BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

BAP Tamamlanan Projeleri

Proje Türü Seçiniz : Getir
Proje No Fakülte / Bölüm Proje Yürütücüsü Proje Başlığı Bütçe Baş. Bit Tarihi
2002.03.03.110 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Kimya Bölümü
Prof.Dr. Nihat ÇELEBİ Bazı İkizdipolar Bileşiklerin Sentezi ve Olası Isısal Siklokatılma Tepkimelerinin İncelenmesi. 6206,00 01.09.2002
01.09.2005
2002.02.01.115 Eğitim Fakültesi
İlköğretim Bölümü
Yrd. Doç. Dr.Mehmet BAHAR Öğretmen adaylarının bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor özelliklerine göre öğretmen yetiştirme model önerisi. 7418,00 01.10.2002
01.10.2005
2002.03.03.120 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Kimya Bölümü
Yrd.Doç.Dr.Nedime DÜRÜST İyon ve poliiyon seçici elektrot ve optodların uygulamaları. 12000,00 01.09.2002
01.09.2005
2002.03.03.121 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Kimya Bölümü
Prof.Dr.Yaşar DÜRÜST Oksimetellerin çeşitli dipolar bileşiklerle reaksiyonlarının incelenmesi. 12000,00 01.10.2002
01.10.2004
2002.03.03.122 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Kimya Bölümü
Yrd.Doç.Dr. İzzet MORKAN N-Siyanozepin ve konjüge dienlerinin fotokimyasal (6+4) katılma tepkimeleri. 6500,00 01.09.2002
01.09.2005
2002.03.02.123 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Fizik Bölümü
Yrd.Doç.Dr.Nurettin KARAGÖZ Polorize foton elektron çarpışmalarında süper simetrik parçacıkların incelenmesi. 2500,00 01.07.2002
01.07.2004
2002.03.03.127 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Kimya Bölümü
Prof.Dr. Mahmut ACIMIŞ Fluorokarbonu moleküllerin kiralnematik fazları üzerine bir araştırma. 6000,00 01.09.2002
01.09.2004
2003.24.24.148 Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksek Okulu
Bitkisel ve Hayvansal Üretim
Yrd.Doç.Dr.Mustafa MİDİLLİ Broyler Dasyonlarına Probiyotik İle Probiyotik İlavesinin Besi Performansı ve İmmunoglobulin G Seviyesi Üzerine Etkisi 5500,00 17.06.2003
17.06.2006
2003.03.03.149 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Kimya Bölümü
Yrd.Doç.Dr.Ersin ŞEN Bolu İli Su Kaynaklarında Eser Element Türlendirmesi 52500,00 15.09.2004
15.09.2005
2003.03.01.150 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Biyoloji Bölümü
Yrd.Doç.Dr.Serap MUTUN Bolu İli Meşelerinde Görülen (Carythucha arcuata) (Heteraptera:Tingidae)Ağ, Kanatlı Tahtakuru Zararlılar 4525,00 17.06.2003
17.06.2005
2003.03.01.151 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Biyoloji Bölümü
Yrd.Doç.Dr.Tülay TURGUT Hücre Dışına Salgılanan alga-amilaz enzim staturlerinin ,farklı Pıchia türlerinde değişik fizyolojik şartlarda biyokimyasal ve moleküler analizi 44900,00 17.06.2003
17.06.2006
2003.03.01.152 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Biyoloji Bölümü
Yrd.Doç.Dr. Mustafa ÜNAL Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Orthoptera (Insecta) Faunası ve Veritabanı. 18600,00 01.05.2003
01.05.2006
2003.03.03.153 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Kimya Bölümü
Yrd.Doç.Dr.Cemile GÖKSEL İkili Polimer Karışımlarının Termal ve Viskozimetrik Analizleri 9000,00 17.06.2003
17.06.2006
2003.02.01.160 Eğitim Fakültesi
İlköğretim Bölümü
Yrd.Doç.Dr.Mehmet BAHAR Bilgisayar Destekli Fen Bilimleri Öğretimde Alternatif Bir Ölçme Değerlendirme Tekniği Dallanmış Ağaç 5990,00 17.06.2003
17.06.2004
2003.02.01.161 Eğitim Fakültesi
İlköğretim Bölümü
Yrd.Doç.Dr.Soner DURMUŞ Bilgisayar Destekli Geometri Öğretimi İçin Bir Model Önerisi 6000,00 17.06.2003
17.06.2004
2003.02.02.163 Eğitim Fakültesi
İlköğretim Bölümü
Yrd.Doç.Dr.Ayhan URAL Bilgi Toplumunda Ortaöğretim Kurum Yöneticilerinin Rolleri 14500,00 17.06.2003
17.06.2004
2003.03.06.164 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Psikoloji Bölümü
Yrd.Doç.Dr.Hamit COŞKUN Sosyal Kimliğin Beyin Fırtınası Gruplarında Üretkenliğe Etkisi 3000,00 15.09.2004
15.09.2005
2003.03.06.165 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Psikoloji Bölümü
Doç.Dr. M.Özlem ÇEVİK Öğrenme ve Hafıza Nörogenetiği. 19500,00 17.06.2003
17.06.2006
2003.08.04.175 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Adli Tıp ABD)
Doç.Dr.Zerrin ERKOL Bolu ve Düzce İlinde 16 STR Lokusunun Analizi 45000,00 17.06.2003
17.06.2005
2003.24.24.181 Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksek Okulu
Bitkisel ve Hayvansal Üretim
Yrd.Doç.Dr.Mustafa MİDİLLİ Bıldırcın Rasyonlarında Meşe Palamudu Kullanımı Olanaklarının Araştırılması 9000,00 17.06.2003
17.06.2006
2003.08.02.182 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Biyoloji
Prof. Dr. Ömer BOZDOĞAN Adenozinin İskemi ve Reperfüzyon Aritmileri Üzerine Etkisi 13282,00 17.07.2003
17.08.2003
2003.03.03.184 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Kimya Bölümü
Prof.Dr.Yaşar DÜRÜST Anaidoksimlerin N-substitue Tiyoüre Bileşikleri İle Halka Kapanması Reaksiyonlarının İncelenmesi 15000,00 15.09.2004
15.09.2006
2003.03.01.186 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Biyoloji Bölümü
Yrd.Doç.Dr.Seyhun YURDUGÜL Alıç Sirkesinin Bakteriyolojik,Kimyasal ve Fiziksel Olarak Karakterizasyonu 8000,00 15.09.2004
15.09.2006
2003.08.01.189 Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri (Tıbbi Mikrobiyoloji ABD)
Yrd.Doç.Dr.Erdinç SERİN Lipaektomi ve Pinealektomi Yapılmış Hayvanlarda Değişik Fotoperiadlardaki Serum Harman Düzeyleri 43365,00 15.09.2004
15.09.2005
2003.03.02.194 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Fizik Bölümü
Prof.Dr.İbrahim BELENLİ Lantanitlerde (Bi Pb)2Sr2Ca2Ca3010+xFazından Üretilen Filmlerin Süper İletkenlik Özelliklerinin Farklı Dalga Boyundaki Işınımlar Altındaki Kritik Sıcaklık Civarında İncelenmesi 30683,99 15.09.2004
15.09.2006
2004.03.02.199 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Fizik Bölümü
Yrd.Doç.Dr.Resul ERYİĞİT Seryum ve Oksitlerin Yapısal, Elektronik, Optik ve Örgü Dinamiği ile Yüksek Dielektrik Sabitli Bazı Bileşiklerin Polaritasyonunun Kuantum Mekaniksel İncelenmesi 15000,00 15.10.2004
15.10.2006
2004.03.02.200 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Fizik Bölümü
Prof.Dr. Kıvılcım KILIÇ Seramik Süper İletkenlerde Camsı Durum Akı Dinamiğinin İncelenmesi 50650,00 15.10.2004
15.10.2006
2004.03.01.201 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Biyoloji Bölümü
Doç.Dr. Muzaffer DÜGEL Bolu İl Merkezi ve Çevresinden Geçen Abnat Deresi, Mudurnu Deresi ve Büyüksu Deresi'nin Çevre Kalitesinin Fiziko-Kimyasal ve Biyolojik İzleme Çalışmaları ile Belirlenmesi. 27500,00 01.11.2004
01.11.2007
2004.03.01.202 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Biyoloji Bölümü
Doç.Dr. Bülent GÜNDÜZ Günlük Lepitn İnfüzyonlarının Sibirya Hamsterlerinde Vücut Ağırlığı, Üreme Organları Ağırlığı ve Lokomotör Aktivite Üzerine Olan Etkileri. 19500,00 01.11.2004
01.11.2005
2004.03.03.203 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Kimya Bölümü
Prof.Dr. Ayşe MORKAN Yeni Nadir Toprak Metalleri Fosfat ve Barfosfat Bileşiklerinin Hazırlanması ve Yapılarının Aydınlatılması. 22500,00 01.11.2004
01.11.2007
2004.02.02.204 Eğitim Fakültesi
İlköğretim Bölümü
Yrd.Doç.Dr.Mehmet CANBULAT Almanya'da Üniversitelerde Okuyan Türk Gençlerinin Sosyo Kültürel Yetileri. 4500,00 01.11.2004
01.11.2006
2004.16.02.207 Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu
Spor Yöneticiliği Bölümü
Prof.Dr.Gazanfer DOĞU Elit Düzey Mücadele Sporcularında Vücut Kompozisyonun İncelenmesi 4500,00 01.11.2004
01.11.2006
2005.02.09.209 Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
Yrd.Doç.Dr. Erdat ÇATALOĞLU Fen Öğretimi Amaçlı Düşük Maliyetli Terminal Sunucu -İstemci Temelli Bilgisayar Modeli Geliştirilmesi 20000,00 25.04.2005
25.04.2006
2005.08.03.210 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Enfeksiyon Hastalıkları ABD)
Yrd.Doç.Dr.Oğuz KARABAY Bolu İlinde Q Ateşi (Coxiella Burnetii) Sıklığının Araştırılması 10232,00 09.05.2005
09.05.2006
2005.04.01.212 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü
Prof.Dr. Mahir ULUSOY Prefabriklerin Yoksulluk Adalarına Dönüşümü: Bolu Deprem Prefabrikleri Üzerine Bir Araştırma 6085,00 09.05.2005
09.05.2006
2005.03.06.213 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Psikoloji Bölümü
Doç.Dr. Asiye KUMRU Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Ebeveynleri ve Öğretmenlerinin Sosyalleştirme Hedefleri, Gelişimsel Beklentileri ve Kullandıkları Kontrol Stratejilerinin Çocukların Gelişimleri Üzerine Etkileri. 13720,77 09.05.2005
09.11.2007
2005.03.02.216 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Fizik Bölümü
Prof. Dr. A. Turan ALAN Standart Modeli Genişleten Modeller ve Bu Modellerde Parçacıkların Araştırılması. 20000,00 25.05.2005
25.05.2008
2005.09.01.217 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Gıda Mühendisliği
Prof.Dr. Hayri COŞKUN Bolu ve Çevresinde Üretilen ve Bir Süt Ürünü Olan Keş'in Yapılışı ile Kimyasal, Biyokimyasal, Mikrobiyolojik ve Duyusal Özelliklerinin İncelenmesi 67484,00 16.05.2005
16.05.2007
2005.03.06.218 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Psikoloji Bölümü
Yrd.Doç.Dr. Nihal MAMATOĞLU Örgütsel Stratejik Değişim Sürecine Etki Eden Faktörler. 6960,00 16.05.2005
16.11.2006
2005.03.01.219 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Biyoloji Bölümü
Yrd.Doç.Dr. Arzu TÜRKER Bolu Yöresine Ait Tıbbi ve Endemik Bitkilerin Biyolojik Aktivitelerinin (Antimikrobiyal, Antikondinal,Antitümör ve Toksisite) Değerlendirilmesi 64920,00 16.05.2005
16.05.2008
2005.03.03.220 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Kimya Bölümü
Doç.Dr.Özdemir ÖZARSLAN Nylon-3 Yapısında Oluşturulacak Radikallerin Kararlılıklarının İncelenmesi ve Uygulama Alanları 12000,00 16.05.2005
16.05.2007
2005.03.01.224 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Biyoloji Bölümü
Yrd.Doç.Dr. Hakan TÜRKER Gölköy Göletindeki Omnivor Balıkların Beslenme Ekolojisi, Asimilasyon Verimliliği ve Enerji Aktarımı 31000,00 27.06.2005
27.06.2008
2005.03.01.226 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Biyoloji Bölümü
Prof.Dr. Tekin BABAÇ Türkiye Bitkileri Tip Örneklerinin Sanal Herbaryum Veri Tabanı. 34367,00 24.11.2005
24.11.2008
2005.21.01.228 Bolu Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik Bölümü
Prof.Dr. Feray GÖKDOĞAN Diyabetlilerde Ayak Sorunları ve Bakım Gereksinimlerinin Saptanması Diyabetik Ayak Bakım Ve Eğitim Biriminin Kurulması Amacıyla Topluma Dayalı Bir Çalışma. 21623,00 01.09.2005
01.09.2007
2005.03.03.229 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Kimya Bölümü
Prof.Dr. Mahmut ACIMIŞ. Rasemik Karışım ve Enansiyomerlerinin Misilleşme Termodinamiği Ve Misiller Arası Etkileşme Parametreleri. 53425,80 27.06.2005
27.12.2007
2005.08.01.230 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Göz Hastalıkları ABD)
Yrd.Doç.Dr. Fahrettin YILMAZ Boğaz Çalkantısıyla Yapılan Hızlı Antijen Testinin Gas Saptamadaki Etkinliğinin Araştırılması. 8083,00 27.05.2005
27.05.2006
2005.03.03.238 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Biyoloji Bölümü
Yrd.Doç.Dr. Azra BOZCAARMUTLU. Metallerin Kefal Balığı Karaciğerinde Ksenobiyotik Metabolize Eden Enzimler Üzerindeki Etkileri. 34496,00 27.06.2005
27.12.2007
2005.03.01.239 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Biyoloji Bölümü
Yrd.Doç.Dr.Seza ARSLAN Boluda Tüketime Sunulan Ev Yapımı Beyaz Peynirlerde Patojen Bakterilerin Araştırılması. 50590,00 27.06.2005
27.06.2008
2005.24.01.240 Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksek Okulu
Bitkisel ve Hayvansal Üretim
Yrd.Doç.Dr. Serkan ÇAKIR Hindi Civciv Yemlerine Katılan Çeşitli Toksin Bağlayıcıların Etkilerinin Performans, Bazı Kan Parametreleri Ve Organlardaki Patolojik Değişikliklerin Önlenmesi Üzerindeki Etkileri.(12.04.2006 TARİHLİ BAP KOMİSYONUNDA İPTAL EDİLMİŞ) 14941,00 01.09.2005
01.09.2007
2005.09.01.241 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Gıda Mühendisliği
Yrd.Doç.Dr.İbrahim ÇAKIR Peyniraltı Suyunun Probiyotik Üretiminde Kullanılarak, Probiyotiklerin Canlılık Sürelerine Olan Etkilerin Araştırılması. 9847,00 01.09.2005
01.09.2009
2006.04.02.243 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat Bölümü
Doç.Dr.Ramazan SARI Altın, Gümüş, Bakır, Döviz Kuru ve Petrol Fiyatları Arasındaki İlişki: ARDL Yöntemi ile ABD Örneği. 1000,00 24.07.2006
24.07.2007
2006.08.03.245 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (İç Hastalıkları ABD)
Yrd.Doç.Dr.Mustafa KANAT Lipid Düşürücü Tedavinin Steroid Hormonları Üzerine Etkilerini Araştıran Çok Merkezli Açık Etiketli, Cross-over Dizaynlı Prospektif Çalışma. 30000,00 02.08.2006
02.08.2008
2006.03.01.246 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Biyoloji Bölümü
Yrd.Doç.Dr.Emel USLU Bolu'nun crocus L türleri üzerinde moleküler sitogenetik çalışmalar. 46,08 02.08.2006
02.08.2009
2006.08.01.247 Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri (Histoloji ve Embriyoloji ABD)
Prof.Dr. Aysel KÜKNER Deneysel Karaciğer Fibrozosinin Işık, Elektron Ve İmmünohisto-kimyasal İncelenmesi Ve Hiperanin Olası Tedavi Edici Etkisi. 19345,00 02.08.2006
02.08.2008
2006.08.02.248 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD)
Doç.Dr. Hasan KOÇOĞLU Tiroid Operasyonlarında Vokal Kord Paralizisinin Saptanmasında Fiberoptik Bronkoskop İle Fiberoptik Laringoskopunun Karşılaştırılması. 32322,00 02.08.2006
02.08.2008
2006.03.03.249 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Kimya Bölümü
Prof.Dr. Yaşar DÜRÜST Boronik Asit Türevlerinin 5 ve 6 Üyeli Oksijen, Azot, Bor İçeren Heterohalkalı Bileşiklerin Sentezinde Kullanılması. 15000,00 06.11.2006
06.11.2008
2006.03.01.250 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Biyoloji Bölümü
Prof.Dr. Ömer BOZDOĞAN Sarkolemmal ve Mitokondriyal ATP Bağımlı Potasyum Kanallarının Erkek ve Dişi Sıçanlarda İskemi-Reperfüzyon Aritimleri Üzerine Etkisi.Endojen Östrojenin Rolü. 7715,00 06.11.2006
06.11.2008
2006.24.24.251 Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksek Okulu
Bitkisel ve Hayvansal Üretim
Doç.Dr.Şükrü Hakan ATALGIN Kuluçka Döneminde Gerçekleşen Hindi Embriyolarında İskelet Sisteminin Kemikleşme Merkezleri ve Gelişimleri. 2000,00 06.11.2006
06.11.2007
2006.09.01.252 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Elektrık Elektronik Mühendisliği
Yrd.Doç.Dr.Erdal BEKİROĞLU Alternatörlerin Paralel Bağlanma İşleminin Mikrodenetleyici ile Gerçekleştirilmesi. 61330,00 06.11.2006
06.11.2008
2006.04.02.253 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat Bölümü
Yrd.Doç.Dr. Ali Murat BERKER Türkiye'de İç Göçün İşgücü Piyasaları ve Eğitimsel Erişimlere Etkilerinin Analizi: Ekonometrik Bir Çalışma. 5000,00 06.11.2006
06.11.2007
2006.08.02.254 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Genel Cerrahi ABD)
Doç.Dr.Neriman ŞENGÜL Medikal ve Cerrahi Tedavinin Gastroözefageal Reflü Hastalarında ki Motilite Bozuklukları Üzerine Etkisi. 65222,00 06.11.2006
06.11.2008
2006.08.03.255 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD)
Yrd.Doç.Dr.Özden ARISOY Bolu ve Düzce İl Merkezinde Yaşayan Çocuklarda Depreme Bağlı Ruhsal Sorunlar: ebeveyn Psikopatolojisinin Etkileri. 20800,00 06.11.2006
06.11.2007
2007.08.02.256 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Üroloji ABD)
Prof.Dr.Atilla SEMERCİÖZ Hücre Dışına Salgılanan Alga-amilaz Enzim Staturlerinin ,farklı Pıchia Türlerinde Değişik Fizyolojik Şartlarda Biyokimyasal Ve Moleküler Analizi. 25648,00 01.03.2007
01.09.2008
2007.03.03.257 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Kimya Bölümü
Prof.Dr.Özdemir ÖZARSLAN Monoamidoksimlerin o-fenilen daimin ve o-amino fenol (tiyofenol) ile kondenzasyon tepkimeleri ile potansiyel anti-tümoral, merkezi sinir sistemi uyarıcı etken maddelerin sentezi 110000,00 01.03.2007
01.09.2009
2007.03.03.258 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Kimya Bölümü
Doç.Dr. Nedime DÜRÜST Poli iyon duyarlı membran sensörler kullanılarak önemli polielektrolitlerin kantitatif tayinleri 18750,00 01.03.2007
01.03.2010
2006.24.24.259 Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksek Okulu
Bitkisel ve Hayvansal Üretim
Yrd.Doç.Dr. Handan EROL Biyodizel yan ürünü olan gliserolün bıldırcın rasyonlarında kullanımı 18750,00 01.03.2007
01.09.2008
2007.03.03.260 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Kimya Bölümü
Prof.Dr.Yaşar DÜRÜST Nitron, Nitril İmin Azometin İlid ve Nitril Oksit Bileşikleri ile 1,3-Dipolar Halkalı Katılma Tepkimelerinin İncelenmesi. 96089,96 28.03.2007
28.09.2010
2007.08.03.261 Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri (Tıbbi Mikrobiyoloji ABD)
Doç.Dr.Esra KOÇOĞLU Gastrik Biyopsilerde Helikobakter Pylori Klaritromisin veLevoflaksisin Direncinin PCR ile Araştırılması. 76559,00 28.03.2007
28.03.2010
2007.08.03.262 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Göğüs Hastalıkları ABD)
Doç.Dr.Tuncer TUĞ KOAH’lı hastalarda standart antikoagülan tedavinin klinik, solunumsal ve inflamatuar belirteçlere etkisi. 19039,60 06.08.2007
06.08.2008
2007.09.02.263 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Mimarlık
Yrd.Doç.Dr.Leyla ALPAGUT Bolu’da geleneksel konut mimarlığı ve erken Cumhuriyet Dönemi konut mimarlığı üzerine karşılaştırmalı bir çalışma 47000,00 06.08.2007
06.08.2011
2007.03.06.264 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Psikoloji Bölümü
Yrd.Doç.Dr. Hatice KAFADAR Problem çözmenin kuramsal çerçevesi. 36740,70 06.08.2007
06.08.2010
2007.03.01.265 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Biyoloji Bölümü
Prof.Dr.M.Tekin BABAÇ Türkiye laleleri üzerinde taksonomik çalışmalar. 33872,04 15.08.2007
15.08.2010
2007.09.01.266 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Gıda Mühendisliği
Yrd.Doç.Dr.Erkan YALÇIN Enzimatik hidroliz, sıcaklık ve sukroz/NaCI ilavesinin kavuzsuz arpa protein konsantratının fonksiyonel özellikleri üzerine etkileri. 79805,90 23.08.2007
23.08.2011
2007.03.03.267 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Kimya Bölümü
Doç.Dr.Serpil YENİSOY KARAKAŞ Bolu atmosferinde PCB (çok klorlu bifeniller)’lerin karekterizasyonu ve kaynak belirlenmesi. 22451,96 13.11.2007
13.05.2009
2007.03.03.268 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Kimya Bölümü
Prof.Dr.İzzet MORKAN VI-B Elementlerinin Pirimidin türevleri ile oluşturduğu komplekslerinin sentezi; pirimidin üzerindeki gruplara bağlı olarak metal-pirimidin bağlanmasının ve termal davranışlarının incelenmesi 66054,00 13.11.2007
13.11.2010
2007.28.28.269 Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü
Prof.Dr. Ferda DOKUZTUĞ ÜÇSULAR Eğitimin tekerlekli sandalye kullanım becerisi üzerine etkisi. 14999,50 14.11.2007
14.05.2009
2008.08.03.270 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Tıbbi Farmakoloji ABD)
Prof.Dr.Akçahan GEPDİREMEN Sıçan serebellar granüler hücre kültürlerinde bilirubin ile indüklenen nörotoksisitede nimodipin, dantrolen ve ruthenium kırmızısının muhtemel nöroprotektif etkilerinin araştırılması. 93000,00 03.01.2008
03.04.2009
2008.08.03.271 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Tıbbi Genetik ABD)
Yrd.Doç.Dr. Esra TUĞ Otozomal ,dominant alport sendromlu bir ailede bağlantı analizi. 67823,11 01.02.2008
01.08.2009
2008.08.03.272 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Tıbbi Genetik ABD)
Yrd.Doç.Dr. Esra TUĞ Normal makroskobik görünümlü kolon mukozasında ve poliplerde kanser riski veya erken tanısına yönelik bir yöntem olarak DNA "mismatch repair (mmr)" ve "adenomatosis coli (apc)" gen mutasyonlarının araştırılması. 47774,00 01.02.2008
01.12.2009
2008.02.07.273 Eğitim Fakültesi
Özel Eğitim Bölümü
Yrd.Doç.Dr. İlknur Ç.TEKİNARSLAN Zihinsel engelli öğrencilerin sosyal becerilerinin ebeveynleri ve öğretmenleri tarafından değelendirilmesi. 10784,67 01.02.2008
01.02.2010
2008.03.04.274 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Matematik Bölümü
Yrd.Doç.Dr.Yusuf CESUR Spektrum ve psödospektrumun matematika ve matlab programları yardımı ile araştırılması. 15000,00 04.02.2008
04.08.2009
2008.08.02.275 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Tıbbi Patoloji ABD)
Doç.Dr. Çetin BORAN Sigara prostat bezlerinde, tümör süpressör genleri, protoonkogenler ve DNA tamir genlerinin ekspresyon paternlerini değiştirmekte midir? 7733,56 07.02.2008
07.08.2009
2008.08.02.276 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Tıbbi Patoloji ABD)
Doç.Dr. Çetin BORAN Prostat karsinomları teşhisinde keratin 5/6, 34BE12, p63, AMACR ve bel-2 gibi immünohisto kimyasal markırların güvenirliği. 9957,60 07.02.2008
07.11.2008
2008.08.05.277 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Halk Sağlığı ABD)
Yrd.Doç.Dr. Seval ALKOY Bolu ilinde genişletilmiş bağışıklama programı (GBP) ve ana çocuk sağlığı (AÇS)/hizmetlerinin lot kalite tekniği ile değerlendirilmesi 4082,04 04.02.2008
04.09.2008
2008.08.03.278 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD)
Yrd.Doç.Dr. Özden ARISOY İzzet Baysal Üniversitesi öğrencilerinde yaşam olayları-ruh sağlığı ilişkisi. 7205,00 26.03.2008
26.09.2008
2008.09.03.279 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Makine Mühendisliği
Yrd.Doç.Dr. Ahmet ÇAKAN On-Line izleme yöntemi kullanılarak kesici takımların kesme performansı ve aşınma davranışlarının belirlenmesi. 39034,44 17.04.2008
17.10.2010
2008.08.02.280 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD)
Yrd.Doç.Dr.Kazım KARAASLAN Diz protesi olgularında HKEA ile levobupivakain ve levobupivakaine fentanil ilavesinin postoperatif analjezi ve stres yanıt üzerine etkisi. 2888,52 28.04.2008
28.06.2008
2008.08.03.281 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (İç Hastalıkları ABD)
Prof.Dr. Mehmet SOY İnflamatuar artritli hastalarda serum melatonin düzeyleri. 6470,50 29.04.2008
29.04.2010
2008.04.01.282 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü
Yrd.Doç.Dr. Derya EREL Yöneticilerin kişilik özelliklerinin örgütlerdeki güç dağılımına etkisi: Türkiye’ deki üniversite yöneticileri üzerine bir inceleme 3087,24 06.06.2008
06.06.2009
2008.08.03.283 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (İç Hastalıkları ABD)
Yrd.Doç.Dr. Mustafa KANAT Tıp II diyabetik hastalarda insülin rejimlerini karşılaştıran çok merkezli, açık etiketli, prospektif çalışma 41000,00 06.06.2008
06.06.2010
2008.03.01.284 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Biyoloji Bölümü
Yrd.Doç.Dr. Mehmet ÖZTÜRK İnsan kaynaklı Lactobacillus ve Bifidobacterium türlerinin tanımlanması ile safra tuzu hidrolaz (BSH) enzim aktivitesi ve kolestrol düşürücü etkileri bakımından incelenmesi. 29411,06 06.06.2008
06.06.2010
2008.08.01.285 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Fiziksel Tedavi ve Rehabilitasyon ABD)
Yrd.Doç.Dr. Ş.Burak TÖNÜK Fizik tedavi ajanlarının stres hormonları üzerine olan etkilerinin değerlendirilmesi. 25370,18 06.06.2008
06.02.2009
2008.09.01.286 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Gıda Mühendisliği
Doç.Dr. Gülsün A. EVRENDİLEK Nar suyunun atımlı elektrik akımı (pef) teknolojisi ile proses edilmesi. 55741,00 12.06.2008
12.12.2010
2008.09.02.287 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Mimarlık
Yrd.Doç.Dr.Seval CÖMERTLER Açık-yeşil alan mekân kalitesinin değerlendirilmesine yönelik niceliksel bir yöntem tasarımı. 29085,60 27.10.2008
27.04.2010
2008.08.02.288 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Göz Hastalıkları ABD)
Prof.Dr. Serdal ÇELEBİ Deneysel kornea neovaskülarizasyonunda bevacuzimab ve deksametazonun etkinliği 11373,42 24.10.2008
24.10.2009
2008.03.02.289 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Fizik Bölümü
Doç.Dr. Ercan YILMAZ SiO2 ve Al2O3 yarı-iletkenleri kullanarak radyoterapi uygulamalarına yönelik gerçek zamanlı radyasyon sensörlerinin geliştirilmesi 18000,00 27.10.2008
27.04.2010
2008.09.02.290 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Şehir ve Bölge Planlama
Yrd.Doç.Dr. İsmail TANER Bolu kentinin mekânsal gelişimini belirleyen etmenler 30000,00 23.10.2008
23.08.2010
2008.24.24.291 Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksek Okulu
Bitkisel ve Hayvansal Üretim
Doç.Dr.Şükrü Hakan ATALGIN Küçük Ruminantia'da Rumen, Reticulum, Omasum ve Abomasum'un SEM ile incelenmesi. 2124,42 10.11.2008
10.11.2009
2008.09.04.292 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Çevre Mühendisliği
Yrd.Doç.Dr. Nusret KARAKAYA Uzaktan algılama yöntemiyle Abant Gölü’nde su kalitesinin izlenmesi ve değerlendirilmesi 69032,76 24.10.2008
24.10.2010
2008.03.03.293 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Kimya Bölümü
Yrd.Doç.Dr. Sedat ÇETİN p-Bifeniloksikarbonilfenil akrilat ve p- bifeniloksikarbonilfenil metakrilatin izotaktik polipropilen üzerine aşı kopolimerleşmesi 37500,00 10.11.2008
10.11.2012
2008.19.01.294 Gerede Meslek Yüksekokulu
Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü
Yrd.Doç.Dr. Yahya ALTUNPAK Bakır-berilyum alaşımlarının aşınma davranışlarının incelenmesi. 4900,00 23.12.2008
23.12.2009
2008.08.01.295 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Acil Tıp ABD)
Yrd.Doç.Dr.Rengin KOSİF Doğuştan bilateral kör insanlardaki beyincik hacminin normallerle karşılaştırılması 30000,00 23.12.2008
23.06.2010
2008.08.01.296 Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri (Tıbbi Biyokimya ABD)
Doç.Dr. Güler BUĞDAYCI Sağlıklı ve obez kadınlarda pon1/arilesteraz aktivitesinin lipid metabolizması ile ilişkisi. 4990,00 23.12.2008
23.01.2009
2008.03.03.297 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Kimya Bölümü
Prof.Dr.Yaşar DÜRÜST Fenantrolinyum n-ilid ve keten türevlerinin 1,3-dipolar ve dipolarseven maddelerle halka katılma tepkimelerinin incelenmesi 30000,00 23.12.2008
23.12.2010
2008.02.01.298 Eğitim Fakültesi
İlköğretim Bölümü
Doç.Dr. Yasemin AYDOĞAN Anne eğitim programı ile anne çocuk etkileşim programının 24-36 aylık çocukların bilişsel becerilerine ve annelerin beklenti, disiplin ve çocuk yetiştirme davranışlarına etkisinin incelenmesi 23131,20 24.12.2008
24.12.2010
2009.03.01.299 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Biyoloji Bölümü
Yrd.Doç.Dr. Emel USLU Türkiye İlex Loudon seksiyonuna ait Quercus L. (Fagaceae) türleri üzerinde karşılaştırmalı biyosistematik çalışmalar 28899,45 08.01.2009
08.09.2011
2009.16.01.300 Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu
Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü
Yrd.Doç.Dr. Hakkı ÇOKNAZ Manuel lenf drenajının koşu bandı egzersizi sonrası kas enzimleri üzerine etkisi 4997,30 20.01.2009
20.04.2009
2009.02.01.301 Eğitim Fakültesi
İlköğretim Bölümü
Yrd.Doç.Dr.Nihal DOĞAN İlköğretim Matematik Öğretmenliği lisans öğrencilerinin bilim ve bilimsel bilgiye ilişkin görüşlerinin geliştirilmesi 13779,84 24.02.2009
24.02.2010
2009.03.01.302 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Biyoloji Bölümü
Yrd.Doç.Dr.Arzu TÜRKER Viscum Album’un (Ökse Otu) sıçan kalp dokusundaki etkileri 28458,22 24.02.2009
24.08.2010
2009.08.03.303 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Fiziksel Tedavi ve Rehabilitasyon ABD)
Prof.Dr.Şirzat ÇOĞALGİL Yöremizde primer osteoartrit nedeniyle takip edilen hastalarda HLA A-A1 ve HLA B-B8 doku antijenleri ile osteoartrit arasındaki ilişkinin araştırılması 28149,12 24.02.2009
24.10.2010
2009.23.23.304 Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü
Yrd.Doç.Dr.Yeşim BAKAR Stres inkontinans tedavisinde extracorporeal manyetik stimülasyon, femiscan egzersiz cihazı, taşınabilir stimülatörler ve enterferansiyel akım uygulamalarının karşılaştırılması 29941,20 25.02.2009
25.02.2012
2009.08.01.305 Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri (Histoloji ve Embriyoloji ABD)
Prof.Dr. Aysel KÜKNER Deneysel oluşturulan medulla spinalis zedelenmesinde agmatin, metilprednisolon ve rapamisin’in olası tedavi edici etkilerinin ışık, elektron mikroskobik ve biyokimyasal olarak değerlendirilmesi 23123,12 27.02.2009
27.02.2010
2009.16.03.306 Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu
Antrenörlük Eğitimi Bölümü
Yrd.Doç.Dr. Önder ŞEMŞEK 4 hafta süre ile uygulanan kefirin uzun süreli submaksimal egzersiz sonrası bağışıklık sistemi üzerine olan etkisi 8482,52 27.02.2009
27.09.2010
2009.09.01.307 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Gıda Mühendisliği Bölümü
Doç.Dr. Gülsün A. EVRENDİLEK Kırmızı şarapların kalite özelliklerinin muhafazasında alternatif yöntem kullanımı: Atılımlı elektrik akımı 15000,00 05.03.2009
05.09.2010
2009.24.24.308 Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksek Okulu
Bitkisel ve Hayvansal Üretim
Yrd.Doç.Dr. Belgin COŞGE Türkiye doğal florasında yetişen bazı endemik sideritis türlerinin kültüre alınması, önemli morfolojik ve tarımsal karakterlerinin belirlenmesi, uçucu yağlarının kimyasal bileşenleri ile antimikrobiyal aktivitelerinin incelenmesi. 29381,37 06.03.2009
06.03.2012
2009.08.01.309 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Tıbbi Genetik ABD)
Prof.Dr. Yasin ARİFOĞLU Formaldehitin glandula thyroidea'da oluşturduğu değişiklikler ve melatonin ile c vitamininin koruyucu etkileri. 19071,44 27.03.2009
27.03.2010
2009.03.01.310 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Biyoloji Bölümü
Yrd.Doç.Dr. Alper KARAKAŞ Erkek Moğolistan gerbillerinde amigdala bölgesine uygulanan melatonin hormonunun anksiyete ve bellek üzerine etkilerinin davranış testleri ile incelenmesi. 29527,00 30.03.2009
30.10.2010
2009.08.03.311 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Deri ve Zührevi Hastalıklar ABD)
Yrd.Doç.Dr.Nadir GÖKSÜGÜR Psoriasis’li hastalarda serum visfatin, adiponektin, TNF-a seviyeleri ve hastalık şiddetiyle ilişkisi. 4725,00 30.03.2009
30.12.2009
2009.08.03.312 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Kardiyoloji ABD)
Prof.Dr.Gülümser HEPER Koroner ektazili hastalarda metabolik sendrom sıklığı ve endotel disfonksiyonu göstergesi PAI-1 ve vWf düzeyleri. 4800,00 28.04.2009
28.09.2009
2009.08.02.313 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları ABD)
