BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

Diğer Proje Başvuruları

Sıra Proje Sahibi / Birimi Proje Türü / Proje Adı Başvurulan Kurum Baş. Sonucu Baş. Tarihi
1 Prof. Dr. Arzu TÜRKER
Biyoloji Bölümü
Hızlı Destek
Endemik Bir Bitki Olan Astragalus gymnolobus Fischer'in In Vitro Rejenerasyonu ve İki Farklı Kaynaktan Elde Edilen Bitki Materyallerinin (In Vitro Yetiştirilen ve Doğadan Yetişen) Antioksidant Kapasitelerinin ve Fenolik Bileşenlerinin Karşılaştırılması
TÜBİTAK KABUL 10.03.2014
2 Prof. Dr. Ercan YILMAZ
Fizik Bölümü
TÜBİTAK 3001
SİLİKON TABANLI ALAN ETKİLİ NÜKLEER RADYASYON DEDEKTÖRLERİNİN (NÜRFET) ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU
TÜBİTAK OLUMLU 03.03.2014
3 Prof. Dr. Ercan YILMAZ
Fizik Bölümü
TÜBİTAK
Radfet' lerin Elektriksel Karakterizasyonu Ve Radyasyon Cevabının Simülasyon Programlarıyla İncelenmesi
TÜBİTAK olumlu 03.03.2014
4 Prof. Dr. Ercan YILMAZ
Fizik Bölümü
TÜBİTAK
Sintilatörler ve Silikon fotoçoğaltıcılar ile Kişisel Dozimetrelerin Geliştirilmesi
TÜBİTAK 1001 Yeni Başvuru 02.09.2014
5 Prof. Dr. Mustafa İMREN
Bitki Koruma Bölümü
TÜBİTAK
Kök yara nematodları; Pratylenchus thornei, Pratylenchus neglectus ve Kist nematodları; Heterodera avenae, Heterodera filipjevi'ye karşı buğdayda dayanıklılık mekanizmasının arastırılması
Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 02.09.2014
6 Doç. Dr. Halil KÜTÜK
Bitki Koruma Bölümü
TÜBİTAK
Depolanan Patates Yumrularında Patates Güvesi, Phthorimaea operculella (Zeller) (Lepidoptera: Gelechiidae)'ya Karsı Entomopatojen Nematodların Kullanılabilme Imkânlarının Arastırılması
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi 02.09.2014
7 Dr. Öğr. Üyesi Murat TELLİ
Biyoloji Bölümü
TÜBİTAK
Açlık stresi koşulları altında, Daphnia magna'nın gelişimine etki eden tanımlanmış mikroRNA' ların etkilerinin doğrulanması
TÜBİTAK Yeni Başvuru 03.08.2014
8 Prof. Dr. Mustafa İMREN
Bitki Koruma Bölümü
TÜBİTAK
Kök ur nematodu Meloidogyne arenaria Irk 1'in biyolojik mücadeledesinde Pasteuria penetrans kolonilerinin etkinliklerinin arastırılması
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 04.09.2014
9 Prof. Dr. Mustafa İMREN
Bitki Koruma Bölümü
TÜBİTAK
Heterodera latipons'un ülkemiz popülasyonlarına ait biyo-ekololojik özelliklerin ve bio-tiplerin belirlenmesi ile bazı ulusal bugday çesitlerinin nematoda karsı reaksiyonlarının arastırılması"
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 01.09.2014
10 Yrd. Doç. Dr. Erhan ASTARCI
Bitkisel ve Hayvansal Üretim
TÜBİTAK
Sıcaklığa dayanıklı fitaz enziminin klonlanması, üretimi ve kanatlı hayvan yem sanayisinde kullanılması
TÜBİTAK Yeni başvuru 04.09.2014
11 Prof. Dr. Serpil YENİSOY KARAKAŞ
Kimya Bölümü
TÜBİTAK
BOLU ATMOSFERİNDE GAZ FAZI KİRLETİCİLERİN UZUN VADELİ, ALANSAL DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ: YÜKSEK OZON KONSANTRASYONLARINA BİYOJENİK UÇUCU BİLEŞİKLERİN KATKISI
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yeni başvuru 04.09.2014
12 Prof. Dr. Gülsün AKDEMİR EVRENDİLEK
GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
TÜBİTAK
Yenilikçi gıda teknolojilerinin bazı tarımsal ürünlerde pestisitlerin dekompozisyonuna ve kalite özellikleri üzerine etkilerinin belirlenmesi
TÜBİTAK yeni başvuru 04.09.2014
13 Prof. Dr. Vahdettin ÇİFTÇİ
Tarla Bitkileri Bölümü
TÜBİTAK
Ulusal Kuru Fasulye Gen Kaynaklarından Yüksek Verimli ve Antraknoz (Colletotrichum lindemuthianum) Hastalığına Dayanıklı Çeşit Geliştirilmesi.
TÜBİTAK yeni başvuru 05.09.2014
14 Prof. Dr. Duran KARAKAŞ
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
TÜBİTAK
GÖLCÜK GÖLETİ TABİAT PARKI’NIN SÜRDÜRÜLEBİLİR KULLANIMINA YÖNELİK ÇALIŞMA: Mevcut Durumun Belirlenmesi ve Reakreasyonel Aktivitelerin Tabiat Parkı ve Gölete Etkilerinin Araştırılması
Abant izzet Baysal Üniversitesi YENİ 05.09.2014
15 Yrd. Doç. Dr. Abdullah Durakoğlu
Sosyoloji Bölümü
TÜBİTAK
Cami Cemaatinin Camilere İlişkin Estetik Tercihleri
TÜBİTAK yeni başvuru 08.09.2014
16 Doç. Dr. Erol KARAKIRIK
Temel Eğitim Bölümü
TÜBİTAK
Dinamik Soru Oluşturma Sistemi (DinaSoruS) Geliştirilmesi ve Etkinliğinin İncelenmesi.
TÜBİTAK revizyon 11.09.2014
17 Prof. Dr. Gülsün AKDEMİR EVRENDİLEK
GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
TÜBİTAK
Alternatif yenilikçi teknolojilerin yumurta yüzeyinin dezenfeksiyonunda kullanım potansiyelinin belirlenmesi
AİBÜ 29.09.2014
18 Yrd. Doç. Dr. Hatice Kafadar
Psikoloji Bölümü
TÜBİTAK
Çevrimiçi Bilişsel Gelişim Metodu ile Manuel Bilişsel Gelişim Metodunun Bilişsel Süreçlere Olan Etkisinin Sağlıklı Bireylerde Karşılaştırılması
TÜBİTAK yeni başvuru 02.10.2014
19 Prof. Dr. Ercan YILMAZ
Fizik Bölümü
Kalkınma Bak.
NÜKLEER RADYASYON DEDEKTÖRLERİNİN/SENSÖRLERİNİN VE AKTİF DOZİMETRELERİN ÜRETİMİ VE GELİŞTİRİLMESİ
Kalkınma Bakanlığı Başvuru aşamasında 15.07.2014
20 Prof. Dr. Ercan YILMAZ
Fizik Bölümü
Diğer
Nükleer Radyasyon Tehtidine Karşı Yerli RadFET Sensör ve CdZnTe Dedektör Sistemlerinin Üretimi ve Geliştirilmesi
Milli Savunma Bakanlığı Başvuru yapıldı 07.10.2014
21 Prof. Dr. Ercan YILMAZ
Fizik Bölümü
TÜBİTAK
radyoterapi ve brakiterapi ünitelerinde Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi (IMRT – YART) uygulamalarında anında ölçüm alabilecek, küçük boyutlu ve hassasiyeti yüksek RadFET’lerin geliştirilmesi ve üretilmesi
TÜBİTAK 1003 Basvuru yapıldı 17.09.2014
22 Prof. Dr. Ercan YILMAZ
Fizik Bölümü
MARKA
ULUSAL VE ULUSLARARASI DOZİMETRİ HİZMETİ VE NÜRDAM’ DA ÜRETİLECEK OLAN DOZİMETRİLERİN TİCARİLEŞTİRİLMESİ
Marmara Kalkınma Ajansı Başvuru yapıldı 10.09.2014
23 Doç. Dr. Ali Evren TUFAN
Dahili Tıp Bilimleri (Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı v
TÜBİTAK
Dikkat Eksikliği/ Hiperaktivite Bozukluğu olan bireylerde bilişsel eğitimin bilişsel süreçlere olan etkisi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi 22.10.2014
24 Prof. Dr. Hamit COŞKUN
Psikoloji Bölümü
TÜBİTAK
Ebeveynin Duygu Sosyalleştirmesinin Duygu Düzenleme, Sosyal Gelişim ve Dil Gelişimi ile İlişkileri
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Değerlendirme Aşamasında 27.10.2014
25 Prof. Dr. Mehmet ERYİĞİT
İşletme Bölümü
TÜBİTAK
Borsaya kayıtlı firmalar ile ilgili SPK'nın vermiş olduğu kararların hisse senedi getirileri üzerine etkileri
TÜBİTAK yeni başvuru 03.11.2014
26 Prof. Dr. Yahya Mustafa KESKİN
Sosyoloji Bölümü
AB
Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi II
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yeni başvuru 14.11.2014
27 Yrd. Doç. Dr. Tevfik YAVUZ
Protez ABD
TÜBİTAK
Zirkonyum (Y-TZP) porselen bağlantısının güçlendirilmesinde yeni bir teknik: Femtosaniye Lazer
TÜBİTAK revizyon 17.11.2014
28 Doç. Dr. Fatma PEHLİVAN KARAKAŞ
Biyoloji Bölümü
TÜBİTAK
Lycium barbarum L. (kurt üzümü) meyvesinin metanol özütü ve polisakkaritlerinin erkek sıçanlarda anksiyete, depresyon ve öğrenme davranışları üzerine olan etkilerinin incelenmesi ve bazı önemli fenolik maddelerin LC-MS/MS yöntemiyle belirlenmesi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi 15.12.2014
29 Doç. Dr. Fatma Öztürk
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
TÜBİTAK
Bolu Şehir Merkezinde Partikül Madde Kaomposizyonunun Parçacık Boyutu ile değişiminin incelenmesi
TÜBİTAK 1002 OLUMLU 28.08.2014
30 Prof. Dr. Hakan TÜRKER
Biyoloji Bölümü
TÜBİTAK
Farklı Bitkilerin Akuaponık Entegre Yetiştiricilik Sisteminde Besin Dinamiği
16.12.2014
31 Prof. Dr. Gülşen Leblebicioğlu
TÜBİTAK
Üçü bir arada: Doğa, bilim ve çocuklar, Yaz bilim kampı
TÜBİTAK yeni başvuru 19.12.2014
32 Yrd. Doç. Dr. Doğan Doğan
Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü
TÜBİTAK
Fen Bilimleri öğretmenleri sosyo-bilimsel konular ve argümantasyonla tanışıyor
TÜBİTAK yeni başvuru 22.12.2014
33 Prof. Dr. Mehmet ERYİĞİT
İşletme Bölümü
TÜBİTAK
Ticari Aritmetik ve Finans Matematiği
TÜBİTAK Yeni Başvuru 23.12.2014
34 Prof. Dr. Yasemin AYDOĞAN
Temel Eğitim Bölümü
TÜBİTAK
Aile Çocuk Etkileşimli çevre eğitim programının okul öncesi çocukların problem çözme becerilerine etkisinin incelenmesi.
