. Dr. Ercan YILMAZ
Fizik Bölümü
TÜBİTAK
Nükleer Reaktörler için NürFET Dozimetrelerinin Üretimi ve Kalifikasyonu
Abant İzzet Baysal Üniversitesi NÜRDAM İlk Başvuru 28.09.2016
119 Yrd. Doç. Dr. Faheem Shehzad Baloch
Tarla Bitkileri
TÜBİTAK
Genetic dissection for wheat yield under water limited conditions
Abant izzet baysal üniversitesi sunulmuştur 11.11.2016
120 Doç. Dr. Ercan Top
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
TÜBİTAK
Kodlama eğitimi için oyun temelli ve zeki bileşenlerin kullanıldığı bir öğretim yazılımının (oyna kodla) tasarımı, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi Yeni başvuru 17.11.2016
121 Doç. Dr. Mustafa AKDOĞAN
Fizik Bölümü
TÜBİTAK
Improvement of current carrying capacity of MgB2 solenoid coils by using gas/liquid hot isostatic high pressure processes.
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yeni Başvuru 06.12.2016
122 Yrd. Doç. Dr. Faheem Shehzad Baloch
Tarla Bitkileri
TÜBİTAK
Genetic dissection for wheat yield under water limited conditions
Abant izzet baysal üniversitesi başvuru yapıldı 16.12.2016
123 Prof. Dr. Seyhun Yurdugül
Biyoloji Bölümü
TÜBİTAK
Koca yemiş ile falsa meyvesinin sabun ağacı meyvesi ile karıştırılarak toksik olmayan bir deterjan geliştirilmesi ve bu deterjanın ev işleri ve gıda sektöründe kullanımında performansının incelenmesi
Abant İzzet BAYSAL Üniv. Biyoloji Bölümü Değerlendirme aşamasında 19.12.2016
124 Doç. Dr. Mehmet ÖZTÜRK
Biyoloji Bölümü
TÜBİTAK
Safra Tuzu Hidrolaz Enziminin Substrat Özgüllüğünün Araştırılması
TUBİTAK Kabul Edildi 01.02.2017
125 Doç. Dr. Halil KÜTÜK
Bitki Koruma
TÜBİTAK
Patates Güvesi, Phthorimaea operculella (Zeller) (Lepidoptera: Gelechiidae)’nin mücadelesinde Entomopatojen nematodların Doğu Marmara populasyonlarının kullanılabilme olanaklarının araştırılması
Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yeni başvuru 28.12.2016
126 Doç. Dr. Müttalip Gündoğdu
Bahçe Bitkileri
TÜBİTAK
Farklı sulama düzeyleri ile biyoaktifvatör uygulamalarının çileklerde verim, morgfolojik, fizyolojik ve biyokimyasal özellikler üzerine etkileri
Çukurova üniversitesi ilk 06.01.2017
127 Doç. Dr. İsmail Eker
Biyoloji Bölümü
TÜBİTAK
Türkiye'deki Tulipa L. (Liliaceae) türlerinin filogenisi, filocoğrafyası ve İran türleriyle ilişkileri
Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlıgı Tarımsal Arastırmalar Ve Politikalar Genel Müdürlügü (tagem), H 0 06.01.2017
128 Doç. Dr. İbrahim ÇETİN
İlköğretim Bölümü
TÜBİTAK
APOS Bakış Açısı ile Öğrencilerin Özyinelemeli Fonksiyonlar Konusunu Öğrenmesi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Henüz belli değil 06.01.2017
129 Dr. Akif Arı
Çevre Mühendisliği Bölümü
TÜBİTAK
KENTSEL, YARI-KENTSEL ve BAZI ÖZEL İÇ ORTAM ATMOSFERLERİNDE KABA, İNCE ve ULTRA İNCE PARTİKÜL MADDE DERİŞİMLERİNİN VE KİMYASAL KOMPOZİSYONLARININ BELİRLENMESİ: PARTİKÜL MADDE KAYNAKLARININ ve SAĞLIK RİSKLERİNİN AÇIKLANMASI