Doç.Dr.Serap KÖYBAŞI ŞANAL Tinnitusta psikolojik değerlendirme ve melatoninin olası yeri. 3500,00 29.04.2009
29.12.2009
2009.03.03.314 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Kimya Bölümü
Prof.Dr.Mahmut ACIMIŞ Liyotropik rasemik nematik ile kiral nematik sıvı kristal yapılarının küçük açı x-ışını saçılması yöntemiyle araştırılması. 20000,00 04.05.2009
04.09.2010
2009.08.02.315 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri ( Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD)
Doç.Dr.Bülent DURAN Normal doğumla sezaryen doğumların pelvik yapıya verdikleri zararın karşılaştırılması. 26475,62 08.05.2009
08.11.2009
2009.19.19.316 Gerede Meslek Yüksekokulu
Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü
Yrd.Doç.Dr. Fatma YILMAZ Poli (GMA-MATrp) mikropartikül gömülü poli (Hidroksietilmetakrilat) bazlı süper makro gözenekli kriyojel. 26756,50 12.05.2009
12.12.2011
2009.08.03.317 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Tıbbi Genetik ABD)
Yrd.Doç.Dr. Selma D. GEPDİREMEN Majör depresif bozukluklarda ilaca cevabın farmakogenetik etkilerinin araştırlması. 29028,00 25.05.2009
25.11.2012
2009.09.04.318 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Yrd.Doç.Dr.Nazlı BALDAN PAKDİL Beyaz et sektörü arıtma çamurlarının mikrodalga yöntemi kullanılarak şartlandırılma performansının artırılması 29989,70 26.05.2009
26.11.2010
2009.03.02.319 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Fizik Bölümü
Doç.Dr.Ercan YILMAZ Yüksek verimli güneş gözeleri için CdZnTe üretimi ve karakterizasyonu 30000,00 26.05.2009
26.11.2010
2009.02.01.320 Eğitim Fakültesi
Türkçe Eğitimi Bölümü
Prof.Dr. Faruk Sancar OZANER Sekiz yıllık ilköğretim öğrencilerine (k–8) bilimi sevdirmek amacıyla bir okul dışı çevre eğitim modelinin hazırlanması 4076,00 07.07.2009
07.11.2010
2009.08.01.321 Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri (Fizyoloji ABD)
Doç.Dr.Fatma TÖRE Superior servikal gangliyonektomi uygulanan tavşanlarda trigeminal nükleus c-fos aktivitesinin ve mast hücre sayısı içeriklerinin değerlendirilmesi 12076,60 07.07.2009
07.09.2010
2009.08.02.322 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD)
Doç.Dr. Kazım KARAASLAN Kronik hipertansif olgularda peroperatif dexmedetomidin kullanımı stres yanıt ve hemodinami üzerine etkileri 4838,40 06.07.2009
06.01.2010
2009.03.03.323 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Kimya Bölümü
Prof.Dr.Özdemir ÖZARSLAN Modifiye akroleyn/NVP kopolimerleinin hazırlanması ve uygulamalarının araştırılması 19000,00 08.07.2009
08.07.2011
2009.03.02.324 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Fizik Bölümü
Doç.Dr.Haluk DENİZLİ 900 metre yükseklikte ki kozmik ışın akısının ölçülmesi, BOLU 30000,00 08.07.2009
08.07.2011
2009.08.02.325 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Genel Cerrahi ABD)
Prof.Dr.Hayri ERKOL Deneysek tıkanma sarılığında betaglucanin akut akciğer hasarına etkisi. 11011,30 31.07.2009
28.02.2010
2009.09.04.326 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Çevre Mühendisliği
Yrd.Doç.Dr. Arda YALÇUK Zeytinyağı endüstrisi atık sularının yapay sulak alan sistemlerinin ile arıtırılabilrlğinin araştırılması: Zeolit etkisi. 33978,00 23.07.2009
23.01.2011
2009.08.03.327 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Tıbbi Genetik ABD)
Yrd.Doç.Dr.Esra TUĞ CYPA3 ve MDR1 gen polimorfizmlerinin kolişisin farmakogenetiği üzerindeki etkinliğinin ailevi Akdeniz ateşi tedavisinideki rolü. 15000,00 07.08.2009
07.02.2011
2009.09.04.328 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Çevre Mühendisliği
Yrd.Doç.Dr. Kerem GÜNGÖR Tavuk gübresinin fizikokimysal özelliklerinin ve bertaraf yöntemlerinin yaygın besin kirliliği açısından incelenmesi 29935,29 14.08.2009
14.08.2011
2009.24.24.329 Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksek Okulu
Bitkisel ve Hayvansal Üretim
Yrd.Doç.Dr.Serkan ÇAKIR Broyler karma yemlerinde kullanılan rezene tohumu, kişniş tohumu ve çörek otunun performans ve ürün kalitesi üzerine etkisi 29510,00 18.08.2009
18.08.2012
2009.09.03.330 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Makine Mühendisliği
Yrd.Doç.Dr.Ahmet ÇAKAN Hidrojenin içten yanmalı motorlarda motor çıkış gücüne etkisinin araştırlması 30000,00 24.08.2009
24.08.2013
2009.08.02.331 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Acil Tıp ABD)
Yrd.Doç.Dr.Tanzer KORKMAZ Ankaferd bloodstopper (ABS)’nin kanama kontrolindeki ve doku iyileşme sürecindeki etkinlik mekanizmaları 4968,00 25.08.2009
25.08.2010
2009.09.01.332 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Gıda Mühendisliği
Yrd.Doç.Dr.Hande Selen ERGE Üzümsü meyvelerden elde edilen pulpların farklı sıcaklıklarda ısıtılması sırasında biyoaktif bileşikler, antioksidan ve antimikrobiyel aktivitedeki değişimler. 14554,52 14.12.2009
14.06.2011
2010.09.03.333 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Makine Mühendisliği
Doç.Dr.Ünal ÇAMDALI Bolu ve çevresi için toprak kaynaklı ısı pompası (TKIP) performans kriterlerinin araştırılması. 37488,23 04.01.2010
04.01.2012
2010.09.04.334 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Çevre Mühendisliği
Doç.Dr. Duran KARAKAŞ Sıralı yaş çökelme örneklerinde organik kirletici kompozisyonunun belirlenmesi. 30000,00 04.01.2010
04.04.2011
2010.03.03.336 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Kimya Bölümü
Prof.Dr. Yaşar DÜRÜST 1,2,4- oksadiazol grubu içeren bazı azid türevlerinin 1,3-dipolar halka katılma tepkimelerinin incelenmesi. 36195,00 23.03.2010
23.03.2012
2010.09.01.337 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Gıda Mühendisliği
Yrd.Doç.Dr. Erkan YALÇIN Besinsel lif ve antioksidanca zengin tahıllardan geleneksel yöntem ile erişte üretimi. 18258,70 23.03.2010
23.12.2011
2010.09.01.338 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Gıda Mühendisliği
Yrd.Doç.Dr. Semra TURAN Dolgulu kolonda atık kızartma yağlarının çeşitli adsorbentler ve doğal materyaller ile rejenerasyonunun araştırılması. 29935,00 23.03.2010
23.03.2012
2010.09.01.339 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Gıda Mühendisliği
Yrd.Doç.Dr. Seda KARASU YALÇIN Yarrowia lipolytica ile sitrik asit üretiminin artırılması amacıyla mutasyon uygulanması ve bazı doğal substrat kaynaklarının kullanılmaları. 31728,77 23.03.2010
23.03.2013
2010.03.01.340 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Biyoloji Bölümü
Prof.Dr.Ömer BOZDOĞAN ATP bağımlı potasyum kanal açıcı ve blokörlerinin koroner arter tıkanmasını takiben oluşan aritmiler üzerine etkisinde yaş ve cinsiyetin rolü. 21861,00 25.03.2010
25.02.2012
2010.03.01.341 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Biyoloji Bölümü
Prof.Dr. Ekrem GÜREL Kalp glikozitlerinin in vitro stres koşulları altında tıbbi önemi olan bazı endemik digitalis türlerinde üretilmesi. 23134,00 01.04.2010
01.04.2012
2010.16.03.342 Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu
Spor Yöneticiliği Bölümü
Yrd.Doç.Dr. H.Birol YALÇIN Yaşlı bireylerde denge eğitimi, düşme riski ve yaşam kalitesi ilişkilerinin incelenmesi. 29990,00 01.04.2010
01.10.2010
2010.03.03.343 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Kimya Bölümü
Prof.Dr. Nedime DÜRÜST Poliiyonik yüzey aktif maddelerin spektrofotometrik tayinleri ve yöntemin mikrotitrasyon plaka okuyucu (MPO) formatına uyarlanması. 37430,00 07.04.2010
07.04.2012
2010.09.01.344 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Gıda Mühendisliği
Prof.Dr. Hayri COŞKUN Keçi sütü, inek sütü ve bu sütlerin karışımından yapılan otlu peynirlerde olgunlaşma boyunca meydana gelen değişmeler. 4920,24 06.04.2010
06.04.2011
2010.08.03.345 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Tıbbi Genetik ABD)
Yrd.Doç.Dr.Selma D. GEPDİREMEN Derin ven trombozu gelişen hastalarda plazminojen aktivatör inhibitör gen (PAI-1) polimorfizmlerinin araştırılması. 14978,00 13.04.2010
13.06.2011
2010.09.01.346 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Gıda Mühendisliği
Prof.Dr. Barbaros ÖZER Fonksiyonel fermente peyniraltı suyu içeceği üretimi üzerine bir araştırma. 29208,42 13.04.2010
13.04.2012
2010.24.24.347 Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksek Okulu
Bitkisel ve Hayvansal Üretim
Doç.Dr. Mustafa MİDİLLİ Broyler rasyolarına mikrobiyel fitaz ve çimko katılımının performans ve mineral düzeyleri üzerine etkileri. 19703,41 03.05.2010
03.05.2012
2010.08.01.348 Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri (Histoloji ve Embriyoloji ABD)
Prof.Dr. Aysel KÜKNER Erişkin erkek sıçanlarda kisspeptinin spermatogenezis ve apoptozise etkisinin immünohistokimyasal, ışık ve elektron mikroskopik olarak incelenmesi. 12369,00 24.06.2010
24.06.2011
2010.08.01.349 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD)
Prof.Dr. Mustafa SERCAN Şizofrenide stres belirteci olarak yaşam olayları ve kortizol. 2179,00 28.06.2010
28.03.2011
2010.08.01.350 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD)
Yrd.Doç.Dr. M.Hamid BOZTAŞ Ayaktan takip edilen şizofreni hastaları ve kardeşlerinde diyabete yatkınlıkla klinik ve psikiyatrik etmenlerin ilişkisi. 4246,50 28.06.2010
28.09.2010
2010.02.05.351 Eğitim Fakültesi
Türkçe Eğitimi Bölümü
Yrd.Doç.Dr. Halit KARATAY Edebiyat temelli karakter eğitiminin etkinliğinin değerlendirilmesi. 6631,60 29.06.2010
29.05.2011
2010.09.01.352 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Gıda Mühendisliği
Prof.Dr. Barbaros ÖZER Fonksiyonel fermente peyniraltı suyu içeceği üretimi üzerine bir araştırma. 14982,54 02.07.2010
02.07.2011
2010.02.01.353 Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
Yrd.Doç.Dr. Sefa BULUT Üniversite ortamında görülen duygusal ve sosyal şiddet olgusunun incelenmesi. 4498,38 21.07.2010
21.07.2011
2010.03.02.354 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Biyoloji Bölümü
Prof.Dr. Okan KÜLKÖYLÜOĞLU Batı Karadeniz mağaralarında ki ostrakot (crustacea) faunası tespiti ve ekolojik özelliklerinin karşılaştırılmalı analizi. 24410,00 12.08.2010
12.08.2012
2010.02.01.355 Eğitim Fakültesi
İlköğretim Bölümü
Yrd.Doç.Dr. Samettin GÜNDÜZ Sokak çocukları: Sokakta yaşayan/çalışan çocuklar sosyo kültürel durumları ve gelecek beklentileri nelerdir? (Diyarbakır örneği). 5000,00 13.08.2010
13.02.2011
2010.09.05.356 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Elektrık Elektronik Mühendisliği
Yrd.Doç.Dr. Seda POSTALCIOĞLU Dört tekerlekten yönlendirilmeli taşıtın tasarlanması ve geliştirilmesi. 9848,94 13.08.2010
13.08.2011
2010.09.03.357 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Makine Mühendisliği
Doç.Dr. Ünal ÇAMDALI Bolu özelinde toprağın termo-fiziksel özelliklerinin modellenmesi. 29990,00 05.10.2010
05.04.2012
2010.08.02.358 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Kalp ve Damar Cerrahisi ABD)
Prof.Dr. Bahadır DAĞLAR Ekstrakorporeal dolaşımında çift rezervuarlı oksijeneratör kullanımının enflamatuar yanıt üzerine etkileri. 2832,00 18.10.2010
18.02.2011
2010.08.03.359 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Tıbbi Farmakoloji ABD)
Prof.Dr. Akçahan GEPDİREMEN A-172 ve chp hücre kültürlerinde H202 ile indüklenen nörotiksisite modelinde Hederacolchside-E ve F’nin muhtemel nöroprotektif etkilerinin araştırılması. 29362,72 18.10.2010
18.10.2012
2010.08.03.360 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Göz Hastalıkları ABD)
Prof.Dr. Serdal ÇELEBİ Diabetik retinopatide plazma vasküler endotelyal parametrelerin değerlendirilmesi. 12000,00 20.10.2010
20.10.2011
2010.23.23.361 Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü
Yrd.Doç.Dr. Necmiye ÜN YILDIRIM Yaşlı bireylerde pilates egzersizlerinin denge ve yaşam kalitesi üzerine etkisi. 29864,00 25.10.2010
25.04.2012
2010.23.23.362 Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü
Yrd.Doç.Dr. Necmiye ÜN YILDIRIM Görme ve işitme engelli bireylerde reaksiyon zamanının karşılaştırılması. 19942,00 25.10.2010
25.06.2011
2010.02.05.363 Eğitim Fakültesi
Türkçe Eğitimi Bölümü
Yrd.Doç.Dr. Halit KARATAY Edebiyat temelli karakter eğitiminin değerlendirilmesi (6. sınıf öğrencileri için). 4700,00 26.10.2010
26.09.2011
2010.02.01.364 Eğitim Fakültesi
İlköğretim Bölümü
Yrd.Doç.Dr. Azize YASA Bolu’da ki Osmanlı dönemi mezar taşları (Bolu merkez, Mudurnu, Dörtdivan) 5000,00 27.10.2010
27.04.2012
2010.03.02.365 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Fizik Bölümü
Yrd.Doç.Dr. Cihan PARLAK Hekzagonal bor nitrür interkalasyonlarının elektronik ve örgül dinamiği özelliklerinin kuantum mekaniksel incelenmesi. 30000,00 23.12.2010
23.03.2012
2010.08.02.366 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları ABD)
Yrd.Doç.Dr. Tayfun APUHAN Effüzyonlu otitis media ve Adenoid hipertrofisi olan çocuklarda Plasma 25-hydroxyvitamin D ve vitamin A düzeyleri. 4750,00 23.12.2010
23.06.2011
2010.08.02.367 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları ABD)
Yrd.Doç.Dr. Tayfun APUHAN Rhinolight tedavisinin tavşan urun mukozası üzerine etkisinin histolojik olarak incelenmesi. 30551,00 23.12.2010
23.06.2011
2010.08.02.368 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları ABD)
Yrd.Doç.Dr. Tayfun APUHAN Tavşanlarda nazal Buserelin asetatın nazal mukozaya sitolojik etkilerinin araştırılması. 29966,10 23.12.2010
23.12.2011
2010.08.02.369 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Göz Hastalıkları ABD)
Yrd.Doç.Dr. Mesut ERDURMUŞ Siklosporin A’nın adenoviral keratokonjonktivite bağlı subepitelyal infiltrasyonları tedavi etmedeki etkinliğinin araştırılması. 30000,00 24.12.2010
24.12.2012
2010.03.03.370 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Kimya Bölümü
Prof.Dr. Çetin BOZKURT Hekzagonal bor nitrür metal interkalasyon bileşiklerinin borat destekli ortamda sentezi ve özelliklerinin incelenmesi. 22052,00 24.12.2010
24.12.2011
2010.08.02.371 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Göz Hastalıkları ABD)
Prof.Dr. Serdal ÇELEBİ Plusoptix A09’un okul öncesi çocuklarda ambliyopiyenik risk faktörlerini saptamadaki rolü. 30000,00 27.12.2010
27.12.2011
2010.03.03.372 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Kimya Bölümü
Yrd.Doç.Dr.Sedat ÇETİN Yüksek yoğunluk polietilenin yan zincir sıvı kristal polimerlerle geliştirilmesi. 30000,00 28.12.2010
28.06.2014
2010.21.01.373 Bolu Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik Bölümü
Yrd.Doç.Dr. Arzu İLÇE Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Kampusu öğrencilerinin ilk yardım bilgi – beceri ve uygulamalarının geliştirilmesi. 10168,75 28.12.2010
28.08.2012
2010.08.03.374 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Fiziksel Tedavi ve Rehabilitasyon ABD)
Prof.Dr. Şirzat ÇOĞALGİL Aşırı şişman ve normal kilolu bireylerde egzersizin obestatin ve besin alımına etkisi. 28595,62 28.12.2010
28.12.2011
2010.09.03.375 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Makine Mühendisliği
Doç.Dr. Ali Naci ÇELİK Hidrojenin içten yanmalı motorlarda emisyon gazları etkisinin araştırılması. 29970,00 29.12.2010
29.12.2012
2010.08.03.376 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Deri ve Zührevi Hastalıklar ABD)
Doç.Dr. Başak KANDİ Atopik dermatitli hastalarda odyolojik bulgular ve nazal polipozis insidansının araştırılması. 4807,00 30.12.2010
30.12.2011
2011.03.03.377 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Kimya Bölümü
Prof.Dr. Yaşar DÜRÜST Bazı mezoiyonik bileşiklerin potansiyel biyoaktif heterohalkaların sentezinde kullanılması 35000,00 06.01.2011
06.01.2013
2011.16.01.378 Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu
Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü
Yrd.Doç.Dr. Hakkı ÇOKNAZ Sıçanlarda egzersize bağlı ortaya çıkan osidatif stres üzerine 4-(3,4-dihidroksibenzoiloksimetil) fenil-D-glukopiranozitin etkisi 4000,00 06.01.2011
06.04.2011
2011.06.04.379 Diş Hekimliği Fakültesi
Pedodonti ABD
Yrd.Doç.Dr. Hakan ŞAHİN Süt azı dişlerine uygulanan 3 farklı restoratif cam ionomer simanın aşınma oranlarının görsel büyütme ve reinberger skalası ile karşılaştırılması. 29994,15 06.01.2011
06.04.2012
2011.03.01.380 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Biyoloji Bölümü
Doç.Dr. Serap MUTUN Cynips quercusfolii (Linnaeus, 1758) (Hymenoptera: Cynipidae)’nin mitokondriyal DNA sitokrom b geni çeşitliliği. 29994,90 07.01.2011
07.07.2014
2011.03.01.381 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Biyoloji Bölümü
Doç.Dr. Serap MUTUN Ülkemiz meşe mazı arısı (Hymenoptera: Cynipidae) tür çeşitliliğinin araştırılması 29210,20 07.01.2011
07.01.2014
2011.02.01.382 Eğitim Fakültesi
İlköğretim Bölümü
Doç.Dr. Soner DURMUŞ Somut materyal ve sanal manipülatiflerin kullanımının öğretmen adaylarının öğretim yaklaşımlarına etkisi. 24875,03 07.01.2011
07.01.2013
2011.08.03.383 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Tıbbi Farmakoloji ABD)
Uzm.Dr. Zeynep Güneş ÖZÜNAL Renin anjiyotensin sistemini bloke eden ilaçların akciğer kanseri hücre kültürü üzerine muhtemel etkilerinin araştırılması. 29504,68 11.01.2011
11.01.2012
2011.08.03.384 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD)
Prof.Dr. Mustafa SERCAN Depresyon etyopatogenezinde, semptomatolojisinde ve tedavisinde etkili genler ve gen-çevre etkileşimi. 29028,00 12.01.2011
12.01.2012
2011.23.23.385 Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü
Yrd.Doç.Dr. Yeşim BAKAR Kronik venöz yetmezliği olan hastalarda intermittant kompresyon, kompleks boşaltıcı fizyoterapi ve kompresyon çorabı uygulamalarının etkinliğinin karşılaştırılması. 17382,60 12.01.2011
12.01.2013
2011.19.01.386 Gerede Meslek Yüksekokulu
Tekstil - Giyim - Ayakkabı - Deri Bölümü
Yrd.Doç.Dr. Fazlı AKYÜZ Kireçlikten yarma ve pikleden traş işlemlerinin deri kalitesi ve çevresel etkileri üzerine bir araştırma. 13471,21 12.01.2011
12.01.2013
2011.06.03.387 Diş Hekimliği Fakültesi
Ortodonti ABD
Yrd.Doç.Dr. Bayram ÇÖREKÇİ Fonksiyonel tedavi sonrasında diş, çene ve yüz yapılarında meydana gelen değişikliklerin değerlendirilmesi. 37436,40 17.01.2011
17.01.2014
2011.08.02.388 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Göz Hastalıkları ABD)
Yrd.Doç.Dr. Mesut ERDURMUŞ Deneysel kornea damarlanması modelinde siklosporin A’nın etkinliğinin incelenmesi. 11820,00 19.01.2011
19.01.2012
2011.08.02.389 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Deri ve Zührevi Hastalıklar ABD)
Doç.Dr. Başak KANDİ PRP (platelet rich plasma) tedavisinin saç üzerine etkisi var mıdır? 30000,00 20.01.2011
20.01.2012
2011.08.02.390 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD)
Doç.Dr. Nebahat GÜLCÜ Medikal oonun topikal gentamisine bağlı ototoksisite üzerinne etkileri. 30000,00 02.02.2011
02.04.2011
2011.03.03.391 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Kimya Bölümü
Yrd.Doç.Dr.Cevher ALTUĞ Tiya (Oksa) zolo piridinlerin tek aşamalı çok bileşenli tepkime üzerinden sentezi. 28664,00 04.03.2011
04.03.2013
2011.06.03.392 Diş Hekimliği Fakültesi
Ortodonti ABD
Yrd.Doç.Dr. Bayram ÇÖREKÇİ Farklı malokluzyona sahip hastaların çenelerde var olan ölçülerin 3 boyutlu tarama yaparak değerlendirilmesi 29950,00 07.03.2011
07.09.2012
2011.03.03.393 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Kimya Bölümü
Prof.Dr. Özdemir ÖZARSLAN Ana zincirinde diazo grupları içeren yeni aromatik polimerlerin sentezi, bu polimerlerin luminesans özelliklerinin ve uygulama alanlarının araştırılması. 14000,00 07.03.2011
07.03.2013
2011.03.01.394 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Biyoloji Bölümü
Prof.Dr. M.Tekin BABAÇ Bolu ili ve çevresinde yetişen Trifolium L. (Üçgül) türleri üzerine mikromorfolojik çalışmalar. 29647,50 07.03.2011
07.07.2012
2011.08.01.395 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Tıbbi Farmakoloji ABD)
Doç.Dr. Özge UZUN İzole pulmoner arterlerde metforminin vazoaktif etkinliğinin değerlendirilmesi 29940,71 08.03.2011
08.03.2013
2011.08.02.396 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri ( Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD)
Yrd.Doç.Dr. Önder KOÇ Endometrium adenokanserlerinde her2, braf c-kit, pdgfr ve k-ras mutasyonlarının taranması. 26680,00 08.03.2011
08.09.2011
2011.08.03.397 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Nöroloji ABD)
Yrd.Doç.Dr. Burcu ALTUNRENDE Huzursuz bacak sendromunda repetitif transkraniyal manyetik stimilasyon (r TMS) 14443,20 08.03.2011
08.09.2011
2011.08.03.398 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD)
Prof.Dr. Nimet KABAKUŞ Febril ve afebril nöbetleri olan yeni tanılı hastalardaki otoimmunitenin araştırılması. 4642,90 09.03.2011
09.08.2011
2011.08.02.399 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Üroloji ABD)
Prof.Dr. Ahmet METİN Prostat kanseri nedeniyle takip edilen hastalarda Androjen Reseptör Geni G1733A Polimorfizmi’nin araştırılması. 15000,00 09.03.2011
09.10.2011
2011.08.02.400 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD)
Yrd.Doç.Dr. Akçan AKKAYA ASA – II/III risk grubu total diz eklemi replasmanı planlanan hastalarda ultrason eşliğinde yapılan siyatik, femoral, obturator ve lateral kutanöz sinir bloğunun, spinal anestezi ile başarı oranı, yan etki/komplikasyon sıklığı ve postop ağrı yönünden karşılaştırılması. 30000,00 09.03.2011
09.03.2012
2011.21.01.402 Bolu Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik Bölümü
Yrd.Doç.Dr. Yasemin YILDIRIM USTA Hemşirelerin uygulamalarında araştırma sonuçlarını kullanmalarını engelleyen faktörler ve stratejileri arasındaki ilişkinin incelenmesi 2145,00 14.03.2011
14.03.2013
2011.08.01.403 Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri (Fizyoloji ABD)
Doç.Dr. Fatma TÖRE Superior servikal gangliyonektomi ve 48/80 uygulamasının sıçanlarda trigeminal gangliyon cGRP ve substans P düzeylerine, dura mater mast hücrelerine ve trigeminal gangliyon c-fos aktivitesine etkisi 14000,00 15.03.2011
15.03.2013
2011.08.01.404 Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri (Tıbbi Mikrobiyoloji ABD)
Doç.Dr. Esra KOÇOĞLU Sağlıklı kan donörlerinde transfüzyonla geçen virus (TTV) sıklığının araştırılması. 16500,00 22.03.2011
22.11.2011
2011.03.01.405 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Biyoloji Bölümü
Doç.Dr. Seza ARSLAN Bolu’da tüketime sunulan balık ve kıymalarda hareketli Aeromonas türlerinin varlığının ve bazı patojenite kriterlerinin belirlenmesi. 13610,00 10.05.2011
10.05.2013
2011.03.01.406 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Biyoloji Bölümü
Yrd.Doç.Dr. Mehmet ÖZTÜRK Ticari Lactobacillus türleri kullanılarak insan kaynaklı Lactobacillus türlerinin 16S PCR-ARDRA tekniği ile daha pratik ve ekonomik tanımlama yönteminin geliştirilmesi. 20000,00 10.05.2011
10.11.2012
2011.08.02.407 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları ABD)
Yrd.Doç.Dr. Tayfun APUHAN Nazal polipozis etiyolojisinde desmoglein ve e-cadherin genlerinin etkilerinin araştırılması. 13166,90 10.05.2011
10.05.2012
2011.03.01.408 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Biyoloji Bölümü
Prof.Dr. Ömer BOZDOĞAN Sıçanlarda aralıklı açlığın ve susuzluğun iskemi-reperfüzyon aritmileri üzerine etkisi. 4785,00 10.05.2011
10.09.2011
2011.02.01.409 Eğitim Fakültesi
İlköğretim Bölümü
Yrd.Doç.Dr. Fatih AYDIN Fen Bilgisi öğretmen adaylarının teknolojinin doğasına yönelik bilişsel,duyuşsal ve psiko-motor özelliklerinin karşılaştırmalı incelenmesi ve öğretime yönelik bir yaklaşım geliştirilmesi. 3500,00 10.05.2011
10.05.2014
2011.17.17.410 Bolu Meslek Yüksekokulu
Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü
Yrd.Doç.Dr. Göksel ÖZER Bolu ili patetes yetiştiriciliği alanlarından elde edilen Rhizoctonia solani izolatları arasındaki anastomosis gruplarının ve patojenik farklılıklarının tespitibir çalışma 22000,00 11.05.2011
11.05.2014
2011.02.02.411 Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
Yrd.Doç.Dr. Sefa BULUT Kırsal kesimde bulunan yetim, öksüz ve boşanmış ailelerden gelen çocukların kişisel, sosyal ve akademik sorunlarının değerlendirilmesi ve bunlara çözüm yollarının bulunması. 1800,00 12.05.2011
12.05.2012
2011.09.01.412 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Gıda Mühendisliği
Yrd.Doç.Dr. Semra TURAN Derin yağda kızartma işlemi sırasında rafine fındık yağının oksidatif stabilitesi üzerine biberiye (rosmanirus officinalis l.) bitkisinin, çözücü ekstraktinin ve uçucu yağının etkilerinin belirlenmesi. 14975,00 12.05.2011
12.11.2012
2011.03.02.414 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Kimya Bölümü
Doç.Dr. Haluk DENİZLİ İyon demetleri ile tek olay etkisi (toe) testleri 12000,00 12.05.2011
12.05.2012
2011.19.19.415 Gerede Meslek Yüksekokulu
Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü
Yrd.Doç.Dr. Nurettin AKÇAKALE Nano partiküllü akışkan kullanılarak mikro kanallı ısı değiştiricilerindeki ısı taşımının teorik ve deneysel incelenmesi. 27100,00 12.05.2011
12.08.2012
2011.08.03.416 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Tıbbi Genetik ABD)
Yrd.Doç.Dr. Selma DÜZENLİ GEPDİREMEN Vitamin D reseptör geninin otoskleroz ile muhtemel ilişkisinin araştırılması. 12150,46 16.05.2011
16.11.2011
2011.03.02.417 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Fizik Bölümü
Doç.Dr. Cabir TERZİOĞLU Manganitlerin yapısal ve manyeto-taşınım özellikleri üzerine katyonik katkılamanın etkisi 26000,00 17.05.2011
17.05.2013
2011.09.04.418 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Çevre Mühendisliği
Yrd.Doç.Dr. Arda YALÇUK Bolu havzası kültür balıkçılığı sularının çevre kirliliği üzerine etkisinin incelenmesi. 30100,00 17.05.2011
17.11.2012
2011.09.01.419 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Gıda Mühendisliği
Yrd.Doç.Dr. Hande Selen ERGE Kimyasal esmerleşme reaksiyonunun kozalak reçelinde depolama süresince belirlenmesi 22644,00 18.05.2011
18.05.2013
2011.08.03.420 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (İç Hastalıkları ABD)
Yrd.Doç.Dr. Oğuz DİKBAŞ Akdeniz ateşinde otoimmun tiroid hastalık sıklığı. 9605,00 20.05.2011
20.05.2012
2011.08.01.421 Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri (Tıbbi Mikrobiyoloji ABD)
Doç.Dr. Esra KOÇOĞLU Nazal polipozisin etyolojisinde human papilloma virüs ve herpes virüslerinin rolü. 13000,00 24.05.2011
24.05.2012
2011.21.01.422 Bolu Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik Bölümü
Yrd.Doç.Dr. Yurdanur DEMİR Hemşirelik eğitiminde kullanılan akran eğitim modelinin öğrencilerin mesleksel beceri eğitimindeki performans ve yeterliliklerine etkisi. 11168,86 24.05.2011
24.05.2013
2011.08.03.424 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Tıbbi Farmakoloji ABD)
Uzman Dr. Zeynep G.ÖZÜNAL Anjiyotensin reseptör blokerlerinin (ARB) meme kanseri hücre kültürü üzerine muhtemel etkilerinin araştırılması. 3009,62 08.07.2011
08.01.2012
2011.03.02.425 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Fizik Bölümü
Yrd.Doç.Dr. Hakan YETİŞ Kampüs içi kapalı yaşam alanlarında Radon gazının ölçülmesi. 37500,00 11.07.2011
11.01.2013
2011.08.01.426 Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri (Tıbbi Biyokimya ABD)
Yrd.Doç.Dr. Mehmet TOSUN Alerjik rinit veya nazal polipozis tanısı alınmış kişilerde Asimetrik Dimetil Argijin düzeylerinin araştırılması. 2000,00 13.07.2011
13.07.2012
2011.08.01.427 Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri (Tıbbi Biyokimya ABD)
Yrd.Doç.Dr. Mehmet TOSUN Psödoeksfolyatif sendromlu hastaların serum ve aköz sıvılarındaki, asimetrik dimetil argijin (ADMA) düzeylerinin değerlendirilmesi. 2000,00 13.07.2011
13.07.2012
2011.03.01.428 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Biyoloji Bölümü
Yrd.Doç.Dr. Emel USLU Bolu ilinde doğal yetişen Trifolium (üçgül) türlerinin morfolojik ve moleküler yönlerden karşılaştırılarak incelenmesi. 14291,27 13.07.2011
13.07.2013
2011.16.03.429 Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu
Spor Yöneticiliği Bölümü
Yrd.Doç.Dr. Ümid KARLI İzometrik, izotonik ve eksantrik kontraksiyonlar sırasında ve sonrasında ve sonraki toparlanma sürecinde EMG ve kas hasarının incelenmesi. 3162,40 13.07.2011
13.07.2012
2011.16.03.430 Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu
Spor Yöneticiliği Bölümü
Yrd.Doç.Dr. Ümid KARLI Farklı antrenman dönemlerinde cimnastikçilerde egzersize olarak büyümeyi etkileyen hormonların incelenmesi 12176,60 13.07.2011
13.07.2013
2011.08.02.431 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Üroloji ABD)
Yrd.Doç.Dr. Adnan GÜCÜK Perkütan nefrolitotomi ameliyatlarında flexible nefreskopi kullanımının etkinliğinin araştırılması. 29500,00 14.07.2011
14.07.2012
2011.08.03.432 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Tıbbi Genetik ABD)
Yrd.Doç.Dr. Selma DÜZENLİ GEPDİREMEN Sitokrom p450 enzimlerini kodlayan genlerin (CYP) ve vitamin K epoksit redüktaz kompleks subünit1 enzimini kodlayan genin (VKORC1) varyasyonlarının prostat kanseri etiyolojisindeki rollerinin araştırılması. 15000,00 14.07.2011
14.05.2012
2011.08.01.433 Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri (Histoloji ve Embriyoloji ABD)
Uzman Dr. Hakan TERZİ Sigara dumanına maruz bırakılan sıçanlarda çinkodan zengin diyetin; solunum sistemi, mesane ve testis dokularındaki toll-like reseptör 2-4, nükleer faktör kappa B ekspresyonuna ve stokin profili üzerine etkisi. 29992,27 15.07.2011
15.07.2012
2011.03.02.434 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Fizik Bölümü
Prof.Dr. Ahmet VARİLCİ Sprey payrolisis yöntemiyle üretilmiş, boya ile hassaslaşmış güneş hücrelerinin araştırılması. 28310,58 20.07.2011
20.07.2013
2011.09.03.435 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Makine Mühendisliği
Yrd.Doç.Dr.Murat PAKDİL Motorlarda hidrojen basınç etkisinin araştırılması. 29948,19 02.08.2011
02.08.2013
2011.08.03.436 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Radyoloji ABD)
Doç.Dr. Safiye GÜREL Radyoloji bölümündeki iş akışının PACS yazılımı öncesi ve sonrası dönemde maliyet, zaman ve eğitim açısından karşılaştırılması. 37500,00 04.08.2011
04.08.2012
2011.16.02.437 Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu
Spor Yöneticiliği Bölümü
Dr. Güçlü ÖZEN Yapay tırmanış duvarında yapılan rekreatif tırmanış çalışmalarının çocukların denetim odağı ve problem çözme beceri algılarına etkisi. 4880,00 08.08.2011
08.02.2012
2011.08.03.438 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Tıbbi Farmakoloji ABD)
Prof.Dr. Akçahan GEPDİREMEN İnsan meme kanseri hücre serisi (MCF-7) üzerine Phellodendron lavallei bitkisinden izole edilen felavin saf maddesinin sitostatik ve apopitotik etkisi. 4910,06 05.09.2011
05.03.2012
2011.03.02.439 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Fizik Bölümü
Doç.Dr. Ercan YILMAZ Yüksek Verimli Radyasyon dedektörleri ve güneş gözeleri için Multiferroik BiFeO3 ince film üretimi ve karakterizasyonu. 31000,58 05.09.2011
05.03.2013
2011.02.01.440 Eğitim Fakültesi
İlköğretim Bölümü
Prof.Dr. Mehmet BAHAR Etkili anne çocuk etkileşimi. 5000,00 15.09.2011
15.03.2012
2011.08.03.441 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Acil Tıp ABD)
Yrd.Doç.Dr. Arif DURAN Acil serviste hasta taşıma sedyelerinin hasta güvenliği ve hastaya müdahale kolaylığı üzerine etkileri. 30000,00 16.09.2011
16.03.2012
2011.03.03.442 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Kimya Bölümü
Prof.Dr. Yaşar DÜRÜST Yeni N-Substitue 1,2,4-Oksadiazol-İl Metil 1,2,4-Oksadiazol-5(4h)-On ve 1,2,3,5-Oksatiyadiazol-2-Oksitlerin sentezi, biyolojik aktifliklerinin incelenmesi 34000,00 16.09.2011
16.08.2013
2011.03.01.444 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Biyoloji Bölümü
Doç.Dr. Arzu TÜRKER Bolu ilinde doğal yetişen bazı tıbbi bitkilerin, farklı ekstraksiyon yöntemleri ile elde edilen fraksiyonların, MCF-7 (insan meme kanseri) hücre serisi üzerinde sitotoksik etkilerinin, MTT ve WST testleri ile belirlenmesi. 5000,00 19.09.2011
19.03.2012
2011.08.03.445 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Tıbbi Farmakoloji ABD)
Prof.Dr. Akçahan GEPDİREMEN Nöronal ve glial hücre kültürlerinde Trimetazidin’in tek başına yüksek dozlarda nörotoksik etkilerinin olup olmadığının ve ayrıca glumat ve H202 indüklenen hücre ölümüne karşı Trimetazid’in muhtemel nöroprotektif etkilerinin varlığının araştırılması. 13522,78 19.09.2011
19.03.2012
2011.08.02.446 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Tıbbi Patoloji ABD)
Prof.Dr. Çetin BORAN Gastrointestinal sistem karsinomlarında EZH2’nin E-kaderin Ki67 ve p53 ekspresyonların ve klinikopatolojik parametrelerle ilişkisi. 10745,80 19.09.2011
19.07.2012
2011.17.17.447 ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bitki Koruma
Yrd. Doç. Dr. Göksel ÖZER Türkiye’nin önemli kimyon ekim alanlarındaki fungal patojenlerin ve yaygınlıklarının tespiti. 25000,00 19.09.2011
19.09.2014
2011.08.02.448 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Genel Cerrahi ABD)
Yrd.Doç.Dr. Oktay BÜYÜKAŞIK Mezenter İskemilerin erken tanısında plazma Diamin oksidaz, Sitrüllin ve CRP (Seroreaktif Protein) düzeyinin yeri. 3666,00 21.09.2011
21.01.2012
2011.09.04.449 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Yrd.Doç.Dr. Nazlı BALDAN PAKDİL Beyaz et sektörü atıksularından elektrokoagülasyon prosesi ile fosfat gideriminin incelenmesi 31566,33 23.09.2011
23.03.2013
2011.08.03.450 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD)
Yrd.Doç.Dr. Mervan BEKDAŞ Çocuklarda alerjik rinit ve Helicobacter Pylori ilişkisi. 10400,00 23.09.2011
23.09.2012
2011.03.05.451 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Sosyoloji Bölümü
Yrd.Doç.Dr. Pınar ENNELİ Hakkâri’de 15 yaş üzeri kadınların siyasi hayata katılımı 30000,00 23.09.2011
23.03.2013
2011.08.03.452 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD)
Yrd.Doç.Dr. Özden ARISOY İlk atak ve rekürren depresyon hastalarının çeşitli değişkenler açısından karşılaştırılması 5000,00 26.09.2011
26.09.2012
2011.08.02.453 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD)
Yrd.Doç.Dr. Ümit Yaşar TEKELİOĞLU Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Araştırma Uygulama Merkezi ameliyathane ve servis çalışanlarında Hepatit B, Hepatit C ve HIV seroprevalansının karşılaştırılması 3500,00 26.09.2011
26.03.2012
2011.03.01.454 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Biyoloji Bölümü
Doç.Dr. Seyhun YURDUGÜL Bütünleşik (kombine) ultrasonikasyon, hardal tohumu ve gül suyu kullanımı yolu ile çeşitli meyve sularının raf ömrünün arttırılması 37500,00 26.09.2011
26.12.2013
2011.06.06.455 Diş Hekimliği Fakültesi
Tedavi ABD
Yrd.Doç.Dr. Yusuf Ziya AKPINAR Farklı döküm tekniklerinin alçı modellerin fiziksel özellikleri üzerine etkisinin karşılaştırılması. 15000,00 27.09.2011
27.09.2012
2011.03.03.456 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Kimya Bölümü
Prof.Dr. Nedime DÜRÜST Bolu civarında yetişen bazı bitkilerin polifenolik madde içerikleri yönünden analizleri 34000,00 03.11.2011
03.11.2013
2011.08.03.457 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (İç Hastalıkları ABD)
Yrd.Doç.Dr. Oğuz DİKBAŞ Plazma rezistin adiponectin ve apelin düzeyinin ve insülin direncinin kolorektal adenom ile ilişkisinin değerlendirilmesi. 3775,00 10.11.2011
10.11.2013
2011.08.03.458 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (İç Hastalıkları ABD)
Yrd.Doç.Dr. Aytekin ALÇELİK Metabolik sendromlu hastalarda obezitenin brain natriüretik peptid düzeylerine etkisi. 3861,00 10.11.2011
10.03.2012
2011.03.03.459 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Kimya Bölümü
Prof.Dr. Azra BOZCAARMUTLU Antioksidan morin in, 7,12-dimetilbenz(a)antrasen ve endosülfan a maruz bırakılmış streptozotosin indüklenmiş diyabetik sıçanların karaciğerinde ksenobiyotik metabolize eden ve antioksidan enzimler üzerine etkileri. 29921,71 10.11.2011
10.05.2015
2011.03.01.460 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Biyoloji Bölümü
Doç.Dr. Seza ARSLAN Et ve süt ürünlerinden Yersinia türlerinin izolasyonu, fenotipik ve genotipik yöntemlerle adlandırılması ve bazı patojenite özelliklerinin belirlenmesi 29999,00 10.11.2011
10.11.2014
2011.08.01.461 Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri (Tıbbi Parazitoloji ABD)
Prof.Dr. Erol AYAZ Aspiculuris tetraptera ve Hymenolepis nana ile doğal enfekte farelere kabak çekirdeğinin (Cucurbita maxima) antiparaziter etkisi üzerine karşılaştırmalı çalışmalar. 22422,50 14.11.2011
14.11.2012
2011.08.02.462 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Ortopedi ve Travmatoloji ABD)
Yrd.Doç.Dr. Hüsamettin ÇAKICI Epifiz kırıklarının N-Butyl-2-Cyanoacrylate(NBCA) ve Vida ile tespitin kırık iyileşmesi üzerine etkilerinin radyolojik ve histolojik olarak karşılaştırılması: tavşanlarda deneysel çalışma 9718,91 14.11.2011
14.11.2012
2011.03.01.463 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Biyoloji Bölümü
Doç. Dr. Serap MUTUN Andricus lignicolus (Hymenoptera:Cynipidae)’un Filogenetik ve Filocoğrafik yapısı. 17866,90 14.11.2011
14.11.2013
2011.09.05.464 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Yrd.Doç.Dr. Kemal POLAT Kandaki oksijen miktarının mikro denetleyici kullanılarak ölçülmesi. 1980,00 15.11.2011
15.05.2012
2011.09.05.465 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Yrd.Doç.Dr. Kemal POLAT PCL S7 1200 Eğitim setinin tasarlanması ve oluşturulması. 1950,00 15.11.2011
15.05.2012
2011.09.01.466 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Gıda Mühendisliği
Yrd.Doç.Dr. Seda KARASU YALÇIN Gıda kaynaklı bazı mayaların üretimlerinin incelenmesi ve bazı gıda endüstrisi artıklarının ksilitol üretimi amacıyla değerlendirilmesi 35572,28 15.11.2011
15.11.2015
2011.08.02.467 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Göz Hastalıkları ABD)
Yrd.Doç.Dr. Fatih ULAŞ Deneysel diabetes mellitus modelinde intravitreal uygulanan bevacizumab ve fasudil’in SOD, TNFalfa, NF-kB, VEGF, caspase 3 düzeylerine etkisi. 22400,90 15.11.2011
15.12.2012
2012.09.05.468 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Elektrık Elektronik Mühendisliği
Yrd.Doç.Dr. Kemal AVCI EKG verilerinin mikodenetleyiciler yardımıyla işlenmesi, görüntülenmesi ve kaydedilmesi 1988,10 06.01.2012
06.07.2012
2012.08.02.469 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Göz Hastalıkları ABD)
Prof.Dr. Serdal ÇELEBİ Sağlıklı bireylerde Goldmann aplanasyon tonometre, Canon TX-10 ve Canon TX-20P cihazları ile yapılan göz içi basınç ölçümlerinin karşılaştırılması 33700,00 06.01.2012
06.01.2013
2012.02.01.470 Eğitim Fakültesi
İlköğretim Bölümü
Prof.Dr. Mehmet BAHAR 7. sınıf “İnsan ve Çevre” ünitesi kazanımlarının öğretiminde simülasyon yönteminin etkisinin incelenmesi 14938,96 09.01.2012
09.01.2014
2012.03.01.471 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Biyoloji Bölümü
Doç.Dr. Arzu TÜRKER Dağ çileği (Fragaria vesca L.) bitkisinin doku kültürü ile çoğaltılması, biyolojik aktivitesi (antibakteriyel ve antitümör) fenolik bileşenlerinin belirlenmesi 30000,00 09.01.2012
09.07.2013
2012.03.03.472 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Kimya Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Muhammet YILDIRIM Merkezi sinir ve kalp-damar sistemi üzerinde etkili olabilen bazı (heteroarilamino) sübstitüe bitişik heterohalkalı bileşiklerin sentezi 34488,98 09.01.2012
09.01.2014
2012.04.04.473 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler Bölümü
Doç.Dr. Veysel AYHAN Türkiye ile Suriye arasındaki krizin Gaziantep ve Hatay Bölgesi ekonomileri üzerindeki etkileri 29920,00 10.01.2012
10.09.2012
2012.08.02.474 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri ( Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD)
Prof.Dr. Bülent DURAN Polikistik over sendromlu hastalarda APE1, XRCC1 ve XPD DNA onarım genlerindeki genetik polimorfizmin araştırılması. 17251,70 10.01.2012
10.01.2013
2012.09.03.475 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Makine Mühendisliği
Doç.Dr. Ali Naci ÇELİK Proton değişim membranlı yakıt hücresinin (PEMFC) hesaplamalı akışkanlar dinamiği (CFD) yöntemi ile modellenmesi 35443,28 11.01.2012
11.01.2013
2012.08.02.476 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları ABD)
Prof.Dr.Üzeyir GÖK Susam yağı ve Nitrofurazon içeren Pomat ile hazırlanan burun tamponlarının tavşanlarda mukoza değişikliklerinin histolojik ve mikrobiyolojik olarak incelenmesi. 16560,61 12.01.2012
12.01.2013
2012.08.03.477 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Acil Tıp ABD)
Yrd.Doç.Dr. Arif DURAN Acil çağrı sisteminde hastaya ulaşma sürelerinin araştırılması. 36500,00 12.01.2012
12.07.2012
2012.08.02.478 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri ( Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD)
Yrd.Doç.Dr. Tülay ÖZLÜ İzole ya da bilateral total salpenjektomi ile beraber yapılan histerektominin over rezervi üzerine etkisinin değerlendirilmesi 4327,00 13.01.2012
13.07.2013
2012.02.01.479 Eğitim Fakültesi
İlköğretim Bölümü
Yrd.Doç.Dr. Fatih AYDIN Teknoloji görüş anketinin geliştirilmesi ve fen bilgisi öğretmen adaylarının teknolojiye ilişkin görüşlerinin belirlenmesi 1605,61 16.01.2012
16.07.2013
2012.08.03.480 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (İç Hastalıkları ABD)
Prof.Dr. Ülkü DAĞLI Bolu ili merkez ilçesinde H.Pylori seroprevalansı ve risk faktörlerinin araştırılması-popülasyona dayalı çalışma 3836,00 16.01.2012
16.09.2012
2012.24.24.481 Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksek Okulu
Bitkisel ve Hayvansal Üretim
Doç.Dr. Belgin COŞGE ŞENKAL Mudurnu ekolojik koşullarında yetiştirilen Artemisia Annua’larda farklı biçim dönemlerinin uçucu yağ oranı ve bileşeni ile antioksidan aktivitesi üzerine etkileri 2000,00 17.01.2012
17.07.2012
2012.08.02.482 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD)
Yrd.Doç.Dr. Ümit Yaşar TEKELİOĞLU Radiyal arter kanülasyonu öncesi uygulanan mağnezyum sülfat, lidokain ve papaverin-lidokain kombinasyonunun ağrı, damar çapı ve akın üzerine etkileri 30000,00 17.01.2012
17.01.2014
2012.16.02.483 Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu
Spor Yöneticiliği Bölümü
Arş.Gör.Dr. Güçlü ÖZEN Üniversite öğrencilerinin serbest zamanlarda katıldıkları tırmanış topluluğu faaliyetlerinin sosyal kaygılara etkisi 1982,40 18.01.2012
18.05.2012
2012.16.02.484 Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu
Spor Yöneticiliği Bölümü
Arş.Gör.Dr.Güçlü ÖZEN Kamp yaşantısı ve alçak-yüksek aktivitelerin öz etkililik algılarına etkisi 4980,00 18.01.2012
18.08.2012
2012.08.03.485 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (İç Hastalıkları ABD)
Yrd.Doç.Dr. Oğuz DİKBAŞ Psoriatik artrit tanılı hastalarda yağ dokusu kaynaklı hormonlar; adiponektin, rezistin ve visfatin serum konsantrasyonundaki değişiklikler 3817,60 19.01.2012
19.07.2012
2012.08.02.486 Tıp Fakültesi
Yrd.Doç.Dr. Tayfun APUHAN Normal doğum yapan erişkin hastalar ile sezaryen ile doğum yapan eriskin hastalardaki nazal septum deviasyonunun karşılaştırılması. 36200,00 08.03.2012
08.03.2013
2012.03.03.487 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Kimya Bölümü
Prof.Dr. Çetin BOZKURT Lityum katkılı hekzagonal bor nitrür örneklerinin geçirgenlik elektron mikroskopisi (TEM) ile yapı incelemeleri. 2600,00 09.03.2012
09.08.2012
2012.09.05.488 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Elektrık Elektronik Mühendisliği
Yrd.Doç.Dr. Kemal POLAT Kulak ve parmaktan alınan PPG (Photoplethysmogram) sinyalleriyle solunum oranı ve kalp atım hızının tespit edilmesi ve analizi. 17000,00 09.03.2012
09.09.2013
2012.08.03.489 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Acil Tıp ABD)
Yrd.Doç.Dr. Arif DURAN İntestinal iskemi-reperfüzyon hasarı üzerine montelukastın etkileri 30397,14 12.03.2012
12.09.2012
2012.03.01.490 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Biyoloji Bölümü
Prof.Dr. Mustafa ÜNAL Batı Karadeniz bölgesi grylloidea (Orthoptera) faunası üzerine taksonomik çalışmalar 20212,19 12.03.2012
12.03.2015
2012.09.01.491 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Gıda Mühendisliği
Arş.Gör.Dr. Mustafa KIRALAN Farklı ekstraksiyon yöntemleri ile üretilen çörekotu yağının bazı kimyasal özelliklerinin ve oksidasyon stabilitesinin değerlendirilmesi 28900,30 14.03.2012
14.09.2013
2012.9.01.492 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Gıda Mühendisliği Bölümü
Prof.Dr. Ömer ZORBA Anaç tavuk köftesi üretiminde galeta unu ve pişirme yönteminin köftelerin bazı özellikleri üzerindeki etkisi 2208,88 14.03.2012
14.06.2012
2012.09.03.493 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Makine Mühendisliği
Yrd.Doç.Dr. Sabri ÖZTÜRK İçten yanmalı motorların performans analizi için bir ölçme sisteminin geliştirilmesi 33746,35 15.03.2012
15.03.2014
2012.09.01.494 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Gıda Mühendisliği
Yrd. Doç. Dr. Hande SELEN ERGE Ultrases dalgası uygulamasının çeşitli meyve sularının mikrobiyolojik ve bazı kalite özelliklerine etkisi 25913,22 15.03.2012
15.03.2014
2012.08.03.495 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Göğüs Hastalıkları ABD)
Prof.Dr. Emine Bahar KURT Tedaviye dirençli hipertansiyonlu hastalar ile gece kan basıncı düşüşü olmayan (nondipping) profile sahip hastalarda obstrüktif uyku apne sendromu sıklığının araştırılması ve sürekli pozitif havayolu basıncı tedavisi sonuçlarının değerlendirilmesi. 30000,00 15.03.2012
15.03.2013
2012.08.02.496 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD)
Yrd.Doç.Dr. Abdullah DEMİRHAN Diz artroskopisi planlanan hastalarda ultrason eşliğinde yapılan siyatik ve femoral sinir bloğuna morfin eklenmesinin anestezi ve postoperatif analjezi üzerine etkilerinin karşılaştırılması 29000,00 16.03.2012
16.03.2013
2012.02.06.497 Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Yrd.Doç.Dr. Erkan TEKİNARSLAN Etkileşimli ortamda çoklu ortam nesneleriyle öğretimin öğretmen adaylarının zenginleştirilmiş içerikle öğretime yönelik tutumlarına etkisi 24025,98 16.03.2012
16.09.2014
2012.03.01.498 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Biyoloji Bölümü
Doç.Dr. Hakan TÜRKER Bolu’da yetişen bazı tıbbi ve endemik bitkilerin balık patojenleri üzerine antibakteriyel aktivitelerinin araştırılması. 23000,00 16.03.2012
16.03.2013
2012.03.01.499 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Biyoloji Bölümü
Yrd. Doç. Dr. İsmail EKER Bolu ilinin monokotiledon geofit florası 10750,00 16.03.2012
16.03.2014
2012.03.01.500 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Biyoloji Bölümü
Yrd.Doç.Dr. Emel USLU Bolu ili ve çevresinde yetişen bazı Burçak (Lathyrus L.) (Fabaceae) türleri üzerinde karşılaştırmalı biyosistematik çalışmalar 14962,56 16.05.2012
16.05.2014
2012.03.02.501 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Fizik Bölümü
Yrd.Doç.Dr.Filiz KORKMAZ GÖRÜR Bolu ilinden alınan çeşitli su örneklerinde toplam alfa ve beta seviyelerinin belirlenmesi 25449,55 17.05.2012
17.11.2013
2012.08.03.502 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Tıbbi Farmakoloji ABD)
Prof.Dr. Akçahan GEPDİREMEN Nöronal ve glial hücre kültürlerinde antidepresan ilaçların nörotoksik etkilerinin olup olmadığının ve antidepresanların hücre içi meydana getirdikleri olaylarda Nf-Kb’nin rolünün araştırılması. 22645,80 17.05.2012
17.05.2014
2012.03.01.503 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Biyoloji Bölümü
Doç.Dr. Arzu TÜRKER Bellis perennis L. (Çayır papatyası) bitkisinin doku kültürü ile çoğaltılması, Antioksidant aktivitesi ve fenolik bileşenlerinin belirlenmesi. 25000,00 17.05.2012
17.11.2013
2012.03.01.504 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Psikoloji Bölümü
Prof. Dr. Hamit COŞKUN Leptin hormonunun anksiyete, depresyon ve öğrenme davranışları üzerine olan etkilerinin ve etki mekanizmalarının incelenmesi 22981,74 18.05.2012
18.11.2014
2012.09.01.505 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Gıda Mühendisliği
Yrd.Doç.Dr. Semra TURAN Çeşitli pirina ekstraktlarının antioksidan kapasitelerinin belirlenmesi. 26000,00 21.05.2012
21.05.2013
2012.08.02.506 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri ( Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD)
Prof. Dr. Melahat Emine DÖNMEZ 2008-2012 yılları arasındaki preeklamptik ve normal gebelerin plasentalarının histopatolojik ve immunohistokimyasal yönden değerlendirilmesi 5000,00 21.05.2012
21.04.2013
2012.08.02.507 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Kalp ve Damar Cerrahisi ABD)
Yrd.Doç.Dr. Onursal BUĞRA Kardiyopulmoner baypass esnasında modifiye ultrafiltrasyon uygulanan hastalarda inflamatuar faktörlerin değerlendirilmesi. 12474,00 21.05.2012
21.11.2012
2012.08.03.508 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Göğüs Hastalıkları ABD)
Yrd.Doç.Dr. Özlem KAR KURT Pentraxinin 3’ün kronik obstruktif akciğer hastalığının (KOAH) patofizyolojik süreçlerindeki rolünün araştırılması 2008,80 21.05.2012
21.05.2013
2012.02.04.509 Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
Yrd.Doç.Dr. Derya BOZDOĞAN Konuya dayalı yabancı dil eğitimi uygulaması gözlemi ve durum değerlendirmesi 3050,02 22.05.2012
22.12.2012
2012.03.01.510 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Biyoloji Bölümü
Prof. Dr. Ömer BOZDOĞAN Sıçanlarda beslenmenin ve egzersizin iskemi reperfüzyon aritmileriüzerine etkileri. 26034,88 22.05.2012
22.11.2014
2012.03.03.511 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Kimya Bölümü
Prof.Dr. Ayşe MORKAN Bazı borfosfatlı bileşiklerin katı hal yöntemleriyle sentezlenmesi ve karakterizasyon çalışmaları 30104,34 22.05.2012
22.08.2014
2012.03.02.512 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Fizik Bölümü
Doç.Dr. Haluk DENİZLİ Kozmik ışın aksının açıya bağlılığı 14983,47 22.05.2012
22.05.2013
2012.08.03.513 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Göğüs Hastalıkları ABD)
Doç.Dr. Fahrettin TALAY Kronik obstruktif akciğer hastalığı bulunan kişilerdeki pregnancy-associated plasma protein A (PAPP-A) seviyelerinin araştırılması 1600,00 22.05.2012
22.05.2014
2012.08.01.514 Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri (Tıbbi Mikrobiyoloji ABD)
Yrd.Doç.Dr. Mehmet TOSUN Hepsidinin kronik obstruktif akciğer hastalığınızdaki patofizyolojik süreçlere olan etkisinin incelenmesi 3248,00 22.05.2012
22.05.2014
2012.08.03.515 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (İç Hastalıkları ABD)
Yrd.Doç.Dr. Aytekin ALÇELİK Diabetes mellituslu hastalarda kardiyotrofin düzeylerinin araştırılması. 1100,00 22.05.2012
22.05.2013
2012.08.03.516 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Üroloji ABD)
Yrd.Doç.Dr. Muhittin ERTİLAV Son dönem böbrek yetmezliği hastalarında hipervoleminin adiponektin düzeyi üzerine etkisinin araştırılması. 1763,80 22.05.2012
22.11.2012
2012.08.03.517 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Acil Tıp ABD)
Yrd.Doç.Dr. Arif DURAN Acil hava yolunun sağlanmasında endotrakeal entübasyon için fleksible bronkoskop kullanımın etkilerinin araştırılması 37055,00 23.05.2012
23.05.2013
2012.08.03.518 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Acil Tıp ABD)
Yrd.Doç.Dr. Tarık OCAK Acil servise başvuran kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olan hastaların nazal septum deviasyonunun araştırılması 36250,00 23.05.2012
23.05.2013
2012.08.03.519 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD)
Yrd.Doç.Dr. Mervan BEKDAŞ Dikkat-Eksikliği/ Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) tanılı çocuk ve ergen hastalarda Suçiçeği, Herpes Simpleks Virus Tip-1, Sitomegalovirus, Kabakulak, Kızamık, Kızamıkçık ve Ebstein-Barr Virüslerinin seroprevelansının değerlendirilmesi 3537,00 24.05.2012
24.05.2013
2012.08.02.520 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Kalp ve Damar Cerrahisi ABD)
Yrd.Doç.Dr. Kemalettin ERDEM Kardiyopulmoner baypas kullanılarak yapılan koroner baypas ameliyatları sonrası hastaların koku ve tat alma fonksiyonlarının değerlendirilmesi 4993,63 09.07.2012
09.07.2013
2012.03.01.521 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Biyoloji Bölümü
Prof.Dr. Ömer BOZDOĞAN Sıçanlarda Penisilin G ile Oluşturulan Epilepsi Modelinde ATP bağımlı K (KATP) kanal agonist ve antogonistlerinin etkileri. 6132,28 09.07.2012
09.07.2013
2012.16.02.522 Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu
Spor Yöneticiliği Bölümü
Öğr.Gör.Dr.Güçlü ÖZEN Yüksek irtifa tırmanışının bazı fizyolojik özelliklere etkisi 4350,00 09.07.2012
09.02.2013
2012.08.03.523 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Kardiyoloji ABD)
Yrd.Doç.Dr. Alim ERDEM Supraventriküler taşikardi ve alt tiplerinde genetik yatkınlığın araştırılması.(Proje geri çekildi) 26162,00 11.07.2012
11.07.2013
2012.08.03.524 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD)
Yrd. Doç. Dr. Osman YILDIRIM Şizofreni tanılı hastalardaki omentin düzeyi 4597,00 11.07.2012
11.07.2013
2012.03.01.525 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Biyoloji Bölümü
Doç.Dr. Seyhun YURDUGÜL Mikrodalga, Normal fırın,çeşitli bitkisel doğal sakız türleri ve balmumu kullanılarak ekmek kalitesinin iyileştirilmesi 10000,00 12.07.2012
12.07.2014
2012.08.03.526 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD)
Doç.Dr.Fatih DEMİRCİOĞLU Demir eksikliği anemisi olan ve olmayan sağlıklı gebeler ile bebeklerinde kordon kanında tam kan sayımı, hepcidin, soluble transferin reseptörü ve demir parametrelerinin karşılaştırılması 6955,20 12.07.2012
12.12.2013
2012.08.03.527 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri ( Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD)
Yrd.Doç.Dr. Özlem KAR KURT Obstrüktif uyku apne sendromu hastalarında Kardiyotrofin 1 ve IL 6 düzeylerinin değerlendirilmesi. 2910,00 13.07.2012
13.01.2013
2012.09.01.528 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Gıda Mühendisliği
Prof.Dr. Ömer ZORBA Tavuk kesimhane yan ürünü olan MDM posasından (mekanik kıyma dışında kalan artık kemik) elde edilen jelatinin veriminin, yapısal ve mekaniksel özelliklerinin ekstraksiyon koşullarına bağlı olarak optimizasyonu 34702,47 17.07.2012
17.01.2015
2012.03.03.529 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Kimya Bölümü
Yrd.Doç.Dr. Erol AKPINAR Yeni çift eksenli liyotropik karışımların bulunması ve tek eksenli-çift eksenli faz geçişlerinin incelenmesi üzerine bir araştırma 22500,00 17.07.2012
17.07.2014
2012.08.03.530 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (İç Hastalıkları ABD)
Yrd.Doç.Dr. Aytekin ALÇELİK Obstrüktif uyku apne sendromu hastalarında omentin düzeylerinin değerlendirilmesi 3524,00 18.07.2012
18.01.2013
2012.09.03.531 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Makine Mühendisliği
Yrd.Doç.Dr. Alaattin Osman EMİROĞLU Farklı biodizel yakıtların motor performansına etkisinin araştırılması ve yapay sinir ağları ile modellenmesi. 31433,75 18.07.2012
18.07.2015
2012.08.02.532 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Kalp ve Damar Cerrahisi ABD)
Yrd.Doç.Dr. Onursal BUĞRA İntraosseos yol ve periferik damar yolundan yapılan kan replasmanının inflamatuar faktörler üzerine etkileri 12474,00 19.07.2012
19.01.2013
2012.04.04.533 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler Bölümü
Doç. Dr. Mehmet DALAR Bolu' da Irak kökenli sığınmacıların kamu hizmetlerine erişimi ve karşılaşılan temel sorunlar 20000,00 12.09.2012
12.05.2013
2012.03.01.534 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Biyoloji Bölümü
Prof.Dr. Okan KÜLKÖYLÜOĞLU Burdur ve Adıyaman illerindeki ostrakod (crustacea) faunasının tespiti ve ekolojik özelliklerinin karşılaştırılmalı analizi. 19768,00 12.09.2012
12.09.2014
2012.08.02.535 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Göz Hastalıkları ABD)
Prof.Dr. Serdal ÇELEBİ Glokom olgularında dört farklı cihazla ölçülen göz içi basınçlarının karşılaştırılması ve merkezi kornea kalınlığı ile ilişkileri. 29750,00 13.09.2012
13.12.2013
2012.03.03.536 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Kimya Bölümü
Prof.Dr. Serpil YENİSOY KARAKAŞ Bolu Atmosferi’nde PM2.5 ve PM2.5-10 boyutundaki parçacıkların metal kompozisyonunun belirlenmesi ve çoklu istatistiksel yöntemler ile kaynak paylaşımının değerlendirilmesi. 25000,00 13.09.2012
13.09.2013
2012.09.01.537 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Gıda Mühendisliği
Prof.Dr. Hayri COŞKUN Makarnalık keş üretim teknolojisinin optimizasyonu. 28898,44 14.09.2012
14.09.2014
2012.03.03.538 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Kimya Bölümü
Yrd.Doç.Dr. Erol AKPINAR Liyotropik tek eksenli ve çift eksenli nematik fazların çift kırınımları üzerine alkali metal sülfat tuzlarının etkisinin incelenmesi. 6112,25 14.09.2012
14.09.2013
2012.08.01.539 Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri (Tıbbi Mikrobiyoloji ABD)
Prof. Dr. Erol AYAZ Bolu yöresinde Fasciolosis’in seroprevelansı. 9122,44 14.09.2012
14.09.2013
2012.08.01.540 Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri (Tıbbi Mikrobiyoloji ABD)
Doç.Dr. M. Esra KOÇOĞLU Torque teno virusun otoantikor oluşumundaki rolü. 4999,88 17.09.2012
17.03.2013
2012.08.01.541 Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri (Tıbbi Mikrobiyoloji ABD)
Yrd.Doç.Dr. Buket KIN TEKÇE Kidney Injury Molecule-1 (KIM-1) düzeyinin, sisplatinin indüklediği nefrotoksisitedeki öneminin değerlendirilmesi. 4495,24 17.09.2012
17.03.2014
2012.08.02.542 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Üroloji ABD)
Yrd.Doç.Dr. Uğur ÜYETÜRK Unilateral üreter obstrüksiyonu oluşturulan sıçanlarda böbrekte ortaya çıkan hasarın azaltılmasında Rhodiola rosea’nın etkinliğinin değerlendirilmesi. 4128,12 18.09.2012
18.09.2013
2012.08.01.543 Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri (Fizyoloji ABD)
Prof.Dr. Fatma TÖRE Beyin ve üreme organlarının nitrik oksit aktivitesinin estrus siklusu ile ilişkilerinin araştırılması. 4763,00 18.09.2012
18.03.2013
2012.08.02.544 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri ( Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD)
Yrd.Doç.Dr. Tülay ÖZLÜ Nigella sativa’nın ratlarda over rezervi, karaciğer ve böbrek üzerine etkileri. 19348,62 19.09.2012
19.09.2014
2012.16.02.545 Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu
Spor Yöneticiliği Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Dilşad ÇOKNAZ Hareketsiz çocukların dünyasında dijital bir hareket: Fiziksel aktivitenin yaygınlaştırılmasında aktif video oyunlarının etkisi. 28356,40 20.09.2012
20.09.2013
2012.08.03.546 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Tıbbi Genetik ABD)
Doç.Dr. Selma DÜZENLİ MEFV mutasyonlarının sağlıklı popülasyonda epidemiyolojik genetik açıdan araştırılması 25000,00 20.09.2012
20.06.2013
2012.08.02.547 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Göz Hastalıkları ABD)
Doç.Dr. Mesut ERDURMUŞ Biaksiyel, koaksiyel ve konvasiyonel fakoemülsifikasyonun kornea üzerine olan etkilerinin karşılaştırılması 35732,54 20.09.2012
20.09.2014
2012.08.02.548 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Çocuk Cerrahisi ABD)
Prof.Dr. Hayrettin ÖZTÜRK Vezikoüreteral reflülü çocuklarda işeme bozukluğunun araştırılması: Urodinamik bir çalışma. 29500,00 25.09.2012
25.09.2013
2012.03.03.549 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Kimya Bölümü
Prof.Dr. İzzet MORKAN Cis-tetrakarbonil-tert-bütilpiridinmetal(0); M:Cr, Mo, W bileşiklerinin sentezi ve spektroskopik yapı incelemesi 4984,32 25.09.2012
25.03.2013
2012.09.03.550 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Makine Mühendisliği
Doç.Dr. Murat PAKDİL Sürtünme karıştırma nokta kaynaklı alüminyum alaşımı ve pirinç levhaların mekanik özelliklerinin araştırılması 29768,45 21.09.2012
21.09.2015
2012.08.01.551 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD)
Yrd. Doç. Dr. Osman YILDIRIM Depresyon tanılı hastalardaki omentin düzeyi. 4597,00 25.09.2012
25.09.2013
2012.09.05.552 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Elektrık Elektronik Mühendisliği
Yrd.Doç.Dr. Murat FİDAN Yüksek güçlü sinyal jeneratörü tasarlanması ve uygulanması. 1990,00 12.11.2012
12.05.2013