TÜBİTAK yeni başvuru 26.12.2014
35 Doç. Dr. İsmail EKER
Biyoloji Bölümü
TÜBİTAK
Bolu’da doğal yayılış gösteren orkideler üzerinde karşılaştırmalı morfolojik ve ekolojik çalışmalar
Abant İzzet Baysal Üniv. ve Hacettepe Üniv. Yeni Başvuru 06.01.2015
36 Prof. Dr. Ercan YILMAZ
Fizik Bölümü
TÜBİTAK
Radyasyonla Kanser Tedavisi Uygulamaları için RadFET Tabanlı yeni tip Dozimetrelerin Geliştirilmesi"
ODTÜ 2. aşama 09.01.2015
37 Prof. Dr. Yahya Mustafa KESKİN
Sosyoloji Bölümü
AB
Ev eksenli çalışan kadınlar istihdama kayıtlı olma yolunda ilerliyor.
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. OLUMLU 14.01.2015
38 Yrd. Doç. Dr. Recep BAYRAM
Dahili Tıp Bilimleri (Tıbbi Farmakoloji ABD)
TÜBİTAK
ölümcül mantar zehirlenmelerinin ayırıcı tanısı için alfa amanitine duyarlı kart test geliştirilmesi
AİBÜ (1003) ilk başvuru 19.01.2015
39 Dr. Öğr. Üyesi Zühal GÜLER
Sosyoloji Bölümü
TÜBİTAK
Barajların Sosyal Etkisi: On Yıl Sonra Samsat Örnegi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlk Başvuru 19.01.2015
40 Prof. Dr. Seza ARSLAN
Biyoloji Bölümü
TÜBİTAK
Et Ürünlerinde Bacillus Türlerinin Genetik Çeşitliliğinin, Enterotoksin Genlerinin, Hücre Dışı Enzim Aktivitelerinin ve Antimikrobiyal Direnç Profillerinin Belirlenmesi
AİBÜ 22.01.2015
41 Dr. Öğr. Üyesi Fatma YILMAZ
KİMYA VE KİMYASAL İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
TÜBİTAK
Pestisit tayini için Moleküler Baskılama Temelli Yüzey Plazmon Rezonans ve Kuvars Kristal Mikroterazi Sensörlerin hazırlanması ve Uygulamaları
Dicle üniversitesi ilk başvuru 23.02.2015
42 Prof. Dr. Mustafa İMREN
Bitki Koruma Bölümü
TÜBİTAK
Heterodera latipons’un ülkemiz popülasyonlarına ait biyo-ekololojik özelliklerin, bio-tiplerin belirlenmesi ile bazı ulusal arpa ve buğday çeşitlerinin nematoda karşı reaksiyonlarının araştırılması
Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 18.02.2015
43 Doç. Dr. Murat PAKDİL
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
TÜBİTAK
Değişik fiber açılarından oluşan simetrik ve antisimetrik U-kesitli elyaf kompozit kirişlerde serbest titreşim analizi
TÜBİTAK yeni başvuru 24.02.2015
44 Prof. Dr. Mehmet Erhan GÖRE
Bitki Koruma Bölümü
TÜBİTAK
Patates mildiyösünün sıklıkla görüldüğü illerde Phytophthora infestans’ın genetik çeşitliliği ve seçilen çeşitlerin infeksiyona reaksiyonları
Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü Proje Önerisi 02.03.2015
45 Doç. Dr. Erkan KILINÇ
Temel Tıp Bilimleri (Fizyoloji ABD)
TÜBİTAK
Epilepsi Patofizyolojisinde Mast Hücrelerinin Rolünün Araştırılması
Tübitak Yeni Başvuru 26.02.2015
46 Yrd. Doç. Dr. Hatice Kafadar
Psikoloji Bölümü
TÜBİTAK
Boston Adlandırma Testi'nin Farklı Yaş, Eğitim ve Cinsiyet Düzeylerine Göre Norm Puanlarının Belirlenmesi
Tübitak ilk başvuru 27.02.2015
47 Doç. Dr. Faheem Shehzad Baloch
Tarla Bitkileri Bölümü
TÜBİTAK
Türkiye’deki fasulye gen kaynaklarının önemli agronomik, fiziko-kimyasal, mineral ve pişirme özelliklerinin genomik bölgelerinin genom çapı ilişkilendirme çalışmaları (GWAS) ile belirlenmesi
Ziraat ve doğa bilimleri Fakultesi, Tarla Bitkileri Boloumu 05.03.2015
48 Dr. Öğr. Üyesi Serdar GÖZÜTOK
Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü
TÜBİTAK
Türkiye'deki Pipistrellus ve Hypsugo cinsinin (Chiroptera:Mammalia)filocoğrafyası ve popülasyon genetik yapısının belirlenmesi
06.03.2015
49 Prof. Dr. Duran KARAKAŞ
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
TÜBİTAK
GÖLCÜK GÖLETİ TABİAT PARKI’NIN SÜRDÜRÜLEBİLİR KULLANIMINA YÖNELİK ÇALIŞMA: Mevcut Durumun Belirlenmesi ve Reakreasyonel Aktivitelerin Tabiat Parkı ve Gölete Etkilerinin Araştırılması
AİBÜ, Müh. Mim. Fak. Çevre Müh. Böl. Yeni Öneri 06.03.2015
50 Doç. Dr. Göksel ÖZER
Bitki Koruma Bölümü
TÜBİTAK
Ulusal Kuru Fasulye Gen Kaynaklarında Yüksek verimli ve Antraktoz hastalığına dayanıklı ıslah materyallerinin geliştirilmesi
TÜBİTAK revize 06.03.2015
51 Doç. Dr. Halil KÜTÜK
Bitki Koruma Bölümü
TÜBİTAK
Patates Güvesi, Phthorimaea operculella (Zeller) (Lepidoptera: Gelechiidae)’nin mücadelesinde Entomopatojen nematodların Doğu Marmara populasyonlarının kullanılabilme olanaklarının araştırılması
A.İ.B.Ü. Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, 05.03.2015
52 Doç. Dr. Fatih AYDIN
Temel Eğitim Bölümü
TÜBİTAK
Fen laboratuvarlarına yönelik kalite ve vizyon belgesi:Fen laboratuvar standartları
TÜBİTAK yeni başvuru 06.03.2015
53 Doç. Dr. Serkan ÇAKIR
Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü
TÜBİTAK
Etlik piliçlere uygulanan bayıltma işleminin, kalp ritmi, akan kan miktarı ve et kalite kriterleri üzerine etkileri
Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yeni başvuruldu, sonuç bekleniyor 06.03.2015
54 Dr. Ercan Selçuk ÜNLÜ
Kimya Bölümü
TÜBİTAK
Digitalis ferruginea L. subsp. ferruginea bitkisine ait alternatif oksidaz genlerinin işlevsel karakterizasyonu ve sekonder metabolit üretimi üzerine etkilerinin belirlenmesi
TÜBİTAK yeni başvuru 10.03.2015
55 Doç. Dr. Buhara YÜCESAN
Tohum Bilimi ve Teknolojisi Bölümü
TÜBİTAK
Stevia'da (Stevia rebaudiana Bertoni) steviol glikozit profilinin varyasyon incelemesi, yüksek kaliteli genotip adaylarının belirlenmesi, mikroçoğaltımla klonal fide ve tohumluk doku üretimi
AİBÜ 10.03.2015
56 Prof. Dr. Handan ESER
Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü
TÜBİTAK
Bazı bitki ekstraktlarının invivo ve invitro çalışmalar eşliğinde etlik piliçlerdeki etkinliklerinin belirlenmesi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi başvuru yapıldı, sonuç bekleniyor 06.03.2015
57 Dr. Öğr. Üyesi Fatma YILMAZ
KİMYA VE KİMYASAL İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
TÜBİTAK
Antidepresan ilaçların kapiler elektrokromatografi (CEC) yöntemi kullanılarak stereo-spesifik ayırımı.
TÜBİTAK yeni başvuru 11.03.2015
58 Prof. Dr. Ekrem Gürel
Biyoloji Bölümü
TÜBİTAK
Digitalis ferruginea subsp. ferruginea'ya ait 3B-HSD, P5BR1 ve P5BR2 genlerinin metabolik mühendisliği: Transplastomik Nicotiana tabacum'da metalolom ve transgenik Arabidopsis thaliana promotorların analizleri
TÜBİTAK yeni başvuru 11.03.2015
59 Prof. Dr. Erol AYAZ
Temel Tıp Bilimleri (Tıbbi Parazitoloji ABD)
TÜBİTAK
Sıçanlarda deneysel toxoplasmagondii enfeksiyonunun Epileptiform Aktivite Üzerine Etkisinin powe spectral analiz ile beyin dalgalarının ve BOS biyomarkerlarının incelenmesi
TÜBİTAK yeni başvuru 11.03.2015
60 Prof. Dr. Yaşar DÜRÜST
Kimya Bölümü
TÜBİTAK
Yeni nitron ve azometin ilid sentezleri ve 1,3-dipolar halkalı katılma tepkimelerinin incelenmesi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi 13.03.2015
61 Prof. Dr. Ömer BOZDOĞAN
Biyoloji Bölümü
TÜBİTAK
Dişi sıçamlarda iskemi ve reperfüzyonla uyarılan aritmiler üzerine yaşın etkisi ve estrojenin rolü
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yeni Başvuru 20.03.2015
62 Doç. Dr. Serkan ÇAKIR
Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü
Gıda T.H Bak.