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yeni Başvuru 06.01.2017
130 Yrd. Doç. Dr. Şadiye GÜNPINAR
Periodontoloji ABD
TÜBİTAK
Ağız Hijyen Motivasyonu için Hastaya Özgü Olası Dişeti Sorunlarının Bilgisayar Destekli Demonstrasyonu
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Bölümü Period Başvuru yapıldı 06.01.2017
131 Doç. Dr. Fazilet Devrim Özdemirhan
Kimya Bölümü
TÜBİTAK
Siklopenten siklohekzen Ünitesi içeren kral azapspirodien bileşiklerinin ,HKM.EHKM üzerinden kemoenzimatik rota ie ilgili tetrahidrosiklooenta (c)pridinon ve dihidrosprosiklopental (b)prolonlarının PKR ile kiral tiazol subsitituentli azapspirodientlerin,ve ilgili tetrahi drospirosikloprntal (c)pridinon hidrospirosikloprntal pirolonların PKR üzerinden kemoenzimatik sentezleri
Abat İzzet Baysal Üniversitesi başvuru 06.01.2017
132 Yrd. Doç. Dr. Ferit SÖNMEZ
Tohum Bilimi ve Teknolojisi
TÜBİTAK
Türkiye?'de Dogal Olarak Yetisen Sardunya Türlerinin Morfolojik karakterizasyonu, Klasik ve Biyoteknolojik Yöntemlerle Kültüre Alınması ve Fenolik Bilesiklerinin Belirlenmesi
Yüzüncü Yıl Üniversitesi/Peyzaj Mimarlığı Bölümü Başvuru aşamasında 06.01.2017
133 Yrd. Doç. Dr. Elif SAZAK PINAR
Özel Eğitim Bölümü
TÜBİTAK
Sınıfında Özel Gereksinimli Öğrenci Olan Okul Öncesi Öğretmenlerine Teknoloji Destekli Olumlu Davranış Kazandırma Programının (ODAKöğretmen) ve Mobil Uygulumunın (ODAKöğrenci) Hazırlanması, Uygulunması ve Etkililiğinin İncelenmesi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yeni Başvuru 06.01.2017
134 Yrd. Doç. Dr. Zühal GÜLER
[Metot hatası 0]
TÜBİTAK
Kentsel Dönüşüm ve Metropolde Yaşlı olmak: İstanbul Örneği
İstanbul Üniversitesi İlk Başvuru 06.01.2017
135 Yrd. Doç. Dr. Zühal GÜLER
[Metot hatası 0]
TÜBİTAK
Toplumsal Cinsiyet Rolü Algısının Aile İçi Şiddet Üzerine Etkileri: Çukurova Bölgesi Örneği
Çukurova Üniversitesi İlk Başvuru 05.01.2017
136 Prof. Dr. Serap MUTUN
Biyoloji Bölümü
TÜBİTAK
Monochamus galloprovincilis (Coleoptera: Cerambycidae)'nin farklı populasyonlarının genetik yapısının araştırılması
Düüzce Üniv. AİBÜ Yeni Başvuru 06.01.2017
137 Doç. Dr. Müttalip Gündoğdu
Bahçe Bitkileri
TÜBİTAK
Batı Karadeniz Bölgesinde Yetişen Kızılcık (Cornus mas L.) Gen Kaynaklarının Seleksiyonu ve Moleküler Karekterizasyonu
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi yeni başvuru 01.01.2017
138 Doç. Dr. Ercan Top
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
TÜBİTAK
Kendi Elektronik Devremi Programlıyorum
Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Eğitim Fakültesi Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkka Yenibaşvuru 31.01.2017
139 Prof. Dr. Gülşen Leblebicioğlu
TÜBİTAK
"Doğada Argümantasyon Eğitimi"
TÜBİTAK yeni başvuru 17.01.2017
140 Yrd. Doç. Dr. Hamdi ZENGİNBAL
Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü
TÜBİTAK
Türkiye’de yetişen ve süs bitkisi potansiyeli olan bazı sulak alan bitkilerinde toplama, tanımlama, çoğaltma, muhafaza, yetişme ortamı nitelikleri ve tehdit faktörleri üzerine araştırmalar