2012.09.05.553 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Elektrık Elektronik Mühendisliği
Yrd.Doç.Dr. Murat FİDAN Yapı aydınlatma ve otomasyon mikro denetleyicilerle gerçekleştirilmesi. 1995,00 12.11.2012
12.07.2013
2012.09.05.554 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Elektrık Elektronik Mühendisliği
Yrd.Doç.Dr. Murat FİDAN Güneş ve rüzgâr enerjisi gibi alternatif enerji kaynaklarını daha verimli kullanabilmek için maksimum güç noktası takipli şarz devresi(maksimum power point tracking charge controller)tasarımı 1995,00 12.11.2012
12.07.2013
2012.09.05.555 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Elektrık Elektronik Mühendisliği
Yrd.Doç.Dr. Kemal AVCİ Ayrıştırılmış konuşma sinyallerinin algı kalitesi üzerindeki etkisinin incelenmesi. 1995,00 12.11.2012
12.04.2013
2012.03.01.556 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Biyoloji Bölümü
Doç.Dr. Arzu TÜRKER Endemik bir bitki olan Echium orientale L.’nin doku kültürü ile çoğaltılması ve biyolojik aktivitesinin belirlenmesi. 25242,00 13.11.2012
13.05.2014
2012.03.03.557 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Kimya Bölümü
Prof.Dr. Yaşar DÜRÜST 1,2,4-Oksadiazol ve ilgili grupları taşıyan sidnonların sentezi için yeni bir yaklaşım. 33750,00 13.11.2012
13.11.2014
2012.08.01.558 Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri (Fizyoloji ABD)
Prof.Dr. Kenan GÜMÜŞTEKİN Sağlıklı genç erişkinlerde sigara içiminin ve sigara dumanına maruz kalmanın kardiyak otonomik fonksiyonlar üzerindeki etkisi. 22500,00 13.11.2012
13.11.2013
2012.08.03.559 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Tıbbi Farmakoloji ABD)
Prof.Dr. Akçahan GEPDİREMEN Meme kanserli hastalarda CYP3A4 enzim polimorfizminin değerlendirilmesi. 4432,12 14.11.2012
14.11.2013
2012.03.01.560 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Biyoloji
Doç.Dr. Mehmet ÖZTÜRK İnsan kaynaklı laktobasill türlerinden safra tuzu hidrolaz (BSH) enzimi genlerinin klonlanması ve aktivitelerinin tayini. 4995,00 14.11.2012
14.11.2013
2012.08.02.561 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi ABD)
Yrd.Doç.Dr.Furkan Erol KARABEKMEZ Trombositten zengin plazma ve yağ dokusu kaynaklı stromal vasküler fraksiyonun flep yaşayabilirliği üzerine etkilerinin incelenmesi. 27000,00 15.11.2012
15.03.2014
2012.24.01.562 ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bitki Koruma
Doç.Dr.Mehmet Erhan GÖRE Verticillium dahliae’nın sertifikalı tohumluk patateslerden el edilmesi ve strainlerin vejetatif uyum ve saldırganlıkları bakımından karakterizasyonu 31250,00 15.11.2012
15.05.2016
2012.09.04.563 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Çevre Mühendisliği
Yrd.Doç.Dr.Arda YALÇUK Beyaz eşya sektörü atık sularının lemna minör ile bitkisel arıtımının incelenmesi 1996,00 19.11.2012
19.04.2013
2012.06.07.564 Diş Hekimliği Fakültesi
Cerrahi ABD
Yrd.Doç.Dr. Orçun TOPTAŞ Arı sütünün yumuşak doku yara iyileşmesi üzerine etkisinin incelenmesi. 15000,00 19.11.2012
19.11.2014
2012.08.03.565 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (İç Hastalıkları ABD)
Yrd.Doç.Dr.Ümmügül ÜYETÜRK Kolerektal kanserli hastalarda timidilat sentez, dihidropirimidin dehidrogenaz, metilen tetrahidrofalat redüktaz gen polimorfizim değerlendirmesi 28000,00 19.11.2012
19.05.2014
2012.08.03.566 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (İç Hastalıkları ABD)
Yrd.Doç.Dr.Oğuz DİKBAŞ Serum visvatin, adiponektin ve rezistin düzeylerinin psoriatik artritli hastalarda hastalık şiddeti ve metabolik parametrelerle ilişkisinin değerlendirilmesi 3735,00 19.11.2012
19.11.2013
2012.08.01.567 Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri (Tıbbi Mikrobiyoloji ABD)
Doç.Dr.Esra KOÇOĞLU Epstein-Barr Virüs İnfeksiyonlarının Serolojik tanısında Kullanılan Paul-Bunnel Testi,ELISA,IFAT ve İmmunblot Yöntemlerinin karşılaştırılması 10426,58 20.11.2012
20.05.2013
2012.02.03.568 Eğitim Fakültesi
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Yavuz DURAK Elektronik kart okuyucu sistemi ile denetlenen müzik etüt odalarının, öğrencilerin piyano çalışma performanslarına etkileri. 34992,00 20.11.2012
20.11.2013
2012.08.03.569 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD)
Yrd.Doç.Dr.Mervan BEKDAŞ Çocukluk çağında astım ve nefropati ilişkisi. 1936,00 23.11.2012
23.11.2013
2012.08.03.570 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Tıbbi Genetik ABD)
Doç.Dr.Selma DÜZENLİ Varfarin endikasyonu olan nörolojik hastalarda CYP2C9 ve VKORC genotiplerinin tayini. 23000,00 23.11.2012
23.08.2013
2012.08.01.571 Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri (Tıbbi Mikrobiyoloji ABD)
Yrd.Doç.Dr.Tekin TAŞ Metisilin dirençli staphylococcus aureus'a bağlı deneysel tavşan keratit modelinde topikal linezolid'in etkinliği 4351,05 27.11.2012
27.11.2013
2012.08.01.572 Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri (Tıbbi Mikrobiyoloji ABD)
Yrd.Doç.Dr.Tekin TAŞ Klinik örneklerden izole edilen çoklu ilaca dirençli acinetobacter baumannii suşlarının tigesikline in vitro duyarlılığının araştırılması. 4000,00 27.11.2012
27.05.2013
2012.08.03.573 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD)
Doç. Dr. Fatih DEMİRCİOĞLU Obeziteye ikincil nanolkolik yaplı karaciğer hastalığı gelişen çocuklarda adiponektin-rezistin gibi adipokinlerin ateroskleroz gelişimine katkısının karotid arter intima media kalınlığı(Cımt) ile incelenmesi. 4058,80 25.12.2012
25.12.2013
2013.26.01.574 Yabancı Diller Yüksekokulu
Hazırlık Bölümü
Yrd.Doç.Dr. Abdullah ARSLAN Avrupa dilleri ortak çerçeve programı (A.D.O.Ç.P) dil yeterlilikleri ile uyumlu moodle tabanlı dil öğretimi 27148,63 01.02.2013
01.12.2013
2013.09.04.575 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Çevre Mühendisliği
Yrd.Doç.Dr. Arda YALÇUK Beyaz eşya sektörü atık sularının fermentor ile farklı adsorbent türleri ve fenton prosesi kullanılarak iyileştirilmesi. 29927,00 04.02.2013
04.02.2014
2013.03.01.576 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Biyoloji Bölümü
Doç.Dr. Hakan TÜRKER Bitkisel uçucu yağların balık patojenleri üzerindeki antibakteriyel etkilerinin belirlenmesi. 5000,00 04.02.2013
04.08.2013
2013.08.01.577 Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri (Tıbbi Mikrobiyoloji ABD)
Yrd.Doç.Dr. Fırat Zafer MENGELOĞLU MRSA izotlarında tigesiklin duyarlılığının belirlenmesi. 4997,00 05.02.2013
05.08.2013
2013.08.01.578 Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri (Tıbbi Mikrobiyoloji ABD)
Yrd.Doç.Dr. Fırat Zafer MENGELOĞLU ESBL üreten E.coli izotlarında tigesiklin duyarlılığının belirlenmesi. 4876,22 05.02.2013
05.08.2013
2013.09.05.579 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Elektrık Elektronik Mühendisliği
Doç. Dr. Erdal BEKİROĞLU Adım motoru kontrollü otomatik çekme basma makinesi tasarımı. 1910,00 05.02.2013
05.08.2013
2013.09.05.580 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Elektrık Elektronik Mühendisliği
Doç. Dr. Erdal BEKİROĞLU DC motor kontrollü konveyör sisteminde Plc ile hatalı ürün tespiti 1916,00 05.02.2013
05.08.2013
2013.16.02.581 Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu
Spor Yöneticiliği Bölümü
Öğr. Gör. Dr. Güçlü ÖZEN Dağ tırmanışına yönelik yapılan dayanıklılık antremanın öz-etkililik düzeyine etkisi. 1988,00 05.02.2013
05.11.2013
2013.08.02.582 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD)
Yrd. Doç. Dr. Murat BİLGİ Kolonoskopi uygulanan hastalarda bispektral kontrollü remifentanil kullanımının propofol tüketimi ve hasta konforu üzerine etkilerinin karşılaştırılması. 4248,00 06.02.2013
06.08.2013
2013.08.02.583 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Genel Cerrahi ABD)
Doç. Dr. Nurettin KAHRAMANSOY Geçici tıkanma sarılığı için yeni bir deneysel model. 626,40 08.02.2013
08.06.2013
2013.08.01.584 Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri (Histoloji ve Embriyoloji ABD)
Yrd. Doç. Dr. Elçin Hakan TERZİ Deneysel alkali kornea yanığı modelinde farklı irrigasyon sıvılarının ve askorbik asitin etkinliğinin incelenmesi. 26480,51 08.02.2013
08.02.2014
2013.08.01.585 Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri (Histoloji ve Embriyoloji ABD)
Prof.Dr. Aysel KÜKNER Karaciğer rejenerasyonuna 4 (3,4dihydroxybenzoyloxymethyl) phenyl-O-D-glucopyranoside'nin etkileri. 29979,00 11.02.2013
11.08.2014
2013.03.01.586 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Biyoloji Bölümü
Yrd. Doç. Dr. İsmail EKER Türkiye'deki Tulipa L.(liliaceae)cinsinin anotomik özellikleri. 16818,30 11.02.2013
11.02.2015
2013.08.03.587 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Tıbbi Genetik ABD)
Yrd.Doç.Dr. Zeynep OCAK Ailesel akdeniz ateşi (FMF)tespit edilen olgularda TLR-2, TLR-4, MDR1, SAA1 gen polimorfizimlerinin amiloidpzis ve kolşisin direnci gelişimi üzerine olan etkisi 14159,00 11.02.2013
11.02.2014
2013.08.03.588 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Tıbbi Genetik ABD)
Yrd. Doç. Dr. Zeynep OCAK Erkek infertilitesi ile spermatogenez gen polimorfizmlerinin ilişkisi. 14679,22 11.02.2013
11.02.2014
2013.08.03.589 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Acil Tıp ABD)
Yrd. Doç. Dr. Tarık OCAK Kondrosit hücre kültüründe ankaferd’in proliferatif ve apopitotik etkisinin incelenmesi. 29187,91 11.02.2013
11.08.2014
2013.08.03.590 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Acil Tıp ABD)
Yrd. Doç. Dr. Arif DURAN Acil serviste hiperkapnik KOAH tanılı hastalara non invaziv ventilasyon uygulamanın kan gazı, end tidal CO2, solunum fonksiyon testleri ve hastanede kalış süreleri üzerine etkinliği. 37500,00 11.02.2013
11.02.2015
2013.03.01.591 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Biyoloji Bölümü
Doç. Dr. Arzu TÜRKER Bolu dan toplanan bazı likenlerden elde edilen özütlerin antikanser aktivitesinin belirlenmesi. 1996,56 11.02.2013
11.08.2013
2013.17.03.592 Bolu Meslek Yüksekokulu
Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Ahmet KESKİN Etlik piliç kesimhanesi rendering yağından biyodizel elde edilmesi ve elde edilen biyodizelin motor performansına etkisinin araştırılması. 34788,00 11.02.2013
11.02.2016
2013.08.02.593 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Üroloji ABD)
Yrd. Doç. Dr. Uğur ÜYETÜRK Prostat kanseri hücre kültüründe Rhodiola rosea bitkisinden elde edilen ekstraktların antikansorejen etkisinin incelenmesi 29791,46 13.02.2013
13.02.2014
2013.08.02.594 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD)
Yrd.Doç.Dr. Akçan AKKAYA Santral venöz kateter uygulamalarında oktenidin hidroklorür, klorheksidin diglukonat ve povidon iyodürün antiseptik etkilerinin karşılaştırılması. 1866,00 12.02.2013
12.08.2013
2013.08.03.595 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD)
Doç.Dr. Fatih DEMİRCİOĞLU Yağlı karaciğeri olan ve olmayan obez çocuklar ile sağlıklı çocuklar arasında demir eksikliği anemisi sıklığı ve hepsidin ile ilişkisinin araştırılması 4622,00 15.02.2013
15.02.2014
2013.03.03.596 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Kimya Bölümü
Prof. Dr. Ayşe MORKAN Seryum ile katkılanmış stronsiyum aluminat bileşiğinin farklı kompleksleştirici maddeler ile sentezlenmesi. 1990,66 15.02.2013
15.08.2013
2013.03.03.597 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Kimya Bölümü
Prof. Dr. Ayşe MORKAN Magnezyum borat ve nadir toprak metali katkılanmış magnezyum borat bileşiklerinin katı hal yöntemiyle hazırlanması ve yapılarının aydınlatılması. 32499,84 15.02.2013
15.05.2015
2013.03.01.598 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Biyoloji Bölümü
Prof. Dr. Ömer BOZDOĞAN Sıçanlarda bitkisel östrojenin iskemi-reperfüzyon aritmileri üzerine etkileri. 1980,87 18.02.2013
18.08.2013
2013.08.01.599 Eğitim Fakültesi
Türkçe Eğitimi Bölümü
Doç.Dr. Yeşim YENER Sıçanlarda yüksek yağlı diyet ve akrilamitin solid dokularda ve kanda gen ekspresyon profili apoptozis ve DNA hasarı üzerinde etkilerinin araştırılması. 37474,55 18.02.2013
18.02.2017
2013.03.03.600 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Kimya Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Muhammet YILDIRIM Yeni diyazolopirimidin türevlerinin mikrodalga(MW) destekli sentezi 36285,57 21.03.2013
21.06.2014
2013.03.03.601 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Kimya Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Öznur DEMİR ORDU Uzun alkil zinciri içeren Bis-N-(p-aril)-karbamoiloksi- alkanların sentezi ve sıvı yağlarda jelleşme özelliklerinin incelenmesi. 36294,75 21.03.2013
21.03.2015
2013.09.01.602 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Gıda Mühendisliği
Prof. Dr. Hayri COŞKUN Kızartmalık keş üretim teknolojisinin optimizasyonu 27284,97 21.03.2013
21.09.2015
2013.02.09.603 Eğitim Fakültesi
Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü
Yrd. Doç. Dr. İbrahim ÇETİN Bilgisayar programlamaya karşı tutum ölçeği geliştirilmesi 4012,00 21.03.2013
21.09.2013
2013.09.03.604 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Makine Mühendisliği
Yrd. Doç. Dr. A. Osman EMİROĞLU Petekli yapıdaki kordierit kanalları üzerinde ZnO nanotel dizinlerinin sentezi ve termal dayanımlarının test edilmesi. 29117,09 21.03.2013
21.03.2015
2013.09.04.605 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Çevre Mühendisliği
Yrd. Doç. Dr. Nazlı BALDAN PAKDİL Paralel bağlı elektrokoagülasyon hücresinde tavuk kesimhane atıksuyu arıtımının incelenmesi. 1973,88 22.03.2013
22.06.2013
2013.03.01.606 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Biyoloji Bölümü
Yrd. Doç. Dr. İsmail EKER Bolu geofitlerinin ex-situ korumaya alınması ve geofit bahçesinin oluşturulması. 3667,00 22.03.2013
22.03.2014
2013.09.03.607 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Makine Mühendisliği
Doç. Dr. Murat PAKDİL Deney setinde kullanılacak numunelerin, uygulanan kuvvete göre davranışlarının incelenmesi. 1305,92 25.03.2013
25.08.2013
2013.08.02.608 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Göz Hastalıkları ABD)
Doç. Dr. Mesut ERDURMUŞ Psödoeksfoliyasyonlu hastalarda aköz paraoksonaz-1 enzim aktivitesi ve ön kapsülde paraoksona-1gen ekspresyonu. 18626,00 25.03.2013
25.09.2013
2013.03.02.609 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Fizik Bölümü
Prof. Dr. Cabir TERZİOĞLU Farklı metaller katkılanarak üretilmiş nanoboyutlu ZnOparçacıklarının karakterizasyonu ve fotoaktif özelliklerinin incelenmesi. 30000,00 26.03.2013
26.03.2015
2013.08.01.610 Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri (Tıbbi Mikrobiyoloji ABD)
Yrd. Doç. Dr. Fırat Zafer MENGELOĞLU Hastalardan ve taşıyıcılardan elde edilen staphylococcus aureus izotlarında toksin genlerinin karşılaştırılması. 4949,37 26.03.2013
26.09.2013
2013.08.02.611 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Genel Cerrahi ABD)
Prof. Dr. Hayri ERKOL Beta-Glucanın tıkanma sarılığında intestinal immünite ve morfolojiye etkisi. 1339,20 26.03.2013
26.07.2013
2013.08.02.612 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Genel Cerrahi ABD)
Yrd. Doç. Dr. Nurettin KAHRAMANSOY Kolay ve revelsibl bir deneysel akut pankreatit modeli. 884,42 26.03.2013
26.09.2013
2013.08.02.613 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları ABD)
Yrd. Doç. Dr. Veysel YURTTAŞ Nazal poliplerde, biyofilm ve toll-like reseptör gen ekspresyonunun araştırılması. 25155,91 27.03.2013
27.09.2014
2013.03.02.614 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Fizik Bölümü
Prof. Dr. Resul ERYİĞİT Sızdıran kavite elektro-dinamiği ve kuantum korelasyonları 4677,00 28.03.2013
28.09.2013
2013.09.01.615 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Gıda Mühendisliği
Doç. Dr. İbrahim ÇAKIR Ev yapımı tarhanalardan izole edilen laktik asit bakterilerinin izolasyonu, tanımlanması ve bazı starter ve probiyotik özelliklerinin belirlenmesi. 1938,15 29.03.2013
29.07.2013
2013.06.07.616 Diş Hekimliği Fakültesi
Cerrahi ABD
Yrd. Doç. Dr. Mustafa TEK Enerji içeceği kullanımının yara iyileşmesi üzerine etkileri 4897,00 05.04.2013
05.04.2014
2013.02.05.617 Eğitim Fakültesi
Türkçe Eğitimi Bölümü
Doç. Dr. Halit KARATAY Türkçe öğretmenlerinin etkin dinleme ögesi olarak geri bildirimi kullanma durumlarının incelenmesi 10164,41 22.05.2013
22.05.2014
2013.08.03.618 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri ( Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD)
Yrd. Doç. Dr. Ahmet KARATAŞ Birinci trimesterde anne serumu A-disintegrin ve metalloproteaz 12-s, plasental protein 13, metastin, plasental büyüme faktörü düzeyleri ile uterin arter doppler ölçüm sonuçlerının preeklamsi, gebeliğe bağlı hipertansiyon ve gebelik haftasına göre düşük doğum ağırlıklı bebkleri saptamadaki değeri 7214,40 22.05.2013
22.05.2014
2013.03.03.619 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Kimya Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Erol AKPINAR Çift eksenli nematik faz veren liyotropik sıvı kristal karışımların oluşumları üzerine yüzey etkin moleküllerin baş grupları ile karşı iyonların "kosmotrope" ve "chaotrope" özelliklerinin etkilerinin incelenmesi 36072,00 22.05.2013
22.05.2015
2013.02.09.620 Eğitim Fakültesi
Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü
Yrd. Doç. Dr Aybüke PABUÇCU Günlük hayattan hikayelerle bilimin doğası öğretimi 4988,97 22.05.2013
22.05.2015
2013.03.03.622 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Kimya Bölümü
Prof. Dr. Çetin BOZKURT O'connor yöntemiyle hBN sentezinde metal oksitlerinin etkisinin incelenmesi 27800,00 22.05.2013
22.05.2015
2013.09.04.623 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Çevre Mühendisliği
Yrd. Doç. Dr. Arda YALÇUK Dikey akışlı kesikli beslenmeli yapay sulak alanlar kullanılarak kot boyama tekstil atıksularının arıtımı. 36372,96 22.05.2013
22.08.2014
2013.03.03.624 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Kimya Bölümü
Prof. Dr. Yaşar DÜRÜST Yeni 1,2,4-oksadiazol grubu içeren potansiyel aza taç eter iyonoforların sentezi 37374,82 22.05.2013
22.11.2015
2013.0301.625 ZİRAAT FAKÜLTESİ
Tarla Bitkileri
Yrd.Doç.Dr. Fatma PEHLİVAN KARAKAŞ Tıbbi değeri olan çayır papatyası (bellis perrennis L.)bitkisindeki önemli bazı fenoliklerin in vitro stres koşulları altında üretiminin arttırılması ve antioksidan aktivitelerinin değerlendirilmesi 29133,60 22.05.2013
22.10.2014
2013.08.03.626 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (İç Hastalıkları ABD)
Yrd. Doç. Dr. Ümmügül ÜYETÜRK Ratlarda doksurobisin etkisiyle oluşan testis toksisitesinde rosmarinik asitin koruyucu etkisi 10172,72 24.05.2013
24.05.2014
2013.08.02.627 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi ABD)
Yrd. Doç. Dr. Furkan Erol KARABEKMEZ Omentin etken maddesinin flep yaşayabilirliği üzerine etkilerinin incelenmesi 17665,73 23.05.2013
23.05.2015
2013.08.02.628 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi ABD)
Yrd. Doç. Dr. Furkan Erol KARABEKMEZ Trombositten zengin plazmanın hızlı ve yavaş şişirilen doku genişleticiler üzerine etkilerinin incelenmesi. 29073,81 23.05.2013
23.05.2015
2013.09.01.629 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Gıda Mühendisliği
Doç. Dr. İbrahim ÇAKIR Probiyotik özellikteki Lactobacillus acidophilus KPb4b bakterisinin farklı yöntemlerle mikroenkapsülasyonu ve bu yöntemlerin kapsül stabilitesi üzerine etkilerinin belirlenmesi 36996,40 23.05.2013
23.11.2015
2013.08.03.630 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Deri ve Zührevi Hastalıklar ABD)
Doç. Dr. Nadir GÖKSÜGÜR Pediatrik ailevi akdeniz ateşi hastalarında tırnak yatağı kapilleroskopi bulguları 19012,00 24.05.2013
24.11.2014
2013.02.01.631 Eğitim Fakültesi
İlköğretim Bölümü
Prof. Dr. Soner DURMUŞ Farklı Teknolojilerin Matematik Öğretmenliği Lisans Programı Analiz I Dersine Entegrasyonu 1387,28 24.05.2013
24.05.2014
2013.02.01.632 Eğitim Fakültesi
İlköğretim Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Pınar Seda ÇETİN 5.,6., 7. VE 8. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ ÜNİTE KAZANIMLARINA UYGUN BİLİMSEL VE SOSYO-BİLİMSEL ARGÜMANTASYON ETKİNLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ 1389,59 27.05.2013
27.05.2015
2013.03.01.633 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Biyoloji Bölümü
Prof. Dr. Ömer BOZDOĞAN Sıçanlarda östrus döneminin iskemi- reperfüzyon aritmileri üzerine etkileri. 1976,50 27.05.2013
27.11.2013
2013.16.02.634 Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu
Spor Yöneticiliği Bölümü
Öğr.Gör.Dr.Güçlü ÖZEN Yapay tırmanış duvarında yapılan rekratif tırmanış çalışmalarının üniversite öğrencilerinin problem çözme beceri algı düzeyine etkisi 4990,00 27.05.2013
27.04.2014
2013.08.01.635 Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri (Tıbbi Mikrobiyoloji ABD)
Doç.Dr.Tekin TAŞ Stafilokoklarda metisilin direncinin belirlenmesinde farklı yöntemlerin karşılaştırılması 14972,81 27.05.2013
27.05.2014
2013.08.03.636 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Nöroloji ABD)
Yrd. Doç. Dr. Şule AYDIN TÜRKOĞLU Huzursuz bacaklar sendromunda spinal refleksler 32610,00 28.05.2013
28.05.2014
2013.08.01.637 Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri (Fizyoloji ABD)
Prof. Dr. Kenan GÜMÜŞTEKİN Vazoaktif intestinal polipeptit (VİP)'in absans epilepsi üzerine olası tedavi edici etkilerinin araştırılması 29747,84 28.05.2013
28.05.2015
2013.08.02.638 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Ortopedi ve Travmatoloji ABD)
Yrd.Doç.Dr. Cengiz IŞIK Diabetes mellituslu hastalarda karpal tünel sendromu ve omentin düzeyleri arasındaki ilişki 1529,28 28.05.2013
28.05.2015
2013.17.17.639 ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bitki Koruma
Yrd.Doç.Dr.Göksel ÖZER Türkiye'nin önemli kimyon ekim alanlarında görülen Fusarium oxysporum f.sp. cumini izotlarının genetik karakterizasyonu 35435,00 30.05.2013
30.05.2016
2013.03.01.640 ZİRAAT FAKÜLTESİ
Tohum Bilimi ve Teknolojisi
Yrd. Doç. Dr. Buhara YÜCESAN Trakya’da yetişen Digitalis lanata Erh.(yünlü yüksükotu) popülasyonlarının çeşitli kromatografik yöntemlerle kardenolit içeriğinin belirlenmesi ve invitro koşullarda üretilmesi. 19905,00 31.05.2013
31.05.2015
2013.08.03.641 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Fiziksel Tedavi ve Rehabilitasyon ABD)
Yrd. Doç. Dr. Şükrü Burak TÖNÜK Kronik bel ağrılı hastalarda faset eklem anatomik varyasyonlarının bel ağrısına etkisinin değerlendirilmesi 11000,00 04.06.2013
04.04.2015
2013.08.01.642 Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri (Tıbbi Mikrobiyoloji ABD)
Prof. Dr. Erol AYAZ Entamoeba histolytica'nın tanısında mikroskopi, ELISA ve PCR yöntemlerinin karşılaştırılması 12822,57 04.06.2013
04.06.2015
2013.08.01.643 Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri (Tıbbi Mikrobiyoloji ABD)
Doç. Dr. Esra KOÇOĞLU Çeşitli klinik örneklerden izole edilen Acinetobacter baumannii suşlarındaki kinolon direncinin klasik ve moleküler yöntemlerle araştırılması 14714,17 04.06.2013
04.06.2015
2013.08.01.644 Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri (Tıbbi Mikrobiyoloji ABD)
Doç. Dr. Esra KOÇOĞLU Bolu ilinde borrelia burgdorferi sensu lato seroprevalansının araştırılması 8829,95 04.06.2013
04.06.2014
2013.02.07.645 Eğitim Fakültesi
Özel Eğitim Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Emine ERATAY Kaynaştırma Kapsamında Yetersizliği Olan ve Olmayan Okulöncesi Çocuklarına Verilen Seramik Eğitiminin Etkililiği (Eylem Araştırması) 4970,64 17.07.2013
17.03.2014
2013.03.01.646 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Biyoloji Bölümü
Prof. Dr. Tekin BABAÇ Bolu ilinde yetişen bazı Crocus L.(çiğdem) türlerinde Rrna ıts dizi analizi ile genetik çeşitliliğin tanımlanması 14840,44 17.07.2013
17.07.2015
2013.06.06.647 Diş Hekimliği Fakültesi
Protez ABD
Yrd. Doç. Dr. Yusuf Ziya AKPINAR Femtosecond lazerle oluşturulan farklı yüzey konfigürasyonlarının zirkonyum(Y-TZP)-rezin siman bağlantı dayanımı üzerine etkisi 33866,40 16.07.2013
16.07.2015
2013.08.02.648 Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri (Anatomi ABD)
Yrd. Doç. Dr. Ahmet KARATAŞ İntraperitoneal Adezyon Önlenmesinde Nigella Sativa ve Seprafilm (Sodyum Hyaluronat, Karboksimetil Selüloz) etkinliğinin Karşılaştırılması 14031,61 17.07.2013
17.01.2014
2013.08.02.648 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri ( Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD)
Yrd.DoçDr. Ahmet KARATAŞ İntraperitoneal Adezyon önlenmesinde Nigella Sativa ve Seprafilm (Sodyum Hyaluronat, Karboksimetil Selüloz) etkinliğinin karşılaştırılması. 14034,85 17.07.2013
17.01.2014
2013.08.02.649 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Tıbbi Genetik ABD)
Doç. Dr. Selma DÜZENLİ Adiponektin hormonunu kodlayan ADIPOQ geninin +45G>T ve +276G>T varyasyonlarının multipl skleroz etiyolojisindeki rollerinin araştırılması 14980,00 17.07.2013
17.11.2013
2013.09.04.650 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Duran KARAKAŞ Bolu Tünel Havasının ve Yol Tozunun Elementel ve Organik Karbon Kompozisyonu 36948,87 19.07.2013
19.02.2015
2013.08.03.651 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Radyoloji ABD)
Doç. Dr. Kamil GÜREL Akciğer kitlerinde biyopsi yapılacak kesimin belirlenmesinde Difüzyon Ağırlıklı Görüntüleme (DAG) ve ADC değerlerinin (Apparent Diffusion Coefficient value) rolü 14950,00 22.07.2013
22.01.2015
2013.09.04.652 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Doç. Dr. Mustafa KIRALAN Yanıt Yüzey Yöntemi İle Fındık Kavurma Optimizasyonu ve Kavurmanın Ham Fındık Yağının Oksidatif Stabilitesine Etkisinin İncelenmesi 13249,99 23.07.2013
23.07.2016
2013.04.05.653 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Maliye Bölümü
Yrd.Doç.Dr. Yaşar AYYILDIZ Vergiye gönüllü uyumu etkileyen faktörler: Bolu ili alan çalışması 3727,30 31.07.2013
30.04.2014
2013.09.03.655 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Gürcan YILDIRIM Ferromagnetik özelliğe sahip olan demir, kobalt ve nikel iyonlarının, Bi-2223 süperiletken kristal yapının sertlik, elektriksel, yapısal, süperiletken ve akı çivileme özelliklerine etkilerinin deneysel ve teorik yaklaşımlarla incelenmesi ve yeni oluşan sistemin endüstri, mühendislik ve teknoloji alanlarına uyarlığı 35117,47 19.09.2013
19.09.2015
2013.02.07.657 Eğitim Fakültesi
Özel Eğitim Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Emine ERATAY WORK PERSONALITY PROFILE (WPP)TESTİNİN STANDARDİZASYON ve GEÇERLİK GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI 2575,89 23.09.2013
23.09.2014
2013.08.06.658 Tıp Fakültesi
MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI
Doç. Dr. Fırat Zafer MENGELOĞLU Epstein-Barr Virus Serolojisinin Değerlendirilmesinde Dört Farklı Yönteminin Karşılaştırılması 4906,89 23.09.2013
23.09.2014
2013.08.23.659 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD)
Doç. Dr. Mervan BEKDAŞ Obezite ile karotis extra-medial kalınlığı arasındaki ilişki 714,96 23.09.2013
23.08.2014
2013.08.02.660 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Genel Cerrahi ABD)
Doç. Dr. Mustafa ŞİT A.İ.B.Ü. SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ AMELİYATHANELERİNDE KULLANILAN MALZEMELERİN YÖNETİM SÜRECİNİN İZLENEREK MALİYET ANALİZ METODLARININ GELİŞTİRİLMESİ 36363,16 25.09.2013
25.12.2013
2013.27.01.661 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Aylin AKOĞLU Sous-vide tekniği ile pişirilmiş hindi külbastının mikrobiyolojik, fiziko-kimyasal ve duyusal özelliklerine farklı pişirme sıcaklık-süre kombinasyonlarının etkisi ve raf ömrünün belirlenmesi 26747,07 26.09.2013
26.03.2015
2013.02.07.662 Eğitim Fakültesi
Özel Eğitim Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet YIKMIŞ Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklara İşlevsel Okuma Becerilerinin Kazandırılmasında Tablet Bilgisayar Aracılığı ile Sunulan Programın Etkililiği 12386,95 17.06.2013
17.07.2015
2013.06.03.663 Diş Hekimliği Fakültesi
Cerrahi ABD
Yrd. Doç. Dr. İsmail AKKAŞ Propolisin Diş Çekim Soketi İyileşmesi Üzerine Etkisinin İncelenmesi 2014,28 01.10.2013
01.10.2014
2013.03.03.664 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Kimya Bölümü
Prof.Dr. İzzet MORKAN Syntesis, antibacterial properties, structural investigations and thermal analysis of 2-amino-4,6- dimethylpyrimidine, 2-amino-4-methylpyrimidine and 2-amino-4,6-dichloropyrimidine complexes of group 6B metals. 20314,14 01.10.2013
01.10.2015
2013.03.03.665 Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü
Prof. Dr. Yaşar DÜRÜST BAZI YENİ 1,2,4-OKSADIAZOLİL METİL SUBSTİTUE URACIL ve o-BENZOSULFIMID ESASLI HETEROHALKALARIN SENTEZİ 37500,00 21.11.2013
21.05.2015
2013.03.03.666 Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü
Prof. Dr. Nedime DÜRÜST Mikrotitrasyon Plaka Okuyucu kullanarak Bolu Yöresinde Tüketilen Balların Polifenolik Madde İçeriklerinin Tayini 29984,98 21.11.2013
21.11.2015
2013.03.03.667 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Kimya Bölümü
Prof. Dr. Cevher ALTUĞ Tiyazolo-3,2-a-piridinil fosfonat Bileşiklerinin Sentezi ve Anti Kanser Özelliklerinin İncelenmesi 37489,39 21.11.2013
21.11.2015
2013.03.03.668 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Kimya Bölümü
Prof. Dr. Cevher ALTUĞ Yeni Sülfonamit İçeren Oksadiazaborol Bileşiklerinin Mikro Dalga Yöntemiyle Sentezlenmesi 37462,00 21.11.2013
21.11.2015
2013.09.01.669 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Yrd. Doç. Dr. Seyit Rıza TİĞREK SUMO robot yarışmasına katılacak robot tasarımı ve imalatı 1985,85 21.11.2013
21.05.2014
2013.09.01.670 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Yrd. Doç. Dr. Seyit Rıza TİĞREK 3B Yazıcı tasarımı ve imalatı 32362,51 21.11.2013
21.11.2015
2013.02.09.672 Eğitim Fakültesi
Temel Eğitim Bölümü
Doç. Dr. İbrahim ÇETİN Öğrencilerin Özyinelemeli Fonksiyonlar Konusunu Öğrenmesi: APOS Bakış Açısı 4956,00 28.11.2013
28.08.2014
2013.02.07.673 Eğitim Fakültesi
Özel Eğitim Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Elif SAZAK PINAR Tercih Değerlendirmesi Sonucu Yapılan Öz Pekiştirme ve Öğretmen Tarafından Pekiştirmenin Kaynaştırma Sınıflarındaki Öğrencilerin Davranışları Üzerindeki Etkililiği 4034,11 21.11.2013