Etlik piliç içme sularında kullanılan bazı bitki ekstraktlarının Newcastle’e karşı oluşan spesifik antikor titresi, deneysel koksidiyoz ve et kalite kriterleri üzerindeki etkileri ile invitro ortamdaki antibakteriyel etkinliklerinin belirlenmesi
Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Başvuru yapılacak 27.03.2015
63 Dr. Recep SOLUK
Tekstil - Giyim - Ayakkabı - Deri Bölümü
AB
Deri sektöründe işçi sağlığı ve güvenliği
Ulusal Ajans 27.03.2015
64 Yrd. Doç. Dr. Binali TERCAN
Şehir ve Bölge Planlama
MARKA
Yap, İşlet Yaşat: Mudurnu Kent Restorasyon Atölyesi ve Ahilk Müzesi
Mudurnu Belediyesi yeni başvuru 03.04.2015
65 Doç. Dr. İsmail EKER
Biyoloji Bölümü
TÜBİTAK
Bolu’da doğal yayılış gösteren orkideler üzerinde karşılaştırmalı morfolojik ve ekolojik çalışmalar
Abant İzzet Baysal Üniv. ve Hacettepe Üniv. Yeni Başvuru 04.05.2015
66 Prof. Dr. Okan KÜLKÖYLÜOĞLU
Biyoloji Bölümü
TÜBİTAK
KARAGÖL (TÜRKİYE) VE KROMAN GÖLÜNÜN (BELARUS) LİMNOEKOLOJİK YAPISI, TÜR (OSTRAKODA, FİTOPLANKTON, ZOOPLANKTON, MAKROFİT) KOMPOZİSYONU VE İKLİM DEĞİŞİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ
AİBÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ YENİ BAŞVURU 30.04.2015
67 Doç. Dr. Mustafa AKDOĞAN
Fizik Bölümü
TÜBİTAK
Optimization of in-situ MgB2 wires and tapes for energy related applications
NCBR yeni başvuru 04.06.2015
68 Yrd. Doç. Dr. Recep BAYRAM
Dahili Tıp Bilimleri (Tıbbi Farmakoloji ABD)
TÜBİTAK
Sentezi yeni gerçekleştirilecek olan, bazı benzofuran sübstitüe türevi bileşiklerin preklinik çalışmaları
Fırat Üniversitesi 2. aşama başvurusu 25.06.2015
69 Doç. Dr. Fatma PEHLİVAN KARAKAŞ
Biyoloji Bölümü
TÜBİTAK
Tip-2 diyabetli erkek sıçanlarda Lycium barbarum L. (kurt üzümü) meyvesi polisakkaritlerinin (LBP) anksiyete, depresyon davranışları ve öğrenme performansları üzerine olan etkileri
Tübitak Yeni başvuru 15.07.2015
70 Prof. Dr. Mehmet Erhan GÖRE
Bitki Koruma Bölümü
TÜBİTAK
Patates mildiyösünün sıklıkla görüldüğü illerde Phytophthora infestans’ın genetik çeşitliliği ve seçilen çeşitlerin infeksiyona reaksiyonları
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Proje Teklifi 11.08.2015
71 Prof. Dr. Fatih Evrendilek
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
TÜBİTAK
Quantifying and Managing Cropland Carbon and Nitrogen Sources and Sinks towards Mitigating Climate Change and Sustainable Production
AİBÜ Çevre Müh ve Department of Environmental Sciences & Engineering Pakistan Başvuru aşamasında 20.08.2015
72 Yrd. Doç. Dr. Hatice Kafadar
Psikoloji Bölümü
TÜBİTAK
Boston Adlandırma Testinin Farklı Yas, Egitim Ve Cinsiyet Düzeylerine Göre Norm Puanlarının Belirlenmesi
TÜBİTAK yeni başvuru 26.08.2015
73 Prof. Dr. Duran KARAKAŞ
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
TÜBİTAK
GÖLCÜK GÖLETİ TABİAT PARKI NIN SÜRDÜRÜLEBİLİR KULLANIMINA YÖNELİK ÇALIŞMA: Mevcut Durumun Belirlenmesi ve Reakreasyonel Aktivitelerin Tabiat Parkı ve Gölete Etkilerinin Araştırılması
AİBÜ Reddilen proje önerisinin tekrar sunumu 04.09.2015
74 Doç. Dr. Mustafa AKDOĞAN
Fizik Bölümü
TÜBİTAK
Süperiletkenlerin ve ilgili malzemelerin elektrik güç cihazlarının geliştirilmesi ve optimizasyonu.
Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlk Başvuru 08.09.2015
75 Prof. Dr. Mustafa İMREN
Bitki Koruma Bölümü
TÜBİTAK
Korunga Kök Kurdu Bembecia scopigera (scopoli) Lepidoptera'nın mücadelesinde entomopatojen nematodların kullanım olanaklarının araştırılması
Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Başvuru 04.09.2015
76 Doç. Dr. Emre Şenol-Durak
Psikoloji Bölümü
TÜBİTAK
Yas Süreci ve Travma Sonrası Gelişim
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yeni Başvuru 04.09.2015
77 Doç. Dr. Erol KARAKIRIK
Temel Eğitim Bölümü
TÜBİTAK
Dinamik Soru Oluşturma Sistemi (DinaSoruS) Geliştirilmesi ve Etkinliğinin İncelenmesi.
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Revizyon 11.09.2015
78 Dr. Öğr. Üyesi Fatma YILMAZ
KİMYA VE KİMYASAL İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
TÜBİTAK
Melamin tayini için moleküler baskılama temelli yüzey plazmon rezonans sensörlerin hazırlanması ve uygulamaları
A.İ.B.Ü ilk başvuru 18.09.2015
79 Prof. Dr. Fatih Evrendilek
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
TÜBİTAK
Iklim Degisikligini Azaltmaya ve Sürdürülebilir Üretime yönelik Ekin Alanı Karbon ve Azot Yutak ile Kaynaklarının Sayısal Tahmini ve Yönetimi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi yeni başvuru 18.09.2015
80 Prof. Dr. Gülsün AKDEMİR EVRENDİLEK
GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
SAN-TEZ
BUHARLI PIŞIRME FONKSIYONUNA SAHIP EV TIPI FIRIN TASARIMI VE FARKLI GIDA GRUPLARI ÜZERINDE PIŞIRME ETKINLIĞININ PARAMETRIK OLARAK BELIRLENMESİ
Abant İzzet Baysal Universitesi Yeni basvuru 01.12.2015
81 Doç. Dr. Göksel ÖZER
Bitki Koruma Bölümü
TÜBİTAK
Kimyon Tohumlarında Alternaria burnsii'nin Tespiti için Klasik ve Real-Time PCR Yöntemlerinin Geliştirilmesi
ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİTKİ KORUMA SONUÇLANMADI 30.12.2015
82 Prof. Dr. Duran KARAKAŞ
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
TÜBİTAK
Farklı Tip Fırınlarda pişirilen Gleneksel Bolu Köy Ekmeğinde Polisiklik Aromatik Hidrokarbon bileşikleri: Bulamaçların Katkısı ve Raf Ömrü ile Değişimi
AİBÜ Beklemede 13.01.2016
83 Dr. Öğr. Üyesi Murat TELLİ
Biyoloji Bölümü
TÜBİTAK
Alg Biyoteknolojisine Dayalı Astaxanthin Pigmenti Üretimi
TÜBİTAK Başvuru Aşamasında 02.02.2016
84 Dr. Öğr. Üyesi İlker Turan AKOĞLU
GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
TÜBİTAK
BILDIRCIN ETINDEN ILERI ISLENMIS ÜRÜN ÜRETIMI
TÜBİTAK YENİ BAŞVURU 22.01.2016
85 Doç. Dr. İsmail EKER
Biyoloji Bölümü
TÜBİTAK
Ar-Ge Proje Pazarı
Abant İzzet Baysal Üniv. Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Bolu Ticaret ve Sanay Yeni Başvuru 29.01.2016
86 Doç. Dr. İsmail EKER
Biyoloji Bölümü
Diğer
Bolu İlinin Endemik Bitkilerinin Tespiti ve Endemik Bitkiler Doğal Gen Bahçesinin Oluşturulması
Abant İzzet Baysal Üniversitesi ile Bolu Belediyesi İşbirliği ile Yeni Başvuru 22.06.2015
87 Prof. Dr. Ercan YILMAZ
Fizik Bölümü
TÜBİTAK
Ulusal Yeni NürFET-Yığın NürFET Teknoloji Tabanlı Nükleer Radyasyon Sensörlerinin Üretilmesi ve Geliştirilmesi
Nükleer Radyasyon Dedektörleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Değerlendirmede 11.02.2016
88 Prof. Dr. Mehmet Erhan GÖRE
Bitki Koruma Bölümü
TÜBİTAK
Patates mildiyösünün sıklıkla görüldüğü illerde Phytophthora infestans izolatlarının fenotipik ve genotipik karakterizasyonu ve bazı çeşit ve adaylarının enfeksiyona reaksiyonları
Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü Revizyon 23.02.2016
89 Doç. Dr. Gülay KAÇAR
Bitki Koruma Bölümü
TÜBİTAK
Doğu Marmara Bölgesi’nde Karantina Zararlısı Amerikan Beyaz Kelebeği’nin Yerli Parazitoit Türlerinin Biyoekolojisinin Belirlenmesi ve Fındık Bahçelerinde Biyolojik Mücadele Olanaklarının Araştırılması
AİBU Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü Yeni başvuru 04.03.2016
90 Prof. Dr. Mustafa İMREN
Bitki Koruma Bölümü
TÜBİTAK
Korunga Kök Kurdu Bembecia scopigera (scopoli) Lepidoptera'nın mücadelesinde entomopatojen nematodların kullanım olanaklarının araştırılması
Erciyes Üniveristesi Seyrani Ziraat Fakültesi -- 29.02.2016
91 Doç. Dr. Emel USLU
Biyoloji Bölümü
TÜBİTAK
Türkiyede yetişen Asyneuma Griseb.& Schenk(Campanulaceae)türleri üzerinde taksonomik, moleküler, palinolojik ve karyolojik araştırmalar
Balıkesir Üniversitesi yeni başvuru 09.03.2016
92 Dr. Öğr. Üyesi Zühal GÜLER
Sosyoloji Bölümü
TÜBİTAK
BARAJLARIN SOSYAL ETKİSİ: ON YIL SONRA SAMSAT ÖRNEĞİ
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yeni Vaşvuru 2016/1 04.04.2016
93 Dr. Muhammad Sameeullah
Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü
TÜBİTAK
Zn ve Fe'in çilek meyvesi oluşumu ve olgunlaşması sırasındaki birikiminde vaküollar Çinko/Demir transportırlarının dinamik rolü: Besindeğeri attırmaya ilk adım
AİBÜ yeni başvuru 11.03.2016
94 Doç. Dr. İsmail EKER
Biyoloji Bölümü
TÜBİTAK
Türkiye Muscari Miller (Asparagaceae) Cinsinin Revizyonu
Selçuk, Ege ve Abant İzzet Baysal Üniversiteleri Yeni Başvuru 11.03.2016
95 Dr. Recep SOLUK
Tekstil - Giyim - Ayakkabı - Deri Bölümü
AB
Foot Comfort For Life Quality (Hayat Kalitesi için ayak konforu)
AİBÜ yeni başvuru 18.03.2016
96 Dr. Öğr. Üyesi Zehra YAŞAR
Dahili Tıp Bilimleri (Göğüs Hastalıkları ABD)
TÜBİTAK
Türkiye'de Kronik Tromboembolik Pulmoner Hipertansiyona Neden Olabilecek Genetik Yatkınlık ve Sıklığı
Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Yeni Başvuru 21.03.2016
97 Prof. Dr. Gülsün AKDEMİR EVRENDİLEK
GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Gıda T.H Bak.
Gıda Kalitesi ve Emniyeti Yönünden Geleneksel İçeceklerimize Yenilikçi Proses Teknolojilerinin Uygulanması
AİBÜ MMF Gıda Müh. Bölümü basvuru aşamasında 30.03.2016
98 Doç. Dr. Sibel Uzuner
GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Gıda T.H Bak.