Ahi Evran Üiversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Değerlendirmede 06.01.2017
141 Yrd. Doç. Dr. Fatma YILMAZ
Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü
TÜBİTAK
Melamin tayini için moleküler baskılama temelli yüzey plazmon rezonans sensörlerin hazırlanması ve uygulamaları
Hacettepe Üniversitesi revizyon 19.01.2017
142 Dr. Özlem OKYAY
İlköğretim Bölümü
TÜBİTAK
Sürdürülebilir yaşam için ekolojik okuryazarlık
Ankara İl Milli Eğitim Müd. yeni başvuru 19.01.2017
143 Dr. Ülkü Ayvaz
İlköğretim Bölümü
TÜBİTAK
Üstün Yetenekli Çocuklarla Bilim Tarihi Yolculuğu
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Değelendirmede 16.01.2017
144 Doç. Dr. Buhara YÜCESAN
Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi
TÜBİTAK
Bazı standart ceviz (Juglan L.) çeşitlerinin in vitro koşullarda mikroçoğaltım ile üretilmesi ve maliyet unsurlarının belirlenmesi
Abant İzzet Baysal Başvuru 06.01.2017
145 Prof. Dr. Yaşar DÜRÜST
Kimya Bölümü
TÜBİTAK
Nitronların 4-vinil-1-siklohekzen-1,2-epoksit ve oksiran-2-ilmetil metakrilat ile tepkimelerinin incelenmesi
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ Yeni başvuru 30.01.2017
146 Doç. Dr. İsmail Eker
Biyoloji Bölümü
TÜBİTAK
Bolu Düzce ArGe Proje Pazarı
Abant İzzet Baysal Üniv., Düzce Üniversitesi, AİBÜ Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi Değerlendirmede 14.02.2017
147 Prof. Dr. Yeşim BAKAR
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü
TÜBİTAK
Meme Kanseri Cerrahisi Sonrası Lenfödemin Erken Evrede Saptanmasında Bio Elektrik İmpedans Ölçümü: L-Dex Ratio Analizinin, Farklı Derinliklerde Doku Dielektrik Sabiti Ölçümü ve Perometre Ölçümleri ile Uzun Dönem Takip Sonuçlarının Karşılaştırılması
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Başvuru değerlendiriliyor 06.01.2017
148 Yrd. Doç. Dr. Gülsüm YALDIZ
Tarla Bitkileri
TÜBİTAK
Kanatlı Hayvan Gübrelemesi ile Yetiştirilen Fesleğenin Uçucu Yağ Bileşenleri ve Biyolojik aktivitelerinin Değerlendirilmesi ve Farelerde Oluşturulan Deneysel T. Gondii Enfeksiyonu Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat ve doğa bilimleri Fakültesi Yeni 16.02.2017
149 Yrd. Doç. Dr. Şule AYDIN TÜRKOĞLU
Dahili Tıp Bilimleri (Nöroloji ABD)
TÜBİTAK
İdiyopatik ve kriptojenik epilepsi hastalarında toksoplamosizin imflamatuar mekanizma üzerine etkilerinin araştırılması ve nöroteransmiter maddeler ile ilişkisinin incelenmesi
A. İ.B.Ü İlk Başvuru 21.02.2017
150 Dr. Recep SOLUK
Tekstil - Giyim - Ayakkabı - Deri Bölümü
AB
Modernization and digitalization of handcrafts
AİBÜ BAŞVURU 29.03.2017
151 Prof. Dr. Seyhun Yurdugül
Biyoloji Bölümü
TÜBİTAK
Utilization of einkorn wheat (Triticum monococcum ssp. monococcum) and grape (Vitis vinifera) seeds treated by certain non-thermal methods to develop a new functional milk based drink fortified with certain probiotics avoiding obesity and brain ischemia.
