BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

İhale Duyuruları

Uyarı :   Bu ilanlar bilgi amaçlıdır, resmi nitelik taşımaz. Lütfen isteği yapan birimden bilgi alınız.
Fiyat opsiyonu en az 30 gün olmalıdır.
Teknik şartnameler onaylanmalı ve cevaplar madde sıra numarasına göre verilmelidir.
İletişim İhtiyacın Adı Teklif Mektubu ve İhtiyaç Listesi Teknik Şartname Son Teklif Verme Tarihi Yürütücü Yürütücü İletişim
0 374 254 1000 (1183-1185) 5 kalem sarf malzeme, 1 kalem hizmet 11.10.2018 Dr. Öğr. Üyesi Hakan GÖKTÜRK 0 374 254 1000(8303-8453)
0 374 254 1000 (1183-1185) 10 kalem sarf malzeme 24.09.2018 Dr. Öğr. Üyesi Tülin FIRAT 0 374 254 1000(3051)
0 374 254 1000 (1183-1185) 21 kalem tüketim malzemesi, 1 kalem hizmet 25.09.2018 Prof. Dr. Hayri COŞKUN 0 374 254 1000(4829)
0 374 254 1000 (1183-1185) 24 kalem sarf malzeme 15.10.2018 Dr. Öğr. Üyesi Erkan KILINÇ 0 374 254 1000 (3073-3082)
0 374 254 1000 (1183-1185) 11 kalem sarf malzeme 15.10.2018 Dr. Öğr. Üyesi Erkan KILINÇ 0 374 254 1000 (3073-3082)
0 374 254 1000 (1183-1185) 1 kalem demirbaş malzeme 17.10.2018 Doç. Dr. Hakan KİBAR 0 374 254 1000 (5211-5214)
0 374 254 1000 (1183-1185) 7 kalem sarf malzeme 17.10.2018 Doç. Dr. Mustafa İMREN 0 374 254 1000 (5226)