Yüksek Hidrostatik Basınç İle Mikroalglerden Fermente Edilebilir Şeker ve Pektinaz Enzimi Üretimi: Büyük Ölçekli Yenilikçi Bir Yaklaşım
AİBÜ MMF Gıda Müh. Bölümü Başvurma aşamasında 30.03.2016
99 Prof. Dr. Gülsün AKDEMİR EVRENDİLEK
GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Gıda T.H Bak.
Atımlı Elektrik Alanı Altında Keçiboynuzundan Ekstrakte Edilen D-pinitolün Fonksiyonel Peynir Altı Suyu İçeceği Üretiminde Kullanımı
AİBÜ MMF Gıda Müh. Bölümü basvuru aşamasında 31.03.2016
100 Prof. Dr. Gülsün AKDEMİR EVRENDİLEK
GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
MARKA
Yenilikçi Teknolojiler ile Sürdürülebilir Tohum (YENİTOHUM)
YENİGIDAM basvuru aşamasında 14.04.2016
101 Dr. Nazan Müge Uysal
Hazırlık Bölümü
TÜBİTAK
Uluslar arası Çevirmen Sertifikasyon Uygulamalarının İncelenmesi ve Türkiye için Bir Model Önerisi
TÜBİTAK Yeni Başvuru 02.05.2016
102 Dr. Uğur AKKAYA
Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü
TÜBİTAK
Asagı Sakarya Havzası Taskın Yönetim Planının Hazırlanması ve Bölgesel Derinlik-Hasar Egrilerinin Olusturulması
sakarya üniversitesi başvuru 17.06.2016
103 Dr. Öğr. Üyesi Zühal GÜLER
Sosyoloji Bölümü
TÜBİTAK
Aile İçi Şiddet AçısındanToplumsal Cinsiyet Rolü algısının Etkileri ve Şiddeti Önlemeye Dönük Politika Önerileri
Çukurova Üniversitesi İlk Başvuru 17.06.2016
104 Prof. Dr. İbrahim Belenli
Fizik Bölümü
TÜBİTAK
Üç Fazlı 50kVA Gücünde OG/AG Toroidal Süperiletken Transformatörün MgB2 Tel Kullanılarak Tasarımı, _Yapımı ve Denenmesi
Abant İzzet Baysal üniversitesi İlk Başvuru 20.06.2016
105 Prof. Dr. Ercan YILMAZ
Fizik Bölümü
TÜBİTAK
Tıbbi Görüntüleme Uygulamaları İçin Kadmiyum Çinko Tellür (CdZnTe) Algılayıcı Sistemlerinin Geliştirilmesi
Orta Doğu Teknik Ü. Güneş Enerjisi Araştırma Ve Uygulama Merkezi (günam) Yeni Başvuru 17.06.2016
106 Prof. Dr. Nusret KARAKAYA
Çevre Mühendisliği Bölümü
TÜBİTAK
AKARSULAR İÇİN EKOLOJİK AKIŞ TAHMİN MODELİ VE UYGULAMASI
AİBÜ Başvuru aşamasında 17.06.2016
107 Prof. Dr. İbrahim Belenli
Fizik Bölümü
TÜBİTAK
AG ve OG dagıtım sistemlerinde kullanılan MgB2 süperiletken kablolarının ve konnektörlerinin üretimi
İstanbul Gelişim Üniversitesi 2. aşama başvurusu yapıldı 17.06.2016
108 Doç. Dr. Halil KÜTÜK
Bitki Koruma Bölümü
TÜBİTAK
Düzce ekolojik koşullarında yetiştirilen Lahana (Brassica oleracea) ve Kabak (Cucurbita pepo L.) bitkilerinde zararlı ve faydalı böcek türlerinin tespit edilerek önemli türlerin popülasyon takibinin yapılması
Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Başvuru yapıldı 24.06.2016
109 Prof. Dr. İbrahim Belenli
Fizik Bölümü
TÜBİTAK
Düşük ve Orta Gerilim elektrik için enerji verimli kovetik tel üretimi ve karakterizasyonu
Atatürk Üniversitesi 2. aşama başvurusu yapıldı 17.06.2016
110 Doç. Dr. Nuray ER
Fizik Bölümü
TÜBİTAK
Pentakuarklar ve onlara ait bozunma özelliklerinin detaylı incelenmesi
Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fizik Gurubu yeni başvuru 11.07.2016
111 Prof. Dr. Filiz KORKMAZ GÖRÜR
Fizik Bölümü
TÜBİTAK
Sinop ilinde nükleer güç santrali öncesi içme ve deniz suyu örneklerinde trityum radyoizotopunun background seviyesinin belirlenmesi
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Yeni başvuru 21.07.2016
112 Prof. Dr. Nusret KARAKAYA
Çevre Mühendisliği Bölümü
TÜBİTAK
Ekin Alanlarına Ait Karbon ve Azot Döngü Dinamiklerinin Değiştirilmesi Neticesinde Yüzeysu Metabolizmasında Meydana Gelen Değişmlerin Havza Ölçeğinde Nicelleştirilmesi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Başvuru aşamasında (2. aşama) 27.09.2016
113 Doç. Dr. Halil KÜTÜK
Bitki Koruma Bölümü
TÜBİTAK
Düzce ekolojik koşullarında yetiştirilen Lahana (Brassica oleracea) ve Kabak (Cucurbita pepo L.) bitkilerinde zararlı ve faydalı böcek türlerinin tespit edilerek önemli türlerin popülasyon takibinin yapılması
Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi yeni başvuru 03.10.2016
114 Prof. Dr. Ercan YILMAZ
Fizik Bölümü
TÜBİTAK
Nükleer Reaktörler için NürFET Dozimetrelerinin Üretimi ve Kalifikasyonu
Abant İzzet Baysal Üniversitesi NÜRDAM İlk Başvuru 28.09.2016
115 Doç. Dr. Faheem Shehzad Baloch
Tarla Bitkileri Bölümü
TÜBİTAK
Genetic dissection for wheat yield under water limited conditions
Abant izzet baysal üniversitesi sunulmuştur 11.11.2016
116 Doç. Dr. Ercan TOP
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
TÜBİTAK
Kodlama eğitimi için oyun temelli ve zeki bileşenlerin kullanıldığı bir öğretim yazılımının (oyna kodla) tasarımı, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi Yeni başvuru 17.11.2016
117 Doç. Dr. Mustafa AKDOĞAN
Fizik Bölümü
TÜBİTAK
Improvement of current carrying capacity of MgB2 solenoid coils by using gas/liquid hot isostatic high pressure processes.
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yeni Başvuru 06.12.2016
118 Doç. Dr. Faheem Shehzad Baloch
Tarla Bitkileri Bölümü
TÜBİTAK
Genetic dissection for wheat yield under water limited conditions
Abant izzet baysal üniversitesi başvuru yapıldı 16.12.2016
119 Prof. Dr. Seyhun YURDUGÜL
Biyoloji Bölümü
TÜBİTAK
Koca yemiş ile falsa meyvesinin sabun ağacı meyvesi ile karıştırılarak toksik olmayan bir deterjan geliştirilmesi ve bu deterjanın ev işleri ve gıda sektöründe kullanımında performansının incelenmesi
Abant İzzet BAYSAL Üniv. Biyoloji Bölümü Değerlendirme aşamasında 19.12.2016
120 Prof. Dr. Mehmet ÖZTÜRK
Biyoloji Bölümü
TÜBİTAK
Safra Tuzu Hidrolaz Enziminin Substrat Özgüllüğünün Araştırılması
TUBİTAK Kabul Edildi 01.02.2017
121 Doç. Dr. Halil KÜTÜK
Bitki Koruma Bölümü
TÜBİTAK
Patates Güvesi, Phthorimaea operculella (Zeller) (Lepidoptera: Gelechiidae)’nin mücadelesinde Entomopatojen nematodların Doğu Marmara populasyonlarının kullanılabilme olanaklarının araştırılması
Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yeni başvuru 28.12.2016
122 Prof. Dr. Müttalip GÜNDOĞDU
Bahçe Bitkileri Bölümü
TÜBİTAK
Farklı sulama düzeyleri ile biyoaktifvatör uygulamalarının çileklerde verim, morgfolojik, fizyolojik ve biyokimyasal özellikler üzerine etkileri
Çukurova üniversitesi ilk 06.01.2017
123 Doç. Dr. İsmail EKER
Biyoloji Bölümü
TÜBİTAK
Türkiye'deki Tulipa L. (Liliaceae) türlerinin filogenisi, filocoğrafyası ve İran türleriyle ilişkileri
Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlıgı Tarımsal Arastırmalar Ve Politikalar Genel Müdürlügü (tagem), H 0 06.01.2017
124 Doç. Dr. İbrahim ÇETİN
Temel Eğitim Bölümü
TÜBİTAK
APOS Bakış Açısı ile Öğrencilerin Özyinelemeli Fonksiyonlar Konusunu Öğrenmesi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Henüz belli değil 06.01.2017
125 Dr. Öğr. Üyesi Şadiye GÜNPINAR
Periodontoloji ABD
TÜBİTAK
Ağız Hijyen Motivasyonu için Hastaya Özgü Olası Dişeti Sorunlarının Bilgisayar Destekli Demonstrasyonu
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Bölümü Period Başvuru yapıldı 06.01.2017
126 Prof. Dr. Fazilet Devrim ÖZDEMİRHAN
Kimya Bölümü
TÜBİTAK
Siklopenten siklohekzen Ünitesi içeren kral azapspirodien bileşiklerinin ,HKM.EHKM üzerinden kemoenzimatik rota ie ilgili tetrahidrosiklooenta (c)pridinon ve dihidrosprosiklopental (b)prolonlarının PKR ile kiral tiazol subsitituentli azapspirodientlerin,ve ilgili tetrahi drospirosikloprntal (c)pridinon hidrospirosikloprntal pirolonların PKR üzerinden kemoenzimatik sentezleri
Abat İzzet Baysal Üniversitesi başvuru 06.01.2017
127 Dr. Öğr. Üyesi Ferit SÖNMEZ
Tohum Bilimi ve Teknolojisi Bölümü
TÜBİTAK
Türkiye?'de Dogal Olarak Yetisen Sardunya Türlerinin Morfolojik karakterizasyonu, Klasik ve Biyoteknolojik Yöntemlerle Kültüre Alınması ve Fenolik Bilesiklerinin Belirlenmesi
Yüzüncü Yıl Üniversitesi/Peyzaj Mimarlığı Bölümü Başvuru aşamasında 06.01.2017
128 Yrd. Doç. Dr. Elif SAZAK PINAR
Özel Eğitim Bölümü
TÜBİTAK
Sınıfında Özel Gereksinimli Öğrenci Olan Okul Öncesi Öğretmenlerine Teknoloji Destekli Olumlu Davranış Kazandırma Programının (ODAKöğretmen) ve Mobil Uygulumunın (ODAKöğrenci) Hazırlanması, Uygulunması ve Etkililiğinin İncelenmesi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yeni Başvuru 06.01.2017
129 Dr. Öğr. Üyesi Zühal GÜLER
Sosyoloji Bölümü
TÜBİTAK
Kentsel Dönüşüm ve Metropolde Yaşlı olmak: İstanbul Örneği
İstanbul Üniversitesi İlk Başvuru 06.01.2017
130 Dr. Öğr. Üyesi Zühal GÜLER
Sosyoloji Bölümü
TÜBİTAK
Toplumsal Cinsiyet Rolü Algısının Aile İçi Şiddet Üzerine Etkileri: Çukurova Bölgesi Örneği
Çukurova Üniversitesi İlk Başvuru 05.01.2017
131 Prof. Dr. Serap MUTUN