Abant İzzet BAYSAL Üniv. Başvuru halinde 22.05.2017
152 Prof. Dr. Nusret ZENCİRCİ
Biyoloji Bölümü
TÜBİTAK
Tarla kosullarında kuraklık ve baskısının makarnalık bugday (Triticum durum ssp) çeşitleri üzerine birlesik etkisi
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YENİ BAŞVURU 16.05.2017
153 Prof. Dr. İbrahim Belenli
Fizik Bölümü
TÜBİTAK
Bazı Geçis Metallerinin ex-situ ve in-situ MgB2 Süperiletken Malzemede Difüzyon Etkisi
Şırnak Üniversitesi Başvuru yapıldı 17.05.2017
154 Doç. Dr. Hakan Yaman
İlköğretim Bölümü
TÜBİTAK
EEG BAŞLIĞI İLE ARAYÜZ GELİŞTİRME
ARITES METAL SAN ve TİC LTD ŞTİ Yeni Başvuru 24.05.2017
155 Doç. Dr. Kemal POLAT
Elektrık Elektronik Mühendisliği
TÜBİTAK
EEG-FNIRS SİNYALLERİ İLE KONUŞAMAYAN İNSANLAR İÇİN HARF VE RAKAM TANIMA SİSTEMİ TASARIMI
Abant Izzet Baysal Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisligi Bö BAŞVURU YAPILDI 05.06.2017
156 Uzm. Dr. Melike Büşra BAYRAMOĞLU KARŞI
YENİGIDAM
Diğer
Batı Karadenizdeki Endüstriyel Kaynaklı Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar ve Ağır Metal Düzeylerinin Ağaç Bileşenleri, Ölü Örtü ve Toprak Kullanılarak Mekansal ve Tarihsel Değişiminin İncelenmesi
T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Onaylandı 01.12.2015
157 Prof. Dr. Ercan YILMAZ
Fizik Bölümü
AB
The More Lucrative Solar cell The More Use of Renewable Energy
Avrupa Birliği Bakanlığı Başvuru yapıldı 29.06.2017
158 Doç. Dr. Erol AKPINAR
Kimya Bölümü
TÜBİTAK
Liyotropik çift eksenli kolesterik fazların oluşumu ve çift eksenli faz aralığı üzerine sürfaktant alkil zinciri uzunluğunun etkisinin incelenmesi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü BAŞVURU 26.07.2017
159 Yrd. Doç. Dr. Hatice Altunok
Kamu Yönetimi Bölümü
TÜBİTAK
TÜBİTAK DESTEKLİ KADIN TEMALI PROJELERİN İÇERİKLERİNİN VE ETKİNLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Değerlendirme Aşamasında 07.07.2017
160 Doç. Dr. Cevher ALTUĞ
Kimya Bölümü
BOR-EN
YAĞDA ÇÖZÜNÜR DİALKİL PİRİDİNİL BORAT ESTER TÜREVİ MOLEKÜLLERİN SENTEZLENMESİ VE YAĞLAYICI KATKI PAKETLERİNİN OLUŞTURULMASI
AİBÜ-PETROYAĞ Başvuru aşamasında 25.07.2017
161 Yrd. Doç. Dr. Cem Göl
YENİGIDAM
TÜBİTAK
3001 - Tümörlü Bölgede Seçicilik Gösteren Suda Çözünebilir Asimetrik BODIPY-Ftalosiyanin Fotosensitizerlerin Sentezi ve In vitro Fotodinamik Kanser Terapi Aktivitelerinin İncelenmesi
YENİGIDAM - Yenilikçi Gıda Teknolojileri Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Kabul edildi 01.07.2017
162 Doç. Dr. Halil KÜTÜK
Bitki Koruma
TÜBİTAK
