BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

Haber Detay

BAİBÜ BAP UYGULAMA USUL VE ESASLARI

BAP KOMİSYONU TARAFINDAN "BAP UYGULAMA USUL VE ESASLARI" KABUL EDİLEREK 21.02.2020 TARİHİ İTİBARİYLE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR. "BAP UYGULAMA USUL VE ESASLARI" MEVZUATLAR BÖLÜMÜNE EKLENMİŞTİR (http://bap.ibu.edu.tr/Dosyalar/K121332.pdf)

25.02.2020 14:52:00