BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

Haber Detay

Avans işlemlerinde proje yürütücülerinin dikkat etmesi gereken hususlar.

 1-) Avans taleplerinizi projeniz elektronik ise sistem üzerinden yapmalısınız ve alacağınız "Avans Talep Formu" çıktısının gerekli kısmını imzalayıp Birimimize ulaştırmalısınız. Projeniz elektronik olmayan tipte ise internet sitemizde bulunan "Formlar" kısmından "Avans Talep Formu"nu doldurmalı ve Birimimize ulaştırmalısınız.

2-"Avans Talep Formu"nda talep ettiğiniz malzemelerin/hizmetlerin dışında bir malzeme/hizmet faturalandırılamaz. Şayet bu durum gerçekleşirse yürütücü bu malzeme/hizmetin bedelini kendi karşılamak zorundadır.

3-Mahsup işlemleri için "Avans Mahsup Formu" doldurulurken ilgili forma sadece "Ödemeye İlişkin Belgelerin Bilgilerini" yazmalısınız , aldığınız mal/hizmetin bilgilerinin bu alana yazılmasına gerek yoktur.
Örneğin;
Cinsi      Tarihi            No         Firma Adı                    Tutarı
Fatura     01.01.2014        001254     Xxxxxx San. Tic. Ltd. Şti.   1.200,00 TL


4- Avans mahsup işlemlerine konu olacak faturaların tarihi talep ettiğiniz avansın hesabınıza yattığı tarihten sonra olmalıdır.

5- Açılan avanslar kanun gereği 60 gün süre ile açılmıştır. Bu sürenin sonunda avans kapatılmalıdır. Aksi takdirde kanundan doğan gecikme cezasının tahsilinin yanında ayrıca ilgili disiplin hükümlerinin uygulanması kaçınılmazdır.

6- Avans mahsubuna konu olacak faturalar proje yürütücüsü ya da projede bulunan yardımcı araştırmacılar adına düzenlenmemelidir. Faturaların düzenleneceği kurum ve diğer bilgiler aşağıda verilmiştir.
Unvanı:                 A.İ.B.Ü. BAP Koordinasyon Birimi
Adresi:                  Gölköy Kampüsü Bolu
Vergi Dairesi:      Bolu Vergi Dairesi
Vergi Numarası: 0010841268 
08.09.2017 16:34:00