Patates Güvesi, Phthorimaea operculella (Zeller) (Lepidoptera: Gelechiidae)’nin mücadelesinde Entomopatojen nematodların Doğu Marmara populasyonlarının kullanılabilme olanaklarının araştırılması
Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yeni Başvuru 28.07.2017
163 Prof. Dr. Seyhun Yurdugül
Biyoloji Bölümü
TÜBİTAK
Plazma teknolojisi ile kimyasallar ve zararlı mikroorganizmalardan arındırılmış çeşitli bitkisel atıklardan üretilen probiyotik gübrenin patates ve elma yetiştiriciliğinde kullanımı
Abant İzzet BAYSAL Üniv. Başvuru halinde 08.09.2017
164 Doç. Dr. Halil KÜTÜK
Bitki Koruma
TÜBİTAK
Korunga kök kurdu, Bembecia scopigera (Scopoli) (Lepidoptera: Sesiidae)’nın mücadelesinde entomopatojen nematodların kullanım olanaklarının araştırılması
Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yeni Başvuru 25.08.2017
165 Doç. Dr. Hande Selen ERGE
Gıda Mühendisliği
TÜBİTAK
Çeşitli endüstri artıklarından (posa/kabuk) optimum pektin ekstraksiyonu ve ekstrakte edilen pektinlerin karakterizasyonu ve jel özelliklerinin belirlenmesi
TÜBİTAK BAŞVURU 25.08.2017
166 Yrd. Doç. Dr. ÇETİN MUTLU
Bitki Koruma
TÜBİTAK
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Hububat Alanlarında Kışlamış Ergin Süne Mücadelesi ile Nimf Mücadelesinin Doğal Düşmanlara ve Buğday Verimine Etkisinin Belirlenmesi
Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Başvuru yapılacak 08.09.2017
167 Dr. Akif Arı
Çevre Mühendisliği Bölümü
TÜBİTAK
KENTSEL, YARI-KENTSEL ve BAZI ÖZEL İÇ ORTAM ATMOSFERLERİNDE KABA, İNCE ve ULTRA İNCE PARTİKÜL MADDE DERİŞİMLERİNİN VE KİMYASAL KOMPOZİSYONLARININ BELİRLENMESİ: PARTİKÜL MADDE KAYNAKLARININ ve SAĞLIK RİSKLERİNİN AÇIKLANMASI
TÜBİTAK Başvuru aşamasında 06.09.2017
168 Dr. Akif Arı
Çevre Mühendisliği Bölümü
TÜBİTAK
BİYOJENİK ve ANTROPOJENİK UÇUCU ORGANİK BİLEŞİK KAYNAKLI İKİNCİL PARTİKÜLLERİN KİMYASAL BİLEŞİMLERİNİN VE SİTOTOKSİK ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
TÜBİTAK Başvuru aşamasında 07.09.2017
169 Doç. Dr. Gülay KAÇAR
Bitki Koruma
TÜBİTAK
Fındık Bahçelerinde Amerikan Beyaz Kelebeği’nin Mücadele Olanaklarının Araştırılması
TUBİTAK yeni başvuru 07.09.2017
170 Yrd. Doç. Dr. ANIL ERALP
Ekonometri Bölümü
TÜBİTAK
Türkiye'deki Suriyeli Sığınmacıların Kalıcılığının ve Uyumunun Mekânsal Ekonometri ile Araştırılması
Abant İzzet Baysal Üniversitesi İ.İ.B.F. Ekonometri Bölümü Başvuru Onaylı 08.09.2017
171 Doç. Dr. Erol AKPINAR
Kimya Bölümü
TÜBİTAK
Liyotropik sıvı kristallerde çift eksenli kromonik nematik fazların fiziksel özelliklerinin polarize ışık mikroskopisi, lazer konoskopisi, küçük-açı x-ışını kırınımı ve nükleer manyetik rezonans ile incelenmesi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü BAŞVURU 24.07.2017