21.11.2014
2013.06.02.674 Diş Hekimliği Fakültesi
Tedavi ABD
Yrd. Doç. Dr. Mehmet ata cebe İki farklı self adering rezin, bir total etch ve bir self etch adezivin servikal lezyonlardaki başarısının klinik takibi 16891,20 29.11.2013
29.03.2016
2013.19.06.675 Gerede Meslek Yüksekokulu
KİMYA VE KİMYASAL İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
Dr. Öğr. Üyesi Fatma YILMAZ MOLEKÜLER BASKILANMIŞ MONOLİTİK KOLONLARIN KAPİLER ELEKTROKROMATOGRAFİDE KULLANIMI 31111,06 05.12.2013
05.12.2015
2013.09.01.676 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Ömer EREN Bazı organik asit ve tuzlarının Türk sucuğunda biyojen amin oluşumu ve bazı kalite parametreleri üzerindeki etkisi 37442,20 25.11.2013
25.01.2015
2013.09.04.677 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Doç. Dr. Arda YALÇUK TOZ HALİNDEKİ HAWAİİAN SPİRULİNA PACIFICA İLE YELLOW 2G VE INDIGO TEKSTİL BOYALARININ BİYOSORPSİYON PROSESİYLE GİDERİMİ 29999,98 26.11.2013
26.11.2014
2013.03.03.678 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Kimya Bölümü
Prof.Dr. Ayşe MORKAN Mn2+, RE3+ (RE3+=Ce3+, Eu3+, Tb3+) katkılı nikel borat bileşiklerinin sentezi, kristal yapıları, spektroskopik ve termal özelliklerinin incelenmesi. 37500,00 25.11.2013
25.11.2015
2013.08.03.679 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Çocuk Sağlığı ve Hastalıklar
Yrd. Doç. Dr. Sevil BİLİR GÖKSÜGÜR Mevsimsel alerjik konjonktivitli çocuklarda gözyaşı ve serum Vitamin C ve 25-OH-Vitamin D düzeylerinin değerlendirilmesi 6540,00 04.12.2013
04.12.2014
2015.09.05.680 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Makine Mühendisliği
Doç. Dr. Ahmet ÇAKAN YÜKSEK SERTLİKTEKİ ÇELİKLERİN İŞLENMESİNDE TABAKALI SERAMİK KAPLI KESİCİ TAKIMLARIN KESME PERFORMANSI VE AŞINMA DAVRANIŞLARININ İRDELENMESİ 29889,35 21.11.2013
21.11.2015
2014.09.03.681 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Doç. Dr. Kemal POLAT Android Yazılım ile uzaktan PLC kontrolü 1999,99 23.01.2014
23.06.2014
2014.02.04.682 Eğitim Fakültesi
Temel Eğitim Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Sefa DÜNDAR Farklı Temsil Biçimlerinde Sunulan Örüntü Problemlerini Çözme Sürecinde Beyin Aktivasyon Yapısının Elektrofizyolojik Olarak İncelenmesi 8759,14 23.01.2014
23.01.2015
2014.08.30.683 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (İç Hastalıkları ABD)
Yrd. Doç. Dr. Oğuz DİKBAŞ Plazma rezistin, adiponektin ve apelin düzeyinin ve insülin direncinin kolorektal adenom ile ilişkisinin inceenmesi. 4887,00 24.01.2014
24.07.2014
2014.03.03.684 Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü
Prof. Dr. Nedime DÜRÜST Bazı önemli ağır metal iyonlarının tayinleri için polimerik film optodların kullanılabilirliğinin araştırılması 37494,14 24.01.2014
24.01.2017
2014.09.05.685 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Gürcan YILDIRIM TiO2 yarıiletkenin temel matrisine bor ve gümüş iyonları katkılanarak malzemenin fotoaktif özelliğinin gelişmesi ve antimikrobiyal özelliğinin gıda mühendisliği alanındaki uygulamaları 36799,03 24.01.2014
24.07.2015
2014.03.03.686 Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü
Doç. Dr. Sedat ÇETİN MEZOJENİK GURUPLAR İÇEREN BAZI ÇUBUKSU ÇAPRAZ BAĞLAYICILARIN SENTEZLENMESİ VE KARAKTERİZASYONU 32443,65 24.01.2014
24.01.2016
2014.09.05.687 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Seda POSTALCIOĞLU Fotovoltaik Modül Destekli PLC Kontrollü Su Pompası Tasarımı 1066,77 27.01.2014
27.06.2014
2014.09.03.688 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi MURAT FİDAN Mikro denetleyici ve PC kontrollü PCB Delme Tezgahı/CNC Tasarımı ve Uygulaması 1989,52 27.01.2014
27.07.2014
2014.02.04.689 Eğitim Fakültesi
Temel Eğitim Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Pınar Seda ÇETİN Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Oluşturmacı Fen Ortamı Oluşturma Tercihlerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi 3048,56 27.01.2014
27.01.2015
2014.14.01.690 Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Özlem ÇİNAR ÖZDEMİR Stabilite egzersizlerinin postural yapıya etkisinin objektif olarak değerlendirilmesi 29160,00 27.01.2014
27.01.2016
2014.14.01.691 Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Özlem ÇİNAR ÖZDEMİR Kronik venöz yetmezlik evre 2 ve 3 (venöz ülser) hastalarda Biyo-Elektro-Manyetik-Enerji-Regülasyon (BEMER) terapisinin mikrosirkülasyona etkisi 21989,07 27.01.2014
27.01.2016
2014.08.09.692 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Beyin ve Sinir Cerrahisi ABD)
Doç. Dr. Yaşar DAĞISTAN Lomber disk hernilerinin etyopatogenezinde mediatörlerin rolü 7500,00 27.01.2014
27.07.2014
2014.03.03.693 Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Elif Berna OLUTAŞ Yüzey Aktif Madde Karışımlarının Fizikokimyasal Özelliklerinin ve Faz Davranışlarının Belirlenmesi 14034,53 28.01.2014
28.07.2017
2014.02.04.694 Eğitim Fakültesi
Tükçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Eğitimi Bölümü
Doç. Dr. Fahri KILIÇ Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Bolu'nun Eğitim Yapısı 4978,42 28.01.2014
28.01.2015
2014.08.20.695 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Üroloji ABD)
Doç. Dr. Eray KEMAHLI “Benign prostat hiperplazisinde insülin direnci ile omentin düzeyleri arasındaki ilişki” 5179,00 28.01.2014
28.01.2015
2014.08.20.696 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Üroloji ABD)
Doç. Dr. Eray KEMAHLI Testis torsiyonu ile iskemi reperfüzyon oluşturulan ratlarda ortaya çıkan hasarın azaltılmasında ‘Pyrrolidine dithiocarbamate (PDTC) ’nin etkinliğinin değerlendirilmesi 2405,16 28.01.2014
28.04.2014
2014.02.04.697 Eğitim Fakültesi
Temel Eğitim Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Fatma Elif KILINÇ Peabody Resim Kelime Testinin Türkiye Norm Çalışması (Standardizasyonu) 4991,40 29.01.2014
29.04.2015
2014.08.11.699 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Genel Cerrahi ABD)
Doç. Dr. Nurettin KAHRAMANSOY Mezenter İskemi Reperfüzyon Hasarında Likopenin Etkisi 9653,20 30.01.2014
30.07.2014
2014.12.03.700 Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu
Spor Yöneticiliği Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Güçlü ÖZEN Rekreatif Etkinliklerin Sürekli Ve Durumsal Kaygı Düzeylerine Etkisi 1998,00 31.01.2014
31.01.2015
2014.12.03.701 Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu
Spor Yöneticiliği Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Güçlü ÖZEN Yüksek İrtifa Tırmanışının Durumsal Kaygı Düzeyine Etkisi 4959,80 31.01.2014
31.01.2015
2014.03.01.702 Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Prof. Dr. Arzu TÜRKER Bolu’dan toplanan bazı liken türlerinin biyolojik aktivitelerinin (antibakteriyel ve antioksidant) belirlenmesi ve bazı liken metabolitlerinin analizi 34140,14 03.02.2014
03.08.2015
2014.09.04.703 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Ömer EREN Asetik asit, sitrik asit, laktik asit, sorbik asit, fosforik asit ve bazı bitki ekstraktlarının (kekik ve keten tohumu) kırmızı et rengi ve tekstür özellikleri üzerindeki etkileri 1942,65 06.02.2014
06.05.2014
2014.08.03.704 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Göğüs Hastalıkları ABD)
Doç. Dr. Fahrettin TALAY PULMONER TROMBOEMBOLİNİN VİTAMİN-D DÜZEYİ VE KARDİYAK PARAMETRELERLE OLAN İLİŞKİSİ. 8244,00 10.02.2014
10.02.2016
2014.03.02.705 Fen Edebiyat Fakültesi
Fizik Bölümü
Prof. Dr. Ercan YILMAZ RADFET DOZİMETRELERİNİN VERİMLİLİĞİNİN MONTE CARLO SİMÜLASYON YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ 28630,00 13.03.2014
13.09.2015
2014.03.02.706 Fen Edebiyat Fakültesi
Fizik Bölümü
Prof. Dr. Ercan YILMAZ Yarı İletken Tabanlı Dozimetre Teknolojileri için Yüksek Verimli Sm2O3, Lu2O3, La2O3 ve ZrO2 İnce Film ve MOS kapasitör Üretimi ve Karakterizasyonu 28653,32 13.03.2014
13.09.2015
2014.09.05.707 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Doç. Dr. Alaattin Osman EMİROĞLU ZnO NANOTEL DİZİNLERİNİN EGZOZ EMİSYON KATALİZÖRLERİNDE ALTERNATİF AKTİF METAL TAŞIYICISI OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN TEST EDİLMESİ 36551,98 13.03.2014
13.03.2016
2014.18.03.708 BOLU TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
Doç. Dr. Ahmet KESKİN Kanatlı hayvan rendering yağlarından elde edilen biyodizelin egzoz emisyonlarına etkisinin araştırılması 28714,12 13.03.2014
13.03.2016
2014.03.01.709 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Biyoloji Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Murat TELLİ Salmo trutta abanticus'un Genetik Çeşitliliğinin ve Oncorhynchus mykiss ile Yaptığı Olası Hibritleşme Derecelerinin Belirlenmesi: Koruma Genetiği Uygulaması 27320,38 13.03.2014
13.03.2016
2014.08.19.710 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Tıbbi Patoloji ABD)
Yrd. Doç. Dr. Gülzade ÖZYALVAÇLI İnvaziv Meme Karsinomlarında İmmünohistokimyasal Yöntemle Moleküler Subtiplendirme ve Prognostik Değerlendirme 14486,77 13.03.2014
13.03.2015
2014.12.01.711 Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu
Antrenörlük Eğitimi Bölümü
Doç. Dr. Şerife VATANSEVER EGZERSİZİN APELİN DÜZEYİNE ETKİSİ 7861,60 19.03.2014
19.03.2015
2014.09.04.712 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Doç. Dr. Mustafa KIRALAN Ayçiçek yağının oksidatif stabilitesinin çörekotu (Nigella sativa L.) yağı kullanılarak arttırılması 18750,00 17.03.2014
17.03.2016
2014.09.03.713 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Doç. Dr. Kemal POLAT Arduino Gömülü Sistemleriyle PPG Sinyalinin Elde Edilmesi Ve Kalp Hızı Oranın Tespit Edilmesi 1980,19 17.03.2014
17.06.2014
2014.03.03.714 Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü
Dr. Ercan Selçuk ÜNLÜ Nymphaea alba (Beyaz Nilüfer) Türünde Alternatif Oksidaz (AOX) Sentezi Yapan Genlerin Tanımlanması 29298,64 17.03.2014
17.03.2016
2014.03.01.715 Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Prof. Dr. Nusret ZENCİRCİ Bazı modern, ilkel ve geçiş buğday türlerindeki biyolojik aktivite çeşitlilikleri 36927,72 17.03.2014
17.03.2015
2014.08.34.718 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Radyoloji ABD)
Yrd. Doç. Dr. Emine DAĞISTAN (Proje Yürütücü tarafından geri çekilmiştir.)Menstruel siklustaki hormonal değişikliklerin meme lezyonlarına etkisi 1530,00 10.04.2014
10.02.2015
2014.09.01.719 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Yrd. Doç. Dr. Seyit Rıza TİĞREK ATV araclarının el kullanılmadan kontrol edilmesi için sistem tasarımı ve imalatı 35238,75 21.03.2014
21.09.2016
2014.08.11.721 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Genel Cerrahi ABD)
Doç. Dr. Nurettin KAHRAMANSOY Parenteral Nutrisyon Komponentlerinde Degradasyon Ürünleri ve İnfuzyon Ortam Koşullarının Etkisi 13422,65 25.03.2014
25.09.2014
2014.03.02.722 Fen Edebiyat Fakültesi
Fizik Bölümü
Prof. Dr. Ercan YILMAZ Radyasyon dedeksiyonunda kullanılan çift kutuplu transistörlerin (BJT) üretimi. 29576,10 12.05.2014
12.11.2015
2014.03.03.723 Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü
Doç. Dr. Sevim DEMİRÖZÜ ŞENOL Katıhal Reaksiyon ve Sol-Gel Yöntemleri ile Üretilen ZnO tabanlı Seyreltik Manyetik Yarıiletken Malzemelerin Üretim Parametrelerine Bağlı Olarak Karşılaştırmalı Şekilde Karakterize Edilmesi 36675,88 12.05.2014
12.05.2016
2014.09.04.724 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Semra TURAN RAFİNE FINDIK YAĞININ FARKLI SICAKLIKLARDA ISITILMASI SIRASINDA TOKOFEROL İZOMERLERİNDEKİ DEĞİŞİMİN İNCELENMESİ 26304,10 13.05.2014
13.07.2015
2014.10.06.725 ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bitki Koruma Bölümü
Prof. Dr. Mustafa İMREN Bolu ili Buğday Alanlarında Tahıl Kist Nematodları (Heterodera avenae group) Üzerinde Araştırmalar 20183,83 13.05.2014
13.02.2017
2014.10.06.726 ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bitki Koruma Bölümü
Prof. Dr. Mustafa İMREN Bolu ili Patates Üretim Alanlarında Önemli Bitki paraziti Nematodu Türleri, Yayılış ve Yoğunluklarının Belirlenmesi 17720,14 13.05.2014
13.05.2017
2014.10.06.727 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bitki Koruma Bölümü
Doç. Dr. Halil KÜTÜK BOLU VE DÜZCE İLLERİ’NDE MISIR KURDU, Ostrinia nubilalis Hbn. (LEPİDOPTERA: PYRALİDAE)’İN YUMURTA PARAZITOITI, Trichogramma evanescens Westwood (HYMENOPTERA:TRICHOGRAMMATIDAE)’İN ALTERNATİF KONUKÇULARININ BELİRLENMESİ 25677,79 13.05.2014
13.05.2016
2014.02.04.728 Eğitim Fakültesi
Tükçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Eğitimi Bölümü
Doç. Dr. Adnan ALTUN Sosyal Bilgiler Derslerinde Tarihi Mekânların Kullanımı; Bolu İline Yönelik Bir Envanter Çalışması 4799,00 13.05.2014
13.08.2015
2014.09.04.729 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Dr. Öğr. Üyesi İlker Turan AKOĞLU Hayvansal Gıdalarda Listeria Türlerinin Varlığının Konvansiyonel ve Moleküler Yöntemlerle Araştırılması ve Real-Time PCR Esaslı Hızlı Bir Tespit Yöntemi Geliştirilmesi 37327,32 13.05.2014
13.05.2016
2014.08.31.730 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Kardiyoloji ABD)
Doç. Dr. Selim AYHAN 'Koroner Arter Ektazisi Olan Hastalarda Serum Prolidaz Düzeyinin Değeri' 2430,00 13.05.2014
13.11.2014
2014.08.31.731 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Kardiyoloji ABD)
Doç. Dr. Selim AYHAN Koroner Arter Stent Restenozlu Hastalarda Serum Prolidaz Düzeyi İlişkisinin incelenmesi 2430,00 13.05.2014
13.11.2014
2014..8.02.732 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Kulak, Burun, Boğaz Hastalı
Yrd. Doç. Dr. Yusuf Özgür BİÇER Nazal Septum Cerrahisinde Kullanılan Hidroksiapatitin Histolojik ve Fonksiyonel Etkilerinin Araştırılması 21474,11 13.05.2014
13.02.2015
2014.08.16.734 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Kulak, Burun, Boğaz Hastalı
Yrd. Doç. Dr. Veysel YURTTAŞ Deneysel tavşan modelinde burun kanamasında lokal hemostatik ajan olarak microporous polysaccharide hemispheres (MPH) ile Ankaferd Kanama Durdurucu (AKD) uygulamalarının karşılaştırılması 5503,52 14.05.2014
14.11.2014
2014.08.16.735 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Kulak, Burun, Boğaz Hastalı
Yrd. Doç. Dr. Veysel YURTTAŞ Deneysel olarak allerjik rinit oluşturulmuş tavşan modelinde intranazal fototerapinin nazal mukoza üzerine histopatolojik etkisinin araştırılması 9445,90 14.05.2014
14.11.2014
2014.09.04.736 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Hande Selen ERGE Mantarın (Agaricus Bisporus) konveksiyonel ve mikrodalga kurutulmasında optimizasyon koşullarının belirlenmesi 35131,41 14.05.2014
14.11.2015
2014.05.01.737 İletişim Fakültesi
Gazetecilik Bölümü
Doç. Dr. Selami ÖZSOY Geçmişten Günümüze Bolu’da Basın Hayatı 6071,04 15.05.2014
15.05.2016
2014.03.09.738 Fen Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü
Doç. Dr. Nuray ÖZDEMİR Cumhuriyetin İlk Yıllarında Bolu’da İktisadi Hayat (1923-1960) 4956,00 15.05.2014
15.05.2016
2014.02.04.739 Eğitim Fakültesi
Temel Eğitim Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Recai AKKUŞ Hizmetiçi eğitim programlarının bolu ilinde görev yapan ortaokul matematik öğretmenlerinin pedagojisine ve öğrencilerin problem çözme becerilerine etkisinin araştırılması 2169,80 16.05.2014
16.05.2015
2014.18.06.740 Bolu Meslek Yüksekokulu
Tekstil Giyim Ayakkabı ve Deri Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Filiz AKIN Bolu İli Mengen İlçesindeki Geleneksel Tekstil Dokumalarında Doğal Boya Kullanımı ve Ürün Geliştirme 23473,12 20.05.2014
20.05.2017
2014.08.17.741 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Ortopedi ve Travmatoloji ABD)
Doç. Dr. Cengiz IŞIK Distal tibia şaft kırıklarının intamedüller çivi ile tespitinde distal kilitleme materyallerinin biomekanik karşılaştırılması, koyun tibialarında biomekanik çalışma 33000,00 20.05.2014
20.05.2015
2014.08.25.742 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Deri ve Zührevi Hastalıklar ABD)
Prof. Dr. Mualla POLAT Kronik Plak Tip Psoriasis Hastalarının Kardiyovasküler Risk Açısından Değerlendirilmesi 8987,28 21.05.2014
21.05.2015
2014.08.14.744 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri ( Kadın Hastalıkları ve Doğu
Prof. Dr. Bülent DURAN Oosit aspirasyon günü serum ve follikül sıvısında Anti-Müllerien hormon ( AMH ) VE estradiol seviyelerinin ve aralarındaki korelasyonun saptanması 2592,00 26.05.2014
26.10.2014
2014.09.04.745 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Erkan YALÇIN Türkiye’de Geliştirilen Karabuğday Çeşitlerinin Bazı Kimyasal, Fenolik Bileşik ve Antioksidan Özelliklerinin İncelenmesi 28497,78 23.05.2014
23.05.2016
2014.09.04.746 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Hayri COŞKUN Mengen Peynirinin Yapılışı ve Kimyasal, Biyokimyasal, Tekstürel ve Mikrobiyolojik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma 36065,10 07.07.2014
07.01.2016
2014.19.06.747 GEREDE MESLEK YÜKSEKOKULU
Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed ÖZ O'Connor Yöntemiyle Sentezlenen Nanokristal Bor Nitrürün Termal Davranışlarının İncelenmesi 37482,96 07.07.2014
07.07.2017
2014.09.04.748 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. İbrahim ÇAKIR Çeşitli Kaynaklardan İzole Edilen Endojen Mayaların Probiyotik ve Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi ve Mikroenkapsülasyonun Bu Özellikler Üzerinde Etkisinin Araştırılması 37244,56 07.07.2014
07.07.2017
2014.03.02.749 Fen Edebiyat Fakültesi
Fizik Bölümü
Doç. Dr. Aliekber AKTAĞ Yüksek Verimli Güneş Hücreleri Üretimi ve Karakterizasyonu 29877,60 07.07.2014
07.01.2016
2014.03.02.750 Fen Edebiyat Fakültesi
Fizik Bölümü
Doç. Dr. Aliekber AKTAĞ Silikon Tabanlı LED Üretimi ve Geliştirilmesi 29870,86 07.07.2014
07.09.2015
2014.02.02.751 Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Tuğba SARI Üniversite Öğrencilerinin Mutluluk Düzeylerinin İncelenmesi 1498,41 20.05.2014
20.11.2014
2014.08.30.752 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (İç Hastalıkları ABD)
Doç. Dr. Mevlüt KURT Helicobacter Pylori eradikasyonunda ikinci basamak tedaviler ile hybrid tedavisinin karşılaştırılması 15930,00 07.07.2014
07.07.2015
2014.08.02.755 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Kulak, Burun, Boğaz Hastalı
Yrd. Doç. Dr. Yusuf Özgür BİÇER Trakea anastomozunda N-Butyl-2 Cyanoacrylate kullanımının etkileri 4672,84 07.07.2014
07.07.2015
2014.08.19.756 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Tıbbi Patoloji ABD)
Prof. Dr. Çetin BORAN Mesane Karsinomlarında Cyclin D1, Cyclin E1, E2F, Rb ve p27 gen ekspresyonlarının prognostik faktörlerle ilişkisi 25282,80 07.07.2014
07.12.2015
2014.08.14.757 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri ( Kadın Hastalıkları ve Doğu
Prof. Dr. Mehmet Ata TOPÇUOĞLU Endotelial nitrik oksit sentaz enzimini kodlayan eNOS genindeki değişikliklerin Polikistik Over Sendromu'na yatkınlığının araştırılması 10361,82 08.07.2014
08.01.2015
2014.18.03.758 BOLU TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
Doç. Dr. Ahmet KESKİN BİTKİSEL VE HAYVANSAL YAĞ ESASLI BİYODİZEL YAKITLARIN YANMA ANALİZİ 28850,00 08.07.2014
08.07.2017
2014.08.24.759 Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri (Anatomi ABD)
Doç. Dr. Mustafa ERKOÇOĞLU Okul Çağı Çocuklarında Astım Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi 4255,20 08.07.2014
08.05.2015
2014.03.03.761 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Kimya Bölümü
Prof. Dr. Muhammet YILDIRIM 1,4-Oksazepin İçeren Yeni Bitişik Heterohalkalı Sistemlerin Elektrofil-kontrollü Halkalaşma Reaksiyonları İle Sentezi 37497,05 14.07.2014
14.10.2016
2014.08.19.762 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Tıbbi Patoloji ABD)
Yrd. Doç. Dr. Gülzade ÖZYALVAÇLI p16, p53 ve Ki 67 ekspresyonunun pTA ve pT1 transisyonel hücreli mesane karsinomlarında rekürrens ve progresyonu belirlemedeki önemi 8748,00 15.07.2014
15.07.2015
2014.09.04.763 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Ömer EREN Farklı oranlarda hazırlanmış sığır eti karışımlarında domuz eti varlığının ddPCR (digital droplet PCR)yöntemi ile kantitatif olarak belirlenmesi 3233552,02 16.07.2014
16.07.2016
2014.03.02.764 Fen Edebiyat Fakültesi
Fizik Bölümü
Prof. Dr. Hüseyin KARAÇALI Yüksek Verimli Radyasyon Dedektörleri İçin Nd2O3 ve HfSiO4 İnce Filmlerin Üretimi ve Karakterizasyonu 29879,96 18.09.2014
18.03.2016
2014.03.02.765 Fen Edebiyat Fakültesi
Fizik Bölümü
Doç. Dr. Aliekber AKTAĞ NADİR TOPRAK OKSİTLERİNİN RADYASYON SENSÖRLERİNDE KULLANIMLARI. 29989,60 18.09.2014
18.03.2016
2014.03.03.766 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Kimya Bölümü
Prof. Dr. Erol AKPINAR Bazı miselleşme parametrelerinin sıcaklığa bağımlılığının liyotropik çift eksenli nematik fazlar üzerine etkilerinin incelenmesi 37457,07 18.09.2014
18.09.2017
2014.03.03.767 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Kimya Bölümü
Prof. Dr. Erol AKPINAR İndüklenmiş ve kendi öz çift eksenli kolesterik faz veren yeni liyotropik karışımlarda kolesterik-kolesterik faz geçişlerinin incelenmesi 37351,93 18.09.2014
18.09.2017
2014.10.07.768 ZİRAAT FAKÜLTESİ
Tarla Bitkileri Bölümü
Doç. Dr. Gülsüm YALDIZ Ticareti Yapılan Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Biyoaktivite ve Metal Analizleri 100642,06 19.09.2014
19.09.2015
2014.08.30.770 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (İç Hastalıkları ABD)
Doç. Dr. Ümmügül ÜYETÜRK MEME KANSERLİ HASTALARDA SERUM OMENTİN DÜZEYİ 1787,40 23.09.2014
23.03.2015
2014.03.01.771 Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Doç. Dr. Emel USLU Türkiye’nin Kuzey-Batı Bölgesindeki Akmeşe Türlerinin ISSR Markörlerine Dayalı Genetik ve Tür Çeşitliliğinin Araştırılması 14769,12 22.09.2014
22.09.2016
2014.18.10.772 Bolu Meslek Yüksekokulu
Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Hamdi ZENGİNBAL Ham Tekstil Atık Suyunun Elma Fidanlarının Gelişimi Üzerine Etkisinin İncelenmesi. 29954,54 23.09.2014
23.09.2015
2014.03.03.773 Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü
Prof. Dr. Yaşar DÜRÜST Bazı yeni 3-aril-4H-1,2,4-benzotiyadiazin 1,1-dioksit türevlerinin mikrodalga yardımıyla sentezi 37498,04 23.09.2014
23.09.2016
2014.08.13.774 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Göz Hastalıkları ABD)
Prof. Dr. Ahmet Şahap KÜKNER Deneysel Retina İskemi Reperfüzyon Modelinde Rhodiola Rosea’nın Koruyucu Etkinliğinin Araştırılması 15502,84 24.09.2014
24.03.2016
2014.12.01.775 Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu
Antrenörlük Eğitimi Bölümü
Doç. Dr. Şerife VATANSEVER Tenis Eğitiminin Üniversite Öğrencilerinin Problem Çözme Becerisi Üzerine Etkisi 4979,60 25.09.2014
25.09.2015
2014.12.03.776 Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu
Spor Yöneticiliği Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Güçlü ÖZEN Macera Eğitimi Tabanlı Serbest Zaman Etkinliklerinin Üniversite Öğrencilerinin Denetim Odağı Üzerine Etkisi 4946,40 26.09.2014
26.09.2015
2014.08.11.777 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Genel Cerrahi ABD)
Doç. Dr. Mustafa ŞİT kolonoskopinin Beyin Natriüretik Peptit Üzerine Etkileri 4368,00 26.09.2014
26.09.2016
2014.08.11.778 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Genel Cerrahi ABD)
Doç. Dr. Mustafa ŞİT Laparoskopik Kolesistektominin Beyin Natriüretik Peptit Üzerine Etkileri 6552,00 26.09.2014
26.09.2016
2014.08.18.779 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi ABD)
Prof. Dr. Metin GÖRGÜ Radyofrekans (RF) ile cilt gençleştirme uygulamalarına cihaz değişkenlerinin etkisinin değerlendirilmesi 27780,69 26.09.2014
26.09.2017
2014.08.18.780 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi ABD)
Prof. Dr. Metin GÖRGÜ Ultrasonik Kavitasyon ve Kryolipoliz uygulamalarının standartların belirlenmesi 36286,99 26.09.2014
26.09.2017
2014.08.30.781 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (İç Hastalıkları ABD)
Doç. Dr. Esra Nur ADEMOĞLU DİLEKÇİ Tip 2 Diabetes Mellituslu Erkek Hastalarda Obezitenin D Vitamini Düzeylerine Etkisi 2295,00 26.09.2014
26.09.2017
2014.03.09.782 Fen Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Mehmet SÜME Bolu Ermenileri:1840-1920 4990,22 26.09.2014
26.09.2015
2014.08.30.786 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (İç Hastalıkları ABD)
Doç. Dr. Mevlüt KURT ENDOSONOGRAFİ GÖRÜNTÜLERİNDEN FAYDALANILARAK PANKREAS KANSERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEŞHİSİ 7051,83 02.10.2014
02.10.2015
2014.09.03.787 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Doç. Dr. Kemal POLAT Ses ile motor kontrolü 1998,92 06.11.2014
06.07.2015
2014.04.02.788 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Sertaç ÇİFCİ Bolu Şehir Marka Değerinin Belirlenmesi 3670,98 06.11.2014
06.08.2015
2014.03.03.789 Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü
Prof. Dr. Serpil YENİSOY KARAKAŞ BOLU ATMOSFERİNDE GAZ FAZI KİRLETİCİLERİN ALANSAL DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ 24890,17 06.11.2014
06.05.2017
2014.09.03.790 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Dr. Öğr. Üyesi Alper BAYRAK Konveyör Bant ile Paketleme Sistemi 1959,56 06.11.2014
06.06.2015
2014.09.04.791 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Ömer EREN Anaç tavuk etinden yapılan hamburger köftelerine bazı gam ve lif ilavesinin fiziksel, kimyasal, duyusal ve tekstürel özellikleri üzerindeki etkisi 1636,46 06.11.2014
06.05.2015
2014.09.01.792 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Yrd. Doç. Dr. Seyit Rıza TİĞREK Trafik simulasyon ortamı ve robotları tasarım ve imalatı 1994,83 06.11.2014
06.11.2015
2014.09.01.793 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Yrd. Doç. Dr. Seyit Rıza TİĞREK Örümcek robot tasarımı ve imalatı 1905,57 06.11.2014
06.11.2015
2014.03.02.794 Fen Edebiyat Fakültesi
Fizik Bölümü
Doç. Dr. Cihan PARLAK Lantanit serisi atomlar için yüksek doğruluklu optimum PAW veri setlerinin üretimi 37006,20 06.11.2014
06.11.2017
2014.12.01.795 SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Antrenörlük Eğitimi Bölümü
Prof. Dr. Ümid KARLI Mücadele Sporcularında Kısa Süreli Vücut Ağırlığı Kaybının Dayanıklılık Performansına Etkisinin İncelenmesi 15626,02 06.11.2014
06.05.2016
2014.09.02.796 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Doç. Dr. Berrin TOPUZ ÇEVRESEL SU ÖRNEKLERİNDE KATI FAZ EKSTRAKSİYON YÖNTEMİ İLE AĞIR METALLLERİN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE ANALİZİNİN YAPILMASI 37447,53 06.11.2014
06.05.2016
2014.02.04.797 Eğitim Fakültesi
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
Doç. Dr. Eralp BAHÇİVAN Öğretmen Adaylarında Benlik, Epistemoloji ve Öğrenme-Öğretme Anlayışı Arasındaki İlişkiler: Yapısal Eşitlik Modellemesi Çalışması 2544,08 06.11.2014
06.11.2015
2014.08.08.798 Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri (Anatomi ABD)
Doç. Dr. Isa Yildiz Ratlarda Bupivacaine, Prilocaine, Ropivokain, Levobupivakain, Artikain, Lidokain ile Uygulanan Lokal Anestezinin ve Farklı Enjektör İğne Çaplarının Trombositten Zengin Plazma Üzerine Olan Etkilerinin Karşılaştırılması 33942,25 06.11.2014
06.11.2016
2014.08.18.799 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi ABD)
Prof. Dr. Metin GÖRGÜ PRP uygulamasında standartların belirlenmesi 34141,63 06.11.2014
06.11.2017
2015.08.18.800 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi ABD)
Prof. Dr. Metin GÖRGÜ Fibroblast Hücre Kültüründe ve Ratlarda Artan Dozlarda Trombositten Zengin Plazma Uygulamasının Etkilerinin İncelenmesi 42650,51 01.12.2014
01.12.2016
2015.09.03.802 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Doç. Dr. Kemal POLAT NASAL AIRFLOW SENSÖRÜ ve ARDUİNO KULLANILARAK NEFES ALIP VERME HIZININ ÖLÇÜLMESİ 1770,00 08.01.2015
08.09.2015
2015.09.01.803 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Yrd. Doç. Dr. Seyit Rıza TİĞREK Origami tekerlek uygulamalı robot tasarımı ve imalatı 1925,45 08.01.2015
08.04.2016
2015.09.04.804 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Ömer EREN BİBERİYE, KEKİK VE ÇÖREK OTUNUN KIRMIZI ET KALİTESİNİ ETKİLEYEN BAZI ÖZELLİKLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN YANIT YÜZEY YÖNTEMİ (RESPONSE SURFACE METHODOLOGY) İLE MODELLENMESİ 1927,93 08.01.2015
08.04.2015
2015.09.01.805 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Yrd. Doç. Dr. Seyit Rıza TİĞREK Yangın söndüren robot tasarımı ve imalatı 1982,43 08.01.2015
08.01.2016
2015.09.03.806 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Kemal Avci FPGA Tabanlı Yeni Sayısal Süzgeçlerin Tasarlanması ve Gerçekleştirilmesi 1984,15 08.01.2015
08.07.2015
2015.09.01.807 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Yrd. Doç. Dr. Seyit Rıza TİĞREK Delta robot tasarımı ve imalatı 2495,49 08.01.2015
08.01.2016
2015.09.03.808 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Kemal Avci Sayısal Sinyal İşleme Destekli Bilgisayar Teknolojisi Yardımıyla Başlangıç Keman Eğitimindeki Öğrencilerin Doğru Ses Üretimi Konusundaki Performanslarının İncelenmesi 1989,48 08.01.2015
08.06.2015
2015.09.03.809 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Doç. Dr. Kemal POLAT Sese duyarlı beşik 1998,92 08.01.2015
08.09.2015
2015.09.03.810 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Seda POSTALCIOĞLU DTMF Destekli PLC ile Akıllı Ev Uygulaması 1993,83 08.01.2015
08.06.2015
2015.09.03.811 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi MURAT FİDAN 8/20µs 10kA-10kV Darbe Akım Seti tasarımı ve yapımı 1999,10 08.01.2015
08.07.2015
2015.09.01.812 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Yrd. Doç. Dr. Seyit Rıza TİĞREK İnsansız Hava aracı model tasarımı ve imalatı 2499,46 08.01.2015
08.01.2016
2015.09.01.813 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Yrd. Doç. Dr. Seyit Rıza TİĞREK Robot El tasarımı ve imalatı 1967,99 08.01.2015
08.01.2016
2015.09.01.814 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Yrd. Doç. Dr. Seyit Rıza TİĞREK Mikrokontroller kontrollu hidrolik laboratuvar seti tasarım ve imalatı 1992,34 08.01.2015
