BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

İhale Duyuruları

Uyarı :   Bu ilanlar bilgi amaçlıdır, resmi nitelik taşımaz. Lütfen isteği yapan birimden bilgi alınız.
Fiyat opsiyonu en az 30 gün olmalıdır.
Teknik şartnameler onaylanmalı ve cevaplar madde sıra numarasına göre verilmelidir.
İletişim İhtiyacın Adı Teklif Mektubu ve İhtiyaç Listesi Teknik Şartname Son Teklif Verme Tarihi Yürütücü Yürütücü İletişim
0 374 254 1000 (1183-1185) 2 kalem demirbaş 18.07.2018 Prof. Dr. Vahdettin ÇİFTÇİ 0 374 254 1000 (5277-1102)
0 374 254 1000 (1183-1185) 1 kalem demirbaş malzeme 17.08.2018 Prof. Dr. Mehmet Erhan GÖRE 0 374 254 1000 (5223)
0 374 254 1000 (1183-1185) 28 kalem sarf malzeme 20.08.2018 Doç. Dr. Gülay KAÇAR 0 374 254 1000 (2641)
0 374 254 1000 (1183-1185) 16 kalem sarf malzeme 27.08.2018 Dr. Öğr. Üyesi Şevki GÜLER 0 374 254 1000 (8403)