172 Doç. Dr. Cevher ALTUĞ
Kimya Bölümü
TÜBİTAK
Bazı Yeni Heterohalkalı Bileşiklerin Geleneksel Ve Sürekli Akış Yöntemleriyle Sentez Karşılaştırmaları Ve Anti Mikrobiyal Özelliklerinin İncelenmesi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Başvuru yapıldı 18.09.2017
173 Prof. Dr. Serap MUTUN
Biyoloji Bölümü
TÜBİTAK
Kocaeli İlindeki Cerambycidae (Coleoptera) Türlerinin Mitokondriyal COI ve 16S rRNA ve Nüklear 28S rRNA Gen Dizilerini Kullanarak Filogenetik Durumlarının Belirlenmesi
Kocaeli Üniversitesi Yeni Başvuru 18.09.2017
174 Prof. Dr. Serap MUTUN
Biyoloji Bölümü
TÜBİTAK
Kestane gal arısı populasyon dinamiklerinin izlenmesi, klasik biyolojik mücadele çalısmalarının yerel mese gal arısı komünitelerine etkilerinin ve endosimbiyotik bakterilerin arastırılması
Ahi Evran Üniversitesi Yeni Başvuru 22.09.2017
175 Doç. Dr. Muhammet YILDIRIM
Kimya Bölümü
TÜBİTAK
Yeni Gelistirilmis Tiyazolo[3,2-c]pirimidinlerin HA ile Enkapsüle Edilmiş Onko-Teranostik Sistemlerinin Dizaynı, Hazırlanması ve In Vitro Karakterizasyonu
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yeni başvuru 08.09.2017
176 Yrd. Doç. Dr. Saadet CAN ÇİÇEK
Hemşirelik Bölümü
TÜBİTAK
Diyabetli Yaşlılarda Refleksoloji Uygulamasının Ankle-Brachial Index, Nöropati Puanı ve Glisemik Kontrole Etkisi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Sağlık Yüksekokulu Başvuru 03.10.2017
177 Doç. Dr. Nusret Karakaya
Çevre Mühendisliği
TÜBİTAK
Assessing susceptibility of rivers to eutrophication using remote sensing and catchment modeling
TÜBİTAK-İkili Antlaşma Başvuru Aşamasında 16.10.2017
178 Doç. Dr. Öznur DEMİR ORDU
Kimya Bölümü
TÜBİTAK
N-Aril Üretan Içeren Yeni Düsük Molekül Kütleli Jellestirici Maddelerin Sentezi, Organik Çözücülerde Jellesme Özelliklerinin Ve Nano-Ölçekli Jel Yapılarının Incelenmesi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi olumlu, 15.03.2010
179 Doç. Dr. Gülay KAÇAR
Bitki Koruma
TÜBİTAK
Noktalı Kanatlı Drosophila'nın Bolu ve Düzce İlinde Yerli Parazitoitlerinin ve Üretim Kapasitelerinin Belirlenmesi
TUBİTAK 02.11.2017
180 Uzm. Dr. Esra Mutlu
BETUM
TÜBİTAK
miRNA Tasınımında Olgunlasmamıs Dendritik Hücre Dekzozomlarının Üretimi, Gelistirilmesi ve in vitro Degerlendirilmesi
AIBU BETUM Beklemede 30.11.2017
181 Dr. AKIN SAĞIRLI
Kimya Bölümü
TÜBİTAK
Potansiyel biyoaktif 1,5-benzodiazepinon türevlerinin moleküliçi elektrofilik halkalaşmalar üzerinden yeni bir yaklaşımla sentezlenmesi
Abant izzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Yeni başvuru 15.12.2017
