BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

Haber Detay

AKADEMİK TEŞVİK YÖNETMELİĞİ

BAP Projeleri, 27.06.2018 tarih ve 30461 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Akademik Teşvik Yönetmeliğinin 7. maddesinin 2. fıkrası ile akademik teşvik kapsamından çıkarılmıştır.

11.07.2018 11:01:00