Biyoloji Bölümü
TÜBİTAK
Monochamus galloprovincilis (Coleoptera: Cerambycidae)'nin farklı populasyonlarının genetik yapısının araştırılması
Düüzce Üniv. AİBÜ Yeni Başvuru 06.01.2017
132 Prof. Dr. Müttalip GÜNDOĞDU
Bahçe Bitkileri Bölümü
TÜBİTAK
Batı Karadeniz Bölgesinde Yetişen Kızılcık (Cornus mas L.) Gen Kaynaklarının Seleksiyonu ve Moleküler Karekterizasyonu
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi yeni başvuru 01.01.2017
133 Doç. Dr. Ercan TOP
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
TÜBİTAK
Kendi Elektronik Devremi Programlıyorum
Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Eğitim Fakültesi Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkka Yenibaşvuru 31.01.2017
134 Prof. Dr. Gülşen Leblebicioğlu
TÜBİTAK
"Doğada Argümantasyon Eğitimi"
TÜBİTAK yeni başvuru 17.01.2017
135 Yrd. Doç. Dr. Hamdi ZENGİNBAL
Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü
TÜBİTAK
Türkiye’de yetişen ve süs bitkisi potansiyeli olan bazı sulak alan bitkilerinde toplama, tanımlama, çoğaltma, muhafaza, yetişme ortamı nitelikleri ve tehdit faktörleri üzerine araştırmalar
Ahi Evran Üiversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Değerlendirmede 06.01.2017
136 Dr. Öğr. Üyesi Fatma YILMAZ
KİMYA VE KİMYASAL İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
TÜBİTAK
Melamin tayini için moleküler baskılama temelli yüzey plazmon rezonans sensörlerin hazırlanması ve uygulamaları
Hacettepe Üniversitesi revizyon 19.01.2017
137 Dr. Özlem OKYAY
Temel Eğitim Bölümü
TÜBİTAK
Sürdürülebilir yaşam için ekolojik okuryazarlık
Ankara İl Milli Eğitim Müd. yeni başvuru 19.01.2017
138 Dr. Ülkü Ayvaz
Temel Eğitim Bölümü
TÜBİTAK
Üstün Yetenekli Çocuklarla Bilim Tarihi Yolculuğu
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Değelendirmede 16.01.2017
139 Doç. Dr. Buhara YÜCESAN
Tohum Bilimi ve Teknolojisi Bölümü
TÜBİTAK
Bazı standart ceviz (Juglan L.) çeşitlerinin in vitro koşullarda mikroçoğaltım ile üretilmesi ve maliyet unsurlarının belirlenmesi
Abant İzzet Baysal Başvuru 06.01.2017
140 Prof. Dr. Yaşar DÜRÜST
Kimya Bölümü
TÜBİTAK
Nitronların 4-vinil-1-siklohekzen-1,2-epoksit ve oksiran-2-ilmetil metakrilat ile tepkimelerinin incelenmesi
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ Yeni başvuru 30.01.2017
141 Doç. Dr. İsmail EKER
Biyoloji Bölümü
TÜBİTAK
Bolu Düzce ArGe Proje Pazarı
Abant İzzet Baysal Üniv., Düzce Üniversitesi, AİBÜ Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi Değerlendirmede 14.02.2017
142 Prof. Dr. Yeşim BAKAR
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü
TÜBİTAK
Meme Kanseri Cerrahisi Sonrası Lenfödemin Erken Evrede Saptanmasında Bio Elektrik İmpedans Ölçümü: L-Dex Ratio Analizinin, Farklı Derinliklerde Doku Dielektrik Sabiti Ölçümü ve Perometre Ölçümleri ile Uzun Dönem Takip Sonuçlarının Karşılaştırılması
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Başvuru değerlendiriliyor 06.01.2017
143 Doç. Dr. Gülsüm YALDIZ
Tarla Bitkileri Bölümü
TÜBİTAK
Kanatlı Hayvan Gübrelemesi ile Yetiştirilen Fesleğenin Uçucu Yağ Bileşenleri ve Biyolojik aktivitelerinin Değerlendirilmesi ve Farelerde Oluşturulan Deneysel T. Gondii Enfeksiyonu Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat ve doğa bilimleri Fakültesi Yeni 16.02.2017
144 Doç. Dr. Şule AYDIN TÜRKOĞLU
Dahili Tıp Bilimleri (Nöroloji ABD)
TÜBİTAK
İdiyopatik ve kriptojenik epilepsi hastalarında toksoplamosizin imflamatuar mekanizma üzerine etkilerinin araştırılması ve nöroteransmiter maddeler ile ilişkisinin incelenmesi
A. İ.B.Ü İlk Başvuru 21.02.2017
145 Dr. Recep SOLUK
Tekstil - Giyim - Ayakkabı - Deri Bölümü
AB
Modernization and digitalization of handcrafts
AİBÜ BAŞVURU 29.03.2017
146 Prof. Dr. Seyhun YURDUGÜL
Biyoloji Bölümü
TÜBİTAK
Utilization of einkorn wheat (Triticum monococcum ssp. monococcum) and grape (Vitis vinifera) seeds treated by certain non-thermal methods to develop a new functional milk based drink fortified with certain probiotics avoiding obesity and brain ischemia.
Abant İzzet BAYSAL Üniv. Başvuru halinde 22.05.2017
147 Prof. Dr. İbrahim Belenli
Fizik Bölümü
TÜBİTAK
Bazı Geçis Metallerinin ex-situ ve in-situ MgB2 Süperiletken Malzemede Difüzyon Etkisi
Şırnak Üniversitesi Başvuru yapıldı 17.05.2017
148 Doç. Dr. Hakan YAMAN
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
TÜBİTAK
EEG BAŞLIĞI İLE ARAYÜZ GELİŞTİRME
ARITES METAL SAN ve TİC LTD ŞTİ Yeni Başvuru 24.05.2017
149 Öğr. Gör. Dr. Melike Büşra BAYRAMOĞLU KARŞI
YENİGIDAM
Diğer
Batı Karadenizdeki Endüstriyel Kaynaklı Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar ve Ağır Metal Düzeylerinin Ağaç Bileşenleri, Ölü Örtü ve Toprak Kullanılarak Mekansal ve Tarihsel Değişiminin İncelenmesi
T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Onaylandı 01.12.2015
150 Prof. Dr. Ercan YILMAZ
Fizik Bölümü
AB
The More Lucrative Solar cell The More Use of Renewable Energy
Avrupa Birliği Bakanlığı Başvuru yapıldı 29.06.2017
151 Prof. Dr. Erol AKPINAR
Kimya Bölümü
TÜBİTAK
Liyotropik çift eksenli kolesterik fazların oluşumu ve çift eksenli faz aralığı üzerine sürfaktant alkil zinciri uzunluğunun etkisinin incelenmesi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü BAŞVURU 26.07.2017
152 Yrd. Doç. Dr. Hatice Altunok
Kamu Yönetimi Bölümü
TÜBİTAK
TÜBİTAK DESTEKLİ KADIN TEMALI PROJELERİN İÇERİKLERİNİN VE ETKİNLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Değerlendirme Aşamasında 07.07.2017
153 Prof. Dr. Cevher ALTUĞ
Kimya Bölümü
BOR-EN
YAĞDA ÇÖZÜNÜR DİALKİL PİRİDİNİL BORAT ESTER TÜREVİ MOLEKÜLLERİN SENTEZLENMESİ VE YAĞLAYICI KATKI PAKETLERİNİN OLUŞTURULMASI
AİBÜ-PETROYAĞ Başvuru aşamasında 25.07.2017
154 Dr. Öğr. Üyesi Cem Göl
MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
TÜBİTAK
3001 - Tümörlü Bölgede Seçicilik Gösteren Suda Çözünebilir Asimetrik BODIPY-Ftalosiyanin Fotosensitizerlerin Sentezi ve In vitro Fotodinamik Kanser Terapi Aktivitelerinin İncelenmesi
YENİGIDAM - Yenilikçi Gıda Teknolojileri Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Kabul edildi 01.07.2017
155 Doç. Dr. Halil KÜTÜK
Bitki Koruma Bölümü
TÜBİTAK
Patates Güvesi, Phthorimaea operculella (Zeller) (Lepidoptera: Gelechiidae)’nin mücadelesinde Entomopatojen nematodların Doğu Marmara populasyonlarının kullanılabilme olanaklarının araştırılması
Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yeni Başvuru 28.07.2017
156 Prof. Dr. Seyhun YURDUGÜL
Biyoloji Bölümü
TÜBİTAK
Plazma teknolojisi ile kimyasallar ve zararlı mikroorganizmalardan arındırılmış çeşitli bitkisel atıklardan üretilen probiyotik gübrenin patates ve elma yetiştiriciliğinde kullanımı
Abant İzzet BAYSAL Üniv. Başvuru halinde 08.09.2017
157 Doç. Dr. Halil KÜTÜK
Bitki Koruma Bölümü
TÜBİTAK
Korunga kök kurdu, Bembecia scopigera (Scopoli) (Lepidoptera: Sesiidae)’nın mücadelesinde entomopatojen nematodların kullanım olanaklarının araştırılması
Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yeni Başvuru 25.08.2017
158 Prof. Dr. Hande Selen ERGE
GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
TÜBİTAK
Çeşitli endüstri artıklarından (posa/kabuk) optimum pektin ekstraksiyonu ve ekstrakte edilen pektinlerin karakterizasyonu ve jel özelliklerinin belirlenmesi
TÜBİTAK BAŞVURU 25.08.2017
159 Yrd. Doç. Dr. ÇETİN MUTLU
Bitki Koruma Bölümü
TÜBİTAK
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Hububat Alanlarında Kışlamış Ergin Süne Mücadelesi ile Nimf Mücadelesinin Doğal Düşmanlara ve Buğday Verimine Etkisinin Belirlenmesi
Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Başvuru yapılacak 08.09.2017
160 Doç. Dr. Gülay KAÇAR
Bitki Koruma Bölümü
TÜBİTAK
Fındık Bahçelerinde Amerikan Beyaz Kelebeği’nin Mücadele Olanaklarının Araştırılması
TUBİTAK yeni başvuru 07.09.2017
161 Yrd. Doç. Dr. ANIL ERALP
Ekonometri Bölümü
TÜBİTAK
Türkiye'deki Suriyeli Sığınmacıların Kalıcılığının ve Uyumunun Mekânsal Ekonometri ile Araştırılması
Abant İzzet Baysal Üniversitesi İ.İ.B.F. Ekonometri Bölümü Başvuru Onaylı 08.09.2017
162 Prof. Dr. Erol AKPINAR
Kimya Bölümü
TÜBİTAK
Liyotropik sıvı kristallerde çift eksenli kromonik nematik fazların fiziksel özelliklerinin polarize ışık mikroskopisi, lazer konoskopisi, küçük-açı x-ışını kırınımı ve nükleer manyetik rezonans ile incelenmesi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü BAŞVURU 24.07.2017
163 Prof. Dr. Cevher ALTUĞ
Kimya Bölümü
TÜBİTAK