182 Yrd. Doç. Dr. Cem Göl
YENİGIDAM
TÜBİTAK
Farklı sayılarda (2,4,6,8, ve 10) aminoasit grupları içeren silisyum(IV) ftalosiyanin bilesiklerinin sentezi ve in vitro fotodinamik terapi uygulamaları
Kocaeli Üniversitesi - Köseköy MYO Kabul Edildi 01.11.2017
183 Yrd. Doç. Dr. Muhammed ÖZ
Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü
TÜBİTAK
Titanyum difüzyonun Bi-2212 materyalinin elektrik, süperiletkenlik, akı çivileme ve mekanik performansı üzerine etkisi ve titanyum iyonlarının minimum aktivasyon enerjisinin belirlenmesi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yeni başvuru 29.12.2017
184 Uzm. Dr. Melike Büşra BAYRAMOĞLU KARŞI
YENİGIDAM
TÜBİTAK
Yüksek Hidrostatik Basınç Uygulamalarının Tüketime Hazır Halde Ticari Olarak Satılan Paketli Et Ürünlerinde Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar, Heterosiklik Aminler ve Kalite Özellikleri Üzerindeki Etkilerinin Tespiti
TÜBİTAK 3001 Başvuru 04.01.2018
185 Prof. Dr. Yasemin Aydoğan
İlköğretim Bölümü
TÜBİTAK
Gerçek Yaşam Temelli Disiplinlerarası Dijital Öğrenme Ortamının Geliştirilmesi
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Başvuru 08.01.2018
186 Dr. Sanaz LAKESTANI
BETUM
TÜBİTAK
Yoğun bakim ünitesinde uçucu organik bileşikler, karbonil bileşikler ve biyoaeresollerin seviyelerinin belirlenmesi ve hava temizleme cihazının hava kalitesi üzerinde etkisinin incelenmesi
BETUM/AİBÜ 10.01.2018
187 Doç. Dr. Aliekber Aktağ
Fizik Bölümü
TÜBİTAK
Kanser ve Kanser Metastazı Erken Tanısı İçin Üzerine NEMS Yapıların (Nanotellerin) Entegre Edildiği Alan Etkili Transistör (FET) Tabanlı Biyosensör Sistemlerinin Geliştirilmesi.
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (NÜRDAM) KABUL EDİLDİ 19.01.2018
188 Doç. Dr. Ömer ÖZYURT
Makine Mühendisliği Bölümü
TÜBİTAK
ALTERNATİF ENERJİLİ ARAÇ YARIŞLARI (ELEKTROMOBİL)
TÜBİTAK BAŞVURU AŞAMASINDA 09.01.2017
189 Dr. Sibel Uzuner
Gıda Mühendisliği
TÜBİTAK
Fototrofik yetiştirilen mikroalgin uçucu aroma bileşikleri karakterizasyonu üzerine çeşitli büyüme ortamları ve koşullarının etkisi: Optimizasyon ve modelleme yaklaşımı
TÜBİTAK Başvuru aşamasında 12.01.2018
190 Yrd. Doç. Dr. Fatma Öztürk
Çevre Mühendisliği
TÜBİTAK
Mega-şehir İstanbul’un Toprak Kirliliğinin Çoklu İstatiksel Yaklaşımlar Kullanılarak Değerlendirmesi
TUBITAK 1002 OLUMLU 19.01.2017
191 Prof. Dr. Gülsün AKDEMİR EVRENDİLEK
Gıda Mühendisliği
TÜBİTAK
Yüksek Hidrotatik Basınç ve Enzimatik Modifikasyon Kombinasyonuyla Isıl İşlem Uygulamadan Set Tipi Yağsız Yoğurt Üretimi
Ankara Üniversites- AİBÜ Yeni basvuru 15.01.2018