08.01.2016
2015.03.02.815 Fen Edebiyat Fakültesi
Fizik Bölümü
Doç. Dr. Hakan YETİŞ Tip II süperiletkenlerde çoklu girdap hareketinin transport özelliklerinin sayısal modelleme yöntemiyle araştırılması 4947,74 08.01.2015
08.01.2016
2015.03.01.816 Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Prof. Dr. Ömer BOZDOĞAN Erkek ve Ovariektomize Dişi Sıçanlarda Genisteinin İskemi-Reperfüzyon Aritmileri Üzerine Etkileri 6526,00 08.01.2015
08.01.2016
2015.03.01.817 Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Doç. Dr. İsmail EKER Çaltepe ve Çeletepe (Bolu)’nin florası 17149,65 08.01.2015
08.07.2017
2015.03.01.818 Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Doç. Dr. İsmail EKER Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kampüs Florası’nın internet sayfasının oluşturulması ve flora kitabının yazımı 22696,94 08.01.2015
08.01.2018
2015.03.03.819 Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü
Dr. Ercan Selçuk ÜNLÜ Scenedesmus obliquus türünde lutein pigmenti sentezinde rol alan genlerin tanımlanması 29659,12 08.01.2015
08.01.2017
2015.03.02.820 Fen Edebiyat Fakültesi
Fizik Bölümü
Prof. Dr. Nurettin KARAGÖZ NürFET tipi Radyasyon Sensörlerinin Silikon Nitrid (Si3N4) ile Pasivize Edilmesi 29899,15 08.01.2015
08.07.2016
2015.03.01.821 Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Prof. Dr. Nusret ZENCİRCİ Bazı Modern (Triticum aestivum) ve Yabani Kültür (Triticum monoccocum) Buğday Çeşit ve Populasyonlarının Çimlenme Döneminde Kurağa, Soğuğa ve Tuzluluğa Dayanıklılıklarının Tespit Edilmesi 36183,52 08.01.2015
08.01.2017
2015.10.09.822 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Tarla Bitkileri Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Arzu YILDIRIM Farklı ağaçlarda yaşayan parazit bitki Viscum album L. (Ökseotu): Fenolik içeriklerinin antioksidan aktiviteleriyle ilişkilendirilmesi ve sitotoksik (antiproliferatif) etkilerinin belirlenmesi 29990,88 08.01.2015
08.10.2016
2015.03.01.823 Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Prof. Dr. Ömer BOZDOĞAN Kısa ve uzun dönem deneysel diyabette iskemi ve reperfüzyon aritmileri üzerine resveratrol, berberin ve glibenklamid kombinasyonunun etkisi; ATP bağımlı potasyum kanalının rolü 34690,39 08.01.2015
08.01.2016
2015.09.05.824 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Doç. Dr. Murat PAKDİL Bi–2223 süperiletken temel matrisine alkali grubu metaller katkılanarak malzemenin mekanik özelliklerinin geliştirilmesi ve yeni oluşan yapıların mühendislik alanına uygulamaları 36201,22 08.01.2015
08.07.2016
2015.09.02.825 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Doç. Dr. Fatma Öztürk PM2.5 Örneklerinin Kimyasal Kompozisyonunun Günlük ve Gün İçerisindeki Değişiminin İncelenmesi 37497,59 08.01.2015
08.01.2016
2015.09.01.826 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Yrd. Doç. Dr. Seyit Rıza TİĞREK Biriktirme metodu ile yapılan mekanik parçaların test edilmesi ve metoda uygun tasarım tekniklerin geliştirilmesi 37500,00 08.01.2015
08.01.2017
2015.08.16.827 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Kulak, Burun, Boğaz Hastalı
Yrd. Doç. Dr. MURAT ŞEREFLİCAN Deneysel tavşan modelinde oluşturulmuş fasiyal sinir zedelenmesinde Timokinon ve Metilprednizolon tedavisinin histopatolojik çalışma ve Fasiyal Sinir EMG’si ile etkinliğinin karşılaştırılması 6208,40 08.01.2015
08.01.2016
2015.08.36.829 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Tıbbi Farmakoloji ABD)
Prof. Dr. Özge UZUN Metforminin kolon kanseri hücre hattında tek başına, 5-florourasil ve oksaliplatin ile kombinasyonunun etkilerinin araştırılması 14999,89 08.01.2015
08.01.2016
2015.06.02.831 Diş Hekimliği Fakültesi
Endodonti ABD
Prof. Dr. Hasan ORUÇOĞLU Eğri Kök Kanallarında Er:YAG ve Nd:YAG Lazerin Kombine Kullanımının Enterococcus Faecalis'e Karşı Antibakteriyel Etkinliğinin İncelenmesi 15398,10 05.03.2015
05.09.2016
2015.03.03.832 Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü
Doç. Dr. Öznur DEMİR ORDU 2-metil-2-propilpropan-1,3-diyl bis(p-arilkarbamat) türevlerinin sentezi ve sıvı yağlar ile petrol ürünlerini jelleştirme özelliklerinin incelenmesi. 37430,51 05.03.2015
05.03.2017
2015.09.04.833 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Seda KARASU YALÇIN Candida tropicalis ile ksilitol üretiminde kullanılan kestane kabuğu hidrolizatının hazırlanmasına yönelik optimizasyon çalışması 37054,12 05.03.2015
05.09.2017
2015.06.06.834 Diş Hekimliği Fakültesi
Protez ABD
Yrd. Doç. Dr. Yusuf Ziya AKPINAR Farklı protez adezivlerinin tutuculuk değerlerinin in-vivo olarak karşılaştırılması 4833,96 05.03.2015
05.03.2016
2015.09.01.835 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Yrd. Doç. Dr. Seyit Rıza TİĞREK İki eksenli hareket mekanziması tasarımı ve imalatı 1999,27 05.03.2015
05.03.2016
2015.09.03.836 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Dr. Öğr. Üyesi Alper BAYRAK Çok-Girişli Çok-Çıkışlı Denetim Sistemlerinin Geliştirilmesi 29161,67 05.03.2015
05.03.2017
2015.18.12.837 Bolu Meslek Yüksekokulu
Yönetim ve Organizasyon Bölümü
Prof. Dr. Mustafa KARA BOLU VE DÜZCE YÖRESİNDE TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLERİN FAALİYETLERİNİN ANALİZİ VE ORTAKLARININ BEKLENTİLERİNİN BELİRLENMESİ (ANLAMLI FARKLAR VE YENİDEN DÜŞÜNMEK) 4918,00 05.03.2015
05.03.2016
2015.09.01.838 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Dr. Öğr. Üyesi Şafak KAYIKÇI Genetik Algoritmalar Kullanılarak Oluşturulan Ders ve Sınav Programlarının Mobil Servis Olarak Sunulması 1526,92 05.03.2015
05.03.2016
2015.08.04.839 Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri (Tıbbi Biyokimya ABD)
Prof. Dr. Güler BUĞDAYCI Deneysel kimyasal kolit modellerinde intestinal inflamasyonun derecesinin biyokimyasal ve histopatolojik bulgular ile değerlendirilmesi 29830,60 05.03.2015
05.03.2016
2015.09.04.843 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. İbrahim ÇAKIR Endüstriyel Önemi Olan Bazı Laktik Asit Bakterilerinin DNA-Biyokoruyucu Özelliklerinin Comet ve SOS Kromotest Yöntemleriyle Belirlenmesi 36966,95 05.03.2015
05.03.2017
2015.10.07.844 ZİRAAT FAKÜLTESİ
Tarla Bitkileri Bölümü
Doç. Dr. Gülsüm YALDIZ Türkiye’nin Farklı Bölgelerinden Tedarik Edilen Tütün(Nicotiana tabaccum) Bitkisinin Genotiplerinde Genetik Çeşitliliğin İpbs-Retrotranspozonlar Moleküler Belirteçler Kullanılarak İncelenmesi 24882,09 08.05.2015
08.05.2016
2015.10.07.845 ZİRAAT FAKÜLTESİ
Tarla Bitkileri Bölümü
Doç. Dr. Gülsüm YALDIZ Farklı Dozlarda Potasyumsülfat (K2SO4) Uygulamalarının ve Sulama Suyu Tuzluluğunun Bazı Tıbbi Ve Aromatik Bitkilerin Büyümesine ve İçeriğine Etkileri 26143,72 08.05.2015
08.05.2016
2015.08.01.846 Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri (Anatomi ABD)
Dr. Öğr. Üyesi Murat DIRAMALI Valproik Asidin Sağlıklı Sıçanlarda Kronik Kullanımının Öğrenme Üzerine Etkisi 697,97 08.05.2015
08.05.2016
2015.03.01.847 Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Prof. Dr. Seyhun YURDUGÜL Buğday çimi ve kivi suyu karışımından elde edilen bir sos ile terbiye edilmiş tavuk ve hindi etlerinde mikrobiyal kalite ölçütlerinin incelenmesi 1939,14 08.05.2015
08.08.2015
2015.03.02.848 Fen Edebiyat Fakültesi
Fizik Bölümü
Prof. Dr. Naci SÜNEL ROBOT ÇEKİRGE 1996,22 08.05.2015
08.05.2016
2015.03.03.849 Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü
Prof. Dr. Ayşe MORKAN Seryum katkılı stronsiyum alüminatın optik özelliklerinin incelenmesi 1996,56 08.05.2015
08.11.2015
2015.09.06.850 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Dr. Öğr. Üyesi Hasan Tahsin Selçuk Bolu Kent Merkezinde Bulunan Mimari Mirasın Belgelenmesi ve Dökümantasyonu 5120,75 08.05.2015
08.08.2015
2015.09.02.851 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Çevre Mühendisliği Bölümü
Prof. Dr. Nusret KARAKAYA BEŞERİ BASKI ALTINDAKİ AKARSU METABOLİZMASININ DİEL OKSİJEN TEKNİĞİ İLE İZLENMESİ VE MODELLENMESİ 35750,34 08.05.2015
08.05.2017
2015.09.04.852 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Gülsün AKDEMİR EVRENDİLEK Yenilikçi Gıda Teknolojileri Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin Mekânsal Durumunun İyileştirilmesi ve Sunduğu Hizmetlerin Geliştirilmesinin Sağlanması 6613955,64 16.03.2015
16.03.2018
2015.04.02.853 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Volkan TOPUZ Marka Değerinin Firma Değeri Üzerindeki Etkisi: Global İşletmeler Üzerine Amprik Bir Uygulama 1642,90 08.05.2015
08.09.2015
2015.12.03.854 Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu
Spor Yöneticiliği Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Güçlü ÖZEN Bilişsel Koçluk ve Takımdaşlık Oyunlarının Üniversite Öğrencilerinin Yılmazlık Düzeyi Üzerine Etkisi 35425,08 08.05.2015
08.01.2017
2015.13.01.856 Bolu Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Bedriye AK İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerindeki Akran Zorbalığının Yordayıcıları 4894,26 08.05.2015
08.11.2016
2015.08.13.857 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Göz Hastalıkları ABD)
Dr. Öğr. Üyesi Ümit DOĞAN Deneysel Heterojen Vankomisin Orta Derece Duyarlı Staphylococcus aureus Keratitinde Topikal Daptomisinin Etkinliği 6123,74 08.05.2015
08.05.2016
2015.08.26.858 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Enfeksiyon Hastalıkları ABD)
Doç. Dr. Abdulkadir KÜÇÜKBAYRAK Tavşanlarda Deneysel Vankomisin Orta Derece Duyarlı Stafilokokkus aures Keratitinde Linezolidin Tek Başına Ve Vankomisinle Kombine Etkinliğinin Araştırılması 6130,94 08.05.2015
08.05.2016
2015.14.01.859 Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü
Prof. Dr. Yeşim BAKAR Ofis Çalışanları İçin Fiziksel Aktivite Rehberi 11226,35 08.05.2015
08.11.2015
2015.08.17.860 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Ortopedi ve Travmatoloji ABD)
Doç. Dr. Cengiz IŞIK Medial malleol transvers osteotomilerinin malleol vidası,bikortikal vida,gergi bandı ve hazır gergi bandı ile fiksasyonunun inek malleolleri üzerinde biomekanik olarak karşılaştırılması 10702,80 08.05.2015
08.05.2016
2015.06.08.861 Diş Hekimliği Fakültesi
Tedavi ABD
Yrd. Doç. Dr. Mehmet ata cebe Çürük teşhisinde kullanılan farklı yöntemlerin etkinliğinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi 16265,00 08.05.2015
08.11.2016
2015.06.08.862 Diş Hekimliği Fakültesi
Tedavi ABD
Yrd. Doç. Dr. Fatma Cebe Farklı ‘bulk fill’ kompozit materyallerinin biyouyumluluklarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi 20325,36 08.05.2015
08.05.2016
2015.08.19.863 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Tıbbi Patoloji ABD)
Prof. Dr. Fahri Yılmaz Renal hücreli karsinomlarda GATA-3, Maspin, VEGF ekspresyonlarının klinikopatolojik parametrelerle ilişkisi 35464,50 08.05.2015
08.12.2015
2015.06.05.864 Diş Hekimliği Fakültesi
Periodontoloji ABD
Prof. Dr. İsmet Duran Diyabetik Ratlarda Enerji İçeceğinin Yumuşak Doku Yara İyileşmesi Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi 29584,95 08.05.2015
08.11.2016
2015.08.25.865 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Deri ve Zührevi Hastalıklar ABD)
Doç. Dr. Betül ŞEREFLİCAN Leiurus quinquestriatus toksininin keloid fibroblastlarda hücre proliferasyonu, hücre apopitozu ve kollajen birikimi üzerindeki etkileri 35939,16 08.05.2015
08.05.2017
2015.08.25.866 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Deri ve Zührevi Hastalıklar ABD)
Doç. Dr. Betül ŞEREFLİCAN Behçet Hastalarında Karotid Arter Extra-Medial ve İntima Media Kalınlık Ölçümü 14560,00 08.05.2015
08.05.2017
2015.03.02.867 Fen Edebiyat Fakültesi
Fizik Bölümü
Prof. Dr. Abdulkadir ŞENOL ANOMAL WWZ\gamma BAĞLAŞIMLARININ ELEKTRON-PROTON ve ELEKTRON-POZİTRON ÇARPIŞTIRICILARINDA İNCELENEMESİ 6248,10 08.05.2015
08.05.2016
2015.10.07.868 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Tarla Bitkileri Bölümü
Prof. Dr. Vahdettin ÇİFTÇİ Ulusal yerel fasulye populasyonlarının agro-morfolojik karakterizasyonu ve teksel seleksyonu 35563,70 08.05.2015
08.05.2016
2015.03.03.869 Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü
Prof. Dr. Serpil YENİSOY KARAKAŞ YAŞ ÇÖKELME ÖRNEKLERİNDE PAH, ELEMENTEL KARBON, ORGANİK KARBON KOMPOZİSYONUNUN VE KİRLİLİK KAYNAKLARININ BELİRLENMESİ 28788,12 08.05.2015
08.05.2016
2015.03.02.870 Fen Edebiyat Fakültesi
Fizik Bölümü
Prof. Dr. Hüseyin KARAÇALI Y2O3 ve ZrSiO4 Dielektrik Malzemelerin MOS Teknolojilerinde Kullanılabilirliği. 29778,48 08.05.2015
08.08.2016
2015.03.01.871 Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Prof. Dr. Hakan TÜRKER Farklı Bitkilerin Akuaponık Entegre Yetiştiricilik Sisteminde Besin Dinamiği 33577,86 08.05.2015
08.05.2017
2015.10.07.872 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Tarla Bitkileri Bölümü
Doç. Dr. Faheem Shehzad Baloch Ekmeklik Buğdaylarda Genetik Çeşitliliğin Değerlendirilmesi için Retrotranspozonların DNA Markör Kullanımı 37434,76 08.05.2015
08.05.2016
2015.10.07.873 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Tarla Bitkileri Bölümü
Doç. Dr. Faheem Shehzad Baloch Türkiye’nin farklı bölgelerinden toplanan fasulye genotiplerinde genetik çeşitliliğin iPBS-retrotranspozonlar moleküler belirteçler kullanılarak incelenmesi 37481,69 08.05.2015
08.05.2016
2015.10.06.874 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bitki Koruma Bölümü
Doç. Dr. Gülay KAÇAR Bolu İli Elma Ağaçlarında Zararlı Olan Türler ve Doğal Düşmanları ile Önemli Türler Üzerine Gözlemler 37477,95 08.05.2015
08.05.2017
2015.03.03.875 Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü
Prof. Dr. Yaşar DÜRÜST Bazı nitron ve nitril oksitlerin N-vinil kaprolaktam ile 1,3-dipolar halkalı katılma tepkimelerinin incelenmesi 37498,93 08.05.2015
08.05.2017
2015.03.03.876 Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü
Doç. Dr. Öznur DEMİR ORDU MEPROBAMAT TÜREVİ OLAN YENİ MEPRONARİLMAT BİLEŞİKLERİNİN SIÇANLARDA ANKSİYOLİTİK, ANTİKONVULSAN, ANTİSPAZMODİK VE HİPNOTİK ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ 37499,40 08.05.2015
08.01.2018
2015.03.02.877 Fen Edebiyat Fakültesi
Fizik Bölümü
Prof. Dr. Hüseyin KARAÇALI Silikon Tabanlı Alan Etkili Nükleer Radyasyon Sensörlerinin (NürFET) Üretilmesi ve Geliştirilmesi. 200000,00 04.05.2015
04.11.2016
2015.10.03.878 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Sabri Arda Eratalar Etlik Hindi Yumurtalarında Kabuk Kalınlığı ve Şekil İndeksinin Çıkış Gücü, Çıkış Zamanına Etkileri 87196,20 08.05.2015
08.05.2016
2015.03.01.880 Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Prof. Dr. Nusret ZENCİRCİ Siyez buğdayında (Triticum monococcum spp. monococcum) korunmuş MikroRNAların yüksek verimli dizileme ve simulasyon analizleriyle tanımlanarak karakterize edilmeleri 29646,32 08.05.2015
08.11.2016
2015.10.03.881 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Sabri Arda Eratalar Etlik Piliç Yumurtalarında Kabuk Kalınlığına Bağlı Tasnifin Yumurtadan Çıkışların Toplulaştırılmasına Etkisi 53020,35 07.07.2015
07.07.2016
2015.02.02.882 Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
Doç. Dr. İbrahim Alper KÖSE Bilgisayar Ortamında Bireye Uyarlanmış Test Uygulaması ile Kağıt-kalem testlerinden alınan puanların karşılaştırılması 17284,00 07.07.2015
07.07.2016
2015.03.01.883 Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Prof. Dr. Seyhun YURDUGÜL Ultrasonikasyon ve gül suyu uygulanmış buğday çimi suyunun mikrobiyolojik, kimyasal ve fiziksel özellikleri. 14548,49 07.07.2015
07.01.2017
2015.09.06.884 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Dr. Öğr. Üyesi Hasan Tahsin Selçuk Sergi Alanı Tasarımı 1403,61 07.07.2015
07.08.2015
2015.08.08.885 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Anesteziyoloji ve Reanimasy
Dr. Öğr. Üyesi Murat BİLGİ Laparoskopik Kolesistektomi Operasyonlarında Uygulanan Genel Anestezi İle Epidural Anestezinin Stress Hormonları Üzerine Etkisinin Karşılaştırılması 14918,40 07.07.2015
07.01.2017
2015.13.01.886 Bolu Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik Bölümü
Doç. Dr. Yasemin Yıldırım Usta Diyabetli Bireylerin Ayak Bakım Davranışlarını Yordayan Değişkenler ve Bu Değişkenlerin Rolünün İncelenmesi 3132,38 07.07.2015
07.07.2016
2015.08.16.887 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Kulak, Burun, Boğaz Hastalı
Yrd. Doç. Dr. Yusuf Özgür BİÇER Trefoil Faktör Ailesi peptidlerinin sinonazal inflamasyonla ilişkisinin bir hayvan modeli kullanılarak araştırılması 22117,83 07.07.2015
07.07.2016
2015.10.01.888 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Cihangir Kirazlı Bolu Yeniçağa Önemli Doğa Alanı Üzerinde Habitat Tabanlı Araştırmalar 29988,52 07.07.2015
07.12.2017
2016.10.06.889 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bitki Koruma Bölümü
Doç. Dr. Gülay KAÇAR Bolu ve Düzce İli Fındık Bahçelerinde Hyphantria cunea Drury (Lep.: Arctiidae)’nin Zarar Seviyelerinin, Popülasyon Gelişiminin ve Pupa Parazitoidlerinin Biyo-ekolojisinin Araştırılması 67493,74 07.07.2015
07.07.2018
2015.03.03.891 Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü
Prof. Dr. Serpil YENİSOY KARAKAŞ BOLU ATMOSFERİNDE UÇUCU ORGANİK BİLEŞİKLERİN ALANSAL DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ 29999,14 07.07.2015
07.01.2018
2015.03.02.892 Fen Edebiyat Fakültesi
Fizik Bölümü
Prof. Dr. Nurettin KARAGÖZ NürFET SENSÖRLERİNİN PAKETLENMESİ VE PAKET MALZEMELERİN RADYASYON TEPKİSİNE ETKİSİ 29989,92 07.07.2015
07.07.2016
2015.10.07.893 Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Doç. Dr. Fatma PEHLİVAN KARAKAŞ Tıbbi ve Besin Değeri Olan Keçi Sedefi Bitkisinin Bazı Önemli Sekonder Metabolitlerinin İn Vitro Stres Koşullarında Üretilmesi ve Antioksidan Aktivitelerinin Değerlendirilmesi 37466,48 07.07.2015
07.07.2017
2015.03.03.894 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Kimya Bölümü
Prof. Dr. Erol AKPINAR Dodesilalkil klorür sürfaktant molekülünün baş grubunun simetrik ve asimetrik büyümesinin liyotropik tek eksenli-çift eksenli nematik faz geçişlerine etkisi 67437,24 07.07.2015
07.07.2018
2015.03.01.895 Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Nursel İKİNCİ Potamogetonaceae Familyasının Türkiye Revizyonu 31719,86 07.07.2015
07.07.2017
2015.10.07.896 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Tarla Bitkileri Bölümü
Doç. Dr. Faheem Shehzad Baloch Verimli Hilal Bölgesi’ndeki Makarnalık Buğdaylarda Genetik Çeşitliliği Araştırmak için Tüm Genomu Kapsayan DArTseq Markörünün Kullanılması 33481,51 07.07.2015
07.07.2016
2015.03.03.897 Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü
Doç. Dr. Sevim DEMİRÖZÜ ŞENOL Nadir toprak metali katkılı ZnO tabanlı yarıiletken incefilmlerin yapısal, ve optik özelliklerinin incelenmesi 34451,76 07.07.2015
07.07.2017
2015.03.03.898 Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü
Prof. Dr. Azra Bozcaarmutlu Glibenklamid ile Muamele Edilen Diyabetli Sıçanlarda Ksenobiyotik Metabolize Eden Enzim Aktiviteleri Üzerine Berberin ve Resveratrol Etkisi 30559,22 07.07.2015
07.07.2018
2015.08.01.899 Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri (Anatomi ABD)
Dr. Öğr. Üyesi Murat DIRAMALI Formaldehit ve Polimetilmetakrilat’ın Sıçanda Öğrenme ve Hafızaya Etkisi 36726,21 07.07.2015
07.07.2017
2015.06.05.902 Diş Hekimliği Fakültesi
Periodontoloji ABD
Dr. Öğr. Üyesi Şadiye GÜNPINAR Topikal Hypericum Perforatum Uygulamasının Yara İyileşmesi Üzerine Etkisinin İncelenmesi 296228,65 07.07.2015
07.01.2017
2015.06.05.903 Diş Hekimliği Fakültesi
Periodontoloji ABD
Prof. Dr. İsmet Duran DENEYSEL PERİODONTAL KEMİK İÇİ DEFEKTLERİN REJENERASYONUNDA NANO YAKLAŞIMLAR: X-RAY MİKROTOMOGRAFİK, HİSTOLOJİK VE HİSTOMORFOLOJİK İNCELEME 29792,83 07.07.2015
07.01.2017
2015.08.10.905 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Çocuk Cerrahisi ABD)
Prof. Dr. Hülya Öztürk Sıçanlarda böbrek iskemi-reperfüzyon hasarı üzerine oxymatrine koruyucu etkileri 13871,46 07.07.2015
07.07.2016
2015.08.10.906 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Çocuk Cerrahisi ABD)
Prof. Dr. Hayrettin Öztürk Sıçanlarda parsiyel üreter obstrüksiyonuna bağlı ortaya çıkan histopatolojik ve fonksiyonel değişiklikler üzerine Nicorandil’in etkileri 12998,64 07.07.2015
07.01.2017
2015.08.25.908 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Deri ve Zührevi Hastalıklar ABD)
Doç. Dr. Betül ŞEREFLİCAN Psoriasis Hastalarında Serum Adipsin ,Asilasyon Stimule Edici Protein ve Kompleman 3 Düzeyleri 8524,72 07.07.2015
07.07.2017
2015.06.08.909 Diş Hekimliği Fakültesi
Tedavi ABD
Yrd. Doç. Dr. Mehmet ata cebe Farklı ceramik esaslı kompozitlerden salınan artık monomerlerin karşılaştırmalı olarak incelenmesi 4823,25 07.07.2015
07.01.2017
2015.13.01.910 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Hemşirelik Bölümü
Prof. Dr. Arzu İLÇE Perioperatif Dönemde Aktif Isıtma ve Pasif Isıtmanın İstenmeyen Hipotermi Üzerine Etkisi 4700,00 07.07.2015
07.01.2017
2015.09.02.911 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Doç. Dr. Berrin TOPUZ KATI FAZ EKSTRAKSİYON YÖNTEMİNİN ÇEVRESEL NUMUNELERDE CİVA TÜRLEMESİNDE KULLANIMININ ARAŞTIRILMASI 37488,60 07.07.2015
07.01.2018
2015.09.04.912 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Ömer EREN Et Tür Tayinlerinde Myoglobinin MALDI- TOF TOF/MS ve UHPLC’de Marker Olarak Kullanılması 149970,49 07.07.2015
07.01.2018
2015.31.01.913 Bilimsel Endüstriyel ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezi
BETUM
Öğr. Gör. Dr. Bahram Sarkarati Sığır Etinde Zamana Bağlı Oluşan Protein Oksidasyon Ürünlerinin MALDI TOF-TOF/MS ve Spektrofotometrik Yöntemlerle Belirlenmesi. 149947,28 07.07.2015
07.01.2018
2015.09.02.914 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Çevre Mühendisliği Bölümü
Prof. Dr. Nusret KARAKAYA YENİLİKÇİ GIDA TEKNOLOJİLERİ GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (YENİGIDAM) TEST VE ANALİZ HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN OTOMASYON SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI 30000,00 07.07.2015
07.07.2016
2015.09.02.915 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Duran KARAKAŞ GELENEKSEL BOLU KÖY EKMEĞİNİN FARKLI FIRINLARDA PİŞİRİLMESİ İLE OLUŞAN POLİSİKLİK AROMATİK HİDROKARBON KONSANTRASYONLARININ ve GENOTOKSİK ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ 37406,94 07.07.2015
07.01.2018
2015.09.04.916 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Gülsün AKDEMİR EVRENDİLEK KURU KAYISILARDA KÜKÜRT GIDERIMI VE KALITE ÖZELLIKLERININ IYILEŞTIRILEMESINDE ALTERNATIF TEKNOLOJILERIN KULLAN POTANSIYELININ BELIRLENMESI 37499,06 07.07.2015
07.07.2016
2015.09.02.917 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Fatih EVRENDİLEK GÖLCÜK GÖLETİNE AİT SU KALİTESİ VE SU MİKTARI DEĞİŞİMLERİNİN UZAKTAN ALGILAMA İLE İZLENMESİ, HARİTALANMASI, MODELLENMESİ VE YÖNETİMİ 29998,16 07.07.2015
07.07.2017
2015.09.04.918 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Gülsün AKDEMİR EVRENDİLEK Alternatif Teknolojilerin Havuç Yüzeyinin Dezenfeksiyonu ve Kalite Parametreleri Üzerine Etkisi 37486,39 07.07.2015
07.06.2016
2015.09.02.919 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Doç. Dr. Arda YALÇUK BOLU HAVZASI PATATES İŞLEME TESİSİ ATIKSULARININ HİBRİD YAPAY SULAK SİSTEMLERİ İLE ARITIMININ İNCELENMESİ 37540,64 07.07.2015
07.10.2016
2015.09.02.920 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Fatih EVRENDİLEK FARKLI DENEME TASARIMLARI İLE REAKTİF BOYA GİDERİM ETKİNLİĞİNİN OPTİMİZASYONU VE MODELLENMESİ 29978,48 07.07.2015
07.07.2016
2015.09.04.921 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Semra TURAN MAYALI HAMURLARIN KIZARTILMASI SIRASINDA MONOKLOROPROPANDİOL ESTERLERİNİN OLUŞUMUNUN ARAŞTIRILMASI 36883,61 07.07.2015
07.01.2017
2015.09.04.922 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Doç. Dr. Mustafa KIRALAN Bazı soğuk pres yağlarının farklı depolama koşullarında oksidasyon stabilitelerinin araştırılması 34804,10 07.07.2015
07.01.2017
2015.09.05.923 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Doç. Dr. Alaattin Osman EMİROĞLU Tek Silindirli Dizel Motorda Biyodizele Etil Alkol İlavesinin Performans ve Emisyonlara Etkisinin İncelenmesi 33186,60 07.07.2015
07.01.2018
2015.09.05.924 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Gürcan YILDIRIM 6-(2-hydroxybenzyl)-5H-thiazolo[3,2-a]pyrimidin-5-one ve 6-(2-hydroxy benzyl)-3-methyl-5H-thiazolo[3,2-a]pyrimidin-5-one moleküllerinin karakterizasyonu ve farklı dielektrik ortamlardaki temel davranış değişiminin kuantum mekaniksel hesaplama yöntemleri ile incelenmesi 4997,30 07.07.2015
07.04.2016
2015.3.3.925 Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü
Doç. Dr. Sevim DEMİRÖZÜ ŞENOL Farklı metallerin katkılanmasıyla oluşan ZnO tabanlı yarıiletkenlerin optik ve elektriksel özelliklerin incelenmesi 29618,00 02.09.2015
02.09.2017
2015.3.3.926 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Kimya Bölümü
Prof. Dr. Erol AKPINAR İyonik sürfaktant moleküllerin miselleşme termodinamik parametrelerinin elektriksel iletkenlik ölçümlerinden belirlenmesi 1999,86 03.09.2015
03.05.2016
2015.3.3.927 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Kimya Bölümü
Prof. Dr. Erol AKPINAR Didodesildimetilamonyum bromür sürfaktant molekülünün miselleşme termodinamik parametrelerinin ve liyotropik sıvı kristal özelliklerinin belirlenmesi 1997,74 03.09.2015
03.05.2016
2015.3.3.928 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Kimya Bölümü
Prof. Dr. Erol AKPINAR Geçiş metali içeren liyotropik nematik fazlarda nematik-nematik faz geçişlerinin incelenmesi 1999,74 03.09.2015
03.05.2016
2015.4.2.929 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Barış Kavcar “Polis Teşkilatında Çalışılan Birimin İş Tatminine Etkisi: Bolu İl Emniyet Müdürlüğü" 4101,83 03.09.2015
03.05.2016
2015.2.4.930 Eğitim Fakültesi
Temel Eğitim Bölümü
Prof. Dr. Soner DURMUŞ Bilişsel Stillerine Göre Bireylerin Farklı Temsil Biçimlerinde ve Büyüklükte Sunulan Pozitif ve Negatif Sayılarla Aritmetik İşlemler Yapma Sürecindeki Beyin Aktivasyon Yapısının İncelenmesi 29948,00 03.09.2015
03.06.2017
2015.3.3.931 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Kimya Bölümü
Prof. Dr. Muhammet YILDIRIM İyot katalizli halkalaşma reaksiyonları yoluyla yeni alkil sübstitüe pirolizin karboksilatların sentezi 37186,53 03.09.2015
03.01.2018
2015.3.3.932 Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü
Prof. Dr. Ayşe MORKAN Bazı metal boratlı bileşiklerin spektroskopik özelliklerinin incelenmesi 29987,34 03.09.2015
03.11.2017
2015.9.4.933 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Doç. Dr. Sibel Uzuner Çeşitli Gam Karışımlarının Jel Gücünü Belirlemek için Dinamik Salınım Ölçümlerinin Kullanılması 26225,50 03.09.2015
03.09.2016
2015.9.4.934 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Doç. Dr. Sibel Uzuner Endüstriyel Öneme Sahip Gıda-Tarım Atığından Yüksek Hidrostatik Basınç ile Fermente Edilebilir Şeker Ekstraksiyonu ve Enzimatik Hidrolize Etkisi 18924,72 03.09.2015
03.09.2016
2015.9.4.935 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Seda KARASU YALÇIN Listeria monocytogenes'in MALDI TOF/TOF MS ile tanısında tespit edilebilir en düşük bakteri sayısının belirlenmesi ve tanımlama süresinin kısaltılmasına yönelik bir araştırma 36024,98 03.09.2015
03.03.2018
2015.8.35.936 Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri (Anatomi ABD)
Doç. Dr. Osman YILDIRIM Şizofreni Tanılı Hastalar ve İlk Atak Psikoz Hastaları ile Hastaların Sağlıklı Kardeşlerindeki CRP ve D vitamini Düzeylerinin Bilişsel İşlevler Açısından Sağlıklı Kontrol Grubu ile Karşılaştırılması 5900,00 03.09.2015
03.09.2016
2015.13.01.937 Bolu Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Nevin ÇITAK BİLGİN Doğuma Hazırlık Eğitiminin Gebelik, Doğum ve Doğum Sonu Dönemlere Etkisinin İncelenmesi 9167,19 03.09.2015
03.09.2017
2015.8.01.939 Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri (Histoloji ve Embriyoloji ABD)
Prof. Dr. Aysel KÜKNER Unilateral testis torsiyon hasarına protocatechuic asidin (PCA) etkisinin araştırılması 16230,69 03.09.2015
03.09.2017
2015.06.05.940 Diş Hekimliği Fakültesi
Periodontoloji ABD
Dr. Öğr. Üyesi Gülbahar USTAOĞLU DENEYSEL PERİODONTİTİS OLUŞTURULAN SIÇANLARDA ENERJİ İÇECEĞİNİN KEMİK DOKUSU ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 19348,49 03.09.2015
03.03.2017
2015.8.23.943 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Çocuk Sağlığı ve Hastalıklar
Doç. Dr. Mustafa DİLEK GEBELİKTE YAPILAN EGZERSİZİN LİPOPOLİSAKKARİD İLE İNDÜKLENEN RAT PERİVENTRİKÜLER LÖKOMALAZİ MODELİNDE BİLİŞSEL FONKSİYONLARA ETKİSİ 37407,84 03.09.2015
03.09.2016
2015.09.03.946 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi MURAT FİDAN Yüksek gerilim kaynaklı elektrik alanın, hücreler üzerindeki patolojik etkilerinin araştırılamasında kullanılabilecek prototip deney düzeneği tasarımı ve yapımı 2500,00 25.11.2015
25.05.2016
2015.03.01.947 Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Doç. Dr. İsmail EKER Bolu’nun tehlike altındaki endemik bitkileri üzerinde morfolojik çalışmalar ve popülasyon gözlemleri 13726,17 25.11.2015
25.11.2018
2015.09.04.948 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Hande Selen ERGE BEYAZ, YEŞİL VE SİYAH ÇAYLARDA (Camellia sinensis) TOPLAM FENOLİK MADDE, TOPLAM FLAVONOİD MADDE MİKTARI VE ANTİOKSİDAN AKTİVİTENİN BELİRLENMESİ 1997,04 25.11.2015
25.11.2016
2015.03.03.949 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Kimya Bölümü
Prof. Dr. Erol AKPINAR Alkil zinciri hidrojenli olan sürfaktantların miselleşme termodinamik parametreleri ve liyotropik nematik faz özelliklerinin aynı hidrofobisitiye sahip fluorlu moleküllerle karşılaştırılması 2500,00 25.11.2015
25.11.2016
2015.09.04.950 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Seda KARASU YALÇIN Keş peynirindeki maya mikroflorasının belirlenmesi 1997,99 25.11.2015
25.11.2016
2016.02.08.951 Eğitim Fakültesi
Türkçe Eğitimi Bölümü
Doç. Dr. Halit KARATAY Callan Yönteminin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Konuşma ve Dinleme Becerilerini Geliştirmeye Etkisi 7779,96 25.11.2015