Bazı Yeni Heterohalkalı Bileşiklerin Geleneksel Ve Sürekli Akış Yöntemleriyle Sentez Karşılaştırmaları Ve Anti Mikrobiyal Özelliklerinin İncelenmesi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Başvuru yapıldı 18.09.2017
164 Prof. Dr. Serap MUTUN
Biyoloji Bölümü
TÜBİTAK
Kocaeli İlindeki Cerambycidae (Coleoptera) Türlerinin Mitokondriyal COI ve 16S rRNA ve Nüklear 28S rRNA Gen Dizilerini Kullanarak Filogenetik Durumlarının Belirlenmesi
Kocaeli Üniversitesi Yeni Başvuru 18.09.2017
165 Prof. Dr. Serap MUTUN
Biyoloji Bölümü
TÜBİTAK
Kestane gal arısı populasyon dinamiklerinin izlenmesi, klasik biyolojik mücadele çalısmalarının yerel mese gal arısı komünitelerine etkilerinin ve endosimbiyotik bakterilerin arastırılması
Ahi Evran Üniversitesi Yeni Başvuru 22.09.2017
166 Dr. Öğr. Üyesi Saadet CAN ÇİÇEK
Hemşirelik Bölümü
TÜBİTAK
Diyabetli Yaşlılarda Refleksoloji Uygulamasının Ankle-Brachial Index, Nöropati Puanı ve Glisemik Kontrole Etkisi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Sağlık Yüksekokulu Başvuru 03.10.2017
167 Prof. Dr. Nusret KARAKAYA
Çevre Mühendisliği Bölümü
TÜBİTAK
Assessing susceptibility of rivers to eutrophication using remote sensing and catchment modeling
TÜBİTAK-İkili Antlaşma Başvuru Aşamasında 16.10.2017
168 Doç. Dr. Öznur DEMİR ORDU
Kimya Bölümü
TÜBİTAK
N-Aril Üretan Içeren Yeni Düsük Molekül Kütleli Jellestirici Maddelerin Sentezi, Organik Çözücülerde Jellesme Özelliklerinin Ve Nano-Ölçekli Jel Yapılarının Incelenmesi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi olumlu, 15.03.2010
169 Doç. Dr. Gülay KAÇAR
Bitki Koruma Bölümü
TÜBİTAK
Noktalı Kanatlı Drosophila'nın Bolu ve Düzce İlinde Yerli Parazitoitlerinin ve Üretim Kapasitelerinin Belirlenmesi
TUBİTAK 02.11.2017
170 Öğr. Gör. Dr. Esra Mutlu
BETUM
TÜBİTAK
miRNA Tasınımında Olgunlasmamıs Dendritik Hücre Dekzozomlarının Üretimi, Gelistirilmesi ve in vitro Degerlendirilmesi
AIBU BETUM Beklemede 30.11.2017
171 Arş. Gör. Dr. Akın SAĞIRLI
Kimya Bölümü
TÜBİTAK
Potansiyel biyoaktif 1,5-benzodiazepinon türevlerinin moleküliçi elektrofilik halkalaşmalar üzerinden yeni bir yaklaşımla sentezlenmesi
Abant izzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Yeni başvuru 15.12.2017
172 Dr. Öğr. Üyesi Cem Göl
MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
TÜBİTAK
Farklı sayılarda (2,4,6,8, ve 10) aminoasit grupları içeren silisyum(IV) ftalosiyanin bilesiklerinin sentezi ve in vitro fotodinamik terapi uygulamaları
Kocaeli Üniversitesi - Köseköy MYO Kabul Edildi 01.11.2017
173 Dr. Öğr. Üyesi Muhammed ÖZ
Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü
TÜBİTAK
Titanyum difüzyonun Bi-2212 materyalinin elektrik, süperiletkenlik, akı çivileme ve mekanik performansı üzerine etkisi ve titanyum iyonlarının minimum aktivasyon enerjisinin belirlenmesi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yeni başvuru 29.12.2017
174 Öğr. Gör. Dr. Melike Büşra BAYRAMOĞLU KARŞI
YENİGIDAM
TÜBİTAK
Yüksek Hidrostatik Basınç Uygulamalarının Tüketime Hazır Halde Ticari Olarak Satılan Paketli Et Ürünlerinde Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar, Heterosiklik Aminler ve Kalite Özellikleri Üzerindeki Etkilerinin Tespiti
TÜBİTAK 3001 Başvuru 04.01.2018
175 Prof. Dr. Yasemin AYDOĞAN
Temel Eğitim Bölümü
TÜBİTAK
Gerçek Yaşam Temelli Disiplinlerarası Dijital Öğrenme Ortamının Geliştirilmesi
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Başvuru 08.01.2018
176 Öğr. Gör. Dr. Sanaz LAKESTANI
BETUM
TÜBİTAK
Yoğun bakim ünitesinde uçucu organik bileşikler, karbonil bileşikler ve biyoaeresollerin seviyelerinin belirlenmesi ve hava temizleme cihazının hava kalitesi üzerinde etkisinin incelenmesi
BETUM/AİBÜ 10.01.2018
177 Doç. Dr. Aliekber AKTAĞ
Fizik Bölümü
TÜBİTAK
Kanser ve Kanser Metastazı Erken Tanısı İçin Üzerine NEMS Yapıların (Nanotellerin) Entegre Edildiği Alan Etkili Transistör (FET) Tabanlı Biyosensör Sistemlerinin Geliştirilmesi.
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (NÜRDAM) KABUL EDİLDİ 19.01.2018
178 Doç. Dr. Ömer ÖZYURT
Makine Mühendisliği Bölümü
TÜBİTAK
ALTERNATİF ENERJİLİ ARAÇ YARIŞLARI (ELEKTROMOBİL)
TÜBİTAK BAŞVURU AŞAMASINDA 09.01.2017
179 Doç. Dr. Sibel Uzuner
GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
TÜBİTAK
Fototrofik yetiştirilen mikroalgin uçucu aroma bileşikleri karakterizasyonu üzerine çeşitli büyüme ortamları ve koşullarının etkisi: Optimizasyon ve modelleme yaklaşımı
TÜBİTAK Başvuru aşamasında 12.01.2018
180 Doç. Dr. Fatma Öztürk
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
TÜBİTAK
Mega-şehir İstanbul’un Toprak Kirliliğinin Çoklu İstatiksel Yaklaşımlar Kullanılarak Değerlendirmesi
TUBITAK 1002 OLUMLU 19.01.2017
181 Prof. Dr. Gülsün AKDEMİR EVRENDİLEK
GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
TÜBİTAK
Yüksek Hidrotatik Basınç ve Enzimatik Modifikasyon Kombinasyonuyla Isıl İşlem Uygulamadan Set Tipi Yağsız Yoğurt Üretimi
Ankara Üniversites- AİBÜ Yeni basvuru 15.01.2018
182 Prof. Dr. Gülsün AKDEMİR EVRENDİLEK
GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
TÜBİTAK
Atımlı Elektrik Alan ile Ekstrakte Edilen D-pinitolün, Fonksiyonlandırılmış Sodyum Aljinat ile Microkapsülasyonu ve 3B Hücre Kültüründe İnsülin Mimetik Etkisi
AİBÜ MMF Gıda Mühendisliği yeni başvuru 02.02.2018
183 Prof. Dr. Filiz KORKMAZ GÖRÜR
Fizik Bölümü
TÜBİTAK
Sinop'ta Nükleer Güç Santrali Önceki Karasu ve Kabalı Nehir Sularında Trityum Düzeylerinin Belirlenmesi
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yeni Başvuru 30.01.2018
184 Arş. Gör. Dr. İbrahim UYSAL
Eğitim Bilimleri Bölümü
TÜBİTAK
Yapılandırılmış Cevaplardan Oluşan Maddeleri Otomatik Puanlama
Hacettepe Üniversitesi Devam Ediyor 06.02.2018
185 Doç. Dr. Gülay KAÇAR
Bitki Koruma Bölümü
TÜBİTAK
Fındık Bahçelerinde Amerikan Beyaz Kelebeği’nin Mücadele Olanaklarının Araştırılması
Ziraat ve Doğa Bilimleri fakültesi Bitki Koruma Bölümü Revize 26.02.2018
186 Doç. Dr. Gülay KAÇAR
Bitki Koruma Bölümü
TÜBİTAK
Noktalı Kanatlı Drosophila’nın Bolu ve Düzce İlinde Yerli Parazitoitlerinin ve Üretim Kapasitelerinin Belirlenmesi
Ziraat ve Doğa Bilimleri fakültesi Bitki Koruma Bölümü Revize 26.02.2018
187 Dr. Akif Arı
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
TÜBİTAK
BİYOJENİK ve ANTROPOJENİK UÇUCU ORGANİK BİLEŞİK KAYNAKLI İKİNCİL PARTİKÜLLERİN KİMYASAL BİLEŞİMLERİNİN VE SİTOTOKSİK ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
TÜBİTAK ÖNERİ 26.02.2018
188 Dr. Akif Arı
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
TÜBİTAK
KENTSEL ATMOSFERİK KABA, İNCE ve NANO BOYUT PARTİKÜL MADDE DERİŞİMLERİNİN VE KİMYASAL BİLEŞİMLERİNİN BELİRLENMESİ: PARTİKÜL MADDE KAYNAKLARININ ve SAĞLIK RİSKLERİNİN AÇIKLANMASI
TÜBİTAK ÖNERİ 26.02.2018
189 Dr. Öğr. Üyesi Şadiye GÜNPINAR
Periodontoloji ABD
TÜBİTAK
Ağız Hijyen Motivasyonu için Hastaya Özgü Olası Dişeti Sorunlarının Öngörülmesi ve Bilgisayar Destekli Demonstrasyonu
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Bölümü Period Panel raporuna göre yeniden düzenlenmiş başvuru 23.02.2018
190 Doç. Dr. Gülsüm YALDIZ
Tarla Bitkileri Bölümü
TÜBİTAK
Bolu koşullarında Fesleğen (Ocimum basilicum L.) Çeşit ve Genotiplerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi
Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi 01.03.2018
191 Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Alper Akkaş
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
TÜBİTAK
Yeraltı Telsiz Duyarga Ağları ile farklı ortamlarda kablosuz haberleşme performans analizlerinin gerçekleştirilmesi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Başvuru Aşamasında 02.03.2018
192 Prof. Dr. Abdulkadir ŞENOL
Fizik Bölümü
TÜBİTAK
CP bozan efektif Higgs-Ayar bozonu bağlaşımlarının CLIC te Hvv üretiminde incelenmesi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi 05.03.2018
193 Prof. Dr. Seyhun YURDUGÜL
Biyoloji Bölümü
TÜBİTAK
Plazma Teknolojisi ile Zararlı Mikroorganizmalardan Arındırılmış Çeşitli Bitkisel Atıklardan Üretilen Probiyotik Gübrenin Patates ve Elma Yetiştiriciliğinde Kullanımı
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Değerlendirmede 02.03.2018
194 Doç. Dr. Berrin TOPUZ
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
TÜBİTAK
SPE ve Kromatografik Tekniklerde Kullanılmak Üzere Amberlit XAD-4’ün, PEO ile Fonksiyonalize Edilerek Yeni Dayanıklı Anyon Değiştirici Sabit Faz Sentezi ve Sulardaki Eser ve Majör Anyonların Tayininde Kullanılması.
