BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

İhale Duyuruları

Uyarı :   Bu ilanlar bilgi amaçlıdır, resmi nitelik taşımaz. Lütfen isteği yapan birimden bilgi alınız.
Fiyat opsiyonu en az 30 gün olmalıdır.
Teknik şartnameler onaylanmalı ve cevaplar madde sıra numarasına göre verilmelidir.
İletişim İhtiyacın Adı Teklif Mektubu ve İhtiyaç Listesi Teknik Şartname Son Teklif Verme Tarihi Yürütücü Yürütücü İletişim
0374 254 10 00 - 1182 - 1185 105 kalem tüketim malzemesi 26.04.2019 Doç. Dr. Öznur DEMİR ORDU (505) 688 6620
0374 254 10 00 - 1182 - 1185 Sarf ve Demir baş Malzeme 26.04.2019 Öğr. Gör. Dr. Sanaz LAKESTANI (374) 2541000/ 8730
0374 254 10 00 - 1182 - 1185 7 kalem malzeme 19.04.2019 Prof. Dr. Soner DURMUŞ 374 2541000 (1626)
0374 254 10 00 - 1182 - 1185 Tüm malzeme 19.04.2019 Dr. Öğr. Üyesi Abdulgani Kaymaz (507) 704 2998
0374 254 10 00 - 1182 - 1185 9 kalem sarf malzeme 19.04.2019 Doç. Dr. Göksel ÖZER (505) 385 8234