25.11.2016
2015.03.01.952 Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Prof. Dr. Seza ARSLAN Bolu ilinde tüketime sunulan hazır gıdalarda Listeria spp. varlığının araştırılması ve Listeria monocytogenes’in virulans genlerinin, serotiplerinin, antibiyotik direnç profillerinin belirlenmesi 33249,22 25.11.2015
25.11.2017
2015.03.01.953 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Biyoloji Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Murat TELLİ Açlık stresi koşulları altında Daphnia magna’ nın gelişimine etki eden tanımlanmış mikroRNA’ ların etkilerinin doğrulanması 28907,51 25.11.2015
25.05.2018
2015.03.02.954 Fen Edebiyat Fakültesi
Fizik Bölümü
Prof. Dr. Ercan YILMAZ YERLİ VE TİCARİ RADYASYON SENSÖRLERİNİN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 34451,66 25.11.2015
25.11.2017
2015.19.06.955 Gerede Meslek Yüksekokulu
KİMYA VE KİMYASAL İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
Dr. Öğr. Üyesi Fatma YILMAZ Antidepresan ilaçların kapiler elektrokromatografi (CEC) yöntemi kullanılarak streo-spesifik ayırımı. 28202,00 25.11.2015
25.11.2017
2016.10.07.956 Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Doç. Dr. Fatma PEHLİVAN KARAKAŞ Lycium barbarum L. (kurt üzümü) meyvesi polisakkaritlerinin, overektomi (deneysel menopoz) uygulanmış sıçanlarda anksiyete, depresyon ve öğrenme davranışları üzerine olan etkilerinin araştırılması 37496,26 25.11.2015
25.11.2017
2015.30.01.957 EĞİTİM FAKÜLTESİ
MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Nihal DOĞAN LOKALDEN GLOBALE: BOLU YÖRESİNE ÖZGÜ PATATESLİ EKMEĞİN GELENEKSEL ÜRETİM YÖNTEMLERİNİN BELİRLENMESİ VE İNOVASYONU 20264,18 25.11.2015
25.11.2016
2015.09.04.958 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Hayri COŞKUN Farklı Sütlerden Yapılan Beyaz Peynir Örneklerine Uygulanan Yüksek Basıncın Temel Olgunlaşma Parametrelerine Etkisi 4965,51 25.11.2015
25.11.2016
2015.09.04.959 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Hande Selen ERGE BEYAZ, YEŞİL VE SİYAH ÇAYLARDA (Camellia Sinensis) BULUNAN BAZI ALKOLOİD VE FENOLİK BİLEŞİKLERİN YÜKSEK PERFORMANS SIVI KROMATOGRAFİSİ İLE BELİRLENMESİ 4999,71 25.11.2015
25.11.2016
2015.09.04.961 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Semra TURAN KUSBURNU ÇEKİRDEK YAĞININ KARAKTERİZASYONU VE OKSİDATİF STABİLİTESİNİN BELİRLENMESİ 28224,47 25.11.2015
25.09.2016
2015.09.02.962 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Duran KARAKAŞ UÇUCU ORGANİK BİLEŞİKLERİN AKTİF ÖRNEKLEME İLE İNCELENMESİ VE OZON OLUŞUMUNA KATKISININ BELİRLENMESİ 29992,70 25.11.2015
25.05.2018
2015.08.28.963 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Göğüs Hastalıkları ABD)
Dr. Öğr. Üyesi Zehra YAŞAR ‘’Astımlı hastalarda Omentin düzeyinin değerlendirilmesi’’ 1414,80 25.11.2015
25.11.2016
2015.8.23.965 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD)
Doç. Dr. Mervan BEKDAŞ Çocukluk çağı üriner sistem enfeksiyonlarının tanısında yeni bir biyomarker: Copeptin 3537,00 25.11.2015
25.11.2016
2015.08.23.967 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Çocuk Sağlığı ve Hastalıklar
Doç. Dr. Mustafa DİLEK Lipopolisakkarid İle İndüklenen Periventriküler Lökomalazi Modelinde Salidroside Kullanımının Beyin Hasarına Olan Etkilerinin Değerlendirilmesi 12655,85 25.11.2015
25.11.2016
2015.08.23.968 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Çocuk Sağlığı ve Hastalıklar
Doç. Dr. Mustafa DİLEK Gebelikte Yapılan Egzersizin Hiperoksiyle İndüklenen Beyin Hasarına Etkilerinin Araştırılması 18951,05 25.11.2015
25.11.2016
2015.08.34.969 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Radyoloji ABD)
Yrd. Doç. Dr. Sıddıka Halıcıoğlu Kontrast nefropatisi gelişme riski açısından kontrast öncesi ve kontrast sonrası böbreğe yönelik alınan difüzyon ağırlıklı görüntülerde Görünür difüzyon katsayısı (ADC) değerlerinin Glomerüler filtrasyon hızı ( GFR ) ile Karşılaştırılması 26400,00 25.11.2015
25.11.2017
2015.08.03.970 Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri (Histoloji ve Embriyoloji ABD)
Prof. Dr. Aysel KÜKNER Normozoospermik İnfertil Hastalardan Farklı Seçim Yöntemleri ile Elde Edilen Spermlerin İmmünohistokimyasal ve Elektron Mikroskobik İncelenmesi 28387,18 25.11.2015
25.11.2016
2015.08.01.972 Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri (Anatomi ABD)
Dr. Öğr. Üyesi Murat DIRAMALI Nöronal hücrelerdeki formaldehit toksisitesine karşı chyrisin uygulamasının etkilerinin araştırılması 29947,24 25.11.2015
25.11.2017
2015.09.04.974 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Doç. Dr. Mustafa KIRALAN Bolu Fındığının Bazı Kalite Parametrelerinin Araştırılması 412492,80 22.11.2015
22.05.2017
2015.31.01.975 Bilimsel Endüstriyel ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezi
BETUM
Öğr. Gör. Dr. Sanaz LAKESTANI Abant İzzet Baysal Üniversitesi İç ve Dış Ortam Hava Kalitesinin Yaz ve Kış Mevsimlerinde Belirlenmesi ve karşılaştırılması 448627,46 25.11.2015
25.05.2018
2015.10.07.976 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Tarla Bitkileri Bölümü
Prof. Dr. Vahdettin ÇİFTÇİ Çiftçi ve Deneme Şartlarında Bazı Alternatif Yağ Bitkilerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi 452999,58 25.11.2015
25.11.2018
2016.09.04.977 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Doç. Dr. Mustafa KIRALAN Fermantasyon ve Depolama Süresince Nitrit, Askorbat ve Sorbat Kullanımının Sucukların Bazı Fiziksel, Kimyasal ve Teknolojik Özellikleri Üzerindeki Etkisinin Yanıt Yüzey Yöntemi ile Modellenmesi 4999,72 11.01.2016
11.07.2016
2016.09.02.978 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Duran KARAKAŞ GÖLCÜK GÖLETİ TABİAT PARKI’NIN SÜRDÜRÜLEBİLİR KULLANIMINA YÖNELİK ÇALIŞMA: Mevcut Durumun Belirlenmesi ve Reakreasyonel Aktivitelerin Tabiat Parkı ve Gölete Etkilerinin Araştırılması 37488,77 11.01.2016
11.01.2018
2016.08.23.979 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD)
Prof. Dr. Nimet KABAKUŞ Febril konvulziyonlarda R43Q mutasyonu ve CYP2C19 polimorfizminin klinik korelasyona etkisi 20244,00 11.01.2016
11.01.2017
2016.10.05.980 ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bahçe Bitkileri Bölümü
Doç. Dr. İhsan Canan Farklı Meyve Tür ve Çeşitlerinin Bolu İli Ekolojik Koşullarına Adaptasyonu 452355,40 11.01.2016
11.12.2018
2016.09.03.981 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Seda POSTALCIOĞLU WEB TABANLI SICAKLIK TAKİP SİSTEMİ 1952,90 11.01.2016
11.06.2016
2016.03.03.982 Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü
Doç. Dr. Sevim DEMİRÖZÜ ŞENOL Farklı konsantrasyonlarda üretilecek olan çinko oksitin sentezi ve karakterizasyonu 1936,35 11.01.2016
11.08.2016
2016.03.03.983 Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü
Doç. Dr. Sevim DEMİRÖZÜ ŞENOL Çinko oksit sentezlenmesinde üretim sıcaklığı etkisinin incelenmesi 1996,53 11.01.2016
11.02.2017
2016.03.04.984 Fen Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü
Doç. Dr. Erol Yılmaz ÜÇ BOYUTLU TARAYICI 1999,87 11.01.2016
11.01.2017
2016.09.01.985 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Yrd. Doç. Dr. Seyit Rıza TİĞREK Mekanik KolRobot 1962,63 11.01.2016
11.01.2017
2016.03.03.986 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Kimya Bölümü
Prof. Dr. Erol AKPINAR Kozmotrop ve kaotrop özellik gösteren iyonik sürfaktant moleküllerin miselleşme termodinamik parametreleri üzerine alkali sülfat tuzlarının etkilerinin belirlenmesi 2499,00 11.01.2016
11.07.2016
2016.03.01.987 Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Prof. Dr. Seyhun YURDUGÜL Cennet(Trabzon)hurması püresi ve irmik karışımından elde edilen bebek mamasının ultrasonikasyon ve gül suyu ilavesi ile raf ömrünün arttırılma girişiminde bazı kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik özellikler 27599,13 11.01.2016
11.01.2018
2016.03.03.988 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Kimya Bölümü
Prof. Dr. Erol AKPINAR Alifatik ve aromatik hidrofobik kısma sahip konuk moleküllerin farklı liyotropik nematik faz eldesindeki rolü 2498,51 11.01.2016
11.07.2016
2016.09.03.989 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi MURAT FİDAN DENEY HAYVANLARI İÇİN MOTORİZE KOŞU BANDI TASARIMI VE YAPIMI 2499,39 11.01.2016
11.08.2016
2016.10.03.990 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Nezih OKUR Kuluçka Makinesindeki Karbondioksit ve Oksijen Seviyesinin Etlik Piliçlerde Embriyo Gelişimine Etkileri 34946,71 11.01.2016
11.07.2018
2016.8.10.991 Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri (Anatomi ABD)
Doç. Dr. Mustafa ERKOÇOĞLU Çocukluk Çağı Astım Kontrolünü Belirlemede Objektif Laboratuvar Parametreleri 31431,24 11.01.2016
11.01.2017
2016.03.01.992 Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Prof. Dr. Serap MUTUN Cynips quercus (Hymenoptera: Cynipidae) türünün ülkemizdeki filocoğrafik yapılanması ve populasyon genetik yapısının belirlenmesi 30000,00 11.01.2016
11.07.2018
2017.10.05.993 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bahçe Bitkileri Bölümü
Prof. Dr. Müttalip GÜNDOĞDU Bolu Bölgesinde Yetiştrilen Yerel Elma Çeşitlerinin Organik Asit, Fenolik Bileşik İçeriklerinin ve Bazı Pomolojik Özelliklerinin Karekterizasyonu 59850,54 11.01.2016
11.07.2017
2016.03.01.994 Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Doç. Dr. Günce ŞAHİN Physalis peruviana türünün sıcaklık ve uv stres koşullarında withanolid sentezi değişimleri ve bu değişimlerden sorumlu olası genlerin ifadelerinin belirlenmesi 29972,73 11.01.2016
11.01.2018
2016.10.06.995 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bitki Koruma Bölümü
Doç. Dr. Göksel ÖZER Değişik konukçulardan elde edilmiş önemli bitki patojeni funguslar içerisindeki türler arası ve tür içi genetik farklılıkların iPBS-retrotranspozon markörleri ile incelenmesi 37439,21 11.01.2016
11.07.2017
2016.09.03.996 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Nihat DALDAL Enerji hattında frekans, gerilim, cosQ ve faz sırası durumunun uzaktan bilgisayar ile izlenmesi ve kontrolü 2000,00 11.01.2016
11.07.2016
2016.09.04.997 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Ömer EREN Depolama Süresince Nitrit, Askorbat ve Sorbat Kullanımının Sucukların Bazı Mikrobiyolojik Özellikleri Üzerindeki Etkilerinin Yanıt Yüzey Yöntemi ile Modellenmesi 1993,61 11.01.2016
11.08.2016
2016.03.01.998 Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Prof. Dr. Ömer BOZDOĞAN Dişi sıçanlarda iskemi ve reperfüzyonla uyarılan aritmiler üzerine yaşın etkisi ve östrojenin rolü 26978,88 11.01.2016
11.03.2018
2016.09.05.999 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Doç. Dr. Murat PAKDİL Kristal yapısına vanadyum oksit katkılı Bi-tabanlı süperiletken malzemelerinin mekanik ve süperiletken özelliklerine etkisinin deneysel ve teorik yaklaşımlarla belirlenmesi ve büyük ölçekli mühendislik uygulama alanlarına uyarlığı 29040,03 11.01.2016
11.07.2017
2016.09.04.1000 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Ömer EREN Tavuk köftelerinde tavuk jelatini, kitosan ve sorbitolün kaplama materyali olarak kullanımının çeşitli köfte özellikleri üzerindeki etkisinin matematiksel modellenmesi ve optimizasyonu. 29534,91 11.01.2016
11.07.2017
2016.08.15.1001 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Kalp ve Damar Cerrahisi ABD)
Doç. Dr. Kemalettin Erdem Alt ektremite deneysel iskemi/reperfüzyon modelinde gelişen reperfüzyona bağlı iskelet kas hasarına ketoprofen’in etkilerinin araştırılması 3457,72 11.01.2016
11.01.2017
2016.09.03.1003 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi MURAT FİDAN YÜKSEK GERİLİMLERİN MEYDANA GETİRDİĞİ ELEKTRİK ALANLARIN, OSTESARKOM HÜCRELERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN VE OSTEOSARKOM HÜCRELERİNE ANTİKANSER İLAÇ UYGULAMASINDAKİ ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI. 29995,95 11.01.2016
11.05.2018
2016.03.02.1004 Fen Edebiyat Fakültesi
Fizik Bölümü
Doç. Dr. Nuray ER Ağır baryonların nükleer madde ortamındaki özelliklerinin KRD toplam kuralları ile incelenmesi 6250,00 11.01.2016
11.01.2017
2016.09.04.1005 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Ömer EREN ANAÇ TAVUK ETİNDEN YAPILAN KÖFTELERE ÇÖREK OTU UNU VE KETEN TOHUMU UNU İLAVESİNİN BAZI ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN YANIT YÜZEY YÖNTEMİYLE MODELLENMESİ 1999,97 11.01.2016
11.06.2016
2016.09.02.1006 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Fatih EVRENDİLEK TAVUK İŞLEME TESİSİ ÇIKIŞ ATIK SUYUNDA GİDERİM ETKİNLİĞİ OPTİMİZASYONU VE MODELLEMESİ 1982,40 13.03.2016
13.06.2016
2016.09.02.1007 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Fatih EVRENDİLEK HİNDİ İŞLEME TESİSİ ÇIKIŞ ATIK SUYU ARITIMININ OPTİMİZASYONU VE MODELLENMESİ 1982,40 13.03.2016
13.06.2016
2016.09.03.1008 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Seda POSTALCIOĞLU DC MOTORUN GERÇEK ZAMANDA BİLGİSAYAR DESTEKLİ HIZ DENETİMİ 1993,84 13.03.2016
13.08.2016
2016.09.03.1009 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Kemal Avci EKG İşaretinin Gürültüden Arındırılması İşlemi için FPGA Tabanlı Yeni Sistem Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi 1997,01 13.03.2016
13.09.2016
2016.03.03.1011 Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü
Prof. Dr. Ayşe MORKAN Kobalt içeren Magnezyum ortoborat sentezi 1999,92 13.03.2016
13.09.2016
2016.03.03.1012 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Kimya Bölümü
Prof. Dr. Erol AKPINAR Hofmeister anyonlarının, izotrop miselli çözeltilerde sürfaktant baş grubu başına düşen minimum yüzey alanı ve lyotropik nematik fazların oluşumları üzerine etkilerinin incelenmesi 2498,98 13.03.2016
13.03.2017
2016.03.03.1013 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Kimya Bölümü
Prof. Dr. Erol AKPINAR Simetrik ve asimetrik baş gruba sahip tetradesilalkil bromür sürfaktant moleküllerinin miselleşme termodinamik parametrelerinin elektriksel iletkenlik ölçümlerinden belirlenmesi 2498,98 13.03.2016
13.03.2017
2016.03.01.1014 Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Prof. Dr. Seyhun YURDUGÜL Kakule ve ultrasonikasyon bileşiminin elma ve portakal sularında mikrobiyolojik, fiziksel ve kimyasal parametreler üzerine etkileri 1999,99 13.03.2016
13.09.2016
2016.03.01.1015 Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Prof. Dr. Seyhun YURDUGÜL Kakule, menengiç ve fındık unu karışımından elde edilen fonksiyonel gıda özelliğinde çikolata geliştirilmesi: fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik özelliklerinin incelenmesi 2000,00 13.03.2016
13.07.2016
2016.02.04.1016 Eğitim Fakültesi
Temel Eğitim Bölümü
Prof. Dr. Mehmet Bahar FEN VE MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN VE MATEMATİK ENTEGRASYONUNUNA YÖNELİK ALGILARININ VE UYGULAMA YETERLİKLERİNİN BELİRLENMESİ 500,32 13.03.2016
13.09.2016
2016.02.02.1017 Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
Prof. Dr. Türkan ARGON Bolu İli Ortaöğretim Kademesi Eğitim Profilini 1267,32 13.03.2016
13.09.2016
2016.02.08.1018 Eğitim Fakültesi
Türkçe Eğitimi Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Başak Ümit Bozkurt Bireysel Ses Eğitimi Çalışmalarının Türkçe Öğretmeni Adaylarının Konuşma Becerilerine, Özyeterlilik Algılarına ve Kaygı Düzeylerine Etkisi 575,00 13.03.2016
13.12.2016
2016.02.04.1019 Eğitim Fakültesi
Temel Eğitim Bölümü
Prof. Dr. Mehmet Bahar Bilim Şenliğinin katılımcılar üzerindeki etkisine yönelik tanılayıcı bir çalışma 4848,86 13.03.2016
13.09.2016
2016.02.02.1020 Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
Prof. Dr. Şenay SEZGİN NARTGÜN İlkokul öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerilerinin geliştirilmesi 4999,72 13.03.2016
13.09.2016
2016.02.07.1021 Eğitim Fakültesi
Özel Eğitim Bölümü
Doç. Dr. Müzeyyen ELDENİZ ÇETİN ZİHİNSEL YETERSİZLİ OLAN ÖĞRENCİLERE ELDESİZ TOPLAMA İŞLEMİNİN ÖĞRETİMİNDE ANİMASYON KULLANIMININ ETKİLİLİĞİ 1336,94 15.02.2016
15.08.2016
2016.02.02.1022 Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
Doç. Dr. Sefa BULUT Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı ve Sanal Zorba Farkındalık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi 585,28 13.03.2016
13.09.2016
2016.02.04.1023 Eğitim Fakültesi
Tükçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Eğitimi Bölümü
Doç. Dr. Fahri KILIÇ Cumhuriyet'in İlk Yıllarında Eğitime Taşradan Bir Bakış: Altın Yaprak Dergisi(1925-1926) 4998,48 13.03.2016
13.11.2016
2016.03.02.1024 Fen Edebiyat Fakültesi
Fizik Bölümü
Prof. Dr. Cabir Terzioğlu Bi-2223 ince film süperiletken malzemenin üretilmesi ve bu kristal yapının süperiletken özelliklerinin deneysel ve teorik yaklaşımlarla incelenmesi 26078,00 13.03.2016
13.09.2018
2016.10.06.1025 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bitki Koruma Bölümü
Prof. Dr. Mehmet Erhan GÖRE Patateste Siyah Leke Etmeni Colletotrichum coccodes'te Vejetatif Uyum Grupları 37210,85 13.03.2016
13.03.2019
2016.10.05.1026 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü
Dr. Muhammad Sameeullah Tuz Stresine Maruz Bırakılan Çilek (Fragaria vesca) Bitkisinde Antiportır’ların Tanımlanması ve Regülasyonu 36907,56 14.03.2016
14.09.2017
2016.03.01.1027 Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Prof. Dr. Arzu TÜRKER Manyetik alan uygulamalarının tıbbi bir bitki olan Melissa officinalis L. (oğul otu)’ in rejenerasyonu, biyolojik aktivitesi, fenolik içeriği ve antioksidant enzim düzeylerine etkileri 29998,78 14.03.2016
14.09.2018
2016.03.03.1028 Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü
Prof. Dr. Yaşar DÜRÜST Kromenon, benzotiyazol esaslı yeni potansiyel biyoaktif bileşiklerin mikrodalga yardımıyla sentezi ve özelliklerinin incelenmesi 29999,84 14.03.2016
14.09.2018
2016.10.03.1029 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Nezih OKUR Kuluçkada Zencefil, Nane ve Fesleğen Kullanımın Etlik Piliçlerde Embriyo Gelişimine Etkileri 36223,00 14.03.2016
14.09.2018
2016.09.04.1030 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Dr. Öğr. Üyesi İlker Turan AKOĞLU BILDIRCIN ETİNDEN İLERİ İŞLENMİŞ ÜRÜN ÜRETİMİ 27793,54 14.03.2016
14.09.2017
2016.09.05.1031 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Doç. Dr. Murat PAKDİL Değişik fiber açılarından oluşan simetrik ve antisimetrik U-kesitli elyaf kompozit kirişlerde serbest titreşim analizi 29959,46 14.03.2016
14.03.2019
2016.09.02.1032 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Doç. Dr. Arda YALÇUK Sentetik ve ham atıksularda Dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D) herbisitinin Titanyum dioksit (TiO2) fotokatalitik teknolojisiyle arıtımının incelenmesi 36990,90 14.03.2016
14.09.2017
2016.09.02.1033 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Doç. Dr. Arda YALÇUK Hibrit fotokatalitik ve biyolojik reaktör sistemlerinin Dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D) herbisitinin atık sulardan uzaklaştırma performansının araştırılması 29967,16 14.03.2016
14.09.2017
2016.09.04.1034 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Hande Selen ERGE Kızılcık meyvesinin (Cornus mas L.) kurutulması sırasında meydana gelen bazı biyoaktif bileşiklerdeki antioksidan aktivite ve renkteki değişiminin belirlenmesi 37498,88 14.03.2016
14.09.2017
2016.09.02.1035 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Fatih EVRENDİLEK İLERİ OKSİDASYON SÜREÇLERİNİN KANATLI ET SANAYİ ARITMA TESİSİ ÇIKIŞ SULARININ KOKU BİLEŞİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN NİCELLEŞTİRİLMESİ 30000,00 13.03.2016
13.12.2016
2016.09.03.1036 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Kemal Avci Keman Eğitiminde Yay ile Üretilen Ses Gürlüğünün Bilgisayar Destekli Analizi: Öğrencilerin Gürlük Performanslarının Değerlendirilmesi ve Ses Gürlüğü ile Kullanılan Parmak ve Tel Değişiklikleri Arasındaki İlişkilerin Tespiti 4996,14 14.03.2016
14.09.2016
2016.08.34.1037 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Radyoloji ABD)
Yrd. Doç. Dr. Emine DAĞISTAN Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromunda, Doppler Ultrasonografi ve Optik Koherens Tomografi Bulgularının Değerlendirilmesi 6500,00 14.03.2016
14.03.2017
2016.06.06.1039 Diş Hekimliği Fakültesi
Protez ABD
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Hayati ATALA İmplant üstü protezlerde CAD-CAM ile üretilen farklı materyallerin kırılma dayanımlarının ve implanta ilettiği kuvvetlerin değerlendirilmesi 36528,19 14.03.2016
14.03.2018
2016.01.01.1040 Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü
Prof. Dr. Yeşim BAKAR Lenfödem Şiddeti ile Kinezyofobi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 30000,00 14.03.2016
14.09.2017
2016.08.23.1041 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD)
Doç. Dr. Mervan BEKDAŞ Çocukluk çağı alt ve üst üriner sistem enfeksiyonları tanısında galektin-3’ün önemi 3758,40 14.03.2016
14.03.2017
2016.04.05.1042 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Maliye Bölümü
Doç. Dr. Yaşar AYYILDIZ Muhasebe Meslek Mensuplarının Vergi Mahkemelerinin İşleyişine İlişkin Görüşleri: Bolu İli Alan Araştırması 860,93 14.03.2016
14.01.2017
2016.03.09.1043 Fen Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü
Doç. Dr. Ömer METİN Balkan Savaşları Sırasında Hilal-i Ahmer Cemiyetinin Muhacirlere Yapmış Olduğu Yardımlar 629,99 14.03.2016
14.09.2016
2016.27.04.1045 Güzel Sanatlar Fakültesi
Geleneksel Türk Sanatları
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Balkanal Mudurnu (Bolu) Yöresi El Sanatlarını Araştırma, İnceleme ve Tanıtım Projesi 18765,34 14.03.2016
14.03.2018
2016.08.08.1046 Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri (Anatomi ABD)
Doç. Dr. Isa Yildiz Deneysel Çalışmalarda Kullanılan Ketamine-Ksilazine Kombinasyonu ve Propofolinün Yaş ve Cinsiyete Göre Etkilerinin Değerlendirilmesi 265028,00 14.03.2016
14.03.2019
2016.02.01.1047 Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Bahadır ALTINTAŞ Geçiş metal nitrat ve oksitlerinin genetik algoritma methodu ile yeni fazlarının tayini ve yapısal, elektronik, örgü dinamiği özelliklerinin incelenmesi. 0,00 14.03.2016
14.03.2018
2016.09.05.1048 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Yahya Altunpak Beyaz eşya sanayisinde kullanılan paslanmaz çeliklerin direnç kaynağı mukavemetine direnç elektrot malzemelerinin etkisi 4888,74 11.05.2016
11.11.2016
2016.09.05.1049 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Yahya Altunpak Bir yatay elektroforez jel sisteminin tasarımı ve imalatı 1858,50 11.05.2016
11.07.2016
2016.08.20.1050 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Üroloji ABD)
Doç. Dr. Adnan GÜCÜK Tavşanlarda üreteral girişim kılıfı kullanmanın üreterde uzun dönemde yaptığı değişiklikler 31842,38 11.05.2016
11.12.2016
2016.02.04.1051 Eğitim Fakültesi
Temel Eğitim Bölümü
Doç. Dr. Dündar YENER 7. Sınıf Güneş Sistemi ve Ötesi Ünite Kazanımlarının Materyal ve Model Destekli Etkinliklerle Öğretiminin Etkililiğinin İncelenmesi 11755,19 11.05.2016
11.11.2017
2016.02.04.1052 Eğitim Fakültesi
Temel Eğitim Bölümü
Doç. Dr. Dündar YENER Astronomi Dersine Yönelik Geliştirilen Alternatif Öğretim Uygulamalarının Etkililiğinin İncelenmesi. 22177,00 11.05.2016
11.05.2017
2016.15.01.1053 Yabancı Diller Yüksekokulu
Mütercim Tercümanlık Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Fatma DEMİRAY AKBULUT İkinci Dil Ediniminde Sözcüksel Depolama ve Süreç Analizi: Ruhdilbilimsel Deneyler ve Disiplinlerarası Bulgular 35195,30 11.05.2016
11.11.2018
2016.03.03.1054 Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü
Prof. Dr. Azra Bozcaarmutlu "Batı Karadeniz Bölgesi’ndeki kirliliğin son durumunun tekir balığı (Mullus surmuletus) kullanarak belirlenmesi" "Determination of the current status of the pollution in the western Black Sea Region by using striped red mullet (Mullus surmulatus)" 4989,98 11.05.2016
11.05.2017
2016.10.04.1055 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Tohum Bilimi ve Teknolojisi Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Ferit SÖNMEZ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Deneme Alanı Topraklarının Verimlilik Durumu ve Arazi Yetenek Sınıflarının Belirlenmesi 37160,48 11.05.2016
11.11.2017
2016.10.05.1056 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bahçe Bitkileri Bölümü
Prof. Dr. Turan KARADENİZ Bolu Ekolojisinde Karanfil (Dianthus caryophyllus) Yetiştiriciliğinin Belirlenmesi 33695,71 11.05.2016
11.05.2017
2016.08.13.1057 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Göz Hastalıkları ABD)
Dr. Öğr. Üyesi Ümit DOĞAN Allerjik Konjonktivit Gelişiminde Rol Oynayan Muhmetel Risk Faktörlerinin Araştırılması 12450,03 11.05.2016
11.05.2017
2016.13.01.1058 Bolu Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik Bölümü
Yrd. Doç. Dr. EYLEM SUVEREN Viscum album özütünün sıçanlarda isoproterenol ile oluşturulan miyokardial hasar üzerine koruyucu etkileri 24954,98 11.05.2016
11.05.2017
2017.08.26.1059 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Enfeksiyon Hastalıkları ABD)
Prof. Dr. Hayrettin Akdeniz Fasciolosis ve Kistik Ekinokokkozis'li Olgularda Bazı Sitokin (IL-4, 5, 8, 12, 33) Düzeylerinin Araştırılması 29975,36 11.05.2016
11.11.2017
2016.08.02.1060 Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri (Fizyoloji ABD)
Doç. Dr. Erkan KILINÇ Farklı deneysel migren modelleri oluşturulan sıçanlarda mast hücre degranülasyonu ve somon kalsitoninin migren üzerine etkilerinin araştırılması 34186,90 11.05.2016
11.07.2018
2016.03.06.1061 Fen Edebiyat Fakültesi
Psikoloji Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Meral Gezici Yalçın Ahlaki Çözülme ve Kadına Yönelik Şiddet Tutumları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi 4144,40 11.05.2016
11.05.2017
2016.09.04.1062 TURİZM FAKÜLTESİ
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet EMİRMUSTAFAOĞLU Kızartmalık Keş Üretimi İçin Bir Yöntem 14860,01 11.05.2016
11.05.2019
2016.08.18.1063 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi ABD)
Dr. Öğr. Üyesi Ali GÖKKAYA RATLARDA Q-SWITCH Nd:YAG LAZERLE DÖVMELERİN GİDERİLMESİNDE DOZLARIN, UYGULAMA DERİNLİĞİNİN VE PRP UYGULAMALARININ ETKİSİ 247269,00 15.06.2016
15.06.2018
2016.08.18.1064 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi ABD)
Dr. Öğr. Üyesi Ali GÖKKAYA Faralerde farklı intradermal enjeksiyon yöntemlerinde PRP kullanımlarının karşılaştırılması 37478,25 11.05.2016
11.05.2018
2016.08.18.1065 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi ABD)
Dr. Öğr. Üyesi Ali GÖKKAYA Cilt Greftlerinin Saklanmasında PRP nin etkisi 37496,45 11.05.2016
11.05.2018
2016.03.01.1066 Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Prof. Dr. Seyhun YURDUGÜL Maya büyüme ortamına eklenen farklı kahve türlerinin ekmek bayatlamasında rol üstlenen başlıca enzimler üzerinde etkileri 4997,30 28.07.2016
28.11.2016
2016.03.02.1067 Fen Edebiyat Fakültesi
Fizik Bölümü
Prof. Dr. İbrahim Belenli Süperiletken Polikristal MgB2 Katı Numunelerde Altın (Au) ve Kobalt (Co) Difüzyonu 5000,00 28.07.2016
28.01.2017
2016.03.01.1068 Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Prof. Dr. Serap MUTUN Mazı Arısı Andricus chodjaii (Hymenoptera : Cynipidae)’nin Filocoğrafik ve Populasyon Genetik Yapısının Nüklear ve Mitokondriyal DNA Yardımıyla Araştırılması 18747,98 28.07.2016
28.07.2018
2016.03.01.1069 Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Prof. Dr. Serap MUTUN Türkiye'deki Cynips divisa (Hymenoptera: Cynipidae) Türünün Genetik Çeşitliliğinin Coğrafik Dağılımı 14998,98 28.07.2016
28.07.2018
2016.10.05.1070 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bahçe Bitkileri Bölümü
Prof. Dr. Müttalip GÜNDOĞDU Farklı Dozlarda Gibberelik Asit (GA3) Uygulmasının Bazı Çilek Çeşitlerinin Fenolik Bileşik İçerikleri Üzerine Etkisinin Belirlenmesi 27425,00 28.07.2016
28.04.2017
2016.03.03.1071 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Kimya Bölümü
Prof. Dr. Muhammet YILDIRIM Polifonksiyonel heterohalkalı bileşiklerin çok-bileşenli reaksiyonlar yoluyla dizaynı ve sentezi 29878,63 28.07.2016
28.07.2018
2016.10.06.1072 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bitki Koruma Bölümü
Doç. Dr. Göksel ÖZER Kantitatif Real Time-PCR Analizi ile Dirençli ve Hassas Nohut Çeşitlerinin Nohut Yanıklık Etmeni Ascochyta rabiei Enfeksiyonuna Karşı Gen Ekspresyon Profilindeki Farklılıkların Analizi 29889,75 28.07.2016
28.01.2018
2016.10.03.1073 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Nezih OKUR Kuluçkada Propolis Kullanımının Etlik Piliçlerde Embriyo Gelişimine Etkileri 29899,35 28.07.2016
28.07.2019
2016.03.01.1074 Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Prof. Dr. Ekrem Gürel Digitalis ferruginea subsp. schischkinii alttüründe sekonder metabolizmada rol alan genlerin transkriptom analizi ile belirlenmesi 29983,80 05.07.2016
05.05.2018
2016.03.03.1075 Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü
Doç. Dr. Sedat ÇETİN YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLENİN 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-TRİDEKAFLOROOCTİL 4-(AKRİLOİLOKSİ) BENZOAT İLE AŞI KOPOLİMERLERİNİN HAZIRLANMASI VE ÜRÜNLERİN MEKANİK, TERMAL VE MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 29999,14 28.07.2016
28.07.2018
2016.03.02.1076 Fen Edebiyat Fakültesi
Fizik Bölümü
Prof. Dr. Ercan YILMAZ Güneş Hücrelerinin Üretilmesi, Metal kontakların yapılımı 37500,00 28.07.2016
28.07.2017
2016.03.02.1077 Fen Edebiyat Fakültesi
Fizik Bölümü
Prof. Dr. Ercan YILMAZ Yerli Güneş Hücrelerinin Üretilmesi, Panel Haline Getirilmesi 37500,00 28.07.2016
28.07.2017
2016.03.03.1078 Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü
Prof. Dr. İzzet Morkan Hidrojen kaynağı olarak amonyak boran türevleri kullanılarak bazı ketonların rutenyum(III) asetilaseton eşliğinde katalitik aktarım hidrojenlenmesi 26962,06 28.07.2016
28.07.2017