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bekleniyor 17.02.2018
195 Dr. Öğr. Üyesi Elif Nur AKKAŞ
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
TÜBİTAK
Öğrenciler Yazıyor, Öğretmenler Değişiyor
Abant İzzet Baysal üniversitesi Başvuru aşamasında 05.03.2018
196 Doç. Dr. Özden ARISOY
Dahili Tıp Bilimleri (Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
TÜBİTAK
Obezite Cerrahisi Sonrası Safra Taşı Gelişiminde Bağırsak Beyin Aksının Metagenomik Ve Immunolojik Olarak Incelenmesi
Gazi Ünv Tıp Fak , Abant izzet Baysal Üniversitesi Yeni başvuru 06.03.2018
197 Prof. Dr. Pınar ENNELİ GÜÇLÜER
Sosyoloji Bölümü
TÜBİTAK
Yetiştirme Yurdundan Ayrılan Gençlerin Yetişkinliğe Geçiş Denemeleri ve Karşılaştıkları Sorunlar
TÜBİTAK İlk Başvuru 02.03.2018
198 Doç. Dr. Gülsüm YALDIZ
Tarla Bitkileri Bölümü
TÜBİTAK
Bolu Ekolojik Koşullarında Rezene Genotiplerinin Morfolojik özellikleri, Verim Değerleri ile Uçucu Yağ Verim ve Kompozisyonunun Belirlenmesi
Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi YENİ 07.03.2018
199 Prof. Dr. Meltem Nurtanış Velioğlu
İşletme Bölümü
TÜBİTAK
Türkiye'de Bir Geronto-Pazarlama Çalısması
Abant İzzet Baysal Üniversitesi İİBF Bekleniyor 28.02.2018
200 Prof. Dr. Serap MUTUN
Biyoloji Bölümü
TÜBİTAK
Kestane gal arısı populasyon dinamiklerinin izlenmesi, klasik biyolojik mücadele çalısmalarının yerel mese gal arısı komünitelerine etkilerinin ve endosimbiyotik bakterilerin arastırılması
TÜBİTAK Revizyon 15.03.2018
201 Doç. Dr. Halit KARATAY
Türkçe Eğitimi Bölümü
TÜBİTAK
Edebiyat Halkalarının Öğrencilerin Okuma Becerilerini ve Alışkanlıklarını Geliştirmeye Etkisi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Başvuru 02.03.2018
202 Prof. Dr. Himmet HÜLÜR
İletişim Bölümü
TÜBİTAK
Türkiye deki Suriyelilerin Bütünleşme (Entegrasyonu) Süreci ve Boyutları
AİBÜ Başvuru 02.03.2018
203 Arş. Gör. Mahmut ÇAMLICA
Tarla Bitkileri Bölümü
TÜBİTAK
Bolu Ekolojik Koşullarında Verim ve Kalite Yönünden Üstün Çemen (Trigonella foenumgraecum L.) Genotiplerinin Belirlenmesi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yeni 16.03.2018
204 Dr. Öğr. Üyesi Zühal GÜLER
Sosyoloji Bölümü
TÜBİTAK
Türkiye'de Skandal: Çok Partili Hayattan Günümüze Medyanın Skandal Adlandırması
Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edeb. Fakültesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü İlk Başvuru 28.03.2018
205 Dr. Öğr. Üyesi ALİ ÇELİK
Bitki Koruma Bölümü
TÜBİTAK
Türkiye’de bir karantina etmeni olan Sharka virüsünün (Plum pox potyvirus) hızlı tanılanmasında RT-LAMP (Reverse Transcription Loop-Mediated Isothermal Amplification) Metodunun Geliştirilmesi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yeni Başvuru 06.04.2018
206 Öğr. Gör. Dr. Melike Büşra BAYRAMOĞLU KARŞI
YENİGIDAM
TÜBİTAK
Yüksek Hidrostatik Basınç Uygulamalarının Tüketime Hazır Halde Ticari Olarak Satılan Paketli Et Ürünlerinde Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar, Heterosiklik Aminler ve Kalite Özellikleri Üzerindeki Etkilerinin Tespiti
TÜBİTAK 3001 Başvuru 12.04.2018
207 Doç. Dr. Gülay KAÇAR
Bitki Koruma Bölümü
TÜBİTAK
Noktalı Kanatlı Drosophila’nın Bolu ve Düzce İlinde Yerli Parazitoitlerinin ve Üretim Kapasitelerinin Belirlenmesi
TUBİTAK Revize 15.05.2018
208 Prof. Dr. Serap MUTUN
Biyoloji Bölümü
TÜBİTAK
Gal Arısı Andricus tomentosus Türünün Ülkemizdeki Filocoğrafik Yapılanmasının Moleküler Markörlerle Araştırılması
TÜBİTAK Yeni Başvuru 17.05.2018
209 Uzm. Dr. Çağrı Çamsarı
YENİGIDAM
TÜBİTAK
Amyotrofik Lateral Skleroz / Motor Nöron Hastalığı ve Toxoplasma gondii İlişkisinin Kök Hücre Modeliyle İncelenmesi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yeni Başvuru 19.06.2018
210 Prof. Dr. Filiz KORKMAZ GÖRÜR
Fizik Bölümü
TÜBİTAK
Sinop'ta Nükleer Güç Santrali Öncesi Karasu ve Kabalı Nehir Sularında Trityum ve Bazı Radyoizotop Düzeylerinin Belirlenmesi
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Revize 26.06.2018
211 Prof. Dr. Ali Naci Çelik
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
TÜBİTAK
Improved SOFC cells and stack components for energy conversion: novel materials and CFD-based multiphysics modelling
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Başvuru yapılacak 07.09.2018
212 Doç. Dr. Mustafa AKDOĞAN
Fizik Bölümü
TÜBİTAK
Sıvı ve gaz ortamı kullanılarak sıcak izostatik basınç altında süperiletken MgB2 selenoid ve rotor bobinlerin mühendislik kritik akımının artırılması (Enhancement of engineering critical current of superconducting MgB2 solenoid and rotor coils by hot isostatic high pressure process using liquid and gas medium)
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yeni Başvuru 07.09.2018
213 Prof. Dr. Okan KÜLKÖYLÜOĞLU
Biyoloji Bölümü
TÜBİTAK
SAKLI-KARANLIK OSTRAKODA (CRUSTACEA) BIYOÇESITLILIGI ILE CARDINIUM (BACTERIA) TÜRLERININ BERABER GÖZÜKME OLASILIKLARI, COGRAFIK DAGILIM VE EKOLOJILERI ARASINDAKI ILISKININ BELIRLENMESI"
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ 21.09.2018
214 Doç. Dr. Günce ŞAHİN
Biyoloji Bölümü
TÜBİTAK
Türkiye’ye tescilli Fasulye çeşitlerinde kuraklığa dayanıklı çeşidin belirlenmesi ve strese karşı toleransı arttırmada strateji geliştirme
TÜBiTAK Yeni Başvuru 20.09.2018
215 Prof. Dr. Hande Selen ERGE
GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
TÜBİTAK
Kitosan ile Kaplanan ve Vakum Paketlenen Taze Kesilmis Balkabagı Dilimlerinin Depolama Stabilitesinin Belirlenmesi
TÜBİTAK 21.09.2018
216 Prof. Dr. Seyhun YURDUGÜL
Biyoloji Bölümü
TÜBİTAK
Plazma teknolojisi ile zararlı mikroorganizmalardan arındırılmış çeşitli bitkisel atıklardan üretilen probiyotik gübrenin patates ve elma yetiştiriciliğinde kullanımı.