2016.10.03.1079 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Sabri Arda Eratalar Bıldırcınlarda yumurta kabuk kalınlığının ve kabuk renginin çıkış zamanına, yumurtadan çıkan civcivlerde maternal antikor düzeyleri ile besi dönemi sonu et kalitesine etkisi ve çeşitli morfolojik özellikler ile kabuk kalınlığına bağlı ıslah çalışmalarının, gelecek generasyonlarda yumurta verimine ve kuluçkalık yumurta kalitesine etkileri. 34966,70 02.06.2016
02.06.2018
2016.08.03.1080 Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri (Histoloji ve Embriyoloji ABD)
Prof. Dr. Aysel KÜKNER Çeşitli Yaş Gruplarındaki Sıçan Ovaryumlarında Anti-Müllerian Hormon ve İnhibin-B Ekspresyonunun Ovaryum Yapısı ve Follikülogenesis Üzerine Etkileri 14992,66 28.07.2016
28.07.2017
2016.06.02.1081 Diş Hekimliği Fakültesi
Endodonti ABD
Prof. Dr. Hasan ORUÇOĞLU FARKLI KANAL DOLDURMA YÖNTEMLERİYLE DOLDURULAN KÖK KANALLARININ DOLGU KALİTESİNİN MİKRO-BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ VE BİLGİSAYARLI SIVI FİLTRASYON CİHAZI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 28696,16 28.07.2016
28.07.2018
2016.08.02.1082 Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri (Fizyoloji ABD)
Doç. Dr. Erkan KILINÇ Nitrogliserin ile oluşturulan migren hayvan modelinde ve ex vivo meningeal preparasyonlarda thymoquinone' un CGRP salınımı ve dural mast hücreleri üzerine etkilerinin araştırılması 29800,90 28.07.2016
28.08.2018
2016.14.01.1083 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ
Doç. Dr. Nuriye ÖZENGİN Üriner inkontinanslı kadınlarda biofeedback eğitim seans sayısının üriner semptomlar ve kas kuvveti üzerine etkisi 29999,54 28.07.2016
28.07.2018
2016.09.04.1084 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Erkan YALÇIN FARKLI TAHIL UNLARI İLE ÜRETİLEN KIZILCIK TARHANALARININ BESİNSEL, MİKROBİYOLOJİK VE PİŞME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE FERMANTASYONUN ETKİSİNİN İNCELENMESİ 31533,30 28.07.2016
28.07.2018
2016.09.04.1085 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Hayri COŞKUN Farklı Sütlerden Yapılan Kefir Örneklerinin Buzdolabı Sıcaklığında ve Dondurarak Depolanması Esnasında Meydana Gelen Değişmeler 35895,27 28.07.2016
28.05.2019
2016.03.06.1086 Fen Edebiyat Fakültesi
Psikoloji Bölümü
Prof. Dr. Hamit COŞKUN Sıçanlarda Deneysel Toxoplasma Gondii Enfeksiyonunun Öğrenme, Anksiyete ve Depresyon Davranışları Üzerindeki Etkileri 29995,60 28.07.2016
28.07.2018
2016.09.05.1087 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Ali Naci Çelik PROTON DEĞİŞİM MEMBRANLI BİR YAKIT HÜCRESİNİN (PEMFC) SONLU ELEMANLAR VE YAPAY SİNİR AĞ YAKLAŞIMLARI İLE MODELLENMESİ VE DENEYSEL VALİDASYONU 31430,72 28.07.2016
28.07.2017
2016.10.05.1089 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bahçe Bitkileri Bölümü
Prof. Dr. Turan KARADENİZ Bolu'da 21 Nisan 2016 Tarihinde Zirai Dondan Zarar Görmeyen Ceviz Genotiplerinin Belirlenmesi Üzerine Araşatırmalar 17790,71 28.07.2016
28.04.2017
2016.10.07.1090 ZİRAAT FAKÜLTESİ
Tarla Bitkileri Bölümü
Doç. Dr. Gülsüm YALDIZ Türkiye’nin Farklı bölgelerinden Tedarik Edilen Kişniş (Coriandrum sativum) Bitkisinin Verim ve Uçucu Yağ İçeriği ile Tütün (Nicotiana tabacum) Bitkisinin Morfolojik Özelliklerinin Belirlenmesi 14997,80 09.09.2016
09.03.2017
2016.10.07.1091 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Tarla Bitkileri Bölümü
Prof. Dr. Vahdettin ÇİFTÇİ Türkiye Yetiştirilen Tescilli Kuru Fasulye Çeşitlerinin Fungal, Bakteriyel ve Viral Hastalıklara Karşı Dayanıklılık Durumlarının Moleküler Markör Yöntemleri Kullanılarak Tespiti 36905,01 09.09.2016
09.10.2017
2016.03.02.1092 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Fizik Bölümü
Doç. Dr. Murat Olutaş Şeffaf Film Isıtıcı Uygulamaları için Yarıiletken ITO ve ITO/Metal İnce Filmlerin Termal Buharlaştırma Yöntemiyle Hazırlanması, Elektriksel, Optik ve Elektrotermal Özelliklerinin Araştırılması 29997,19 09.09.2016
09.09.2018
2016.10.06.1093 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bitki Koruma Bölümü
Prof. Dr. Mehmet Erhan GÖRE Türkiye’nin en önemli iki domates üretim alanında Phytophthora infestans popülasyonlarının fenotipik çeşitliliği ve patojenisiteleri 29999,14 09.09.2016
09.09.2019
2016.8.20.1094 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Üroloji ABD)
Prof. Dr. Uğur ÜYETÜRK Deneysel testis torsiyonu ile iskemi reperfüzyon hasarı oluşturulan ratlarda ortaya çıkan hasarın azaltılmasında fosfodiesteraz tip 5 inhibitörlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi 4999,62 09.09.2016
09.09.2017
2016.08.02.1095 Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri (Fizyoloji ABD)
Doç. Dr. Erkan KILINÇ Anandamidin migren baş ağrısı üzerine etkilerinin ve antinosiseptif etki mekanizmalarının araştırılması 14961,22 09.09.2016
09.09.2017
2016.08.09.1096 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Beyin ve Sinir Cerrahisi ABD)
Doç. Dr. Yaşar DAĞISTAN Subaraknoid hemoraji sıçan modelinde süperior servikal sempatektominin baş ağrısı üzerine etkisinin araştırılması 25997,24 09.09.2016
09.09.2018
2016.13.01.1097 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Hemşirelik Bölümü
Prof. Dr. Arzu İLÇE ERGONOMİ EĞİTİMİ VE ERGONOMİK ARAÇ GERECİN HEMŞİRELERE VE HASTA BAKIMINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ 29542,00 09.09.2016
09.09.2018
2016.08.03.1098 Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri (Histoloji ve Embriyoloji ABD)
Dr. Öğr. Üyesi Tülin FIRAT Lycium barbarum (kurt üzümü) ’un deneysel diyabet oluşturulmuş erkek sıçanlarda üreme sistemi ve Crisp-1 protein ekspresyonu üzerine etkisi 14985,81 09.09.2016
09.09.2017
2016.04.02.1099 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü
Prof. Dr. Elif KARABULUT TEMEL Üniversite öğrencilerinin mesleki kimlik durumunun değerlendirmesine ilişkin bir araştırma: AİBÜ örneği 2288,79 09.09.2016
09.06.2017
2016.02.04.1100 Eğitim Fakültesi
Temel Eğitim Bölümü
Prof. Dr. Yasemin AYDOĞAN Abant-Erken Matematik Testinin (ABANT-EMAT) Geliştirilmesi ve Türkiye Norm Çalışması 7207,16 09.09.2016
09.09.2018
2016.02.02.1101 Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Meriç TUNCEL Artırılmış Gerçeklik Destekli Probleme Dayalı Fen Öğreniminin Akademik Başarı, Tutum, Öz-Yeterlik ve Kaygıya Etkisi 14584,80 09.09.2016
09.02.2018
2016.09.03.1104 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Doç. Dr. Kemal POLAT Elektrik Kas Stimülatör Cihazı Tasarımı ve Mobil Uygulaması 1994,20 07.11.2016
07.11.2017
2016.03.02.1105 Fen Edebiyat Fakültesi
Fizik Bölümü
Prof. Dr. İbrahim Belenli Fe/MgB2 SÜPERİLETKEN TEL VE BOBİNLERİN ÜRETİLMESİ VE İNCELENMESİ 4956,00 07.11.2016
07.11.2017
2016.03.01.1106 Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Prof. Dr. Nusret ZENCİRCİ Batı Karadeniz bölgesi siyez ve gernik buğdaylarının coğrafi dağılımı ile yetiştiği tarlaların ve danelerinin makro ve mikro element içerik çeşitliliklerinin belirlenmesi 18591,90 07.11.2016
07.11.2018
2016.03.03.1107 Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Erhan Budak HfZrO2 Dielektrik Filmlerin Radyasyon Tepkisi ve Radyasyon Sensörlerinde Kullanımının Araştırılması 29486,84 07.11.2016
07.11.2017
2016.10.05.1108 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bitki Koruma Bölümü
Doç. Dr. Göksel ÖZER Nohut bitkisinde SWEET taşıyıcı gen grubunun tespiti ve fungal enfeksiyona karşı ekspresyon miktarlarının izlenmesi 14866,98 07.11.2016
07.11.2017
2016.03.02.1109 Fen Edebiyat Fakültesi
Fizik Bölümü
Prof. Dr. Hüseyin KARAÇALI Si Tek Kristal Güneş Hücresi ve Paneli Üretimi, Kristal Tipinin Güneş Paneli Verimi Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi 29935,04 07.11.2016
07.11.2017
2016.03.03.1110 Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü
Prof. Dr. İzzet Morkan Nadir Metal Nanokümelerinin (W, Re, Os) Çift Katmanlı Grafen Yüzeyindeki Elektronik, Optik ve Katalitik Davranışlarının İncelenmesi 26845,00 07.11.2016
07.05.2018
2016.08.36.1111 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Tıbbi Farmakoloji ABD)
Prof. Dr. Akçahan Gepdiremen CYP2C9 ve VKORC1 Polimorfizmlerinin Derin Ven Trombozlu (DVT) Hastalarda Warfarin (Kumadin) Dozlamındaki Etkisi. 12216,34 07.11.2016
07.05.2018
2016.06.02.1113 Diş Hekimliği Fakültesi
Endodonti ABD
Prof. Dr. Hasan ORUÇOĞLU FARKLI İRRİGASYON SOLÜSYONLARININ BİYOAKTİVİTEYE ETKİSİ 33637,68 07.11.2016
07.11.2017
2016.06.05.1114 Diş Hekimliği Fakültesi
Periodontoloji ABD
Dr. Öğr. Üyesi Şadiye GÜNPINAR DÜŞÜK DOZ LAZER UYGULAMASININ SERBEST DİŞETİ GREFTİNİN İYİLEŞME DÖNEMİNDEKİ BÜZÜLMESİNE OLAN ETKİSİNİN KLİNİK VE FOTOGRAMETRİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ 22121,36 02.10.2016
02.10.2017
2016.13.01.1115 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Hemşirelik Bölümü
Prof. Dr. Arzu İLÇE Kronik Yara İyileşmesinde Otolog Trombositten Zengin Fibrin Uygulamasıyla Yaranın Gözlenmesi 4719,06 07.11.2016
07.05.2018
2016.02.08.1116 Eğitim Fakültesi
Türkçe Eğitimi Bölümü
Doç. Dr. Halit KARATAY İşbirlikli Yazma Etkinliklerinin Yabancılara Türkçe Öğretiminde Yaratıcı Yazma Becerilerini Geliştirmeye Etkisi 212,40 07.11.2016
07.11.2017
2016.09.05.1117 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Gürcan YILDIRIM Bi-tabanlı seramik malzemesinin kristal örgüsüne farklı oranlarda katkılanan Tm metal iyonlarının çözünme sınırının belirlenmesi ve yeni oluşacak sistemlerin mekanik dayanıklılık ve ideal eğilme mukavemet değişimleri 29773,65 07.11.2016
07.11.2017
2016.09.04.1118 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Gülsün AKDEMİR EVRENDİLEK Partikül Halindeki Ürünlerin Atımlı Elektrik ile Prosesi için Laboratuvar Ölçekli Atımlı Elektrik Akımı Ünitesi Prototip Üretimi ve Test Edilmesi 64022,86 07.11.2016
07.08.2017
2016.15.03.1119 Yabancı Diller Yüksekokulu
Mütercim Tercümanlık Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Coşkun Tıp Fakültesi Öğrencilerinin İngilizce Dil Gereksinimleri 53,10 07.11.2016
07.03.2017
2017.10.01.1120 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Şenol YILDIZ Bolu İli Abant Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında Nematod Biyoçeşitliliği Üzerine Araştırmalar 29984,39 03.01.2017
03.01.2019
2017.02.04.1121 Eğitim Fakültesi
Temel Eğitim Bölümü
Prof. Dr. Yasemin AYDOĞAN Okul Öncesinde Montessori Eğitimi Projesi (OMEP) 15216,72 03.01.2017
03.01.2019
2017.09.03.1122 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Nihat DALDAL AKILLI TELEFON İLE UZAKTAN GÖRÜNTÜ ALMA , KONTROL VE ALARM SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ 4891,10 03.01.2017
03.01.2018
2017.09.04.1123 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Ömer EREN Moleküler Yöntemler Kullanılarak Isıl İşlem Görmemiş Etlerde Tür Tespiti Üzerine Bir Araştırma. 59978,34 13.01.2017
13.01.2020
2017.32.02.1124 Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Çocuk Gelişimi
Yrd. Doç. Dr. Gülüzar Şule TEPETAŞ CENGİZ Okul Öncesi Öğretmenlerinin Öykü Okuma Niteliklerinin Arttırılması 22639,13 03.01.2017
03.01.2018
2017.08.19.1125 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Tıbbi Patoloji ABD)
Dr. Öğr. Üyesi HESNA MÜZEYYEN ASTARCI TİROİDİN BENİGN VE MALİGN NEOPLAZMLARININ AYIRT EDİLMESİNDE HBME-1, GALEKTİN-3, CK-19, EMERİN, CD-56 VE CAVEOLİN-1'İN EKSPRESYON PROFİLLERİ 28682,43 03.01.2017
03.01.2018
2017.03.02.1126 Fen Edebiyat Fakültesi
Fizik Bölümü
Doç. Dr. Hakan YETİŞ Tüp-içinde-tablet (TITa) yöntemi ile MgB2 tel üretimi 29959,02 03.01.2017
03.01.2019
2017.09.04.1127 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Hayri COŞKUN SAĞIM SONRASI ISI UYGULAMASI VE DEPOLAMA ESNASINDA KEÇİ SÜTÜNDE MEYDANA GELEN BAZI DEĞİŞMELER 26590,07 03.01.2017
03.04.2018
2017.14.01.1128 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ
Doç. Dr. Nuriye ÖZENGİN Asemptomatik Kadınlarda Farklı Kontraksiyon Yöntemlerinin Pelvik Taban Kas Aktivitesi Üzerine Etkisinin İncelenmesi 12441,22 03.01.2017
03.01.2018
2017.08.23.1129 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Çocuk Sağlığı ve Hastalıklar
Doç. Dr. Mustafa DİLEK Yenidoğan döneminde Hiperoksik Beyin Hasarı Rat Modelinde Hiperoksinin Bilişsel fonksiyonlara etkisi 1617,78 03.01.2017
03.04.2017
2017.03.01.1130 Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Prof. Dr. Nusret ZENCİRCİ Siyez buğdayının in vitro çoğaltılma olanaklarının araştırılması 29893,21 03.01.2017
03.01.2019
2017.09.04.1131 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Semra TURAN ÇÖREKOTU (Nigella sativa) YAĞININ OKSİDATİF STABİLİTESİ ÜZERİNE MİNÖR BİLEŞENLERİNİN ETKİSİ 59949,42 03.01.2017
03.03.2018
2017.09.03.1132 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Doç. Dr. Kemal POLAT Çok kanallı biyomedikal ölçüm sistem tasarımı 4979,60 03.01.2017
03.01.2018
2017.09.04.1133 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Ömer EREN Kırmızı ve Beyaz Ete Uygulanan Farklı Sıcaklık Değerlerinin Ette Meydana Gelen Bazı Özellikleri Üzerine Etkisi 1989,61 13.02.2017
13.08.2017
2017.03.03.1134 Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü
Doç. Dr. Sevim DEMİRÖZÜ ŞENOL Magnezyum eşkatkılı çinko lityum oksit bileşiklerinin sentezi ve karakterizasyonu 34804,10 13.02.2017
13.02.2019
2017.10.06.1135 ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bitki Koruma Bölümü
Prof. Dr. Mustafa İMREN Bolu buğday üretiminde Kist nematodu, Heterodera filipjevi’nin neden olduğu ürün kaybının araştırılması 28867,30 13.02.2017
13.02.2019
2017.03.03.1136 Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü
Doç. Dr. Öznur DEMİR ORDU Bis[N-(p-aril)-karbamoiloksi]alkanlardan elde edilen organojel morfolojilerinin polarize optik mikroskop ile incelenmesi. 29940,72 13.02.2017
13.10.2019
2017.03.02.1137 Fen Edebiyat Fakültesi
Fizik Bölümü
Prof. Dr. Abdulkadir ŞENOL WW-füzyon süreci yoluyla anormal Higgs-Ayar bozonu bağlaşımlarının CERN-CLIC te incelenmesi 30000,00 13.02.2017
13.08.2018
2017.03.03.1138 Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü
Prof. Dr. Yaşar DÜRÜST Bazı nitronların 4-vinil-1-siklohekzen-1,2-epoksit ile 1,3-dipolar halkalı katılmalarının incelenmesi 30000,00 13.02.2017
13.08.2019
2017.09.04.1139 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Doç. Dr. Mustafa KIRALAN Farklı Azot Uygulamalarının Pıtrak Bitkisinin Yağ Asidi Bileşimine Etkisinin İncelenmesi 4976,01 13.02.2017
13.02.2018
2017.09.05.1140 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Gürcan YILDIRIM Nükleer Manyetik Rezonans spektroskopisi ve teorik yaklaşımlar vasıtasıyla soğuk pres yağlarının genel karakteristiklerinin incelenmesi 4997,30 13.02.2017
13.02.2018
2017.18.03.1141 BOLU TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
Doç. Dr. Ahmet KESKİN DERİ SANAYİ ATIK YAĞLARINDAN BİYODİZEL ELDE EDİLMESİ VE ELDE EDİLEN BİYODİZELİN YAKIT ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ 25872,36 20.11.2016
20.11.2019
2017.31.01.1142 Bilimsel Endüstriyel ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezi
BETUM
Öğr. Gör. Dr. Sanaz LAKESTANI Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Kampusu İç ve Dış Ortam Havasında Karbonil Bileşiklerin Kaynak ve Seviyelerinin Tespiti 29251,24 13.02.2017
13.08.2018
2017.08.17.1143 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Ortopedi ve Travmatoloji ABD)
Doç. Dr. Kutay Engin ÖZTURAN DENEYSEL AŞİL TENDON HASARI OLUŞTURULMUŞ TAVŞANLARDA PENTOKSİFİLİNİN ETKİSİ 8335,20 13.02.2017
13.02.2018
2017.06.05.1144 Diş Hekimliği Fakültesi
Periodontoloji ABD
Dr. Öğr. Üyesi Şadiye GÜNPINAR Deneysel Periodontitis Oluşturulan Sıçanlarda Hidroksitirosol’ün Alveolar Kemik Yıkımı ve Oksidatif Stres Parametrelerine Olan Etkisi 26681,55 13.02.2017
13.08.2018
2017.08.10.1146 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Çocuk Cerrahisi ABD)
Prof. Dr. Hülya Öztürk Sıçanlarda İki Taraflı Böbrek İskemi-Reperfüzyon Hasarına Bağlı Ortaya Çıkan Histopatolojik ve Fonksiyonel Değişiklikler Üzerine Carvacrol’un Etkileri 29638,15 13.02.2017
13.02.2018
2017.08.10.1147 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Çocuk Cerrahisi ABD)
Prof. Dr. Hayrettin Öztürk Sıçanlarda Etilen Glikol İle Oluşturulan Böbrek Taşı Üzerine Pentoksifilin’in Koruyucu Etkileri 29990,78 13.02.2017
13.07.2018
2017.12.01.1148 Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu
Antrenörlük Eğitimi Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz Uçan Kuvvet Antrenmanlarında Setler Arası Uygulanan Agonist ve Antagonist Germe Egzersizinin Kas Aktivasyonu Üzerine Etkilerinin İncelenmesi 37000,00 02.04.2017
02.04.2018
2017.02.04.1149 Eğitim Fakültesi
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
Doç. Dr. Eralp BAHÇİVAN Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Depresif İnançları, Bilimsel Epistemolojik İnançları ve Öğrenme-Öğretme Anlayışları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: Yapısal Eşitlik Çalışması 1696,24 13.02.2017
13.02.2018
2017.04.02.1150 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü
Prof. Dr. Meltem Nurtanış Velioğlu SATIN ALMA DAVRANIŞI DÜZEYİNDE ÖZÜRLÜ BİREYLER VE TOPLUMSAL ENGELLER 4999,12 13.02.2017
13.10.2017
2017.03.01.1151 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Biyoloji Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Murat TELLİ Daphnia magna model organizmasında predatör kaynaklı kimyasal sinyallerin sebep olduğu stres koşullarında ifade olunan genlerin belirlenmesi ve gen ifade profillerinin çıkarılması 15332,36 15.03.2017
15.03.2019
2017.10.05.1152 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bahçe Bitkileri Bölümü
Prof. Dr. Turan KARADENİZ BOLU YÖRESİ TARIMSAL ALET ve EKİPMANLARININ ARAŞTIRILMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ ve KORUNMASI 29609,02 15.03.2017
15.09.2018
2017.03.02.1153 Fen Edebiyat Fakültesi
Fizik Bölümü
Doç. Dr. Aliekber AKTAĞ Foto Dedektör Uygulamaları için PIN Fotodiyotların Üretimi ve Karakterizasyonu 29956,56 15.03.2017
15.06.2018
2017.03.03.1154 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Kimya Bölümü
Prof. Dr. Erol AKPINAR Hidrojenli alkil zincirine sahip kiral sürfaktantların manyetik olarak yönlendirilmiş liyotropik kolesterik faz özelliklerinin florlu eşdeğer sürfaktantlarla karşılaştırılması 36999,90 15.03.2017
15.09.2019
2017.10.06.1155 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bitki Koruma Bölümü
Prof. Dr. Mehmet Erhan GÖRE Türkiye’de domatesten elde edilen Phytophthora infestans izolatlarının karakterizasyonu 34999,94 15.03.2017
15.03.2019
2017.08.13.1156 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Göz Hastalıkları ABD)
Doç. Dr. Fatih ULAŞ Sıçanlarda Endotoksin ile Oluşturulan Akut Üveitte Fetuin'in Anti-inflamatuar Etkisinin Araştırılması 6166,02 15.03.2017
15.03.2018
2017.06.03.1157 Diş Hekimliği Fakültesi
Ortodonti ABD
Doç. Dr. Koray Halıcıoğlu Ortodontik Debonding Sonrası Farklı Zamanlarda Uygulanan Beyazlatma Tekniklerinin Mine Yüzeyine Etkilerinin In-Vitro Olarak İncelenmesi 6237,44 15.03.2017
15.03.2018
2017.08.35.1158 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Doç. Dr. Mehmet Hamid BOZTAŞ Şizofreni hastaları, şizofreni hastalarının kardeşleri ve sağlıklı kontrollerde kognitif fonksiyonlar, yüz tanıma ve olaya ilişkin potansiyellerin karşılaştırılması 8553,00 15.03.2017
15.03.2018
2017.14.01.1159 Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Özlem ÇİNAR ÖZDEMİR Meme kanseri cerrahisi sonrası üst ekstremite mobilite ve fonksionları, postüral değişiklikleri, solunum fonksiyon parametreleri ve spinal stabilite arasındak ilişkinin incelenmesi 14040,00 15.03.2017
15.03.2018
2017.08.08.1160 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Anesteziyoloji ve Reanimasy
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim KARAGÖZ Ratlarda İntestinal İskemi/Reperfüzyon Modelinde Propofol, Tiyopental, Tiyopentale Eklenen NAC ve Lidokainin; Total Oksidatif Stres, Total Antioksidan Durum ve Histopatolojik Açıdan Karşılaştırılması 19183,74 15.03.2017
15.03.2018
2017.05.02.1161 İletişim Fakültesi
Gazetecilik Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Kemal Avcı Seçmenin Anayasa Değişikliği Halkoylaması Algısı ve Siyasal Tercihleri Üzerine bir İncleme 5000,00 15.03.2017
15.08.2017
2017.9.04.1162 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Doç. Dr. Fatma Öztürk Bolu Şehir Merkezi Hava Kalitesinin Biyo-aerosoller Açısından Değerlendirilmesi 20951,27 15.03.2017
15.03.2018
2017.06.03.1163 Diş Hekimliği Fakültesi
Ortodonti ABD
Doç. Dr. Koray Halıcıoğlu Ratlarda İzotretinoinin Ortodontik Diş hareketi, Kök Rezorbsiyonu ve Alveolar Remodelling Üzerine Etkisinin İncelenmesi 26463,46 15.03.2017
15.03.2018
2017.08.11.1164 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Genel Cerrahi ABD)
Prof. Dr. Neriman ŞENGÜL Pnömoperitonyum Sonucu Gelişen İntestinal İskemi Reperfüzyon Hasarına Karşı Sildenafil ve Dekspantenol’un Koruyucu Etkisi 4897,80 15.03.2017
15.09.2017
2017.08.32.1165 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Nöroloji ABD)
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Nur ÖGÜN İnme Rehabilitasyonunda 3 Boyutlu Sanal Gerçeklik Uygulamasının Üst ekstremite Fonksiyonuna katkısı 7200,00 15.03.2017
15.03.2018
2017.02.02.1166 Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
Doç. Dr. İbrahim Alper KÖSE Öğretmen Öz-yeterlik Algısı Ölçeği-Kısa Formunun Ölçme Değişmezliğinin Madde Tepki Kuramı ve Klasik Test kuramı Yöntemleri ile İncelenmesi 1298,00 15.03.2017
15.11.2017
2017.03.06.1167 Fen Edebiyat Fakültesi
Psikoloji Bölümü
Prof. Dr. Hamit COŞKUN Tehdit Türleri ve Bilgilendirmenin Örtük Çağrışım Testi ile Ölçülen Etnik Tutumlar Üzerindeki Etkisi 26243,20 15.03.2017
15.03.2018
2017.12.03.1168 Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu
Spor Yöneticiliği Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Hanifi Üzüm Yapay Duvar Tırmanışının Üniversite Öğrencilerinin Denetim Odağı Üzerine Etkisi 4993,20 15.03.2017
15.09.2017
2017.09.04.1169 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Doç. Dr. Sibel Uzuner Yüksek Hidrostatik Basınç Uygulaması ile İçime Hazır Soğuk Çay Üretimi: Aromatik Bileşikler, Biyoaktif Komponentler ve Antibakteriyel Özellikleri Üzerine Etkisi 29806,36 15.03.2017
15.03.2018
2017.08.08.1170 Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri (Anatomi ABD)
Doç. Dr. Isa Yildiz Travmatik Beyin Hasarı Oluşturulan Ratlarda Tiyopental ve Propofol İnfüzyonunun Serebral Etkilerinin Karşılaştırılması 29980,18 27.03.2017
27.03.2018
2017.02.02.1171 Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
Prof. Dr. Türkan ARGON Öğretmenlerin Mesleki Profesyonellik Algıları İle Öğretmen Liderlikleri Arasındaki İlişki 941,64 27.03.2017
27.11.2017
2017.10.05.1172 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bahçe Bitkileri Bölümü
Prof. Dr. Müttalip GÜNDOĞDU Methyl Jasmonate Uygulamasının Bazı Çilek Çeşitlerinin Organik asit ve Fenolik bileşik İçerikleri Üzerine etkisinin Belirlenmesi 29819,28 11.04.2017
11.04.2018
2017.10.04.1173 ZİRAAT FAKÜLTESİ
Tohum Bilimi ve Teknolojisi Bölümü
Doç. Dr. Hakan KİBAR Depolama Koşullarının Siyez Buğdayının (Triticum monococcum L.) Tohum Özelliklerine Etkisinin Belirlenmesi 29922,84 11.04.2017
11.07.2019
2017.03.03.1174 Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü
Prof. Dr. Serpil YENİSOY KARAKAŞ YARIKIRSAL ALANDA GAZ FAZI İNORGANİK KİRLETİCİLERİN KISA VE UZUN VADELİ ÖLÇÜLMESİ VE SONUÇLARIN ORGANİK KİRLETİCİLERLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ 29966,10 11.04.2017
11.04.2018
2017.08.03.1175 Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri (Histoloji ve Embriyoloji ABD)
Dr. Öğr. Üyesi Tülin FIRAT Ratlarda deneysel testis iskemi reperfüzyon modelinde, karvakrolün olası etkilerinin histolojik ve biyokimyasal olarak incelenmesi. 14471,60 11.04.2017
11.04.2018
2017.08.23.1176 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri (Çocuk Sağlığı ve Hastalıklar
Doç. Dr. Halil İbrahim ATASOY Ailesel Akdeniz ateşi hastalığında elektroensefalografik değerlendirme 15200,00 11.04.2017
11.04.2018
2017.08.17.1177 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Ortopedi ve Travmatoloji ABD)
Doç. Dr. Kutay Engin ÖZTURAN Ratlarda oluşturulan iskemi reperfüzyon modellerinde astaksantinin etkisinin biyokimyasal ve histopatolojik bulgular ile değerlendirilmesi 24051,28 11.04.2017
11.04.2018
2017.08.18.1178 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri (Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi ABD)
Prof. Dr. Metin GÖRGÜ Tavşanlarda yara gerilim kuvvetinn ölçülmesi ve trombositten zengin plazmanın yara iyileşmesine etkisi 33727,21 11.04.2017
11.10.2018
2017.08.04.1179 Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri (Tıbbi Biyokimya ABD)
Doç. Dr. Buket KIN TEKÇE Serum hepsidin düzeyleri üzerine hemodiyalizin etkileri 4918,04 11.04.2017
11.04.2018
2017.06.03.1180 Diş Hekimliği Fakültesi
Ortodonti ABD
Doç. Dr. Koray Halıcıoğlu Farklı Rezin Temizleme Yöntemlerinin Mine Yüzeyine Etkisinin İn-vitro Olarak İncelenmesi 7687,35 11.04.2017
11.04.2018
2017.06.01.1181 Diş Hekimliği Fakültesi
Cerrahi ABD
Doç. Dr. Orçun TOPTAŞ Ratlarda Lokal ve Sistemik Arı Sütü ile Birlikte Demineralize Kemik Grefti Uygulamalarının Kalvaryal Kemik Defekti İyileşmesi Üzerine Etkisinin İncelenmesi 28882,21 11.04.2017
11.04.2019
2017.06.03.1182 Diş Hekimliği Fakültesi
Ortodonti ABD
Doç. Dr. Koray Halıcıoğlu Sabit Ortodontik Tedavide Kullanılan Braket ve Tellerin Farklı Ph Değerlerine Sahip Yapay Tükrük Sıvısında İyon Salınımlarının İn-vitro Olarak Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi 30645,27 11.04.2017
11.04.2018
2017.02.04.1183 Eğitim Fakültesi
Tükçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Eğitimi Bölümü
Doç. Dr. Fahri KILIÇ SOSYAL BİLGİLER DERSLERİNDE GİRİŞİMCİLİK BECERİSİNİN KAZANDIRILMASI 10631,51 11.04.2017
11.08.2018
2017.02.04.1184 EĞİTİM FAKÜLTESİ
MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Nihal DOĞAN Öğrencilerin Bilimin Doğası Hakkında Görüşlerinin Probleme Dayalı Öğrenme Yoluyla Geliştirilmesi 11985,00 11.04.2017
11.08.2018
2017.18.12.1186 Bolu Meslek Yüksekokulu
Yönetim ve Organizasyon Bölümü
Prof. Dr. Mustafa KARA STRATEJİK YÖNETİM TEMELİNDE, KOBİ SAHİBİ GİRİŞİMCİLERİN YÖNETİM BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: Bolu İli’nde Bir İnceleme 5140,80 11.04.2017
11.04.2018
2017.9.04.1187 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Ömer EREN Yanıt Yüzey Yöntemi Kullanılarak Fermente Sucukta Doğal Nitrit ve Askorbat Kaynağı Olarak Ispanak ve Maydanoz Kullanım İmkanlarının Araştırılması. 14998,23 11.04.2017
11.04.2018
2017.09.04.1188 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Gülsün AKDEMİR EVRENDİLEK Tohumların Yüzey Dezenfeksiyonu Amacıyla Geliştirilen Laboratuvar Ölçekli Atımlı Elektrik Akımı Ünitesi Prototipi Patent Başvurusu 15000,16 15.03.2017
15.03.2019
2017.03.02.1189 Fen Edebiyat Fakültesi
Fizik Bölümü
Prof. Dr. İbrahim Belenli İn-situ MgB2 tek ve çok damarlı süperiletken tellerde demir kılıf iç yüzeyinin Mg ile kaplanarak akım taşıma özelliklerinin iyileştirilmesi 15000,00 30.05.2017
30.05.2020
2017.03.10.1190 Fen Edebiyat Fakültesi
Tük Dili ve Edebiyatı Bölümü
Doç. Dr. Şaban DOĞAN Moğolistan'ın Arslan Kışlağı Bölgesindeki Türk Eserleri (Kaya Resimleri - Tamgalar - Yazıtlar) 10800,00 30.05.2017
30.05.2018
2017.04.02.1191 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü
Doç. Dr. Rahmi YÜCEL Bolu Konaklama İşletmelerinde Değer Analizi Yaklaşımlı Müşteri/İşletme Önceliklerinin ve Değiştirme Maliyetlerinin Belirlenmesi İle Mesleki Gereksinimlerin Tespiti 4801,42 30.05.2017
30.05.2018
2017.06.01.1192 Diş Hekimliği Fakültesi
Cerrahi ABD
Doç. Dr. Orçun TOPTAŞ Rat siyatik sinir rejenerasyonunda artesunatın etkisinin araştırılması ve takrolimus ve deksametazonun etkisiyle karşılaştırılması 28828,30 30.05.2017
30.05.2019
2017.03.02.1193 Fen Edebiyat Fakültesi
Fizik Bölümü
Prof. Dr. İbrahim Belenli MgB2 Süperiletken Tellerin 3 Eksenli Silindirik Hadde ile Soğuk Sıkılaştırılması 30000,00 30.05.2017
30.05.2018
2017.10.05.1194 ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bahçe Bitkileri Bölümü
Doç. Dr. Beyhan KİBAR Farklı Oranlarda Vermikompost Uygulamalarının Karabük Koşullarında Örtüaltı Marul Yetiştiriciliğinde Bitki Gelişimi, Kalite ve Besin Elementi İçeriği Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi 28667,45 30.05.2017
30.05.2018
2017.10.05.1195 ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bahçe Bitkileri Bölümü
Doç. Dr. Beyhan KİBAR Farklı Organik Kaynaklı Gübre Uygulamalarının Ispanakta (Spinacia oleracea L.) Bitki Gelişimi, Verim, Kalite Özellikleri ve Besin Elementi İçeriği Üzerine Etkileri 14353,19 30.05.2017
28.02.2019
2017.10.09.1196 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Tarla Bitkileri Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Arzu YILDIRIM Buğday çiminde (Triticum aestivum L.), fenol içeriğine, antioksidan ve antioksidan enzim aktivitelerine manyetik alan etkisinin belirlenmesi 4999,62 30.05.2017
30.05.2018
2017.02.01.1197 Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Nuh YAVUZALP BÖTE Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Bilimi Eğitimcilerine Yönelik Standartlar Açısından Yeterliklerinin İnanç Sistemi Bağlamında Analizi 1413,16 30.05.2017
30.05.2018
2017.02.02.1198 Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
Öğr. Gör. Dr. Yasin AYDIN Kabul ve Kararlılık Terapisi Bakış Açısıyla Sınav Kaygısıyla Başetme Grubu 1712,40 30.05.2017
30.05.2018
2017.02.02.1199 Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
Prof. Dr. Şenay SEZGİN NARTGÜN Bolu ili ortaokullarında çalışan öğretmenlerin karşılaştıkları duygusal yönden incitici davranışlar ile örgüte adanmışlıklarına ilişkin görüşleri 919,81 16.06.2017
16.06.2018
2017.02.02.1200 Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
Prof. Dr. Türkan ARGON Bolu İli Merkez İlçe Kurumlarında Görevli Öğretmenlerin Algıladıkları Yönetici Desteğinin İş Yaşamında Yalnızlık Durumlarıyla İlişkisi 1188,85 16.06.2017
16.06.2018
2017.02.08.1201 Eğitim Fakültesi
Türkçe Eğitimi Bölümü
Doç. Dr. Halit KARATAY