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Değerlendirmede 20.09.2018
217 Prof. Dr. Filiz KORKMAZ GÖRÜR
Fizik Bölümü
TÜBİTAK
Rize ili çay plantasyonunda gübrelemenin, toprak, bitki ve sudaki mevcut radyoaktivite ve ağır metal konsantrasyonuna etkileri
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yeni Başvuru 23.09.2018
218 Prof. Dr. Semra TURAN
GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
TÜBİTAK
Derin yağda kızartma işleminde bazı ısıl proses kirleticilerinin belirlenmesi
Uludağ Üniversitesi Yeni başvuru 25.09.2018
219 Dr. Akif Arı
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
TÜBİTAK
Mutfak çalışanlarında pişirme dumanı kaynaklı sağlık risklerinin belirlenmesi
Gazi Üniversitesi ÖNERİ 01.10.2018
220 Doç. Dr. Recai AKKAYA
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
TÜBİTAK
Çift Odaklı Öğretim Modeli ile Matematik Okuryazarlığı Düzeyinin Arttırılması
TÜBİTAK Yeni başvuru 15.10.2018
221 Prof. Dr. Zülbiye Toluk Uçar
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
TÜBİTAK
Ortaokul Matematik Ögretmenlerinin ögrencilerin matematiksel düsünmelerine yönelik mesleki fark etme becerilerinin incelenmesi ve ögrenme ortamına aktarılması
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 09.11.2018
222 Doç. Dr. Aliekber AKTAĞ
Fizik Bölümü
TÜBİTAK
Kanser ve Kanser Metastazı Erken Tanısı İçin Üzerine NEMS Yapıların (Nanotellerin) Entegre Edildiği Alan Etkili Transistör (FET) Tabanlı Biyosensör Sistemlerinin Geliştirilmesi
Nükleer Radyasyon Dedektörleri Uygulama ve Araştırma Merkezi 2. Aşama Değerlendirme 09.11.2018
223 Prof. Dr. Ercan YILMAZ
Fizik Bölümü
TÜBİTAK
Kişisel Doz Ölçümlerine Yönelik Üç Boyutlu (3D) MOS Kapasitör Tabanlı Radyasyon Sensörlerinin Yerli Olarak Üretilmesi ve Geliştirilmesi
Uludağ Üniversitesi Yeni Başvuru 04.12.2018
224 Dr. Öğr. Üyesi Şafak KAYIKÇI
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
TÜBİTAK
Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilere Kavram ve Beceri Öğretiminde Sanal Gerçeklik Uygulamalarının Kullanımı
Abant Izzet Baysal Üniversitesi Başvuru Aşamasında 06.12.2018
225 Prof. Dr. Ömer EREN
GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
TÜBİTAK
Fermente Sucuklarda Çeşitli Biyojen Amin ve N-nitrozamin Oluşumu Üzerindeki Bazı Faktörlerin Etkisi ve Biyojen Amin N-nitrozamin İlişkisinin Belirlenmesi
Bolu Abant izzet Baysal Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Başvuru sürecinde 13.12.2018
226 Prof. Dr. Filiz KORKMAZ GÖRÜR
Fizik Bölümü
TÜBİTAK
Sinop İlinde Nükleer Güç Santrali Öncesi Karasu ve Kabalı Nehirlerinin Su ve Sediment Örneklerinde Radyoaktivite Seviyelerinin Belirlenmesi
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Revize 17.12.2018
227 Dr. Öğr. Üyesi Şadiye GÜNPINAR
Periodontoloji ABD
TÜBİTAK
Ağız Hijyen Motivasyonu için Hastaya Özgü Olası Dişeti Sorunlarının Öngörülmesi ve Bilgisayar Destekli Demonstrasyonu
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı Panel raporuna göre yeniden düzenlenmiş başvuru 20.12.2018
228 Prof. Dr. Fatma SIRMATEL
Dahili Tıp Bilimleri (Enfeksiyon Hastalıkları ABD)
TÜBİTAK
"Kene ile Temas Sonrası Lyme Hastalıgı Açısından Hastaların Izlenmesi"
BAİBÜ Yen, başvuru 11.01.2019
229 Prof. Dr. Seyhun YURDUGÜL
Biyoloji Bölümü
Diğer
Maya endüstrisinde kullanılan melas ve ayrıştırma atığında büyütülen probiyotik Lactobacillus plantarum içeren mikrobiyal gübrenin buğday gelişiminde kullanımı
Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü(TAGEM) Sunum aşamasında 12.03.2019
230 Doç. Dr. Günce ŞAHİN
Biyoloji Bölümü
TÜBİTAK
Türkiye'ye tescilli Fasulye çeşitlerinde kuraklığa dayanıklı çeşidin belirlenmesi ve strese karşı toleransı arttırmada strateji geliştirme
Tübitak Yeni Başvuru 13.03.2019
231 Doç. Dr. Mehmet Hamid BOZTAŞ
Dahili Tıp Bilimleri (Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
TÜBİTAK
"PoliPolis (Bolu) Psyc Biomarker Project: Sizofreni ve Psikotik Bipolar Bozukluk Hastaları, Kardesleri ve Anne Babalarında Saglıklı Kontrollerden Farklı Biyomarker adayı Genetik ve Bilissel ara fenotipler var mı?"
BAİBÜ 11.03.2019
232 Dr. Akif Arı
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
TÜBİTAK
Pervaneli Motorlu Uçaklardan Kaynaklanan Eser Metallerin ve PAH Bileşiklerinin Yosun Biomonitoring Yöntemi ile Örneklenmesi ve Kimyasal ve İleri Elektron Mikroskop Teknikleri ile Karakterizasyonu
Eskişehir Teknik Üniversitesi Yeni Başvuru 20.03.2019
233 Prof. Dr. Seyhun YURDUGÜL
Biyoloji Bölümü
TÜBİTAK
Plazma teknolojisi ile zararlı mikroorganizmalardan arındırılmış çeşitli bitkisel atıklardan üretilen probiyotik gübrenin patates ve elma yetiştiriciliğinde kullanımı.
TÜBİTAK Sunum aşamasında 29.03.2019
234 Dr. Öğr. Üyesi Hayriye Soytürk
Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü
TÜBİTAK
Sıçanlarda Kronik Stresin Nörojenerasyon Üzerine Etkisi; Nörodejeneratif ve Nöropsikiatrik Hastalıklarla İlişkisinin Araştırılması
Tübitak-1001 27.03.2019
235 Prof. Dr. Ercan YILMAZ
Fizik Bölümü
TÜBİTAK
Ultra Yüksek Hassasiyetli Foto Diyot ve Bor Kaplı Sintilatör Temelli Termal Nötron Dedektörü için Yeni Bir Modülün Geliştirilmesi.
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (NÜRDAM) Başvuru Yapıldı 29.03.2019
236 Prof. Dr. Nusret KARAKAYA
Çevre Mühendisliği Bölümü
TÜBİTAK
Doğal Göl-Kara Ekotonlarından Islak-Kuru Toprak Değişkenliği Boyunca Salıverilen CH4 , CO2 ve N2O Dış Akılarının Mekânsal-Zamansal Dinamiklerinin Modellenmesi
BAİBÜ Öneri Aşamasında 21.12.2018
237 Prof. Dr. Seyhun YURDUGÜL
Biyoloji Bölümü
TÜBİTAK
Utilization of einkorn wheat (Triticum monococcum ssp. monococcum) and grape (Vitis vinifera) seeds treated by certain non-thermal methods to develop a new functional milk based drink fortified with certain probiotics avoiding obesity and brain ischemia.
TÜBİTAK Sunum aşamasında 15.04.2019
238 Prof. Dr. Nusret ZENCİRCİ
Biyoloji Bölümü
TÜBİTAK
: Development of new microbial-ZnO-based nanoparticles for plant tolerance to combined environmental stresses
BAİBÜ YENİ 15.04.2019
239 Doç. Dr. Musa BÜYÜKADA
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
TÜBİTAK
Kanatlı Kesimhanesi Çıkıs Sularındaki Koku Bilesiklerinin LC-MS/MS Güdümlü Tanımlaması ve Hibrit (Fotokatalitik-)Ozonlama Temelli Giderimleri
TÜBİTAK Kabul edildi 27.02.2019
240 Arş. Gör. Dr. Akın SAĞIRLI
Kimya Bölümü
TÜBİTAK
Farklı koku nüanslarına sahip gruplar içeren izoksazolidinlerin nitron 1,3-dipolar halkalı katılma tepkimesi üzerinden sentezlenmesi ve olfaktif etkilerinin incelenmesi
BAİBÜ-Fen Edebiyat Fakültesi 05.07.2017
241 Doç. Dr. Günce ŞAHİN
Biyoloji Bölümü
TÜBİTAK
Stevia rebaudiana bitkisinde ticari ve ekonomik öneme sahip steviol glikozit bileşiklerin, tetraploid bitki indüksiyonunun gerçekleştirilmesi ile arttırılması
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yeni Başvuru 05.08.2019
242 Prof. Dr. Serap MUTUN
Biyoloji Bölümü
TÜBİTAK
Gal Oluşturan Bazı Cynipidae Üyelerinde Mikrobiyom Çeşitliliğinin Araştırılması Proje
BAİBÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Böl. Yeni Başvuru 24.10.2019
243 Prof. Dr. Seyhun YURDUGÜL
Biyoloji Bölümü
TÜBİTAK
Plazma teknolojisi ile zararlı mikroorganizmalardan arındırılmış çeşitli bitkisel atıklardan üretilen probiyotik gübrenin patates ve elma yetiştiriciliğinde kullanımı.
BAİBÜ Başvuru aşamasında 15.11.2019
244 Doç. Dr. Halit KARATAY
Türkçe Eğitimi Bölümü
TÜBİTAK
Edebiyat Halkalarının Öğrencilerin Okuma Becerilerini ve Alışkanlıklarını Geliştirmeye Etkisi
15.11.2019
245 Prof. Dr. Ercan YILMAZ
Fizik Bölümü
TÜBİTAK
Yüksek Performanslı Si-PIN Foto diyot ve Kişisel Dozimetre Üretilmesi ve Geliştirilmesi
TEYDEB 1505 başvuru yapildi 12.03.2020
246 Prof. Dr. Ercan YILMAZ
Fizik Bölümü
Diğer
High-k Dielectric RADFET for Detection of RN Treats
NATO başvuru yapildi 12.03.2020
247 Prof. Dr. Ercan YILMAZ
Fizik Bölümü
TÜBİTAK
Bor Katmanlı Alan Etkili Transistör Formunda Termal Nötron Algılayıcı Üretimi ve Geliştirilmesi (B-NürFET)
TÜBİTAK 1005 Yeni başvuru 25.03.2020
248 Prof. Dr. Ercan YILMAZ
Fizik Bölümü
MARKA
Yeni Nesil Korona Virüs (KOVİD-19) Teşhisinde Yenilikçi Yöntem: Biyosensör
KALKINMA AJANSI MARKA Yeni başvuru 13.04.2020
249 Doç. Dr. Gülay KAÇAR
Bitki Koruma Bölümü
TÜBİTAK
Drosophila suzikii’nin Mücadelesinde Yerli Parazitoitlerin Rolünün Belirlenmesi
Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü 24.04.2020
250 Prof. Dr. Seyhun YURDUGÜL
Biyoloji Bölümü
TÜBİTAK
Plazma teknolojisi ile zararlı mikroorganizmalardan arındırılmış çeşitli bitkisel atıklardan üretilen probiyotik gübrenin patates ve elma yetiştiriciliğinde kullanımı.
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Biyoloji Bölümü Başvuru aşamasında 02.07.2020
251 Prof. Dr. Ercan YILMAZ
Fizik Bölümü
TÜBİTAK
Enerji Depolama Cihazları için Kurşunsuz Perovskitler
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Nükleer Radyasyon Dedektörleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Başvuru Yapıldı 17.11.2020
252 Prof. Dr. Seyhun YURDUGÜL
Biyoloji Bölümü
TÜBİTAK
Screening of the xylanase enzyme potential from the yeasts isolated from citrus waste of fruit juice industry.
BAİBÜ Biyoloji Bölümü Başvuru aşamasında 17.11.2020
253 Dr. Akif Arı
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
TÜBİTAK
Havadan Toprağa Mikroplastik Kirliliği: Davranışı, Taşınımı, Organik Kirleticilerle Vektörel Etkileşimi ve Genotoksik Etkilerinin İncelenmesi
Eskişehir Teknik Üniversitesi Başvuru Aşamasında 26.03.2021
254 Prof. Dr. Ercan YILMAZ
Fizik Bölümü
TÜBİTAK
Fabrication of GaN Photodetectors with Superior Performance for Flame Monitoring of Rocket Igniter Plume for Moon Mission, Fire Extinguishing and Explosion Suppression
NÜRDAM BAİBÜ YENİ 27.04.2021
255 Prof. Dr. Seyhun YURDUGÜL
Biyoloji Bölümü
TÜBİTAK
Optimization of texture, yield and organoleptic properties in certain Turkish and Moldovian cheeses via partially purified phospholipase produced by yeasts isolated from whey.
TÜBİTAK Başvuru Aşamasında 31.05.2021